Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  72999/B

Business name: 
Druhý stály rozhodcovský súd, s.r.o., v likvidácii
  (from: 10/20/2015 until: 01/14/2016)
Druhý stály rozhodcovský súd, s. r. o.
  (from: 05/31/2011 until: 10/19/2015)
Lymm, s. r. o.
  (from: 05/12/2011 until: 05/30/2011)
Registered seat: 
Majoránová 71
Bratislava 821 07
  (from: 05/12/2011 until: 01/14/2016)
Identification number (IČO): 
46 164 049
  (from: 05/12/2011)
Date of entry: 
05/12/2011
  (from: 05/12/2011)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti (družstva) o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 01/15/2016)
Date of deletion: 
01/15/2016
  (from: 01/15/2016)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/15/2016)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/12/2011)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 05/12/2011 until: 01/14/2016)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 05/12/2011 until: 01/14/2016)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 05/12/2011 until: 01/14/2016)
administratívne služby
  (from: 05/12/2011 until: 01/14/2016)
počítačové služby
  (from: 05/12/2011 until: 01/14/2016)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 05/12/2011 until: 01/14/2016)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/12/2011 until: 01/14/2016)
Partners: 
Bonnes Solutions, s. r. o.
Majoránová 71
Bratislava 821 07
Slovak Republic
  (from: 05/12/2011 until: 05/30/2011)
JUDr. Ivan Hanic
Majoránová 71
Bratislava 821 07
Slovak Republic
  (from: 05/31/2011 until: 01/14/2016)
Contribution of each member: 
Bonnes Solutions, s. r. o.
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 05/12/2011 until: 05/30/2011)
JUDr. Ivan Hanic
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 05/31/2011 until: 01/14/2016)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/12/2011 until: 01/14/2016)
Bc. Marek Hanic
Majoránová 71
Bratislava 821 07
From: 05/12/2011
  (from: 05/12/2011 until: 05/30/2011)
Bc. Marek Hanic
Majoránová 71
Bratislava 821 07
From: 05/12/2011 Until: 05/20/2011
  (from: 05/31/2011 until: 05/30/2011)
JUDr. Ivan Hanic
Majoránová 71
Bratislava 821 07
From: 05/20/2011
  (from: 05/31/2011 until: 01/14/2016)
Acting in the name of the company: 
Konateľ spoločnosti má právo konať v mene spoločnosti samostatne a má právo podpisovať všetky právne akty spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti sa podpíše konateľ spoločnosti.
  (from: 05/12/2011 until: 01/14/2016)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 05/12/2011 until: 01/14/2016)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/15/2015
  (from: 10/20/2015)
 Liquidators:
JUDr. Ivan Hanic
Majoránová 71
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
From: 01/15/2015 Until: 01/15/2016
  (from: 10/20/2015)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. Pri výkone tejto pôsobnosti plní záväzky spoločnosti, uplatňuje pohľadávky a prijíma plnenia, zastupuje spoločnosť pred súdmi a inými orgánmi, uzaviera zmiery a dohody o zmene a zániku práv a záväzkov. Nové zmluvy môže uzavierať len v súvislosti s ukončením nevybavených obchodov.
  (from: 10/20/2015)
Other legal facts: 
Na základe zmluvy o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 252/2015, NZ 57198/2015, NCRls 58150/2015 zo dňa 15.12.2015 sa obchodná spoločnosť Druhý stály rozhodcovský súd, s.r.o., v likvidárii, Majoránová 71, 821 07 Bratislava, IČO: 46 164 049, zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke č. 72999/B v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 01/15/2016)
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 18.04.2011 podľa ust. § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 05/12/2011 until: 01/14/2016)
Zmena obchodného mena z Lymm, s. r. o. na Druhý stály rozhodcovský súd, s. r. o.
  (from: 05/31/2011 until: 01/14/2016)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.01.2015
  (from: 10/20/2015 until: 01/14/2016)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/15/2016)
Legal successor: 
MERCY, s.r.o.
Majoránová 14795/71
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
  (from: 01/15/2016)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/01/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person