Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1606/B

Business name: 
D.A.S. poisťovňa právnej ochrany, a.s.
  (from: 12/17/1997 until: 04/02/2014)
Registered seat: 
Šumavská 34
Bratislava 821 08
  (from: 07/08/2005 until: 04/02/2014)
Kutuzovova 3
Bratislava 831 03
  (from: 07/28/1998 until: 07/07/2005)
Jašíkova 2
Bratislava 821 03
  (from: 12/17/1997 until: 07/27/1998)
Identification number (IČO): 
35 735 791
  (from: 12/17/1997)
Date of entry: 
12/17/1997
  (from: 12/17/1997)
Date of deletion: 
10/04/2013
  (from: 04/03/2014)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 04/03/2014)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/17/1997)
Objects of the company: 
poisťovacia činnosť
  (from: 12/17/1997 until: 05/28/2012)
zaisťovacia činnosť
  (from: 12/17/1997 until: 07/07/2005)
uzatváranie sprostredkovateľských zmlúv s fyzickými a právnickými osobami s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky pri dojednávaní poistenia v prospech poisťovne, pokiaľ to bude v súlade so všeobecne záväznými právnimy predpismi
  (from: 12/17/1997 until: 07/07/2005)
ďalšie činnosti súvisiace s poisťovacou činnosťou v zmysle ods. 3 § 7 zákona SNR č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov
  (from: 12/17/1997 until: 07/07/2005)
poisťovacia činnosť pre poistné odvetvie poistenie právnej ochrany
  (from: 05/29/2012 until: 04/02/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/17/1997 until: 04/02/2014)
Rüdiger Bauer
Bulharská 1743/72
Bratislava
  (from: 12/17/1997 until: 04/15/2003)
Rüdiger Bauer
Bulharská 1743/72
Bratislava
From: 12/17/1997
  (from: 04/16/2003 until: 05/28/2012)
Rüdiger Bauer
Bulharská 1743/72
Bratislava
From: 12/17/1997 Until: 03/16/2012
  (from: 05/29/2012 until: 05/28/2012)
Dr. Franz Kronsteiner
Bulharská 1743/72
Bratislava
  (from: 12/17/1997 until: 04/15/2003)
Dr. Franz Kronsteiner
Bulharská 1743/72
Bratislava
From: 12/17/1997
  (from: 04/16/2003 until: 03/06/2009)
Dr. Franz Kronsteiner
Bulharská 1743/72
Bratislava
From: 12/17/1997 Until: 01/01/2009
  (from: 03/07/2009 until: 03/06/2009)
Ing. Viera Radíková
Kollárova 27
Svätý Jur 900 21
From: 02/05/2003 Until: 06/25/2003
  (from: 11/07/2003 until: 11/23/2003)
Dana Štorová
Vajnorská 98/G
Bratislava 821 04
  (from: 12/17/1997 until: 04/15/2003)
Dana Štorová
Vajnorská 98/G
Bratislava 821 04
From: 12/17/1997 Until: 02/05/2003
  (from: 04/16/2003 until: 11/06/2003)
Dana Štorová
Rovinka 890
Rovinka 900 41
From: 08/24/2005
  (from: 12/04/2009 until: 05/28/2012)
Dana Štorová
Rovinka 890
Rovinka 900 41
From: 08/24/2005 Until: 03/17/2012
  (from: 05/29/2012 until: 05/28/2012)
Dana Štorová
Vajnorská 98/G
Bratislava 831 04
From: 08/24/2005
  (from: 10/08/2005 until: 12/03/2009)
Dana Štorová - predseda predstavenstva
Rovinka 890
Rovinka 900 41
From: 03/17/2012
  (from: 05/29/2012 until: 04/02/2014)
György Szabó
Népfürdö u. 21/A
Budapešť 1138
Maďarská republika
From: 06/25/2003
  (from: 11/24/2003 until: 10/07/2005)
György Szabó
Népfürdö u. 21/A
Budapešť 1138
Maďarská republika
From: 06/25/2003 Until: 08/24/2005
  (from: 10/08/2005 until: 10/07/2005)
Mag. Ingo Kaufmann - člen predstavenstva
Ketzergasse 439-443/20
Viedeň 1230
Rakúska republika
From: 01/01/2009 Until: 03/17/2012
  (from: 05/29/2012 until: 05/28/2012)
Mag. Ingo Kaufmann - člen predstavenstva
Ketzergasse 439-443/20
Viedeň 1230
Rakúska republika
From: 03/17/2012
  (from: 05/29/2012 until: 04/02/2014)
Mag. Ingo Kaufmann - člen predstavenstva
Ketzergasse 439-443/20
Viedeň 1230
Rakúska republika
From: 01/01/2009
  (from: 03/07/2009 until: 05/28/2012)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne alebo jeden člen predstavenstva spoločne s jedným prokuristom. Pri podpisovaní dokumentov pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis predseda predstavenstva s dodatkom "predseda predstavenstva", člen predstavenstva s dodatkom "člen predstavenstva" alebo prokurista a dodatkom "prokurista".
