Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1683/B

Business name: 
N.B.G. a.s.
  (from: 03/16/1998)
Registered seat: 
Dunajská 25
Bratislava 811 08
  (from: 06/16/2005)
Dunajská 29
Bratislava 811 08
  (from: 10/19/2000 until: 06/15/2005)
Mlynské Nivy 3
Bratislava 811 09
  (from: 03/16/1998 until: 10/18/2000)
Identification number (IČO): 
35 742 607
  (from: 03/16/1998)
Date of entry: 
03/16/1998
  (from: 03/16/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/16/1998)
Objects of the company: 
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností /realitná kancelária/
  (from: 03/16/1998)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 03/16/1998)
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 03/16/1998)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 03/16/1998)
reklamná činnosť
  (from: 03/16/1998)
organizovanie výstav, veľtrhov, kurzov, školení, seminárov a kultúrnych podujatí
  (from: 03/16/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/16/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/16/1998)
vydavateľská a nakladateľská činnosť
  (from: 03/16/1998)
prieskum trhu a výskum verejnej mienky
  (from: 03/16/1998)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/28/2006)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 03/28/2006)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/28/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/31/2004)
Managing board
  (from: 03/16/1998 until: 03/30/2004)
Ing. Ivan Ostrihoň - predseda predstavenstva
Brusnicová 27
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 05/31/2016
  (from: 06/28/2017)
Ing. Jaroslav Šuveg - podpredseda predstavenstva
Záhumenná 21
Slovenský Grob 900 26
From: 05/31/2016
  (from: 06/24/2016)
Ing. Rudolf Czeller - člen
Burgundská 4
Nitra 949 01
From: 07/01/2008
  (from: 07/19/2008 until: 11/27/2009)
Ing. Rudolf Czeller - člen
Burgundská 4
Nitra 949 01
From: 07/01/2008 Until: 10/07/2009
  (from: 11/28/2009 until: 11/27/2009)
Ing. Roman Doupovec - podpredseda predstavenstva
Nobelovo nám. 1173/7
Bratislava 851 01
From: 12/05/2007
  (from: 12/22/2007 until: 06/23/2016)
Ing. Roman Doupovec - podpredseda predstavenstva
Nobelovo nám. 1173/7
Bratislava 851 01
From: 12/05/2007 Until: 05/30/2016
  (from: 06/24/2016 until: 06/23/2016)
Viliam Drinóczi - člen predstavenstva
463
Neded 925 85
  (from: 03/16/1998 until: 10/18/2000)
Ing. Dušan Drobuliak - predseda predstavenstva
Tomkovce 672
Nový Život 930 38
  (from: 03/16/1998 until: 10/18/2000)
Ing. Dušan Drobuliak - predseda predstavenstva
Tonkovce 672
Nový Život 930 38
  (from: 10/19/2000 until: 06/15/2005)
Ing. Dušan Drobuliak - predseda predstavenstva
Tonkovce 672
Nový Život 930 38
Until: 04/27/2005
  (from: 06/16/2005 until: 06/15/2005)
Ing. Peter Guba
Štefánikova trieda 27
Nitra 949 01
From: 10/11/2005
  (from: 02/04/2006 until: 12/21/2007)
Ing. Peter Guba
Štefánikova trieda 27
Nitra 949 01
From: 10/11/2005 Until: 12/05/2007
  (from: 12/22/2007 until: 12/21/2007)
JUDr. Marta Magyaricsová - člen predstavenstva
Albrechtova 9
Bratislava 821 03
  (from: 10/19/2000 until: 06/26/2001)
JUDr. Marta Magyaricsová - člen predstavenstva
Meteorova 7
Bratislava 821 02
  (from: 03/16/1998 until: 10/18/2000)
Ing. Ivan Osrihoň - predseda predstavenstva
Brusnicová 27
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 05/31/2016
