Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1575/B

Business name: 
METRO Bratislava a.s.
  (from: 11/20/1997)
Registered seat: 
Primaciálne nám. 1
Bratislava 811 01
  (from: 11/20/1997)
Identification number (IČO): 
35 732 881
  (from: 11/20/1997)
Date of entry: 
11/20/1997
  (from: 11/20/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/20/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod
  (from: 11/20/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod
  (from: 11/20/1997)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 11/20/1997)
dopravné stavby - pozemné a miestne komunikácie, koľajová doprava
  (from: 11/20/1997)
vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracovávanie návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien vrátane ich vnútorného vybavenia a exteriéru, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok
  (from: 07/18/2006)
inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 03/25/2021)
činnosť stavebného dozoru – dopravné stavby
  (from: 03/25/2021)
činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby
  (from: 03/25/2021)
uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien
  (from: 03/25/2021)
uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien
  (from: 03/25/2021)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/25/2021)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/25/2021)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 03/25/2021)
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 03/25/2021)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 03/25/2021)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 03/25/2021)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 03/25/2021)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/25/2021)
výkon činnosti stavbyvedúceho: pozemné stavby - jednoduché stavby
  (from: 10/06/2015 until: 03/24/2021)
inžinierska činnosť okrem vybraných činnosti v stavebníctve
  (from: 11/20/1997 until: 03/24/2021)
činnosť stavebného dozoru
  (from: 11/20/1997 until: 03/24/2021)
pozemné stavby
  (from: 11/20/1997 until: 03/24/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/20/1997)
Mgr. Albín Mráz - člen
Pifflova 1243/7
Bratislava 851 01
From: 03/27/2019
  (from: 04/26/2019)
PhDr. Boris Tahy - člen
Pave Vukoviča 562/7
Bratislava 851 10
From: 03/27/2019
  (from: 04/26/2019)
Mgr. Milan Csaplár
Starhradská 14
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05
From: 12/19/2020
  (from: 03/25/2021)
Ing. arch. Michala Kozáková - Chairman of the Board of Directors
Haanova 44
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
From: 12/21/2021
  (from: 02/01/2022)
Ing. Zuzana Kolman Šebestová - Member of the Board of Directors
Tupolevova 10
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 12/21/2021
  (from: 02/01/2022)
Ing. Alexander Ballek - predseda
Nám. Hraničiarov 1614/13
Bratislava 851 03
From: 03/19/2009
  (from: 03/27/2009 until: 07/18/2011)
Ing. Alexander Ballek - predseda
Nám. Hraničiarov 1614/13
Bratislava 851 03
From: 03/19/2009 Until: 06/29/2011
  (from: 07/19/2011 until: 07/18/2011)
Mgr. Ing. Peter Bobula - člen
59
Urmice 956 02
From: 11/07/2015
  (from: 11/26/2015 until: 04/25/2019)
Mgr. Ing. Peter Bobula - člen
59
Urmice 956 02
From: 11/07/2015 Until: 03/27/2019
  (from: 04/26/2019 until: 04/25/2019)
Mgr. Ing. Peter Bobula - člen
59
Urmince 956 02
From: 06/30/2011
  (from: 07/19/2011 until: 11/25/2015)
Mgr. Ing. Peter Bobula - člen
59
Urmince 956 02
From: 06/30/2011 Until: 11/06/2015
  (from: 11/26/2015 until: 11/25/2015)
Ing. Ladislav Csáder - predseda
Radvanská 36
Bratislava 811 01
From: 11/13/2002
  (from: 12/09/2002 until: 03/19/2007)
Ing. Ladislav Csáder - predseda
Radvanská 36
Bratislava 811 01
From: 11/13/2002 Until: 03/06/2007
