Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1689/B

Business name: 
Tatra Asset Management, správ. spol., a. s.
  (from: 05/12/2015)
Tatra Asset Management, správcovská spoločnosť, akciová spoločnosť, v skratke: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
  (from: 09/30/2003 until: 05/11/2015)
Tatra Asset Management, správcovská spoločnosť akciová spoločnosť
  (from: 04/25/2000 until: 09/29/2003)
Tatra Asset Management, i.s.a.s.
  (from: 03/20/1998 until: 04/24/2000)
Registered seat: 
Hodžovo námestie 3
Bratislava 811 06
  (from: 11/25/2002)
Vajanského nábr. 5
Bratislava 810 11
  (from: 03/30/1999 until: 11/24/2002)
Vajanského nábr. 5
Bratislava 810 06
  (from: 03/20/1998 until: 03/29/1999)
Identification number (IČO): 
35 742 968
  (from: 03/20/1998)
Date of entry: 
03/20/1998
  (from: 03/20/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/20/1998)
Objects of the company: 
vytváranie a spravovanie štandardných podielových fondov a európskych štandardných fondov
  (from: 05/12/2015)
vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov
  (from: 05/12/2015)
zhromažďovanie peňažných prostriedkov s cieľom ich investovania do majetku na základe obmedzenia a rozloženia rizika v zmysle právnych predpisov
  (from: 03/20/1998 until: 04/24/2000)
vytváranie a správa podielových fondov
  (from: 03/20/1998 until: 04/24/2000)
poskytovanie služieb investičným fondom
  (from: 03/20/1998 until: 04/24/2000)
zhromažďovanie peňažných prostriedkov od verejnosti na základe verejnej výzvy na účel ich investovania do majetku vymedzeného zákonom o kolektívnom investovaní
  (from: 04/25/2000 until: 11/29/2004)
zo zhromaždeného majetku podľa predchádzajúceho predmetu činnosti vytváranie a správa podielových fondov
  (from: 04/25/2000 until: 11/29/2004)
vykonávanie nútenej správy podielových fondov
  (from: 04/25/2000 until: 11/29/2004)
vytváranie a spravovanie podielových fondov
  (from: 11/30/2004 until: 05/11/2015)
riadenie portfólia tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy o riadení portfólia oddelene od portfólia iných klientov
  (from: 11/30/2004 until: 05/13/2013)
poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov
  (from: 11/30/2004 until: 05/13/2013)
rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 19.09.2006, číslo: UDK-044/2006/KISS, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., CPPI Zaistený fond II. o.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.
  (from: 10/03/2006 until: 01/10/2007)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 07.11.2006, číslo: UDK-059/2006/KISS, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie špeciálneho podielového fondu s názvom: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., RealitnýFond š.p.f.. Špeciálny podielový fond je vytvorený ako špeciálny podielový fond nehnuteľností na dobu neurčitú a ako otvorený podielový fond. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.
  (from: 01/12/2007 until: 04/04/2007)
riadenie portfólia tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy o riadení portfólia oddelene od portfólia iných klientov
  (from: 04/19/2013 until: 05/13/2013)
poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov
  (from: 04/19/2013 until: 05/13/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/30/2003)
Managing board
  (from: 04/25/2000 until: 09/29/2003)
Managing board
  (from: 03/30/1999 until: 04/24/2000)
Managing board
  (from: 03/20/1998 until: 03/29/1999)
Ing. Martin Ďuriančik - podpredseda predstavenstva
Pavla Blaha 8444/16
Bratislava 841 06
From: 04/21/2004
  (from: 03/07/2009)
Mgr. Marek Prokopec - predseda predstavenstva
Pivničná 1321/40
Senec 903 01
From: 07/01/2017
  (from: 07/27/2017)
Ing. Michal Májek - Member of the Board of Directors
Frankovská 14178/9
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 07/01/2017
  (from: 08/12/2022)
Ing. Miloslav Mlynár
Pod záhradami 29
Bratislava 841 01
