Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5307/B

Business name: 
DIAMOND OIL a. s.
  (from: 10/20/2011)
Venarotta a. s.
  (from: 05/13/2011 until: 10/19/2011)
Registered seat: 
Panenská 24
Bratislava 811 03
  (from: 10/20/2011)
Bazová 10
Bratislava 821 08
  (from: 05/13/2011 until: 10/19/2011)
Identification number (IČO): 
46 166 203
  (from: 05/13/2011)
Date of entry: 
05/13/2011
  (from: 05/13/2011)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/13/2011)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 05/13/2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 05/13/2011)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 05/13/2011)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 05/13/2011)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 05/13/2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 05/13/2011)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/13/2011)
reklamné a marketingové služby
  (from: 05/13/2011)
počítačové služby
  (from: 05/13/2011)
administratívne služby
  (from: 05/13/2011)
skladovanie
  (from: 11/03/2011)
faktoring a forfaiting
  (from: 11/03/2011)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 11/03/2011)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 11/03/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/13/2011)
MVDr. Martin Kuric - predseda predstavenstva
167
Veľká Hradná 913 24
From: 09/03/2015
  (from: 12/02/2016)
Ing. Adrián Kuric - predseda predstavenstva
J. Zemana 2408/8
Trenčín 911 01
From: 10/12/2011
  (from: 10/20/2011 until: 12/01/2016)
Ing. Adrián Kuric - predseda predstavenstva
J. Zemana 2408/8
Trenčín 911 01
From: 10/12/2011 Until: 09/03/2015
  (from: 12/02/2016 until: 12/01/2016)
JUDr. Tomáš Trella - predseda predstavenstva
Jána Stanislava 26
Bratislava 841 05
From: 05/13/2011
  (from: 05/13/2011 until: 10/19/2011)
JUDr. Tomáš Trella - predseda predstavenstva
Jána Stanislava 26
Bratislava 841 05
From: 05/13/2011 Until: 10/12/2011
  (from: 10/20/2011 until: 10/19/2011)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať samostatne, a to tak, že ku napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 05/13/2011)
Capital: 
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 05/13/2011)
Shares: 
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 500 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie spoločnosti sú neobmedzene prevoditeľné medzi akcionármi spoločnosti. V prípade, ak akcionár bude mať záujem previesť svoje akcie, alebo ich časť, na tretiu osobu, bude povinný túto skutočnosť oznámiť predstavenstu spoločnosti. Predstavenstvo po obdržaní oznámenia bez zbytočného odkladu poskytne akcionárovi informácie o aktuálnych akcionároch spoločnosti a počte ich akcií. Akcionár, ktorý bude mať záujem previesť akcie na tretiu osobu bude povinný prednostne ponúknuť akcie všetkým ostatným akcionárom spoločnosti, pričom v ponuke uvedie všetky podstatné podmienky zamýšľaného prevodu. Akcionári následne budú mať možnosť uplatniť svoje prednostné právo nákupu akcií v lehote do 30 dní od obdržania ponuky. V prípade, ak akcionári budú mať záujem o nákup akcií prevyšujúci ponúkaný počet, ich prednostné právo sa uspokojí v pomere zodpovedajúcom ich podielu na základnom imaní spoločnosti.
  (from: 05/13/2011)
Stockholder: 
TS - Consulting s. r. o.
Panenská 24
Bratislava 811 03
  (from: 05/13/2011 until: 10/19/2011)
Supervisory board: 
Marcel Púček
Pod Brezinou 7276/10A
Trenčín 911 01
From: 02/07/2020
  (from: 06/11/2020)
Pavol Jesenský
J. Kalinčiaka 4907/20
Martin 036 01
From: 08/31/2023
  (from: 01/16/2024)
Ľubomír Hrudka
Matice Slovenskej 306/31
Trenčín 911 05
From: 08/31/2023
  (from: 01/16/2024)
Martin Kuric
J. Zemana 2408/8
Trenčín 911 01
From: 10/12/2011
  (from: 10/20/2011 until: 12/01/2016)
Martin Kuric
J. Zemana 2408/8
Trenčín 911 01
From: 10/12/2011 Until: 09/03/2015
  (from: 12/02/2016 until: 12/01/2016)
Zuzana Nečasová
Hraničná 35
Nitra 949 01
From: 05/13/2011
  (from: 05/13/2011 until: 10/19/2011)
Zuzana Nečasová
Hraničná 35
Nitra 949 01
From: 05/13/2011 Until: 10/12/2011
  (from: 10/20/2011 until: 10/19/2011)
JUDr. Michal Stasík
Na stráni 8
Bratislava 811 04
From: 05/13/2011
  (from: 05/13/2011 until: 10/19/2011)
JUDr. Michal Stasík
Na stráni 8
Bratislava 811 04
From: 05/13/2011 Until: 10/12/2011
  (from: 10/20/2011 until: 10/19/2011)
Ján Sýkora
Inovecká 1147/50
Trenčín 911 01
From: 10/12/2011
  (from: 10/20/2011 until: 06/10/2020)
Ján Sýkora
Inovecká 1147/50
Trenčín 911 01
From: 10/12/2011 Until: 02/07/2020
  (from: 06/11/2020 until: 06/10/2020)
JUDr. Lívia Trellová
Jána Stanislava 26
Bratislava 841 05
From: 05/13/2011
  (from: 05/13/2011 until: 10/19/2011)
JUDr. Lívia Trellová
Jána Stanislava 26
Bratislava 841 05
From: 05/13/2011 Until: 10/12/2011
  (from: 10/20/2011 until: 10/19/2011)
Ing. Viliam Kuric
J. Zemana 2408/8
Trenčín 911 01
From: 10/12/2011 Until: 08/31/2023
  (from: 01/16/2024 until: 01/15/2024)
Ing. Viliam Kuric
J. Zemana 2408/8
Trenčín 911 01
From: 10/12/2011
  (from: 10/20/2011 until: 01/15/2024)
Ing. Adrián Kuric
J. Zemana 2408/8
Trenčín 911 01
From: 09/03/2015 Until: 08/31/2023
  (from: 01/16/2024 until: 01/15/2024)
Ing. Adrián Kuric
J. Zemana 2408/8
Trenčín 911 01
From: 09/03/2015
  (from: 12/02/2016 until: 01/15/2024)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou formou notárskej zápisnice N 153/2011, Nz 14282/2011 dňa 11.05.2011 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 05/13/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 371/2011, Nz 38156/2011 zo dňa 12.10.2011 - zmena obchodného mena na DIAMOND OIL a. s., zmena sídla.
  (from: 10/20/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 3.9.2015.
  (from: 12/02/2016)
Date of updating data in databases:  06/12/2024
Date of extract :  06/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person