Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1626/B

Business name: 
DataGas a.s. "v likvidácii"
  (from: 09/08/2009 until: 02/02/2011)
DataGas a.s.
  (from: 01/14/1998 until: 09/07/2009)
Registered seat: 
Kľukatá 6
Bratislava 821 05
  (from: 12/03/1999 until: 02/02/2011)
Kľukatá 10
Bratislava 821 05
  (from: 01/14/1998 until: 12/02/1999)
Identification number (IČO): 
35 738 201
  (from: 01/14/1998)
Date of entry: 
01/14/1998
  (from: 01/14/1998)
Date of deletion: 
02/03/2011
  (from: 02/03/2011)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 02/03/2011)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/14/1998)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/14/1998 until: 02/02/2011)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
  (from: 01/14/1998 until: 02/02/2011)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 01/14/1998 until: 02/02/2011)
reklamná činnosť
  (from: 01/14/1998 until: 02/02/2011)
automatizované spracovanie dát
  (from: 01/14/1998 until: 02/02/2011)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 01/14/1998 until: 02/02/2011)
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát a programov na spracovanie dát v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/14/1998 until: 02/02/2011)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (from: 01/14/1998 until: 02/02/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/03/1999 until: 02/02/2011)
Managing board
  (from: 01/14/1998 until: 12/02/1999)
Ing. Norbert Benko
Bajkalská 2
Nitra 949 01
From: 03/17/2005
  (from: 04/12/2005 until: 07/27/2005)
Ing. Jozef Krajčovič - podpredseda
Roľnícka 60
Bratislava
Until: 07/09/2002
  (from: 12/03/1999 until: 09/05/2002)
Ing. Rastislav Kupka
J.Kráľa 2595
Čadca
Until: 07/09/2002
  (from: 12/03/1999 until: 09/05/2002)
Ing. Branislav Melioris
Brnianska 15
Bratislava
  (from: 12/03/1999 until: 04/29/2002)
Ing. Andrea Mikulicová
295
Dunajská Lužná
  (from: 01/14/1998 until: 12/02/1999)
Ján Miškovský
Dohňany 239
Púchov
From: 12/07/2001 Until: 07/09/2002
  (from: 04/30/2002 until: 09/05/2002)
Mgr. Štefan Slanička
Jiskrova 3
Bratislava 831 04
From: 07/09/2002
  (from: 09/06/2002 until: 04/11/2005)
Mgr. Štefan Slanička
Jiskrova 3
Bratislava 831 04
From: 07/09/2002 Until: 03/17/2005
  (from: 04/12/2005 until: 04/11/2005)
Ing. Peter Sobotka , CSc. - predseda
Hanulova 7
Bratislava
  (from: 01/14/1998 until: 07/27/2005)
Štefan Szabo
Bagarova 24
Bratislava
  (from: 01/14/1998 until: 12/02/1999)
RNDr. Alexander Valach
Vavilovova 1
Bratislava 851 01
From: 07/09/2002
  (from: 09/06/2002 until: 04/11/2005)
RNDr. Alexander Valach
Vavilovova 1
Bratislava 851 01
From: 07/09/2002 Until: 03/17/2005
  (from: 04/12/2005 until: 04/11/2005)
Ing. Peter Sobotka , CSc. - predseda
Krčméryho 3480/21
Bratislava 811 04
From: 01/14/1998
  (from: 07/28/2005 until: 02/02/2011)
Ján Miškovský - podpredseda
239
Dohňany 020 51
From: 07/09/2002
  (from: 09/06/2002 until: 02/02/2011)
Ing. Norbert Benko
Bagarova 1180/10
Bratislava 841 01
From: 03/17/2005
  (from: 07/28/2005 until: 02/02/2011)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť navonok konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 04/12/2005 until: 02/02/2011)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú vždy traja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 12/03/1999 until: 04/11/2005)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 01/14/1998 until: 12/02/1999)
Capital: 
33 200 EUR
  (from: 08/07/2009 until: 02/02/2011)
1 000 000 Sk
  (from: 01/14/1998 until: 08/06/2009)
Shares: 
Number of shares: 200
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 166 EUR
  (from: 08/07/2009 until: 02/02/2011)
Number of shares: 200
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 12/03/1999 until: 08/06/2009)
Number of shares: 200
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 01/14/1998 until: 12/02/1999)
Supervisory board: 
Ing. Viktor Birmon
Turgenevova 26
Košice 040 01
From: 07/09/2002
  (from: 09/06/2002 until: 04/11/2005)
Ing. Viktor Birmon
Turgenevova 26
Košice 040 01
From: 07/09/2002 Until: 03/17/2005
  (from: 04/12/2005 until: 04/11/2005)