From: 07/01/2020
  (from: 10/13/2020)
Ing. Dušan Adamec
Prokofievova 14
Bratislava 851 01
  (from: 03/20/1998 until: 03/29/1999)
Martin Ďuriančik
Stromová 42
Bratislava 831 01
From: 04/21/2004
  (from: 06/08/2004 until: 06/21/2005)
Martin Ďuriančik - člen
Stromová 42
Bratislava 831 01
From: 04/21/2004
  (from: 06/22/2005 until: 05/31/2007)
Ing. Martin Ďuriančik - člen predstavenstva
Stromová 42
Bratislava 831 01
From: 04/21/2004
  (from: 06/01/2007 until: 03/06/2009)
Ing. Marian Hlavačka
L.Dérera 8
Bratislava
  (from: 03/30/1999 until: 04/24/2000)
Ing. Igor Horváth
Pod záhradami 2182/2
Bratislava
  (from: 04/25/2000 until: 10/24/2001)
Ing. Ján Kováč
Hviezdoslavova 42
Zlaté Moravce
  (from: 10/25/2001 until: 11/24/2002)
Ing. Ján Kováč - člen predstavenstva
Hviezdoslavova 42
Zlaté Moravce 953 01
From: 05/11/2001
  (from: 11/25/2002 until: 06/07/2004)
Ing. Ján Kováč - podpredseda predstavenstva
Ľudovíta Fullu 9B
Bratislava 841 05
From: 05/11/2001
  (from: 06/08/2004 until: 09/13/2007)
Ing. Ján Kováč - podpredseda predstavenstva
Ľudovíta Fullu 9B
Bratislava 841 05
From: 05/11/2001 Until: 08/31/2007
  (from: 09/14/2007 until: 09/13/2007)
Ing. Michal Kustra
Hradná 529
Liptovský Hrádok
  (from: 12/14/2001 until: 11/24/2002)
Ing. Michal Kustra - podpredseda predstavenstva
Hradná 529/9
Liptovský Hrádok 033 01
From: 10/31/2001
  (from: 11/25/2002 until: 06/07/2004)
Ing. Michal Kustra - predseda predstavenstva
Hradná 529/9
Liptovský Hrádok 033 01
From: 10/31/2001
  (from: 06/08/2004 until: 03/06/2009)
Ing. Michal Kustra - predseda predstavenstva
Hradná 529/9
Liptovský Hrádok 033 01
From: 10/31/2001 Until: 02/24/2009
  (from: 03/07/2009 until: 03/06/2009)
Ing. Michal Kustra - predseda predstavenstva
Hradná 529/9
Liptovský Hrádok 033 01
From: 07/01/2012
  (from: 07/12/2012 until: 05/24/2017)
Ing. Michal Kustra - predseda predstavenstva
Hradná 529/9
Liptovský Hrádok 033 01
From: 07/01/2012 Until: 04/30/2017
  (from: 05/25/2017 until: 05/24/2017)
Ing. Michal Májek - člen predstavenstva
Líščie nivy 238/6
Bratislava 821 08
From: 07/01/2017
  (from: 07/27/2017 until: 08/11/2022)
Ing. Miloslav Mlynár
Tichá 28
Bratislava
  (from: 12/14/2001 until: 11/24/2002)
Ing. Miloslav Mlynár - predseda predstavenstva
Tichá 28
Bratislava 811 02
From: 10/31/2001
  (from: 11/25/2002 until: 04/06/2004)
Ing. Miloslav Mlynár - predseda predstavenstva
Tichá 28
Bratislava 811 02
From: 10/31/2001
  (from: 04/07/2004 until: 06/07/2004)
Ing. Miloslav Mlynár - predseda predstavenstva
Tichá 28
Bratislava 811 02
From: 10/31/2001 Until: 04/21/2004
  (from: 06/08/2004 until: 06/07/2004)
Ing. Miloslav Mlynár
Tichá 28
Bratislava 811 02
From: 07/01/2020
  (from: 07/14/2020 until: 10/12/2020)
Ing. Miloslav Mlynár - podpredseda predstavenstva
Tichá 28
Bratislava 811 02
From: 09/01/2007
  (from: 09/14/2007 until: 03/06/2009)
Ing. Miloslav Mlynár - predseda predstavenstva
Tichá 28
Bratislava 811 02
From: 09/01/2007
  (from: 03/07/2009 until: 07/11/2012)
Ing. Miloslav Mlynár - prvý podpredseda predstavenstva
Tichá 5146/28
Bratislava 811 02
From: 09/01/2007
  (from: 07/12/2012 until: 11/02/2016)
Ing. Miloslav Mlynár - prvý podpredseda predstavenstva
Tichá 5146/28
Bratislava 811 02
From: 09/01/2007 Until: 10/19/2016
  (from: 11/03/2016 until: 11/02/2016)
Mgr. Marek Prokopec - člen predstavenstva
Pivničná 40
Senec 903 01
From: 07/01/2012
  (from: 07/12/2012 until: 08/25/2014)
Mgr. Marek Prokopec - člen predstavenstva
Pivničná 40
Senec 903 01
From: 07/01/2012 Until: 08/03/2014
  (from: 08/26/2014 until: 08/25/2014)
Mgr. Marek Prokopec - prvý podpredseda predstavenstva
Pivničná 1321/40
Senec 903 01
From: 10/20/2016
  (from: 11/03/2016 until: 07/26/2017)
Mgr. Marek Prokopec - prvý podpredseda predstavenstva
Pivničná 1321/40
Senec 903 01
From: 10/20/2016 Until: 06/30/2017
  (from: 07/27/2017 until: 07/26/2017)
Július Strapek
Cabanova 10
Bratislava
  (from: 03/30/1999 until: 12/13/2001)
Július Strapek
