Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1684/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
SLOVENSKÉ LOTÉRIE a.s.
  (from: 03/17/1998)
Registered seat: 
L. Svobodu 2689/80
Poprad 058 01
  (from: 01/12/2018)
Identification number (IČO): 
35 742 691
  (from: 03/17/1998)
Date of entry: 
03/17/1998
  (from: 03/17/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/17/1998)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) alebo na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
  (from: 11/01/2013)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 11/01/2013)
reklamné a marketingové služby
  (from: 11/01/2013)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 11/01/2013)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 11/01/2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu reklamy, počítačových služieb a služieb súvisiacich s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 11/01/2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 11/01/2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 11/01/2013)
automatizované spracovanie dát
  (from: 11/01/2013)
počítačové služby
  (from: 11/01/2013)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním dát
  (from: 11/01/2013)
výroba komunikačných zariadení, spotrebnej techniky, počítačov a kancelárskych strojov
  (from: 11/01/2013)
inzertná činnosť
  (from: 01/01/2015)
prevádzkovanie videohier podľa ustanovenia § 3 ods. 2 písm. e) zákona o hazardných hrách v nadvňznosti na § 8 ods. 4 zákona o hazardných hrách
  (from: 01/12/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/20/1999)
Ján Škorňa - člen predstavenstva
Hrnčiarske Zalužany 316
Hrnčiarske Zalužany 980 12
From: 12/18/2017
  (from: 01/12/2018)
Ing, Jozef Binar
Rošického 805/22
Olomouc, Neředín 779 00
Česká republika
From: 12/18/2017
  (from: 01/12/2018)
Lukáš Binar - člen predstavenstva
Keltská 790/4
Olomouc, Neředín 779 00
Česká republika
From: 12/18/2017
  (from: 01/12/2018)
Acting in the name of the company: 
V mene Spoločnosti konajú a za Spoločnosť podpisujú členovia predstavenstva samostatne.
  (from: 01/12/2018)
Capital: 
338 712,32 EUR Paid up: 338 712,32 EUR
  (from: 04/04/2009)
Shares: 
Number of shares: 200
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 659,69 EUR
Limitation of transferability of registered shares: predchádzajúci súhlas predstavenstva spoločnosti podľa článku 4 bod 5. Stanov spoločnosti
  (from: 04/04/2009)
Number of shares: 4
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 693,58 EUR
Limitation of transferability of registered shares: predchádzajúci súhlas predstavenstva spoločnosti podľa článku 4 bod 5. Stanov spoločnosti
  (from: 04/04/2009)
Stockholder: 
Olbena s.r.o.
L. Svobodu 2689/80
Poprad 058 01
  (from: 01/12/2018)
Supervisory board: 
Hana Binarová
Keltská 790/4
Olomouc, Neředín 779 00
Česká republika
From: 12/18/2017
  (from: 01/12/2018)
Pavel Binar
Keltská 790/4
Olomouc, Neředín 779 00
Česká republika
From: 12/18/2017
  (from: 01/12/2018)
Filip Akai
Olšová 360/7
Olomouc, Chomoutov 783 35
Česká republika
From: 12/18/2017
  (from: 01/12/2018)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 10.12.1997, dodatkom k zakladateľskej listine zo dňa 15.12.1997 a dodatkom k zakladateľskej listine zo dňa 16.3.1998 v súlade s ust. §§ 57, 154 - 220 zák.č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 2274
  (from: 03/17/1998)
Dodatok č. 1/1999 k stanovám SLOVENSKÉ LOTÉRIE a.s. zo dňa 2.11.1999, schválený uznesením mimoriadneho valného zhromaždenia č. 3/1999 zo dňa 2.11.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou Nz 145/99 spísanou JUDr. Alžbetou Juríkovou, notárkou, Notársky úrad v Bratislave.
  (from: 12/20/1999)
Dodatok č. 1/2000 k Stanovám SLOVENSKÉ LOTÉRIE a.s. schválený uznesením mimoriadného valného zhromaždenia spoločnosti zo 16.10.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou Nz 273/2000 spísanou notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou, Notársky úrad v Bratislave
  (from: 10/24/2000)
Notárska zápisnica č. N 71/2001, Nz 71/2001 spísaná dňa 22. 3. 2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene predmetu činnosti a zmene stanov v znení dodatku č. 1/2001 k stanovám zo dňa 22. 3. 2001. Notárska zápisnica č. N 72/2001, Nz 72/2001 zo dňa 22. 3. 2001 osvedčujúca doplnenie stanov v časti pred- metu činnosti.
  (from: 01/11/2002)
Notárska zápisnica č.N 262/2005, Nz 47719/2005, NCRls 47081/2005 zo dňa 12.10.2005 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/21/2005)
Notárska zápisnica č. N 341/2006, Nz 42309/2006 zo dňa 26.10.2006 spísaná notárom JUDr. Milošom Kaanom osvedčujúca priebeh mimoriadného Valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválená zmena stanov spoločnosti.
  (from: 11/23/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.3.2008, zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 15.3.2008, zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia formou notárskej zápisnice N 105/2008, Nz 14312/2008 zo dňa 7.4.2008.
  (from: 04/15/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 300/2008, Nz 21461/2008, NCRls 21245/2008 zo dňa 21.05.2008.
  (from: 06/14/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.03.2009.
  (from: 04/04/2009)
Notárska zápisnica N210/2009, Nz 26312/2009 z valného zhromaždenia zo dňa 4.8.2009.
  (from: 08/28/2009)
Notárska zápisnica N 32/2011, NZ 4414/2011 zo dňa 09.02.2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 03/16/2011)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 01.08.2013. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 1120/2013, Nz 30828/2013, NCRls 31421/2013 zo dňa 11.09.2013.
  (from: 11/01/2013)
Zápisnica z valého zhromaždenia obchodnej spoločnosti zo dňa 13.10.2014.
  (from: 11/13/2014)
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 1599/2014, Nz 48609/2014, NCRIs 49517/2014 zo dňa 27.11. 2014.
  (from: 01/01/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.03.2017.
  (from: 04/11/2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.04.2017.
  (from: 05/31/2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.07.2017 a zo dňa 30.08.2017.
  (from: 10/19/2017)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 11/01/2013)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
TACTUS, s. r. o.
Stará Vajnorská 11
Bratislava 831 04
  (from: 01/01/2015)
TorSys, s. r. o.
Stará Vajnorská 11
Bratislava 831 04
  (from: 11/01/2013)
Date of updating data in databases:  09/27/2023
Date of extract :  09/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person