Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1606/B

Business name: 
D.A.S. poisťovňa právnej ochrany, a.s.
  (from: 12/17/1997 until: 04/02/2014)
Registered seat: 
Šumavská 34
Bratislava 821 08
  (from: 07/08/2005 until: 04/02/2014)
Identification number (IČO): 
35 735 791
  (from: 12/17/1997)
Date of entry: 
12/17/1997
  (from: 12/17/1997)
Date of deletion: 
10/04/2013
  (from: 04/03/2014)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 04/03/2014)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/17/1997)
Capital: 
3 983 270,26488 EUR Paid up: 3 983 270,26488 EUR
  (from: 03/07/2009 until: 04/02/2014)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného akcionára o zrušení spoločnosti D.A.S. poisťovňa právnej ochrany, a. s. bez likvidácie a o jej cezhraničnom zlúčení so spoločnosťou D.A.S. Rechtsschutz AG vo forme notárskej zápisnice č. N 298/2013, Nz 32877/2013, NCRls 33557/2013 zo dňa 25.09.2013. Zmluva o cezhraničnom zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 299/2013, Nz 32877/2013, NCRls 33574/2013 zo dňa 25.09.2013, uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou D.A.S. poisťovňa právnej ochrany, a. s., so sídlom Šumavská 34, 821 08 Bratislava, IČO: 35 735 791 a nástupníckou spoločnosťou D.A.S. Rechtsschutz AG, reg. č. FN 53574 k, so sídlom Hernalser Gürtel 17, 1170 Viedeň, Rakúska republika, ktorá sa na základe tejto zmluvy stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti D.A.S. poisťovňa právnej ochrany, a. s. Uznesenie Obchodného súdu Viedeň zo dňa 03.10.2013, ktorým súd zapísal do obchodného registra cezhraničné zlúčenie slovenskej spoločnosti D.A.S. poisťovňa právnej ochrany, a. s. s rakúskou spoločnosťou D.A.S. Rechtsschutz AG dňa 04.10.2013. Obchodná spoločnosť D.A.S. poisťovňa právnej ochrany, a. s., so sídlom Šumavská 34, 821 08 Bratislava, IČO: 35 735 791, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1606/B sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu.
  (from: 04/03/2014)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 04/03/2014)
Legal successor: 
D.A.S. Rechtsschutz AG
Hernalser Gürtel 17
Viedeň 1170
Rakúska republika
  (from: 04/03/2014)
Date of updating data in databases:  10/02/2023
Date of extract :  10/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person