Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1616/B

Business name: 
KAZAT a.s.
  (from: 09/09/2017 until: 07/17/2020)
KZT akciová spoločnosť
  (from: 11/24/1997 until: 09/08/2017)
Registered seat: 
Okružná 3239
Modra 900 01
  (from: 09/09/2017 until: 07/17/2020)
Kukuričná 1
Bratislava 831 03
  (from: 05/22/1998 until: 09/08/2017)
Kalinčiakova 27
Bratislava 832 71
  (from: 11/24/1997 until: 05/21/1998)
Identification number (IČO): 
35 736 526
  (from: 11/24/1997)
Date of entry: 
11/24/1997
  (from: 11/24/1997)
Date of deletion: 
07/18/2020
  (from: 07/18/2020)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 07/18/2020)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/24/1997)
Objects of the company: 
zabezpečenie archívnej služby a nadväzných činností pri archivácii ekonomickej, právnej a technickej dokumentácie
  (from: 11/24/1997 until: 09/22/2003)
organizácia a realizácia odborných školení
  (from: 11/24/1997 until: 10/10/1999)
vydávanie odborných neperiodických publikácií
  (from: 11/24/1997 until: 05/21/1998)
činnosť realitných kancelárií - nákup a predaj nehnuteľností
  (from: 11/24/1997 until: 05/21/1998)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (from: 10/11/1999 until: 09/22/2003)
sprostredkovanie nákupu a predaja tovaru, - nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením/
  (from: 11/24/1997 until: 07/17/2020)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov - správa a vedenie obchodno - ekonomických činností iných podnikateľských subjektov s výnimkou bankových obchodov
  (from: 11/24/1997 until: 07/17/2020)
vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
  (from: 11/24/1997 until: 07/17/2020)
organizácia a realizácia odborných školení
  (from: 11/24/1997 until: 07/17/2020)
vydávanie odborných neperiodických publikácií
  (from: 11/24/1997 until: 07/17/2020)
činnosť realitných kancelárií - nákup a predaj nehnuteľností
  (from: 11/24/1997 until: 07/17/2020)
vedenie účtovníctva
  (from: 11/24/1997 until: 07/17/2020)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 11/24/1997 until: 07/17/2020)
organizovanie dobrovoľných dražieb
  (from: 09/23/2003 until: 07/17/2020)
technicko-organizačné zabezpečenie verejných súťaží
  (from: 09/23/2003 until: 07/17/2020)
správa registratúrnych záznamov
  (from: 09/23/2003 until: 07/17/2020)
prevádzkovanie cestovnej agentúry
  (from: 09/23/2003 until: 07/17/2020)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (from: 12/08/2008 until: 07/17/2020)
prevádzkovanie garáži a odstavných plôch pre motorové vozidlá
  (from: 12/08/2008 until: 07/17/2020)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 12/08/2008 until: 07/17/2020)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/29/2000 until: 07/17/2020)
Managing board
  (from: 11/24/1997 until: 11/28/2000)
Ing. Ján Bartek
Vyšehradska 19
Bratislava
  (from: 11/24/1997 until: 11/28/2000)
Ing. Karol Jankech - predseda
716
Dunajská Lužná
  (from: 11/24/1997 until: 09/22/2003)
Ing. Róbert Jankech
Rozvodná 19
Bratislava
Until: 11/05/2002
  (from: 11/29/2000 until: 12/10/2002)
Robert Jankech
Rozvodná 19
Bratislava 831 01
From: 01/10/2008
  (from: 02/21/2008 until: 06/24/2010)
Robert Jankech
Rozvodná 19
Bratislava 831 01
From: 01/10/2008 Until: 06/16/2010
  (from: 06/25/2010 until: 06/24/2010)
Ing. Karol Jankech - predseda
716
Dunajská Lužná
From: 11/24/1997
  (from: 09/23/2003 until: 02/18/2005)
Ing. Karol Jankech - predseda
Prostredná 97/19
Svätý Jur 900 21
From: 11/24/1997
  (from: 02/19/2005 until: 10/23/2007)
Ing. Karol Jankech - predseda
Prostredná 97/19
Svätý Jur 900 21
From: 11/24/1997 Until: 09/12/2007
  (from: 10/24/2007 until: 10/23/2007)
Ing. Róbert Jankech
Rozvodná 19
Bratislava 831 01
From: 02/15/2005
  (from: 02/19/2005 until: 08/08/2007)
Ing. Róbert Jankech
Rozvodná 19
Bratislava 831 01
From: 02/15/2005 Until: 08/01/2007
  (from: 08/09/2007 until: 08/08/2007)
MUDr. Eva Jankechová - člen
Prostredná 97/19
Svätý Jur 900 21
From: 08/01/2007
  (from: 08/09/2007 until: 02/20/2008)
MUDr. Eva Jankechová - člen
Prostredná 97/19
Svätý Jur 900 21
From: 08/01/2007 Until: 01/10/2008
  (from: 02/21/2008 until: 02/20/2008)
JUDr. Daniel Ráno
Ružová dolina 22
Bratislava 821 09
From: 09/08/2004
  (from: 09/10/2004 until: 02/18/2005)
JUDr. Daniel Ráno
Ružová dolina 22
Bratislava 821 09