Cabanova 10
Bratislava 841 02
  (from: 03/20/1998 until: 03/29/1999)
RNDr. Roman Vlček
Pečnianska 33
Bratislava
  (from: 03/30/1999 until: 12/13/2001)
RNDr. Roman Vlček
Pečnianska 33
Bratislava 851 01
  (from: 03/20/1998 until: 03/29/1999)
Mgr. Peter Žilinek - člen predstavenstva
Fedinova 1
Bratislava 851 01
From: 02/25/2009
  (from: 03/07/2009 until: 05/04/2010)
Mgr. Peter Žilinek - člen predstavenstva
Komárnická 11
Bratislava 821 03
From: 02/25/2009
  (from: 05/05/2010 until: 07/11/2012)
Mgr. Peter Žilinek - člen predstavenstva
Komárnická 11
Bratislava 821 03
From: 02/25/2009 Until: 06/30/2012
  (from: 07/12/2012 until: 07/11/2012)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach sú oprávnení konať a podpisovať menom spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 08/12/2022)
Vo všetkých veciach sú oprávnení konať a podpisovať menom spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 09/30/2003 until: 08/11/2022)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom.
  (from: 04/25/2000 until: 09/29/2003)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo vypísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 03/30/1999 until: 04/24/2000)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 03/20/1998 until: 03/29/1999)
Capital: 
1 659 700 EUR Paid up: 1 659 700 EUR
  (from: 07/24/2010)
1 659 696 EUR Paid up: 1 659 696 EUR
  (from: 01/31/2009 until: 07/23/2010)
50 000 000 Sk Paid up: 50 000 000 Sk
  (from: 04/07/2004 until: 01/30/2009)
52 000 000 Sk
  (from: 10/25/2001 until: 04/06/2004)
51 000 000 Sk
  (from: 04/25/2000 until: 10/24/2001)
21 000 000 Sk
  (from: 10/28/1999 until: 04/24/2000)
20 000 000 Sk
  (from: 03/20/1998 until: 10/27/1999)
Shares: 
Number of shares: 50
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
Limitation of transferability of registered shares: prevoditeľné so súhlasom dozornej rady
  (from: 07/24/2010)
Number of shares: 50
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 193,92 EUR
Limitation of transferability of registered shares: prevoditeľné so súhlasom dozornej rady
  (from: 01/31/2009 until: 07/23/2010)
Number of shares: 50
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: prevoditeľné so súhlasom dozornej rady
  (from: 12/01/2006 until: 01/30/2009)
Number of shares: 50
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: prevoditeľné so súhlasom dozornej rady
  (from: 09/30/2003 until: 11/30/2006)
Number of shares: 1000
Type: zamestnanecké
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 000 Sk
  (from: 09/30/2003 until: 04/06/2004)
Number of shares: 50
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 10/25/2001 until: 09/29/2003)
Number of shares: 1000
Druh: zamestnaneckých akcií na meno
Form: zaknihované
Nominal value: 2 000 Sk
  (from: 10/25/2001 until: 09/29/2003)
Number of shares: 50
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 04/25/2000 until: 10/24/2001)
Number of shares: 500
Druh: zamestnaneckých akcií na meno
Form: zaknihované
Nominal value: 2 000 Sk
  (from: 04/25/2000 until: 10/24/2001)
Number of shares: 20
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 10/28/1999 until: 04/24/2000)
Number of shares: 500
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 000 Sk
  (from: 10/28/1999 until: 04/24/2000)
Number of shares: 20
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 03/20/1998 until: 10/27/1999)
Stockholder: 
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
Bratislava I 811 06
  (from: 04/22/2022)
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
Bratislava I 811 06
  (from: 09/30/2003 until: 04/21/2022)
Supervisory board: 
Ing. Michal Kustra
Malagová 11
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 52
From: 10/01/2020
  (from: 10/24/2020)
Ing. Miroslav Uličný
Pod Rovnicami 61
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 08/10/2022
  (from: 12/28/2022)
Ing. Mária Bilčíková , PhD.