  (from: 05/29/2012 until: 04/02/2014)
Spoločnosť navonok zastupuje predstavenstvo. V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať ktorýkoľvek člen predstavenstva alebo prokurista so samostatnou prokúrou. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis jeden člen predstavenstva s dodatkom "člen predstavenstva" alebo k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy jeden člen predstavenstva a prokurista s dodatkom "člen predstavenstva" a "prokurista".
  (from: 10/08/2005 until: 05/28/2012)
Spoločnosť navonok ako štatutárny orgán zastupuje predstavenstvo. V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať ktorýkoľvek člen predstavenstva alebo prokurista so samostatnou prokúrou. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis jeden člen predstavenstva s dodatkom "člen predstavenstva" alebo k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy jeden člen predstavenstva a prokurista s dodatkom "člen predstavenstva" a "prokurista".
  (from: 12/17/1997 until: 10/07/2005)
Capital: 
3 983 270,26488 EUR Paid up: 3 983 270,26488 EUR
  (from: 03/07/2009 until: 04/02/2014)
120 000 000 Sk Paid up: 120 000 000 Sk
  (from: 10/06/2006 until: 03/06/2009)
50 000 000 Sk
  (from: 04/03/2000 until: 10/05/2006)
30 000 000 Sk
  (from: 12/17/1997 until: 04/02/2000)
Shares: 
Number of shares: 120
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 193,918874 EUR
  (from: 03/07/2009 until: 04/02/2014)
Number of shares: 120
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 10/06/2006 until: 03/06/2009)
Number of shares: 50
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 08/28/2000 until: 10/05/2006)
Number of shares: 50
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 04/03/2000 until: 08/27/2000)
Number of shares: 30
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 12/17/1997 until: 04/02/2000)
Stockholder: 
D.A.S. Deutscher Automobil Schutz Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Thomas-Dehler-Strasse 2
Mníchov 817 28
Nemecko
  (from: 07/08/2005 until: 07/11/2013)
D.A.S. INTERNATIONAL
Rückversicherungs-und Beteilug-Aktiengesellschaft Thomas-Dehler str. 2
München 817 28
Spolková republika Nemecko
  (from: 04/16/2003 until: 07/07/2005)
D.A.S. Rechtsschutz AG
Hernalser Gürtel 17
Viedeň 1170
Rakúska republika
  (from: 07/12/2013 until: 04/02/2014)
Supervisory board: 
Dr. Jozef Burg
Gerasdorfer-Strasse 55/112/I
Wien 1210
Rakúska republika
  (from: 12/17/1997 until: 05/29/2002)
Dr. Otto Burger
Buchlovská 655
Praha 199 00
Česká republika
  (from: 12/17/1997 until: 04/15/2003)
Dr. Otto Burger
Buchlovská 655
Praha 199 00
Česká republika
From: 12/17/1997
  (from: 04/16/2003 until: 06/10/2010)
Rainer Markus Huber
Wendelsteinstr. 37
Bruckmühl Götting 830 52
Spolková republika Nemecko
From: 04/15/2008
  (from: 05/31/2008 until: 06/10/2010)
Rainer Markus Huber
Wendelsteinstr. 37
Bruckmühl Götting 830 52
Spolková republika Nemecko
From: 04/15/2008 Until: 05/11/2010
  (from: 06/11/2010 until: 06/10/2010)
Dr. Gerhard Joachim Dassow
Mühlrather Str. 2b
Grevenbroich
Spolková republika Nemecko