From: 09/08/2004 Until: 12/20/2004
  (from: 02/19/2005 until: 02/18/2005)
Ing. Elena Sopková
Fialkové údolie 4646/34
Bratislava 811 01
From: 11/05/2002
  (from: 12/11/2002 until: 09/09/2004)
Ing. Elena Sopková
Fialkové údolie 4646/34
Bratislava 811 01
From: 11/05/2002 Until: 09/07/2004
  (from: 09/10/2004 until: 09/09/2004)
JUDr. Pavel Trubač - podpredseda
Belinského 16
Bratislava
  (from: 11/24/1997 until: 09/22/2003)
JUDr. Pavel Trubač - podpredseda
1011/49
Lozorno
From: 11/24/1997
  (from: 09/23/2003 until: 10/23/2007)
JUDr. Pavel Trubač - podpredseda
1011/49
Lozorno
From: 11/24/1997 Until: 10/11/2007
  (from: 10/24/2007 until: 10/23/2007)
JUDr. Pavel Trubač - predseda predstavenstva
Lozorno 1011
Lozorno 900 55
From: 10/11/2007
  (from: 10/24/2007 until: 09/08/2017)
JUDr. Pavel Trubač - predseda predstavenstva
Lozorno 1011
Lozorno 900 55
From: 10/11/2007 Until: 08/10/2017
  (from: 09/09/2017 until: 09/08/2017)
Jozef Baláž - predseda
Záhradnícka 63
Bratislava 821 08
From: 08/10/2017
  (from: 09/09/2017 until: 07/17/2020)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú dvaja členovia predstavenstva každý samostatne a bez obmedzenia.
  (from: 12/08/2008 until: 07/17/2020)
V mene spoločnosti konajú dvaja členovia predstavenstva samostatne a bez obmedzenia.
  (from: 02/21/2008 until: 12/07/2008)
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a.s.. Za spoločnosť podpisujú aspoň dvaja členovia predstavenstva a.s.
  (from: 11/29/2000 until: 02/20/2008)
Konať menom spoločnosti sú oprávení predseda a podpredseda predstavenstva, každý samostatne.
  (from: 11/24/1997 until: 11/28/2000)
Capital: 
33 193,919 EUR
  (from: 01/22/2009 until: 07/17/2020)
1 000 000 Sk
  (from: 03/29/2000 until: 01/21/2009)
1 000 000 Sk
  (from: 11/24/1997 until: 03/28/2000)
Shares: 
Number of shares: 1000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 01/22/2009 until: 07/17/2020)
Number of shares: 1000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/29/2000 until: 01/21/2009)
Number of shares: 1000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/24/1997 until: 03/28/2000)
Stockholder: 
EQUIECO s.r.o.
Legerova 1820/39
Praha 2 120 00
Česká republika
  (from: 09/09/2017 until: 07/17/2020)
Supervisory board: 
Ing. Helena Huttová
Táborská 7
Bratislava 821 04
From: 01/10/2008
  (from: 02/21/2008 until: 05/31/2012)
Ing. Helena Huttová
Táborská 7
Bratislava 821 04
From: 01/10/2008 Until: 06/01/2012
  (from: 06/01/2012 until: 05/31/2012)
Ing. Robert Jankech - predseda
Sputnikova 4
Bratislava
  (from: 11/24/1997 until: 11/28/2000)
Ing. Marta Kostolániová
Tupolevova 7
Bratislava
  (from: 11/29/2000 until: 02/20/2008)
Ing. Marta Kostolániová
Tupolevova 7
Bratislava
Until: 01/10/2008
  (from: 02/21/2008 until: 02/20/2008)
Ing. Veronika Veselská - člen
Kafendova 4
Bratislava
  (from: 11/24/1997 until: 11/28/2000)
Ladislav Veselský
Oblačná 36
Bratislava
  (from: 11/29/2000 until: 02/20/2008)
Ladislav Veselský
Oblačná 36
Bratislava
Until: 01/10/2008
  (from: 02/21/2008 until: 02/20/2008)
Jana Trubačová - člen
Belinského 16
Bratislava
Until: 08/10/2017
  (from: 09/09/2017 until: 09/08/2017)
MUDr. Eva Jankechová
Prostredná 19
Svätý Jur 900 21
From: 01/10/2008 Until: 08/10/2017
  (from: 09/09/2017 until: 09/08/2017)
Marian Komenda
Novohorská 42
Bratislava 831 06
From: 06/01/2012 Until: 08/10/2017
  (from: 09/09/2017 until: 09/08/2017)
Jana Trubačová - člen
Belinského 16
Bratislava
  (from: 11/24/1997 until: 09/08/2017)
MUDr. Eva Jankechová
Prostredná 19
Svätý Jur 900 21
From: 01/10/2008
  (from: 02/21/2008 until: 09/08/2017)
Marian Komenda
Novohorská 42
Bratislava 831 06
From: 06/01/2012
  (from: 06/01/2012 until: 09/08/2017)
Maria Magdalena Espinosa de Maldonado
Diamante Pedregal de Atizapan de Zaragoza 64
Guadalajara 529 48
Spojené štáty mexické
From: 08/10/2017
  (from: 09/09/2017 until: 07/17/2020)
Cecilia Espinoza Jimenez
Balcones de la Cantera, Calle Roca Numero 77#
Municipio: Zapopan Jalisko
Spojené štáty mexické
From: 08/10/2017
  (from: 09/09/2017 until: 07/17/2020)
Ma. Angelica Maravilla Gutierrez
Elston Circle, Woodland 1805
CA 957 76
Spojené štáty americké
From: 08/10/2017
  (from: 09/09/2017 until: 07/17/2020)
Other legal facts: 
Rozhodnutím Okresného súdu Bratislava I bola spoločnosť KAZAT a.s. vymazaná z Obchodného registra.