Stromová 40
Bratislava 831 01
From: 10/11/2016
  (from: 10/20/2016 until: 11/16/2021)
Ing. Mária Bilčíková , PhD.
Stromová 40
Bratislava 831 01
From: 10/11/2016 Until: 10/10/2021
  (from: 11/17/2021 until: 11/16/2021)
Ing. Pavol Feitscher
Piešťanská 2
Bratislava
  (from: 10/25/2001 until: 11/24/2002)
Ing. Pavol Feitscher
Piešťanská 2
Bratislava
From: 09/20/2001
  (from: 11/25/2002 until: 03/23/2003)
Dkfm. Rainer Franz
Stromová 40
Bratislava 831 01
From: 12/18/2002
  (from: 03/24/2003 until: 11/30/2006)
Dkfm. Rainer Franz
Stromová 40
Bratislava 831 01
From: 12/18/2002
  (from: 12/01/2006 until: 08/10/2007)
Dkfm. Rainer Franz
Stromová 40
Bratislava 831 01
From: 12/18/2002 Until: 08/07/2007
  (from: 08/11/2007 until: 08/10/2007)
Ing. Marcel Kaščák
Drotárska cesta 65
Bratislava 811 02
From: 01/11/2012
  (from: 01/18/2012 until: 02/21/2014)
Ing. Marcel Kaščák
Drotárska cesta 65
Bratislava 811 02
From: 01/11/2012 Until: 02/10/2014
  (from: 02/22/2014 until: 02/21/2014)
Mgr. Michal Liday
Vajanského nábrežie 64/5
Bratislava 811 02
From: 08/07/2007
  (from: 08/11/2007 until: 09/07/2017)
Mgr. Michal Liday
Vajanského nábrežie 64/5
Bratislava 811 02
From: 08/07/2007 Until: 08/06/2017
  (from: 09/08/2017 until: 09/07/2017)
Mgr. Michal Liday
Vajanského nábrežie 64/5
Bratislava 811 02
From: 08/11/2017
  (from: 09/08/2017 until: 12/27/2022)
Mgr. Michal Liday
Vajanského nábrežie 64/5
Bratislava 811 02
From: 08/11/2017 Until: 08/10/2022
  (from: 12/28/2022 until: 12/27/2022)
Ing. Peter Matúš
Richarda Rétiho 5762/7
Pezinok 902 01
From: 08/15/2015
  (from: 08/21/2015 until: 10/19/2016)
Ing. Peter Matúš
Richarda Rétiho 5762/7
Pezinok 902 01
From: 08/15/2015 Until: 10/10/2016
  (from: 10/20/2016 until: 10/19/2016)
Ing. Miloslav Mlynár
Kosatcova 6
Bratislava 841 07
  (from: 03/20/1998 until: 12/13/2001)
Ing. Ivan Šramko
Jeséniová 4A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 10/15/2021
  (from: 11/17/2021 until: 04/21/2022)
Ing. Ivan Šramko
Jeséniová 4A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 10/15/2021 Until: 03/31/2022
  (from: 04/22/2022 until: 04/21/2022)
Ing. Miroslav Uličný
Pod Rovnicami 61
Bratislava 841 04
  (from: 03/20/1998 until: 11/24/2002)
Ing. Miroslav Uličný
Pod Rovnicami 3198/61
Bratislava 841 04
From: 02/11/2014
  (from: 02/22/2014 until: 10/19/2016)
Ing. Miroslav Uličný
Pod Rovnicami 3198/61
Bratislava 841 04
From: 02/11/2014 Until: 10/10/2016
  (from: 10/20/2016 until: 10/19/2016)
Ing. Miroslav Uličný
Pod Rovnicami 61
Bratislava 841 04
From: 03/20/1998
  (from: 11/25/2002 until: 11/30/2006)
Ing. Miroslav Uličný
Pod Rovnicami 61
Bratislava 841 04
From: 03/20/1998
  (from: 12/01/2006 until: 01/17/2012)
Ing. Miroslav Uličný
Pod Rovnicami 61
Bratislava 841 04
From: 03/20/1998 Until: 01/10/2012
  (from: 01/18/2012 until: 01/17/2012)
Ing. Igor Vida
Šulekova 22
Bratislava
  (from: 03/20/1998 until: 11/24/2002)
Ing. Igor Vida
Gorazdova 1
Bratislava 811 04
From: 03/20/1998
  (from: 12/01/2006 until: 05/11/2015)
Ing. Igor Vida
Gorazdova 1
Bratislava 811 04