  (from: 03/20/2007 until: 03/19/2007)
Ing. Marta Čarnogurská - podpredseda
Karola Adlera 10
Bratislava 841 02
  (from: 03/22/1999 until: 03/19/2007)
Ing. Marta Čarnogurská - podpredseda
Karola Adlera 10
Bratislava 841 02
Until: 03/06/2007
  (from: 03/20/2007 until: 03/19/2007)
Ing. Miroslav Čutka - člen
Kadnárova 15
Bratislava 831 05
  (from: 11/20/1997 until: 03/21/1999)
JUDr. Henrieta Danišová - člen
Janka Alexyho 7
Bratislava 841 01
  (from: 11/20/1997 until: 03/21/1999)
JUDr. Henrieta Danišová - člen
Janka Alexyho 7
Bratislava 841 02
  (from: 03/22/1999 until: 02/08/2001)
Dr. František Dej - člen
Bieloruská 17
Bratislava 821 06
From: 06/30/2011
  (from: 07/19/2011 until: 11/25/2015)
Dr. František Dej - člen
Bieloruská 17
Bratislava 821 06
From: 06/30/2011 Until: 11/06/2015
  (from: 11/26/2015 until: 11/25/2015)
JUDr. Martin Dilong - člen
Hviezdoslavova 14
Chorvátsky Grob 900 25
From: 06/30/2011
  (from: 07/19/2011 until: 11/25/2015)
JUDr. Martin Dilong - člen
Hviezdoslavova 14
Chorvátsky Grob 900 25
From: 06/30/2011 Until: 11/06/2015
  (from: 11/26/2015 until: 11/25/2015)
JUDr. Martin Dilong - člen
Hviezdoslavova 14
Chorvátsky Grob 900 25
From: 11/07/2015
  (from: 11/26/2015 until: 04/25/2019)
JUDr. Martin Dilong - člen
Hviezdoslavova 14
Chorvátsky Grob 900 25
From: 11/07/2015 Until: 03/27/2019
  (from: 04/26/2019 until: 04/25/2019)
Ing. Peter Ďuračka - podpredseda
Pri Habánskom mlyne 10
Bratislava 811 04
  (from: 11/20/1997 until: 03/21/1999)
Stanislav fiala - podpredseda
Ľubovnianska 18
Bratislava 851 07
From: 03/06/2007
  (from: 03/20/2007 until: 07/03/2009)
Stanislav fiala - podpredseda
Ľubovnianska 18
Bratislava 851 07
From: 03/06/2007 Until: 06/25/2009
  (from: 07/04/2009 until: 07/03/2009)
RNDr. Želmíra Greifová - podpredseda
Hurbanova 567/65
Malacky 901 01
From: 11/07/2015
  (from: 11/26/2015 until: 04/25/2019)
RNDr. Želmíra Greifová - podpredseda
Hurbanova 567/65
Malacky 901 01
From: 11/07/2015 Until: 03/27/2019
  (from: 04/26/2019 until: 04/25/2019)
Ing. Peter Guttman - člen
Semenárska 212/9
Bratislava 851 10
From: 03/27/2019
  (from: 04/26/2019 until: 08/08/2019)
Ing. Peter Guttman - člen
Semenárska 212/9
Bratislava 851 10
From: 03/27/2019 Until: 07/31/2019
  (from: 08/09/2019 until: 08/08/2019)
Ing. Ján Hanko - predseda
Haanova 4
Bratislava 851 04
From: 03/06/2007
  (from: 03/20/2007 until: 03/26/2009)
Ing. Ján Hanko - predseda
Haanova 4
Bratislava 851 04
From: 03/06/2007 Until: 03/19/2009
  (from: 03/27/2009 until: 03/26/2009)
Ing. Jaroslav Hnatič - člen
Borov 72
Medzilaborce 068 01
From: 10/14/2002
  (from: 12/09/2002 until: 03/19/2007)
Ing. Jaroslav Hnatič - člen
Borov 72
Medzilaborce 068 01
From: 10/14/2002 Until: 03/06/2007
  (from: 03/20/2007 until: 03/19/2007)
Ing. Peter Ivan - predseda
Segnerova 1
Bratislava 841 04
From: 06/30/2011
  (from: 07/19/2011 until: 11/25/2015)
Ing. Peter Ivan - predseda
Segnerova 1
Bratislava 841 04
From: 06/30/2011 Until: 11/06/2015
  (from: 11/26/2015 until: 11/25/2015)
Ing. Milan Jurečka - člen
Tbiliská 9
Bratislava 831 06
From: 03/06/2007
  (from: 03/20/2007 until: 07/18/2011)
Ing. Milan Jurečka - člen
Tbiliská 9
Bratislava 831 06
From: 03/06/2007 Until: 06/29/2011
  (from: 07/19/2011 until: 07/18/2011)
Ing. Peter Klučka - člen
Sibírska 38
Bratislava 831 02
Until: 10/14/2002
  (from: 02/09/2001 until: 12/08/2002)
Ing. Vladimír Kovalčík - predseda
Pod vinicami 1
Modra 900 02
  (from: 03/22/1999 until: 02/08/2001)
Ing. Vladimír Kovalčík - predseda
Stachanovská 29
Bratislava 821 05
Until: 11/13/2002
  (from: 02/09/2001 until: 12/08/2002)
JUDr. Slávka Kukučková - podpredseda
118
Šurianky 951 26
From: 06/30/2011
  (from: 07/19/2011 until: 11/25/2015)
JUDr. Slávka Kukučková - podpredseda
118
Šurianky 951 26
From: 06/30/2011 Until: 11/06/2015