  (from: 06/24/2016 until: 06/27/2017)
Ing. Ivan Ostrihoň - predseda predstavenstva
Brusnicová 27
Bratislava 831 01
From: 12/05/2007
  (from: 11/28/2009 until: 06/23/2016)
Ing. Ivan Ostrihoň - predseda predstavenstva
Brusnicová 27
Bratislava 831 01
From: 12/05/2007 Until: 05/30/2016
  (from: 06/24/2016 until: 06/23/2016)
Ing. Ivan Ostrihoň - predseda predstavenstva
Hlaváčikova 43
Bratislava 841 05
From: 04/27/2005
  (from: 06/16/2005 until: 12/21/2007)
Ing. Ivan Ostrihoň - predseda predstavenstva
Hlaváčikova 43
Bratislava 841 05
From: 04/27/2005 Until: 12/05/2007
  (from: 12/22/2007 until: 12/21/2007)
Ing. Ivan Ostrihoň - predseda predstavenstva
Hlaváčikova 43
Bratislava 841 05
From: 12/05/2007
  (from: 12/22/2007 until: 11/27/2009)
Peter Píš - člen predstavenstva
Ul. Jozefa Krónera 3952/24
Martin 036 01
From: 12/05/2007
  (from: 12/22/2007 until: 07/18/2008)
Peter Píš - člen predstavenstva
Ul. Jozefa Krónera 3952/24
Martin 036 01
From: 12/05/2007 Until: 07/01/2008
  (from: 07/19/2008 until: 07/18/2008)
Patrik Potisk - člen
Šachorova 38
Bratislava 831 07
From: 10/07/2009
  (from: 11/28/2009 until: 06/09/2010)
Patrik Potisk - člen
Šachorova 38
Bratislava 831 07
From: 10/07/2009 Until: 05/17/2010
  (from: 06/10/2010 until: 06/09/2010)
Ing. Peter Sulík - člen predstavenstva
Farského 16
Bratislava 851 01
  (from: 10/19/2000 until: 06/15/2005)
Ing. Peter Sulík - člen predstavenstva
Farského 16
Bratislava 851 01
Until: 04/27/2005
  (from: 06/16/2005 until: 06/15/2005)
Ing. Miloš Sušarský - podpredseda predstavenstva
Kozia 25
Bratislava 811 03
From: 04/27/2005
  (from: 03/28/2006 until: 12/21/2007)
Ing. Miloš Sušarský - podpredseda predstavenstva
Kozia 25
Bratislava 811 03
From: 04/27/2005 Until: 12/05/2007
  (from: 12/22/2007 until: 12/21/2007)
Ing. Miloš Sušarský - podpredseda predstavenstva
Osloboditeľov 2
Martin 036 01
From: 04/27/2005
  (from: 06/16/2005 until: 03/27/2006)
Ing. Jaroslav Šuveg
České Brezovo 33
České Brezovo 985 03
From: 05/17/2010
  (from: 06/10/2010 until: 06/23/2016)
Ing. Jaroslav Šuveg
České Brezovo 33
České Brezovo 985 03
From: 05/17/2010 Until: 05/30/2016
  (from: 06/24/2016 until: 06/23/2016)
JUDr. Ľuboš Valach - člen predstavenstva
Vysoká 4
Bratislava 811 06
  (from: 06/27/2001 until: 02/03/2006)
JUDr. Ľuboš Valach - člen predstavenstva
Vysoká 4
Bratislava 811 06
Until: 10/11/2005
  (from: 02/04/2006 until: 02/03/2006)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť je navonok zastupovaná predstavenstvom. Predseda predstavenstva koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne. Podpredseda predstavenstva koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne, okrem prípadov prevodu nehnuteľností, prevodu obchodného podielu alebo prevodu cenných papierov, kedy koná a podpisuje vždy spoločne s predsedom predstavenstva. Člen predstavenstva koná a podpisuje v mene spoločnosti vždy spoločne s predsedom predstavenstva alebo podpredsedom predstavenstva, pričom v prípade prevodu nehnuteľností, prevodu obchodného podielu alebo prevodu cenných papierov koná a podpisuje vždy len s predsedom predstavenstva. Za spoločnosť všetci členovia predstavenstva ( predseda, podpredseda, člen ) podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 02/04/2006)