From: 03/20/1998 Until: 04/28/2015
  (from: 05/12/2015 until: 05/11/2015)
Ing. Igor Vida
Šulekova 22
Bratislava 811 03
From: 03/20/1998
  (from: 11/25/2002 until: 11/30/2006)
Mgr. Michal Liday
residence in the Slovak Republic :
Vajanského nábrežie 64/5
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 06/23/2023
  (from: 07/14/2023)
Dr. Mathias Bauer
Kreuzbrunn 15
Mauerbach
Rakúsko
  (from: 03/20/1998 until: 10/24/2001)
Dr. Mathias Bauer - člen
Allhangstrasse 32
Mauerbach 3001
Rakúska republika
From: 12/15/2012
  (from: 12/21/2012 until: 04/22/2014)
Dr. Mathias Bauer - člen
Allhangstrasse 32
Mauerbach 3001
Rakúska republika
From: 12/15/2012 Until: 03/31/2014
  (from: 04/23/2014 until: 04/22/2014)
Mag. Christa Bernbacher
Frimmelgasse 26
Viedeň 1190
Rakúsko
From: 04/04/2008
  (from: 04/15/2008 until: 12/20/2012)
Mag. Christa Bernbacher
Frimmelgasse 26
Viedeň 1190
Rakúsko
From: 04/04/2008 Until: 12/14/2012
  (from: 12/21/2012 until: 12/20/2012)
Ferenc Berszán , MBA
Himmelhofgasse 94/2
Viedeň 1130
Rakúska republika
From: 02/10/2009
  (from: 02/19/2009 until: 10/19/2016)
Ferenc Berszán , MBA
Himmelhofgasse 94/2
Viedeň 1130
Rakúska republika
From: 02/10/2009 Until: 10/10/2016
  (from: 10/20/2016 until: 10/19/2016)
Mag. Christa Maria Geyer
Frimmelgasse 26
Viedeň A-1190
Rakúska republika
From: 08/15/2017
  (from: 09/08/2017 until: 10/23/2020)
Mag. Christa Maria Geyer
Frimmelgasse 26
Viedeň A-1190
Rakúska republika
From: 08/15/2017 Until: 09/30/2020
  (from: 10/24/2020 until: 10/23/2020)
Mag. Bernhard Henhappel
Jesuitensteig 22/1
Viedeň 1230
Rakúska republika
From: 08/15/2015 Until: 10/10/2016
  (from: 10/20/2016 until: 10/19/2016)
Mag. Bernhard Henhappel
Jesuitensteig 22/1
Viedeň 1230
Rakúska republika
From: 08/15/2015
  (from: 08/21/2015 until: 10/19/2016)
Mag. Werner Niepel
Hackenberggasse 25
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 09/10/2003
  (from: 03/05/2004 until: 04/14/2008)
Mag. Werner Niepel
Hackenberggasse 25
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 09/10/2003 Until: 04/04/2008
  (from: 04/15/2008 until: 04/14/2008)
Mag Christian Petter
Döblinger Hauptstrasse 70/20
Wien A- 1190
Rakúska republika
  (from: 10/25/2001 until: 11/24/2002)
Mag Christian Petter
Döblinger Hauptstrasse 70/20
Wien A- 1190
Rakúska republika
From: 09/20/2001
  (from: 11/25/2002 until: 03/23/2003)
Mag. Rainer Schnabl
Lugwiesstrasse 15
Leonding 4060
Rakúska republika
From: 08/15/2014 Until: 10/10/2016
  (from: 10/20/2016 until: 10/19/2016)
Mag. Rainer Schnabl
Lugwiesstrasse 15
Leonding 4060
Rakúska republika
From: 08/15/2014
  (from: 08/26/2014 until: 10/19/2016)
Fabian Stenzel
Schulgasse 8
Irenental 3011
Rakúska republika
From: 10/11/2016
  (from: 10/20/2016 until: 09/07/2017)
Fabian Stenzel
Schulgasse 8
Irenental 3011
Rakúska republika
From: 10/11/2016 Until: 08/14/2017
  (from: 09/08/2017 until: 09/07/2017)
Michael Wodzicki , MBA
Chimanistrasse 11/2
Viedeň 1190
Rakúsko
From: 04/04/2008
  (from: 04/15/2008 until: 01/30/2009)
Michael Wodzicki , MBA
Chimanistrasse 11/2
Viedeň 1190