  (from: 11/26/2015 until: 11/25/2015)
PhDr. Viera Lehoczká , PhD. - podpredseda
Royova 37
Bratislava 831 01
From: 06/25/2009
  (from: 07/04/2009 until: 07/18/2011)
PhDr. Viera Lehoczká , PhD. - podpredseda
Royova 37
Bratislava 831 01
From: 06/25/2009 Until: 06/29/2011
  (from: 07/19/2011 until: 07/18/2011)
Ing. Vladimír Michálek - predseda
Údernícka 3928/2A
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 11/07/2015
  (from: 11/26/2015 until: 04/25/2019)
Ing. Vladimír Michálek - predseda
Údernícka 3928/2A
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 11/07/2015 Until: 03/27/2019
  (from: 04/26/2019 until: 04/25/2019)
Ing. Rastislav Nemec - člen
Rozvodná 9
Bratislava 831 01
From: 06/30/2011
  (from: 07/19/2011 until: 12/17/2014)
Ing. Rastislav Nemec - člen
Rozvodná 9
Bratislava 831 01
From: 06/30/2011 Until: 11/12/2014
  (from: 12/18/2014 until: 12/17/2014)
Ing. Ján Odzgan - člen
Gunduličova 1
Bratislava 811 05
  (from: 11/20/1997 until: 03/21/1999)
Ing. arch. Drahan Petrovič - člen
Dudova 3911/1
Bratislava 851 02
From: 03/27/2019
  (from: 08/09/2019 until: 03/24/2021)
Ing. arch. Drahan Petrovič - člen
Dudova 3911/1
Bratislava 851 02
From: 03/27/2019 Until: 12/18/2020
  (from: 03/25/2021 until: 03/24/2021)
Ing. arch. Drahan Petrovič - predseda
Dudova 3911/1
Bratislava 851 02
From: 03/27/2019
  (from: 04/26/2019 until: 08/08/2019)
Ing. Juraj Šterbatý - člen
Kremeľská 128
Bratislava 841 10
From: 11/07/2015
  (from: 11/26/2015 until: 04/25/2019)
Ing. Juraj Šterbatý - člen
Kremeľská 128
Bratislava 841 10
From: 11/07/2015 Until: 03/27/2019
  (from: 04/26/2019 until: 04/25/2019)
Ing. Viktor Veselovský - člen
Pažitná 503/16
Slovenský Grob 900 26
From: 03/27/2019
  (from: 04/26/2019 until: 02/02/2021)
Ing. Viktor Veselovský - člen
Pažitná 503/16
Slovenský Grob 900 26
From: 03/27/2019 Until: 10/21/2020
  (from: 02/03/2021 until: 02/02/2021)
Ing. Ildiko Virágová
8.mája 28
Bratislava 821 06
From: 11/07/2015
  (from: 06/28/2017 until: 04/25/2019)
Ing. Ildiko Virágová
8.mája 28
Bratislava 821 06
From: 11/07/2015 Until: 03/27/2019
  (from: 04/26/2019 until: 04/25/2019)
Ing. Ildikó Virágová
8.mája 28
Bratislava 821 06
From: 11/07/2015
  (from: 11/26/2015 until: 06/27/2017)
Ing. Ildikó Virágová - člen
8. mája 28
Bratislava 821 06
From: 06/30/2011
  (from: 07/19/2011 until: 11/25/2015)
Ing. Ildikó Virágová - člen
8. mája 28
Bratislava 821 06
From: 06/30/2011 Until: 11/06/2015
  (from: 11/26/2015 until: 11/25/2015)
Ing. Pavol Vlček - predseda
Vavilovova 16
Bratislava 851 01
  (from: 11/20/1997 until: 03/21/1999)
JUDr. Zuzana Kolláriková - Chairman of the Board of Directors
Bosákova 3
Bratislava 851 04
From: 08/01/2019 Until: 12/20/2021
  (from: 02/01/2022 until: 01/31/2022)
Ing. arch. Michala Kozáková - Member of the Board of Directors
Haanova 44
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
From: 12/19/2020 Until: 12/20/2021
  (from: 02/01/2022 until: 01/31/2022)
Ing. arch. Michala Kozáková - Member of the Board of Directors
Haanova 44
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
From: 12/19/2020
  (from: 03/25/2021 until: 01/31/2022)
JUDr. Zuzana Kolláriková - predseda
Bosákova 3
Bratislava 851 04
From: 08/01/2019
  (from: 08/09/2019 until: 01/31/2022)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom na uzavretie právneho úkonu v mene spoločnosti je potrebný podpis predsedu predstavenstva /alebo ním písomne povereného člena predstavenstva/ a jedného člena predstavenstva, ak nie je v stanovách uvedené inak.
  (from: 03/25/2021)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom na uzavretie právneho úkonu v mene spoločnosti je potrebný podpis predsedu predstavenstva /alebo ním písomne povereného člena predstavenstva/ a jedného člena predstavenstva, ak nie je v stanovách uvedené inak.