From: 05/15/2002 Until: 02/05/2003
  (from: 04/16/2003 until: 11/06/2003)
Dr. Gerhard Joachim Dassow
Mühlrather Str. 2b
Grevenbroich
Spolková republika Nemecko
From: 02/15/2002
  (from: 11/04/2002 until: 04/15/2003)
Jürgen Klaus Vetter
Vagenerau Weg 12
Bruckmühl 830 52
Spolková republika Nemecko
From: 07/11/2001
  (from: 05/30/2002 until: 05/30/2008)
Jürgen Klaus Vetter
Vagenerau Weg 12
Bruckmühl 830 52
Spolková republika Nemecko
From: 07/11/2001 Until: 04/15/2008
  (from: 05/31/2008 until: 05/30/2008)
Peter Wiegand
Jakob-Klar-Strasse 1
München 807 96
Spolková republika Nemecko
From: 12/17/1997 Until: 12/31/2008
  (from: 03/07/2009 until: 03/06/2009)
Peter Wiegand
Jakob-Klar-Strasse 1
München 807 96
Spolková republika Nemecko
From: 12/17/1997
  (from: 04/16/2003 until: 03/06/2009)
Peter Wiegand
Jakob-Klar-Strasse 1
München 807 96
Spolková republika Nemecko
  (from: 12/17/1997 until: 04/15/2003)
Prof. Dr. Otto Burger
Buchlovská 655
Praha 199 00
Česká republika
From: 12/17/1997 Until: 03/16/2012
  (from: 05/29/2012 until: 05/28/2012)
Arkadiusz Gil
Oberweg 31
Taufkirchen 820 24
Spolková republika Nemecko
From: 01/01/2009 Until: 03/16/2012
  (from: 05/29/2012 until: 05/28/2012)
Klaus Regnat
Kistlerstr. 9
Hohenbrunn 856 62
Spolková reblika Nemecko
From: 05/11/2010 Until: 03/16/2012
  (from: 05/29/2012 until: 05/28/2012)
Prof. Dr. Otto Burger
Buchlovská 655
Praha 199 00
Česká republika
From: 03/16/2012
  (from: 05/29/2012 until: 04/02/2014)
Prof. Dr. Otto Burger
Buchlovská 655
Praha 199 00
Česká republika
From: 12/17/1997
  (from: 06/11/2010 until: 05/28/2012)
Arkadiusz Gil
Oberweg 31
Taufkirchen 820 24
Spolková republika Nemecko
From: 03/16/2012
  (from: 05/29/2012 until: 04/02/2014)
Arkadiusz Gil
Oberweg 31
Taufkirchen 820 24
Spolková republika Nemecko
From: 01/01/2009
  (from: 03/07/2009 until: 05/28/2012)
Klaus Regnat
Kistlerstrasse 9
Hohenbrunn 856 62
Spolková reblika Nemecko
From: 03/16/2012
  (from: 05/29/2012 until: 04/02/2014)
Klaus Regnat
Kistlerstr. 9
Hohenbrunn 856 62
Spolková reblika Nemecko
From: 05/11/2010
  (from: 06/11/2010 until: 05/28/2012)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného akcionára o zrušení spoločnosti D.A.S. poisťovňa právnej ochrany, a. s. bez likvidácie a o jej cezhraničnom zlúčení so spoločnosťou D.A.S. Rechtsschutz AG vo forme notárskej zápisnice č. N 298/2013, Nz 32877/2013, NCRls 33557/2013 zo dňa 25.09.2013. Zmluva o cezhraničnom zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 299/2013, Nz 32877/2013, NCRls 33574/2013 zo dňa 25.09.2013, uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou D.A.S. poisťovňa právnej ochrany, a. s., so sídlom Šumavská 34, 821 08 Bratislava, IČO: 35 735 791 a nástupníckou spoločnosťou D.A.S. Rechtsschutz AG, reg. č. FN 53574 k, so sídlom Hernalser Gürtel 17, 1170 Viedeň, Rakúska republika, ktorá sa na základe tejto zmluvy stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti D.A.S. poisťovňa právnej ochrany, a. s. Uznesenie Obchodného súdu Viedeň zo dňa 03.10.2013, ktorým súd zapísal do obchodného registra cezhraničné zlúčenie slovenskej spoločnosti D.A.S. poisťovňa právnej ochrany, a. s. s rakúskou spoločnosťou D.A.S. Rechtsschutz AG dňa 04.10.2013. Obchodná spoločnosť D.A.S. poisťovňa právnej ochrany, a. s., so sídlom Šumavská 34, 821 08 Bratislava, IČO: 35 735 791, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1606/B sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu.