Rakúsko
From: 04/04/2008 Until: 12/31/2008
  (from: 01/31/2009 until: 01/30/2009)
Dr. Johannes Schuster
Schrottgiessergasse 1/22
Viedeň 1020
Rakúska republika
From: 09/05/2022 Until: 06/22/2023
  (from: 07/14/2023 until: 07/13/2023)
Dr. Johannes Schuster
Schrottgiessergasse 1/22
Viedeň 1020
Rakúska republika
From: 09/05/2022
  (from: 12/28/2022 until: 07/13/2023)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica o založení spoločnosti N 326/97, Nz 325/97 zo dňa 22.10.1997 spísaná notárkou JUDr. Ľubicou Floriánovou. Stanovy spoločnosti podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Depozitár: Československá obchodná banka, a.s. zahraničná pobočka v SR, Michalská 8, 815 63 Bratislava. Starý spis: Sa 2280 Záznam z rokovania dozornej rady zo dňa 19.5.1998. Podielový fond: Tatra Asset Management, i.s.a.s., TATRA KONTO, otvorený podielový fond peňažného trhu. Podielový fond: Tatra Asset Management, i.s.a.s., TATRA PROFIT, dlhopisový otvorený podielový fond. Podielový fond: Tatra Asset Management, i.s.a.s., TATRA GLOBAL, dlhopisový otvorený podielový fond. Podielový fond: Tatra Asset Management, i.s.a.s., TATRA SPORO, dôchodkový otvorený podielový fond. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 14.7.1999 pod .č. N 156/99, Nz 138/99 na ktorom bola schválená zmena stanov. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28.9.1999 pod č. N 194/99, Nz 194/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/28/1999)
Zmena stanov - dodatok č. 3, schválená valným zhromaždením dňa 3.1.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 4/2000, Nz 4/2000 a zmena stanov - dodatok č. 4, schválená valným zhromaždením dňa 10.3.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 66/2000, Nz 66/2000, ktorými sa stanovy upravili do súladu s ustanoveniami Zák. č. 385/1999 Z.z. Zároveň boli upravené aj štátúty nasledovných podielových fondov: Podielové fondy: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. korunový dlhopisový o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., medzinárodný dlhopisový o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., korunový peňažný o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., medzinárodný akciovo-dlhopisový o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., medzinárodný akciový o.p.f.
  (from: 04/25/2000)
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. UFT-001/2000/KSPF z 29.11.2000 o povolení na vytvorenie a o schválení štatútov podielových fondov: Tatra Asset Management, správ. spol. a.s., dolárový dlhopisový o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol. a.s., európsky akciový o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol. a.s., americký akciový o.p.f. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. UFT-002/2000/KSPF z 29.11.2000 o schválení zmien štatútov a zmien v tomto novom označení podielových fondov: Tatra Asset Management, správ. spol. a.s., európsky technologický o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol. a.s., euro dlhopisový o.p.f.