  (from: 11/20/1997 until: 03/24/2021)
Capital: 
15 243 200 EUR Paid up: 15 243 200 EUR
  (from: 02/27/2009)
459 215 100 Sk Paid up: 459 215 100 Sk
  (from: 02/19/2003 until: 02/26/2009)
357 438 600 Sk
  (from: 02/12/2001 until: 02/18/2003)
91 400 000 Sk
  (from: 11/16/1999 until: 02/11/2001)
100 000 000 Sk
  (from: 11/20/1997 until: 11/15/1999)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 152 432 EUR
  (from: 02/27/2009)
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 4 592 151 Sk
  (from: 02/19/2003 until: 02/26/2009)
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 574 386 Sk
  (from: 02/12/2001 until: 02/18/2003)
Number of shares: 200
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 457 000 Sk
  (from: 12/07/1999 until: 02/11/2001)
Number of shares: 200
Form: akcie na meno
Nominal value: 457 000 Sk
  (from: 11/16/1999 until: 12/06/1999)
Number of shares: 200
Form: akcie na meno
Nominal value: 500 000 Sk
  (from: 11/20/1997 until: 11/15/1999)
Supervisory board: 
Mgr. Peter Pilinský
Úžiny 3
Bratislava 831 06
From: 03/27/2019
  (from: 04/26/2019)
JUDr. Mgr. Jozef Uhler
Zeleninová 25
Bratislava 851 10
From: 03/27/2019
  (from: 04/26/2019)
PhDr. Jana Poláčiková
Jašíkova 18
Bratislava 821 03
From: 03/27/2019
  (from: 04/26/2019)
Ing. Jaroslav Belica
Kresánkova 3346/13
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 12/19/2020
  (from: 03/25/2021)
PhDr. Alžbeta Ožvaldová
Pšeničná 9617/9
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 11/03/2021
  (from: 02/01/2022)
Ing. Tomáš Ágošton
Vígľašská 5
Bratislava 851 07
From: 06/30/2011
  (from: 07/19/2011 until: 05/09/2012)
Ing. Tomáš Ágošton
Vígľašská 5
Bratislava 851 07
From: 06/30/2011 Until: 02/25/2012
  (from: 05/10/2012 until: 05/09/2012)
Ing. Gabriel Baláž
Záhradnícka 4845/93
Bratislava 821 08
From: 11/07/2015
  (from: 11/26/2015 until: 04/25/2019)
Ing. Gabriel Baláž
Záhradnícka 4845/93
Bratislava 821 08
From: 11/07/2015 Until: 03/27/2019
  (from: 04/26/2019 until: 04/25/2019)
Ing. Jozefína Baranová
Ožvoldíkova 5
Bratislava 841 02
From: 03/06/2007
  (from: 03/20/2007 until: 07/18/2011)
Ing. Jozefína Baranová
Ožvoldíkova 5
Bratislava 841 02
From: 03/06/2007 Until: 06/29/2011
  (from: 07/19/2011 until: 07/18/2011)
Ing. Igor Bendík
Karloveská 4711/25
Bratislava 841 04
From: 06/30/2011
  (from: 07/19/2011 until: 11/25/2015)
Ing. Igor Bendík
Karloveská 4711/25
Bratislava 841 04
From: 06/30/2011 Until: 11/06/2015
  (from: 11/26/2015 until: 11/25/2015)
Ing. Miroslav Bialko
Medená 25
Bratislava 811 02
From: 11/07/2015
  (from: 11/26/2015 until: 04/25/2019)
Ing. Miroslav Bialko
Medená 25
Bratislava 811 02
From: 11/07/2015 Until: 03/27/2019
  (from: 04/26/2019 until: 04/25/2019)
Ing. Anton Brath
Tupolevova 4
Bratislava 851 01
  (from: 11/20/1997 until: 03/21/1999)
Ing. Anton Brath - člen
Tupolevova 4
Bratislava 851 01
Until: 04/28/2003
  (from: 03/22/1999 until: 06/03/2003)
Ing. Alexander Cirák
Furdekova 15
Bratislava 851 04
From: 12/10/2009
  (from: 01/20/2010 until: 10/05/2015)
Ing. Alexander Cirák
Furdekova 15
Bratislava 851 04
From: 12/10/2009 Until: 06/22/2015
  (from: 10/06/2015 until: 10/05/2015)
Ing. Milan Čecho
Ožvoldíkova 11
Bratislava 841 02
  (from: 11/20/1997 until: 03/21/1999)
Ing. Milan Čecho - člen
Ožvoldíkova 11
Bratislava 841 02
  (from: 03/22/1999 until: 02/08/2001)
Ing. Peter Čecho - člen
Ožvoldíkova 11
Bratislava 841 02
Until: 04/28/2003
  (from: 02/09/2001 until: 06/03/2003)
JUDr. Andrej Danko
Alžbetin dvor 632