Ing. Ivan Ostrihoň koná v mene spoločnosti samostatne, Ing. Miloš Sušarský koná v mene spoločnosti samostatne, okrem prípadov prevodu nehnuteľnosti alebo prevodu obchodného podielu a cenných papierov, kedy koná spoločne s Ing. Ivanom Ostrihoňom, JUDr. Ľuboš Valach koná v mene spoločnosti vždy spoločne aspoň s jedným členom predstavenstva, pričom v prípadoch prevodu nehnuteľnosti alebo prevodu obchodného podielu a cenných papierov koná vždy len s Ing. Ivanom Ostrihoňom. Za spoločnosť členovia predstavenstva podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 06/16/2005 until: 02/03/2006)
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú: a) predseda predstavenstva samostatne alebo b) súhlasným prejavom vôle predsedu predstavenstva a ktoréhokoľvek ďalšieho člena predstavenstva
  (from: 03/31/2004 until: 06/15/2005)
Spoločnosť je navonok zastupovaná predsta- venstvom. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 03/16/1998 until: 03/30/2004)
Capital: 
33 192 EUR Paid up: 33 192 EUR
  (from: 11/28/2009)
1 000 000 Sk
  (from: 03/16/1998 until: 11/27/2009)
Shares: 
Number of shares: 200
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 165,96 EUR
  (from: 11/28/2009)
Number of shares: 200
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 01/28/2000 until: 11/27/2009)
Number of shares: 200
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 07/16/1998 until: 01/27/2000)
Number of shares: 100
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/16/1998 until: 07/15/1998)
Stockholder: 
Ing. Ivan Ostrihoň
Brusnicová 27
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
  (from: 06/24/2016)
Supervisory board: 
Paulína Chorváth
Račianska 1516/53
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
From: 12/18/2018
  (from: 12/28/2018)
Ing. arch. Zdenek Švec
Budovateľská 1136/38
Veľké Úľany 925 22
From: 12/18/2018
  (from: 12/28/2018)
Miroslav Cittel
Vyšehradská 3020/11
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 06
From: 07/01/2020
  (from: 07/22/2020)
Ing. Angelika Biksadská
Hlavná 11
Studienka 908 75
From: 10/11/2005
  (from: 02/04/2006 until: 06/23/2016)
Ing. Angelika Biksadská
Hlavná 11
Studienka 908 75
From: 10/11/2005 Until: 05/30/2016
  (from: 06/24/2016 until: 06/23/2016)
Paulína Ďuriačová
Račianska 1516/53
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
From: 05/31/2016
  (from: 06/24/2016 until: 12/27/2018)
Paulína Ďuriačová
Račianska 1516/53
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
From: 05/31/2016 Until: 12/17/2018
  (from: 12/28/2018 until: 12/27/2018)
PhDr. Juraj Handzo - člen
Súmračná 7
Bratislava 821 02
Until: 12/20/2002
  (from: 03/16/1998 until: 07/28/2003)
Ing. Pavol Kalman
Jána Mudrocha 1353/30
Senica
From: 12/20/2002
  (from: 07/29/2003 until: 02/03/2006)
Ing. Pavol Kalman
Jána Mudrocha 1353/30
Senica
From: 12/20/2002 Until: 10/11/2005
  (from: 02/04/2006 until: 02/03/2006)
Ingrid Kupkovičová
Malé Leváre 453
Malé Leváre 908 74
From: 10/11/2005
  (from: 02/04/2006 until: 11/27/2009)
Ingrid Kupkovičová
Malé Leváre 453
Malé Leváre 908 74
From: 10/11/2005 Until: 10/06/2009
  (from: 11/28/2009 until: 11/27/2009)
Soňa Pethőová
Baltská 1
Bratislava 821 07
From: 10/11/2005
  (from: 02/04/2006 until: 06/23/2016)
Soňa Pethőová
Baltská 1
Bratislava 821 07
From: 10/11/2005 Until: 05/30/2016
  (from: 06/24/2016 until: 06/23/2016)
Soňa Pethőová
Baltská 1
Bratislava- Vrakuňa 821 07
