Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1626/B

Business name: 
DataGas a.s. "v likvidácii"
  (from: 09/08/2009 until: 02/02/2011)
Registered seat: 
Kľukatá 6
Bratislava 821 05
  (from: 12/03/1999 until: 02/02/2011)
Identification number (IČO): 
35 738 201
  (from: 01/14/1998)
Date of entry: 
01/14/1998
  (from: 01/14/1998)
Date of deletion: 
02/03/2011
  (from: 02/03/2011)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 02/03/2011)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/14/1998)
Capital: 
33 200 EUR
  (from: 08/07/2009 until: 02/02/2011)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 07/08/2009
  (from: 02/03/2011)
 Liquidators:
Mgr. Daniel Fundárek
Miletičova 70
Bratislava 821 08
From: 07/08/2009 Until: 02/03/2011
  (from: 09/08/2009)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: samostatne
  (from: 09/08/2009)
Date of completion of voluntary liquidation: 06/30/2010
  (from: 02/03/2011)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 495/2010, Nz 32895/2010 osvedčujúca priebeh mimoiradneho valného zhromaždenia zo dňa 16.09.2010, na ktorom bola schválená účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie, konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie spolu s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku. Konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie zo dňa 30.06.2010 Súhlas Daňového úradu Bratislava VI č. 801/230/101202/10 zo dňa 28.12.2010 s výmazom spoločnosti DataGas a.s. "v likvidácii" z obchodného registra. Obchodná spoločnosť DataGas a.s. "v likvidácii", Kľukatá 6, 821 05 Bratislava, IČO : 35 738 201, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sa vl. číslo 1626/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 02/03/2011)
Date of updating data in databases:  04/18/2024
Date of extract :  04/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person