Miloslavov 900 42
From: 03/06/2007
  (from: 03/20/2007 until: 03/26/2009)
JUDr. Andrej Danko
Alžbetin dvor 632
Miloslavov 900 42
From: 03/06/2007 Until: 03/19/2009
  (from: 03/27/2009 until: 03/26/2009)
RSDr. František Dej - člen
Bieloruská 17
Bratislava 821 06
  (from: 03/22/1999 until: 03/19/2007)
RSDr. František Dej - člen
Bieloruská 17
Bratislava 821 06
Until: 03/06/2007
  (from: 03/20/2007 until: 03/19/2007)
JUDr. Oľga Dmitrieva
Kvačalova 15
Bratislava 821 08
From: 03/19/2009
  (from: 03/27/2009 until: 07/18/2011)
JUDr. Oľga Dmitrieva
Kvačalova 15
Bratislava 821 08
From: 03/19/2009 Until: 06/29/2011
  (from: 07/19/2011 until: 07/18/2011)
Ing. Boris Dobrotka - člen
Záhradnícka 52
Bratislava 821 08
Until: 04/28/2003
  (from: 03/22/1999 until: 06/03/2003)
Ing. Slavomír Drozd
Mierová 38
Bratislava 821 05
From: 11/07/2015
  (from: 11/26/2015 until: 04/25/2019)
Ing. Slavomír Drozd
Mierová 38
Bratislava 821 05
From: 11/07/2015 Until: 03/27/2019
  (from: 04/26/2019 until: 04/25/2019)
PhDr. Vladimír Drozda - predseda
Hany Meličkovej 22
Bratislava 841 05
From: 04/27/2004
  (from: 05/19/2004 until: 03/19/2007)
PhDr. Vladimír Drozda - predseda
Hany Meličkovej 22
Bratislava 841 05
From: 04/27/2004 Until: 03/06/2007
  (from: 03/20/2007 until: 03/19/2007)
Ing. Peter Dubček
Pribišova 8
Bratislava 841 05
From: 03/06/2007
  (from: 03/20/2007 until: 07/18/2011)
Ing. Peter Dubček
Pribišova 8
Bratislava 841 05
From: 03/06/2007 Until: 03/30/2011
  (from: 07/19/2011 until: 07/18/2011)
JUDr. Monika Ďurechová
Jabloňová 195/4
Rajec 015 01
From: 11/22/2017
  (from: 12/14/2017 until: 01/29/2019)
JUDr. Monika Ďurechová
Jabloňová 195/4
Rajec 015 01
From: 11/22/2017 Until: 12/20/2018
  (from: 01/30/2019 until: 01/29/2019)
Miroslav Encinger
Pod Lipovým 47
Bratislava 841 07
From: 03/06/2007
  (from: 03/20/2007 until: 07/18/2011)
Miroslav Encinger
Pod Lipovým 47
Bratislava 841 07
From: 03/06/2007 Until: 06/29/2011
  (from: 07/19/2011 until: 07/18/2011)
Ing. Tomáš Fabor
Lachova 25
Bratislava 851 03
  (from: 11/20/1997 until: 03/21/1999)
Ing. Marek Fábry - člen
Stavbárska 36
Bratislava 821 07
From: 04/28/2003
  (from: 06/04/2003 until: 12/16/2004)
Ing. Marek Fábry - člen
Vŕbová 12
Bratislava 821 07
From: 04/28/2003
  (from: 12/17/2004 until: 03/19/2007)
Ing. Marek Fábry - člen
Vŕbová 12
Bratislava 821 07
From: 04/28/2003 Until: 03/06/2007
  (from: 03/20/2007 until: 03/19/2007)
Ing. Karol Fajnor
Lietavská 9
Bratislava 851 06
From: 06/30/2011
  (from: 07/19/2011 until: 11/25/2015)
Ing. Karol Fajnor
Lietavská 9
Bratislava 851 06
From: 06/30/2011 Until: 11/06/2015
  (from: 11/26/2015 until: 11/25/2015)
Ing. Libor Gašpierik
Šancová 100
Bratislava 831 04
From: 03/06/2007
  (from: 03/20/2007 until: 07/18/2011)
Ing. Libor Gašpierik
Šancová 100
Bratislava 831 04
From: 03/06/2007 Until: 06/29/2011
  (from: 07/19/2011 until: 07/18/2011)
Ing. Libor Gašpierik
Šancová 100
Bratislava 831 04
From: 06/30/2011
  (from: 07/19/2011 until: 11/25/2015)
Ing. Libor Gašpierik
Šancová 100
Bratislava 831 04
From: 06/30/2011 Until: 11/06/2015
  (from: 11/26/2015 until: 11/25/2015)
Ing. Peter Hanulík
Gallayova 9
Bratislava 841 02
From: 06/30/2011
  (from: 07/19/2011 until: 11/25/2015)
Ing. Peter Hanulík
Gallayova 9
Bratislava 841 02
From: 06/30/2011 Until: 11/06/2015
  (from: 11/26/2015 until: 11/25/2015)
PhDr. Štefan Holčík
Čelakovského 3
Bratislava 811 03
From: 03/06/2007
  (from: 03/20/2007 until: 07/18/2011)
PhDr. Štefan Holčík
Čelakovského 3
Bratislava 811 03