From: 05/31/2016
  (from: 06/24/2016 until: 12/27/2018)
Soňa Pethőová
Baltská 1
Bratislava- Vrakuňa 821 07
From: 05/31/2016 Until: 12/17/2018
  (from: 12/28/2018 until: 12/27/2018)
MUDr. Matúš Studený - člen
Strmá cesta 4
Bratislava 811 01
  (from: 03/16/1998 until: 02/03/2006)
MUDr. Matúš Studený - člen
Strmá cesta 4
Bratislava 811 01
Until: 10/11/2005
  (from: 02/04/2006 until: 02/03/2006)
Andrea Šidlová
Cabanova 32
Bratislava 841 02
From: 10/06/2009
  (from: 11/28/2009 until: 06/23/2016)
Andrea Šidlová
Cabanova 32
Bratislava 841 02
From: 10/06/2009 Until: 05/30/2016
  (from: 06/24/2016 until: 06/23/2016)
Ing. arch. Zdenek Švec
Wilsonova 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07
From: 05/31/2016
  (from: 06/24/2016 until: 12/27/2018)
Ing. arch. Zdenek Švec
Wilsonova 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07
From: 05/31/2016 Until: 12/17/2018
  (from: 12/28/2018 until: 12/27/2018)
Ing. Alexander Tenkel - predseda
Sládkovičova 3
Žiar nad Hronom 965 01
  (from: 03/16/1998 until: 02/03/2006)
Ing. Alexander Tenkel - predseda
Sládkovičova 3
Žiar nad Hronom 965 01
Until: 10/11/2005
  (from: 02/04/2006 until: 02/03/2006)
Ingrid Šuľanová
Jurigovo nám. 437/5
Bratislava - Karlova Ves 841 04
From: 12/18/2018 Until: 06/30/2020
  (from: 07/22/2020 until: 07/21/2020)
Ingrid Šuľanová
Jurigovo nám. 437/5
Bratislava - Karlova Ves 841 04
From: 12/18/2018
  (from: 12/28/2018 until: 07/21/2020)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 89/98, Nz 89/98 zo dňa 3.3.1998 napísanou notárom JUDr. Stanislavom Bauerom v zmysle ust. 154 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 2273
  (from: 03/16/1998)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 17.6.1998 ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 295/98, NZ 294/98 napísanej dňa 17.6.1998 notárom JUDr Bauerom bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/16/1998)
Notárska zápisnica č. N 664/99 Nz 663/99 zo dňa 16.12.1999 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/28/2000)
Zmena stanov schválená dňa 22.8.2000 valným zhromaždením priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 360/2000, Nz 360/2000.
  (from: 10/19/2000)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.6.2001, na ktorom bola schválená zmena členov predstavenstva.
  (from: 06/27/2001)
PhDr. Juraj Handzo, deň zániku funkcie člena dozornej rady:20.12.2002. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.12.2002.
  (from: 07/29/2003)
Notárska zápisnica N 98/2004, Nz 19031/2004 spísaná dňa 4.3.2004 notárom JUDr. Bauerom osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov.
  (from: 03/31/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.10.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 203/2006, Nz 47266/2006 - rozšírenie predmetu podnikania.
  (from: 03/28/2006)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 01.07.2008. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.07.2008.
  (from: 07/19/2008)
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 6.10.2009. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 7.10.2009.
  (from: 11/28/2009)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.05.2010.
  (from: 06/10/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.05.2016.
  (from: 06/24/2016)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person