  (from: 04/03/2014)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 16.9.1997 v súlade s §§ 154 až 200 Zák. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 2196
  (from: 12/17/1997 until: 04/02/2014)
Zmena Stanov schválená valným zhromaždením dňa 12.3.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č.N 79/98, Nz 78/98.
  (from: 07/28/1998 until: 04/02/2014)
Notárska zápisnica N 33/2000 Nz 33/2000 zo dňa 25.2.2000 zo zmenou stanov spoločnosti. Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 25.2.2000
  (from: 04/03/2000 until: 04/02/2014)
Notársla zápisnica č. N 105/2000, Nz 105/2000 zo dňa 26.5.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/28/2000 until: 04/02/2014)
Zápisnica z rokovania 2. mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 11. 7. 2001. Zánik funkcie člena dozornej rady: Dr. Jozef Burg dňa 11. 7. 2001.
  (from: 05/30/2002 until: 04/02/2014)
Zápisnica z rokovania 5. riadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.2.2002.
  (from: 11/04/2002 until: 04/02/2014)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia z 05.02.2003 spísaná do notárskej zápisnice č. N 057/2003, Nz 9566/03.
  (from: 11/07/2003 until: 04/02/2014)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25. 6. 2003.
  (from: 11/24/2003 until: 04/02/2014)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.8. 2005. György Szabó, člen predstavenstva od 25.06. 2003 do 24.8. 2005.
  (from: 10/08/2005 until: 04/02/2014)
Notárska zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 08.09.2006.
  (from: 10/06/2006 until: 04/02/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.04.2008.
  (from: 05/31/2008 until: 04/02/2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.11.2008.
  (from: 03/07/2009 until: 04/02/2014)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 11.05.2010
  (from: 06/11/2010 until: 04/02/2014)
Spoločnosť D.A.S. poisťovňa právnej ochrany, a.s., sa podieľa ako zúčastnená a zanikajúca spoločnosť na cezhraničnom zlúčení so spoločnosťou D.A.S. Rechtsschutz AG, so sídlom Hernalser Gürtel 17, 1170 Viedeň, Rakúska republika zapísanou v obchodnom registri (Firmenbuch) Obchodného súdu (Handelsgericht) Viedeň pod číslom FN 53574 k ako nástupníckou spoločnosťou. Nástupnícka spoločnosť bude mať podľa návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení sídlo na území Rakúskej republiky.
  (from: 07/12/2013 until: 04/02/2014)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 04/03/2014)
Legal successor: 
D.A.S. Rechtsschutz AG
Hernalser Gürtel 17
Viedeň 1170
Rakúska republika
  (from: 04/03/2014)
Date of updating data in databases:  10/02/2023
Date of extract :  10/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person