From: 03/06/2007 Until: 06/29/2011
  (from: 07/19/2011 until: 07/18/2011)
Ing. Ernest Huska - člen
Hrobákova 14
Bratislava 851 02
From: 02/26/1999 Until: 04/28/2003
  (from: 12/09/2002 until: 06/03/2003)
Ing. Ernest Huska - člen
Vavilovova 4
Bratislava 851 01
  (from: 03/22/1999 until: 12/08/2002)
Izabella Jégh
Krajinská 88
Bratislava 821 06
From: 03/30/2012
  (from: 05/10/2012 until: 11/25/2015)
Izabella Jégh
Krajinská 88
Bratislava 821 06
From: 03/30/2012 Until: 11/06/2015
  (from: 11/26/2015 until: 11/25/2015)
Izabella Jégh
Krajinská 88
Bratislava 821 06
From: 11/07/2015
  (from: 11/26/2015 until: 04/25/2019)
Izabella Jégh
Krajinská 88
Bratislava 821 06
From: 11/07/2015 Until: 03/27/2019
  (from: 04/26/2019 until: 04/25/2019)
Mgr. Martin Katriak
Lotyšská 2
Bratislava 821 06
From: 11/07/2015
  (from: 11/26/2015 until: 04/25/2019)
Mgr. Martin Katriak
Lotyšská 2
Bratislava 821 06
From: 11/07/2015 Until: 03/27/2019
  (from: 04/26/2019 until: 04/25/2019)
Ing. Helena Kavcová - predseda
Komárnická 32
Bratislava 821 02
  (from: 02/09/2001 until: 05/18/2004)
Ing. Helena Kavcová - predseda
Komárnická 32
Bratislava 821 02
From: 02/09/2001 Until: 04/27/2004
  (from: 05/19/2004 until: 05/18/2004)
Ing. Stanislav Kendra
Hlinická 2A
Bratislava 831 52
From: 06/30/2011
  (from: 07/19/2011 until: 01/18/2013)
Ing. Stanislav Kendra
Hlinická 2A
Bratislava 831 52
From: 06/30/2011 Until: 12/21/2012
  (from: 01/19/2013 until: 01/18/2013)
Ing. Karol Kolada - podpredseda
Ladislava Dérera 4
Bratislava 831 01
From: 04/28/2003
  (from: 06/04/2003 until: 03/19/2007)
Ing. Karol Kolada - podpredseda
Ladislava Dérera 4
Bratislava 831 01
From: 04/28/2003 Until: 03/06/2007
  (from: 03/20/2007 until: 03/19/2007)
JUDr. Tomáš Korček - člen
Riazanská 11
Bratislava 831 03
From: 04/28/2003
  (from: 05/19/2004 until: 03/19/2007)
JUDr. Tomáš Korček - člen
Riazanská 11
Bratislava 831 03
From: 04/28/2003 Until: 03/06/2007
  (from: 03/20/2007 until: 03/19/2007)
Mgr. Tomáš Korček - člen
Riazanská 11
Bratislava 831 03
From: 04/28/2003
  (from: 06/04/2003 until: 05/18/2004)
Mgr. Oliver Kríž
Jasovská 8
Bratislava 851 07
From: 11/12/2014
  (from: 12/18/2014 until: 11/25/2015)
Mgr. Oliver Kríž
Jasovská 8
Bratislava 851 07
From: 11/12/2014 Until: 11/06/2015
  (from: 11/26/2015 until: 11/25/2015)
Mgr. Vladimír Kubovič
Nám. Sv. Petra a Pavla 12
Bratislava 841 06
From: 06/30/2011
  (from: 07/19/2011 until: 08/26/2014)
Mgr. Vladimír Kubovič
Nám. Sv. Petra a Pavla 12
Bratislava 841 06
From: 06/30/2011 Until: 06/24/2014
  (from: 08/27/2014 until: 08/26/2014)
Ing. Branislav Kušík
Riazanská 67
Bratislava 831 03
From: 05/04/2007
  (from: 05/22/2007 until: 11/25/2015)
Ing. Branislav Kušík
Riazanská 67
Bratislava 831 03
From: 05/04/2007 Until: 11/06/2015
  (from: 11/26/2015 until: 11/25/2015)
Ing. Branislav Kušík
Riazanská 67
Bratislava 831 03
From: 11/07/2015
  (from: 11/26/2015 until: 12/13/2017)
Ing. Branislav Kušík
Riazanská 67
Bratislava 831 03
From: 11/07/2015 Until: 10/12/2017
  (from: 12/14/2017 until: 12/13/2017)
Mgr. Viera Kyselicová
Narcisová 6
Bratislava 821 01
From: 03/06/2007
  (from: 03/20/2007 until: 07/18/2011)
Mgr. Viera Kyselicová
Narcisová 6
Bratislava 821 01
From: 03/06/2007 Until: 06/29/2011
  (from: 07/19/2011 until: 07/18/2011)
Ing. Renáta Lajošová - člen
Martinengova 16
Bratislava 811 02
From: 04/28/2003
  (from: 06/04/2003 until: 01/09/2006)
Ing. Renáta Lajošová - člen
Martinengova 16
Bratislava 811 02
From: 04/28/2003 Until: 12/13/2005
  (from: 01/10/2006 until: 01/09/2006)
