Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5305/B

Business name: 
GETWAY MANAGEMENT a. s.
  (from: 10/02/2013)
Registered seat: 
Karadžičova 12
Bratislava 821 08
  (from: 09/14/2012)
Identification number (IČO): 
47 234 113
  (from: 05/12/2011)
Date of entry: 
05/12/2011
  (from: 05/12/2011)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/12/2011)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/01/2012)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/01/2012)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/01/2012)
obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/01/2012)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/01/2012)
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
  (from: 01/01/2012)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/01/2012)
prieskum trhu
  (from: 01/01/2012)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 01/01/2012)
prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 01/01/2012)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 01/01/2012)
organizovanie školení, kurzov a seminárov
  (from: 01/01/2012)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/01/2012)
inzertná činnosť
  (from: 01/01/2012)
zhotovovanie www stránok v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/01/2012)
faktoring a forfaiting
  (from: 12/15/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/12/2011)
Ľubomír Jurčák - predseda predstavenstva
Mariánska 635/48
Dunajská Lužná 900 42
From: 02/06/2017
  (from: 03/16/2017)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 05/12/2011)
Capital: 
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 05/12/2011)
Shares: 
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 25 000 EUR
  (from: 05/12/2011)
Stockholder: 
ED INVEST s. r. o.
Zelená 2
Bratislava 811 02
  (from: 03/16/2017)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 06/03/2017
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 24.5.2017, č. k. 6K/28/2017-56, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 3.6.2017, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka GETWAY MANAGEMENT a. s., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 47 234 113. Do funkcie správcu súd ustanovil: JUDr. Štefan Dedák, so sídlom kancelárie Carlton, Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava, značka správcu S 1406.
  (from: 12/05/2017)
Bankruptcy trustee: 
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Nám. M. Benku 10
Bratislava 811 07
  (from: 12/05/2017)
Supervisory board: 
Radoslav Hajdúch
498
Rovinka 900 41
From: 03/16/2017
  (from: 04/05/2017)
Daniela Hajdúchová
498
Rovinka 900 41
From: 03/16/2017
  (from: 04/05/2017)
Milan Trn
Topoľova 13
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 03/16/2017
  (from: 04/05/2017)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 777/2011, Nz 16076/2011 zo dňa 04.05.2011 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.
  (from: 05/12/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 1920/2011 Nz 56965/2011 zo dňa 14.12.2011 o zlúčení so spoločnosťou AUPARK Holding a.s., so sídlom Prievozská 4, 821 09 Bratislava, IČO : 35 942 053, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3622/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť AUPARK Holding a.s. (GATWAY MANAGEMENT a.s.), so sídlom Prievozská 4, Bratislava 821 09, IČO : 47 234 113, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 5305/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 1921/2011, Nz 56967/2011 zo dňa 14.12.2011 stáva právnym nástupcom spoločnosti AUPARK Holding a.s. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 01/01/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 2364/2012, Nz 29195/2012, NCR1s 29834/2012 zo dňa 15.08.2012.
  (from: 09/14/2012)
Notárska zápisnica č. N 2253/2013, Nz 31375/2013 zo dňa 16.09.2013. Zmena obchodného mena spoločnosti z AUPARK Holding a.s. na GETWAY MANAGEMENT a. s.
  (from: 10/02/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.10. 2015.
  (from: 12/15/2015)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2012)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
AUPARK Holding a.s.
Prievozská 4
Bratislava 821 09
  (from: 01/01/2012)
Date of updating data in databases:  09/20/2021
Date of extract :  09/21/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person