Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  72999/B

Business name: 
Druhý stály rozhodcovský súd, s.r.o., v likvidácii
  (from: 10/20/2015 until: 01/14/2016)
Registered seat: 
Majoránová 71
Bratislava 821 07
  (from: 05/12/2011 until: 01/14/2016)
Identification number (IČO): 
46 164 049
  (from: 05/12/2011)
Date of entry: 
05/12/2011
  (from: 05/12/2011)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti (družstva) o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 01/15/2016)
Date of deletion: 
01/15/2016
  (from: 01/15/2016)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/15/2016)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/12/2011)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 05/12/2011 until: 01/14/2016)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/15/2015
  (from: 10/20/2015)
 Liquidators:
JUDr. Ivan Hanic
Majoránová 71
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
From: 01/15/2015 Until: 01/15/2016
  (from: 10/20/2015)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. Pri výkone tejto pôsobnosti plní záväzky spoločnosti, uplatňuje pohľadávky a prijíma plnenia, zastupuje spoločnosť pred súdmi a inými orgánmi, uzaviera zmiery a dohody o zmene a zániku práv a záväzkov. Nové zmluvy môže uzavierať len v súvislosti s ukončením nevybavených obchodov.
  (from: 10/20/2015)
Other legal facts: 
Na základe zmluvy o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 252/2015, NZ 57198/2015, NCRls 58150/2015 zo dňa 15.12.2015 sa obchodná spoločnosť Druhý stály rozhodcovský súd, s.r.o., v likvidárii, Majoránová 71, 821 07 Bratislava, IČO: 46 164 049, zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke č. 72999/B v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 01/15/2016)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/15/2016)
Legal successor: 
MERCY, s.r.o.
Majoránová 14795/71
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
  (from: 01/15/2016)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/01/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person