  (from: 12/11/2000)
Notárska zápisnica N 208/00, Nz 194/00 z priebehu valného zhromaždenia spoločnosti konaného 18.9.2001, na ktorom sa rozhodlo o zvýšení záklaného imania na 52 000 000,-Sk a o schválení zmeny stanov dodatkom č.5. Záznam z rokovania dozornej rady spoločnosti konaného 11.5.2001, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov predstavenstva. Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia spoločnosti konaného 21.5.2001, na ktorom sa rozhodlo o zmene a voľbe členov dozornej rady. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. UFT-010/2001/KISS z 26.6.2001 o súhlase s voľbou nového člena predstavenstva a nového člena dozornej rady. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. UFT- 013/2001/KISS z 3.9.2001 o súhlase s voľbou nového člena dozornej rady. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. UFT- 015/2001/KISS z 11.9.2001 o schválení zmeny stanov spoločnosti a súčasne spoločnosti v znení ich zmien vykonaných dodatkom č. 5 zakotvujúcich základné imanie na 52 000 000,-Sk.
  (from: 10/25/2001)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.9.2001 na ktorom bola prijatá oprava uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 21.5.2001 ohľadne voľby čl.DR.Ing. Feitschera a Dr. Pettera oznámenie o výsledku prijatia uznesenia dozornej rady právnou formou zo dňa 26.10.01 o voľbe a odvolaní členov predstavenstva. Tatra Asset Management, správ. spol.a.s. korunový akciovo - dlhopisový o.p.f.
  (from: 12/14/2001)
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.inštitucionálny 01 o.p.f. Notárska zápisnica č. Nz 564/2002 zo dňa 29.7.2002.
  (from: 11/25/2002)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.10.2002. Deň zániku funkcie člena dozornej rady Mag. Christiana Pettera: 23.10.2002. Rozhodnutie jediného akcionára o prijatí dodatku č. 7 k stanovám vo forme notárskej zápisnice č. Nz 1081/2002 zo dňa 18.12.2002. Deň zániku funkcie člena dozornej rady Ing. Pavla Feitschera: 18.12.2002.
  (from: 03/24/2003)
Notárska zápisnica č. N 1845/2003, Nz 41476/2003 zo dňa 28.5.2003 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o schválení dodatku č. 8 k stanovám.
  (from: 09/30/2003)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.9.2003.
  (from: 03/05/2004)
v y m a z u j e s a : Depozitár: Československá obchodná banka, a.s. zahraničná pobočka v SR, Michalská 8, 815 63 Bratislava z a p i s u j e s a: Notárska zápisnica č. N 2795/2003, Nz 117946/2003 zo dňa 30.12.2003.
  (from: 04/07/2004)
Zápisnica zo zasadania dozornej rady zo dňa 21.4.2004
  (from: 06/08/2004)
Notárska zápisnica N 891/2004, Nz 83531/2004 zo dňa 22.11.2004 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o prijatí Dodatku č. 10 k stanovám spoločnosti.
  (from: 11/30/2004)
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh zo dňa 08.06.2005, číslo: GRUFT-112/2006/KISS, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvorených podielových fondov s označením: 1. Tatra Asset Managament, správ. spol., a.s., ConservativeFund o.p.f., 2. Tatra Asset Managament, správ. spol., a.s., HarmonicFund, o.p.f., 3. Tatra Asset Managament, správ. spol., a.s., StrategicFung, o.p.f., 4. Tatra Asset Managament, správ. spol., a.s.,Private V1 o.p.f., 5. Tatra Asset Managament, správ. spol., a.s.,Private V2 o.p.f., 6. Tatra Asset Managament, správ. spol., a.s.,Private V3 o.p.f. Depozitáriom otvorených podielových fondov správcovskej spoločnosti je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3 , 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.
  (from: 06/22/2005)
Depozitárom otvorených podielových fondov správcovskej spoločnosti je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.
  (from: 09/07/2005)
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh zo dňa 08.06.2005 číslo: GRUFT-112/2005/KISS v znení opravy rozhodnutia č. GRUFT-112/2005/KISS zo dňa 05.08.2005, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvorených podielových fondov s označením: 1. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., ConservativeFund TB o.p.f., 2. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., HarmonicFund TB o.p.f., 3. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., StrategicFund TB o.p.f., 4. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Private TB V1 o.p.f., 5. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Private TB V2 o.p.f., 6. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Private TB V3 o.p.f.