  (from: 07/18/2020)
Notárska zápisnica Nz 234/97 zo dňa 12.6.1997, a stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. Spoločnosť KZT a.s., Bratislava preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutej spoločnosti KZT spol. s r.o., Bratislava, Kalinčiakova 27 IČO: 31 376 622, vložka č. Sro 14175/B. Stary spis: Sa 2206
  (from: 11/24/1997 until: 07/17/2020)
Zmena stanov v časti sídlo spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 24.4.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 111/98, Nz 105/98.
  (from: 05/22/1998 until: 07/17/2020)
Notárska zápisnica N 162/99, Nz 162/99 spísaná dňa 21.6.1999 notárkou JUDr. Janou Hunovou, osvedčujúca priebh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. 3.
  (from: 10/11/1999 until: 07/17/2020)
Doplnenie stanov spoločnosti schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 7.10.1999 priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 271/99 Nz 271/99
  (from: 03/29/2000 until: 07/17/2020)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.10.2000 pod č. N 281/00, Nz 281/00 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/29/2000 until: 07/17/2020)
Zasadnutie valného zhromaždenia zo dňa 4.11.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. NZ 813/2002.
  (from: 12/11/2002 until: 07/17/2020)
Notárska zápisnica č. N 558/2003, Nz 14485/2003 zo dňa 27.2.2003, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/23/2003 until: 07/17/2020)
Zápis z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 3.9.2004. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Eleny Sopkovej dňa 7.9.2004.
  (from: 09/10/2004 until: 07/17/2020)
Zápis z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.1.2005. Deň skončenia funkcie člena predstavenstva JUDr.Daniela Rána 20.12.2004.
  (from: 02/19/2005 until: 07/17/2020)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.08.2007.
  (from: 08/09/2007 until: 07/17/2020)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 11.10.2007.
  (from: 10/24/2007 until: 07/17/2020)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.1.2008, notárska zápisnica N 26/2008 zo dňa 12.2.2008 osvedčujúca priebeh časti mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov akciovej spoločnosti.
  (from: 02/21/2008 until: 07/17/2020)
Notárska zápisnica N 257/2008 Nz 52939/2008 o priebehu zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 28.11.2008 o zlúčení so spoločnosťou BARADA a.s., so sídlom 921 01 Piešťany, Štefánikova 2/B, IČO: 34 139 702, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa. Vložka číslo: 169/T, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 260/2008, Nz 52952/2008 notárom JUDr. Ľubomírom Vlhom dňa 28.11.2008. Spoločnosť KZT akciová spoločnosť je právnym nástupcom spoločnosti BARADA a.s., so sídlom 921 01 Piešťany, Štefánikova 2/B, IČO: 34 139 702, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa. Vložka číslo: 169/T, a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 12/08/2008 until: 07/17/2020)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 27/2010, Nz 21633/2010, NCRls 21974/2010 zo dňa 16.06.2010.
  (from: 06/25/2010 until: 07/17/2020)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 120/2012, Nz 18491/2012, NCRIs 18904/2012 zo dňa 25.05.2012.
  (from: 06/01/2012 until: 07/17/2020)
Notárska zápisnica č. N 899/2017, Nz 27701/2017, NCRls 28282/2017 zo dňa 10.08.2017. Zmena obchodného mena spoločnosti z KZT akciová spoločnosť na KAZAT a. s.
  (from: 09/09/2017 until: 07/17/2020)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/08/2008)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
BARADA a.s.
Štefánikova 2/B
Piešťany 921 01
  (from: 12/08/2008)
Date of updating data in databases:  03/17/2023
Date of extract :  03/20/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person