Ing. Radovan Majerský
Beňadická 19
Bratislava 851 06
From: 05/04/2007
  (from: 05/22/2007 until: 01/19/2010)
Ing. Radovan Majerský
Beňadická 19
Bratislava 851 06
From: 05/04/2007 Until: 12/10/2009
  (from: 01/20/2010 until: 01/19/2010)
Ing. Jozef Mička , CSc. - člen
Adámiho 26
Bratislava 841 01
Until: 04/28/2003
  (from: 02/09/2001 until: 06/03/2003)
JUDr. Jozef Mikš - člen
Budatínska 43
Bratislava 851 01
  (from: 08/21/2001 until: 05/21/2007)
JUDr. Jozef Mikš - člen
Budatínska 43
Bratislava 851 01
Until: 05/04/2007
  (from: 05/22/2007 until: 05/21/2007)
RNDr. Pavol Minárik
Belinského 9
Bratislava 851 01
  (from: 11/20/1997 until: 03/21/1999)
Ing. Peter Mrvík
Macharova 5
Bratislava 851 01
  (from: 11/20/1997 until: 03/21/1999)
Ing. Peter Nižňanský
Jadrová 1
Bratislava 821 02
  (from: 11/20/1997 until: 03/21/1999)
JUDr. Martin Ožvald
Pšeničná 9
Bratislava 821 06
From: 11/22/2017
  (from: 12/14/2017 until: 03/24/2021)
JUDr. Martin Ožvald
Pšeničná 9
Bratislava 821 06
From: 11/22/2017 Until: 12/18/2020
  (from: 03/25/2021 until: 03/24/2021)
Ing. Ľubomír Partika
Helsinská 2626/7
Košice 040 13
From: 12/13/2005
  (from: 01/10/2006 until: 05/21/2007)
Ing. Ľubomír Partika
Helsinská 2626/7
Košice 040 13
From: 12/13/2005 Until: 05/04/2007
  (from: 05/22/2007 until: 05/21/2007)
Ing.Arch. Andrej Petrek - člen
Karpatská 19
Bratislava 821 07
From: 04/28/2003
  (from: 06/04/2003 until: 03/19/2007)
Ing.Arch. Andrej Petrek - člen
Karpatská 19
Bratislava 821 07
From: 04/28/2003 Until: 03/06/2007
  (from: 03/20/2007 until: 03/19/2007)
Ing. Marcela Plešková
Švermova 9
Michalovce 071 01
Until: 10/14/2002
  (from: 02/09/2001 until: 12/08/2002)
Ing. Branislav Raninec - člen
Jašíkova 17
Bratislava 821 03
From: 04/28/2003
  (from: 06/04/2003 until: 03/19/2007)
Ing. Branislav Raninec - člen
Jašíkova 17
Bratislava 821 03
From: 04/28/2003 Until: 03/06/2007
  (from: 03/20/2007 until: 03/19/2007)
Dušan Roman - podpredseda
Grosslingova 41
Bratislava 811 09
Until: 04/28/2003
  (from: 03/22/1999 until: 06/03/2003)
Ing. Peter Stach
Hrobákova 7
Bratislava 852 02
  (from: 11/20/1997 until: 03/21/1999)
Ing. Gejza Vegh
Humenné námestie 5
Bratislava 851 07
From: 10/14/2002 Until: 04/28/2003
  (from: 12/09/2002 until: 06/03/2003)
JUDr. Magdaléna Vláčilíková
610
Sološnica 906 37
From: 03/27/2019
  (from: 04/26/2019 until: 02/02/2021)
JUDr. Magdaléna Vláčilíková
610
Sološnica 906 37
From: 03/27/2019 Until: 10/21/2020
  (from: 02/03/2021 until: 02/02/2021)
Ing. Anton Žatko - predseda
Jána Smreka 9
Bratislava 841 07
  (from: 03/22/1999 until: 02/08/2001)
Ing. Ján Žatko - člen
Jána Smreka 9
Bratislava 841 07
Until: 04/28/2003
  (from: 02/09/2001 until: 06/03/2003)
Mgr. Rastislav Tešovič
Jasencová 13
Bratislava 841 07
From: 03/27/2019 Until: 09/08/2021
  (from: 02/01/2022 until: 01/31/2022)
Mgr. Rastislav Tešovič
Jasencová 13
Bratislava 841 07
From: 03/27/2019
  (from: 04/26/2019 until: 01/31/2022)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica Nz 345/97 zo dňa 4.9.1997 a Nz 455/97 zo dňa 18.11.1997 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti s dodatkom č.1 v zmysle zák.č.513/91 Zb. Stary spis: Sa 2165
  (from: 11/20/1997)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 2.9.1998, ktorého priebeh bol osvedčený do notárskej zápisnice Nz 362/98 o znížení základného imania z 100.000.000,- Sk na 91.400.000,-Sk o 8.600.000,-Sk znížením menovitej hodnoty akcií z 500.000,-Sk na 457.000,-Sk za akciu.
