Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sr Insert No.:  160/V

Business name: 
RAMZES, v.o.s. v likvidácii
  (from: 06/30/1995 until: 09/30/1996)
RAMZES, v.o.s.
  (from: 11/25/1992 until: 06/29/1995)
Registered seat: 
65
Pinkovce 072 54
  (from: 11/25/1992 until: 09/30/1996)
Identification number (IČO): 
31 662 323
  (from: 11/25/1992)
Date of entry: 
11/26/1992
  (from: 11/25/1992)
Date of deletion: 
10/01/1996
  (from: 10/01/1996)
Legal form: 
General partnership
  (from: 11/25/1992)
Objects of the company: 
výroba pletených výrobkov
  (from: 11/25/1992 until: 09/30/1996)
šitie pánskych a dámskych odevov
  (from: 11/25/1992 until: 09/30/1996)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 11/25/1992 until: 09/30/1996)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 11/25/1992 until: 09/30/1996)
maloobchod so zmiešaným tovarom - nákup a predaj vlny, bytového, metrového a kusového textilu, galantérie, kobercov, výrobkov drogérie, farieb, lakov, papierových výrobkov, kancelárskych potrieb, železiarského tovaru, elektrozariadení, záhradníckych potrieb, predaj vlastných výrobkov
  (from: 11/25/1992 until: 09/30/1996)
maloobchod mimo riadnej predajne s registrovaným sortimentom
  (from: 11/25/1992 until: 09/30/1996)
maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
  (from: 11/25/1992 until: 09/30/1996)
Partners: 
Milan Makovský
88
Pinkovce
Slovak Republic
  (from: 11/25/1992 until: 09/30/1996)
Miroslav Reichel
65
Pinkovce
Slovak Republic
  (from: 11/25/1992 until: 09/30/1996)
Management body: 
spoločníci
  (from: 06/30/1995 until: 09/30/1996)
spoločníci
  (from: 11/25/1992 until: 06/29/1995)
Milan Makovský
88
Pinkovce
  (from: 11/25/1992 until: 06/29/1995)
Miroslav Reichel
65
Pinkovce
  (from: 11/25/1992 until: 06/29/1995)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť v likvidácii koná a podpisuje likvidátor samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/30/1995 until: 09/30/1996)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú členovia štatutárneho orgánu samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 11/25/1992 until: 06/29/1995)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 06/10/1995
  (from: 10/01/1996 until: 09/30/1996)
Date of entry into voluntary liquidation: 06/10/1995
  (from: 06/30/1995 until: 09/30/1996)
 Liquidators:
Ján Vidňanský
69
Pinkovce
  (from: 06/30/1995 until: 09/30/1996)
Other legal facts: 
Súd p o v o ľ u j e výmaz v obchod- nom registri z oddielu Sr vložky 160/V u ob- chodnej spoločnosti: Názov: RAMZES, v.o.s. v likvidácií Sídlo: Pinkovce 65, 072 54 IČO: 31 662 323 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke na základe ukončenej likvidácie podľa § 70 a nasl. ustanovení v zmysle zák. č. 513/91 Zb. ku dňu 1. 10. 1996.
  (from: 10/01/1996)
Verejná obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou podpísanou oboma spoločníkmi dňa 10.11.1992 podľa § 76 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 11/25/1992 until: 09/30/1996)
Dohoda spoločníkov o zrušení spoločnosti s likvidáciou zo dňa 10.6.1995. Deň vstupu spoločnosti do likvidácie 10.6.1995. Deň zápisu vstupu spoločnosti do likvidácie 30.6.1995 v obchodnom registri.
  (from: 06/30/1995 until: 09/30/1996)
Date of updating data in databases:  09/24/2021
Date of extract :  09/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person