Mgr. Andrej Cibuľka
Rajecká 10
Bratislava
  (from: 01/14/1998 until: 12/02/1999)
Ing. Milan Grega
SNP 1445/40
Považská Bystrica 017 01
From: 07/09/2002
  (from: 09/06/2002 until: 03/11/2005)
Ing. Peter Hájek
Homolová 45
Bratislava
  (from: 01/14/1998 until: 12/02/1999)
Ing. Henrich Minárik
Trieda Andreja Hlinku 32
Nitra
  (from: 12/03/1999 until: 12/05/2001)
Ing. Erich Neuschl
Jilemnického 7
Handlová 972 51
Until: 07/09/2002
  (from: 12/06/2001 until: 09/05/2002)
Ing. Karin Oppenbergerová
Krajinská cesta 76
Svätý Jur
Until: 07/09/2002
  (from: 12/03/1999 until: 09/05/2002)
Mgr. Pavel Papšo
Bártokova 1
Bratislava
  (from: 01/14/1998 until: 12/02/1999)
Ing. Rastislav Prelec
Tekovská 5
Bratislava
Until: 07/09/2002
  (from: 12/03/1999 until: 09/05/2002)
Jozef Sabo
Nová Doba 485
Nižná nad Oravou
  (from: 01/14/1998 until: 12/02/1999)
Mgr. Štefan Slanička - predseda
Jiskrová 3
Bratislava
  (from: 01/14/1998 until: 12/02/1999)
Ing. Andrea Mikulicová
Nová Lipnica 295
Dunajská Lužná 900 42
From: 11/15/1999
  (from: 07/28/2005 until: 02/02/2011)
Iveta Horňáčková
Miletičova 41
Bratislava 821 09
From: 07/09/2002
  (from: 09/06/2002 until: 02/02/2011)
Ing. Milan Grega
Ivana Bukovčana 6124/26
Bratislava - Devínska Nová Ves 841 08
From: 07/09/2002
  (from: 03/12/2005 until: 02/02/2011)
Ing. Andrea Mikulicová
295
Dunajská Lužná
  (from: 12/03/1999 until: 07/27/2005)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 07/08/2009
  (from: 02/03/2011)
Date of entry into voluntary liquidation: 07/08/2009
  (from: 09/08/2009 until: 02/02/2011)
 Liquidators:
Mgr. Daniel Fundárek
Miletičova 70
Bratislava 821 08
From: 07/08/2009 Until: 02/03/2011
  (from: 09/08/2009)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: samostatne
  (from: 09/08/2009)
Date of completion of voluntary liquidation: 06/30/2010
  (from: 02/03/2011)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 495/2010, Nz 32895/2010 osvedčujúca priebeh mimoiradneho valného zhromaždenia zo dňa 16.09.2010, na ktorom bola schválená účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie, konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie spolu s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku. Konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie zo dňa 30.06.2010 Súhlas Daňového úradu Bratislava VI č. 801/230/101202/10 zo dňa 28.12.2010 s výmazom spoločnosti DataGas a.s. "v likvidácii" z obchodného registra. Obchodná spoločnosť DataGas a.s. "v likvidácii", Kľukatá 6, 821 05 Bratislava, IČO : 35 738 201, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sa vl. číslo 1626/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 02/03/2011)
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 5.12.1997 v súlade s ust. §§ 57, 154-220 Zák.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákoníka Stary spis: Sa 2216
  (from: 01/14/1998 until: 02/02/2011)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 15.11.1999 ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 948/99, Nz 893/99 napísanej dňa 15.11.1999 notárom JUDr Macákom bola schválená zmena v orgánoch spoločnostia zmena stanov. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 16.11.1999
  (from: 12/03/1999 until: 02/02/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.10.2000, na ktorom bola schválená voľba člena dozornej rady.
  (from: 12/06/2001 until: 02/02/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 7.12.2001. Ing. Branislav Melioris - deň zániku funkcie: 7.12.2001.
  (from: 04/30/2002 until: 02/02/2011)
Zápisninica z valného zhromaždenia konaného dňa dňa 28.6.2002.
  (from: 09/06/2002 until: 02/02/2011)
Zápisnica o priebehu mimoriandehovalného zhromaždenia zo dňa 17.03.2005 vo forme notárskej zápisnice N 59/2005, Nz 12138/2005, NCRls 11985/2005 spísanej JUDr. Ludmilou Joanidisovou, notárkou.
  (from: 04/12/2005 until: 02/02/2011)
Notárska zápisnica N 733/2009, Nz 23134/2009 zo dňa 08.07.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (from: 09/08/2009 until: 02/02/2011)
Date of updating data in databases:  04/22/2024
Date of extract :  04/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person