  (from: 03/18/1999)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 26.2.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice Nz 66/99.
  (from: 03/22/1999)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 25.11.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 192/99 spísaná notárkou JUDr Jarmilou Kováčovou.
  (from: 12/07/1999)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 31.7.2000, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica Nz 189/2000 schválené personálne zmeny v orgánoch spoločnosti a zmena stanov spoločnosti.
  (from: 02/09/2001)
Zvýšenie základného imania a zmena stanov spoločnosti schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 15.12.2000, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica Nz 199/2000.
  (from: 02/12/2001)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 15.8.01, ktoré- ho konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici Nz 199/ 01 napísanej dňa 15.8.01 notárom Judr. Kováčovou bola schválená zmena stanov a zmena v dozornej rade.
  (from: 08/21/2001)
Notárska zápisnica Nz 420/02 zo dňa 14.10.2002 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené odvolanie a voľba člena predstavenstva odvolanie a voľba člena dozornej rady. Notárska zápisnica N 475/02 zo dňa 13.11.2002,na ktorom bolo schválené odvolanie člena predstavenstva voľba člena predstavenstva a určenie predsedu predstavenstva.
  (from: 12/09/2002)
Rozhodnutie riadneho valného zhromaždenia zo dňa 14. októbra 2002, ktorého priebeh bol osvedčený do notárskej zápisnice NZ 420/02 a rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13. novembra 2002, ktorého priebeh bol osvedčený do notárskej zápísnice NZ 475/02 o zvýšení základného imania z 357 438 600 na 459 215 100,- Sk.
  (from: 02/19/2003)
Notárska zápisnica N 31/03, Nz 35398/03 spísaná notárom JUDr. Valovou osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia dňa 28.4.2003 na ktorom bolo rozhodnuté o zmene stanov, zmene v orgánoch spoločnosti. Funkcia členov dozornej rady D. Romana, Ing. B. Dobrotku, Ing. A. Bratha, Ing. J. Žatka, Ing. P. Čecha, Ing. E. Huska,Ing. G. Vegha a Ing. J. Mičku, CSc. sa končí dňom 28.4.2003.
  (from: 06/04/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia - 27. 4. 2004.
  (from: 05/19/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.06.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 41/2006, Nz 24372/2006.
  (from: 07/18/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 06.03.2007 - odvolanie a menovanie členov predstavenstva a dozornej rady.
  (from: 03/20/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.3.2009.
  (from: 03/27/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.06.2009.
  (from: 07/04/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.12.2009.
  (from: 01/20/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.06.2011 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 273/2011 Nz 24645/2011 dňa 04.07.2011.
  (from: 07/19/2011)
Zápisnica z rozhodnutia per rollam zo dňa 18.04.2012.
  (from: 05/10/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 24.06.2014.
  (from: 08/27/2014)
Notárska zápisnica č. N 995/2015, Nz 24807/2015, NCRls 25343/2015 zo dňa 15.07.2015, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 22.06.2015.
  (from: 10/06/2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.11.2015
  (from: 11/26/2015)
Date of updating data in databases:  12/01/2022
Date of extract :  12/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person