  (from: 10/20/2005)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 22.5.2006, číslo: UDK-019/2006/KISS, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: Tatra Asset Management, správ. spol.,a.s., CPPI Zaistený fond I. o.p.f. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, akciová spoločnosť, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930.
  (from: 05/31/2006)
4. rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 19.9.2006, číslo : UDK-044/2006/KISS, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., CPPI Zaistený fond II. o.p.f. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930. Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 20.10.2006 pod. č. 32Exre/357/2006 súd začal konanie o dosiahnutie zhody zápisu údajov do obchodného registra.
  (from: 01/11/2007)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 07.11.2006, číslo: UDK-059/2006/KISS, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie špeciálneho podielového fondu s názvom: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., RealitnýFond š.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.
  (from: 01/12/2007)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 21.5.2007, číslo : OPK-65/2007-PLP, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., CPPI Zaistený fond III. o.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO : 00 686 930.
  (from: 06/01/2007)
Notárska zápisnica č. N 4608/2007, Nz 31016/2007, NCRls 30810/2007 zo dňa 07.08.2007.
  (from: 08/11/2007)
Notárska zápisnica N 4940/2007, Nz 34335/2007 zo dňa 30.08.2007 osvedčujúca konanie zasadnutia dozornej rady spoločnosti - personálne zmeny v predstavenstve.
  (from: 09/14/2007)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 03.10.2007, číslo: OPK-2552/2007-PLP, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Q1 o.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 03.10.2007, číslo: OPK-2553/2007-PLP, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Q2 o.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.
  (from: 10/13/2007)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 26.11.2007, číslo : OPK-1653/2007-PLP, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., CPPI Zaistený fond IV. o.p.f. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO : 00 686 930.
  (from: 12/18/2007)
Rozhodnutím Úradu pre finančný trh číslo: GRUFT-025/2003/KSPF zo dňa 18.12.2003 bolo schválené nové označenie podielového fondu Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., korunový akciovo-dlhopisový o.p.f, ktoré znie Tatra Asset Management, správ. spol. a.s., fond korporátnych dlhopisov o.p.f.. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh číslo: GRUFT-005/2002/KSPF zo dňa 24.10.2002, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., korunový peňažný dividendový o.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava. Rozhodnutím Úradu pre finančný trh číslo: GRUFT-126/2005/KISS zo dňa 25.8.2005 došlo schválením štatútu otvoreného podielového fondu k zmene mena podielového fondu na nové, ktoré znie Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Private korunový peňažný o.p.f..
  (from: 03/18/2008)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 12.02.2008, číslo: OPK-2397/2007-PLP, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom : Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., MarketNeutral Fund o.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a. s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.
  (from: 03/29/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 1934/2008 Nz 14131/2008 zo dňa 04.04.2008.
  (from: 04/15/2008)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-3178/2008-PLP zo dňa 4. júla 2008, právoplatné ku dňu 22.júla 2008 o udelení predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie otvorených podielových fondov s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., dolárový dlhopisový o.p.f., Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., euro dlhopisový o.p.f. a Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., fond korporátnych dlhopisov o.p.f. s otvoreným podielovým fondom s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., korunový dlhopisový o.p.f.. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-3180/2008-PLP zo dňa 15. júla 2008, právoplatné ku dňu 22.júla 2008 o udelení predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie otvoreného podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., medzinárodný akciovodlhopisový o.p.f. s otvoreným podielovým fondom s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., HarmonicFund o.p.f..
  (from: 08/07/2008)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 12.9.2008, číslo: OPK- 7603/2008-PLP, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Q3 o.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.
  (from: 09/30/2008)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OKP-12709-16/2008-PLP zo dňa 03.10.2008, ktorým udelila predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu spoločnosťou spravovaného otvoreného podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. korunový peňažný o.p.f. a zmenu názvu tohto fondu na názov „ Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., euro peňažný o.p.f.“. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OKP-12709-17/2008-PLP zo dňa 03.10.2008, ktorým udelila predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu spoločnosťou spravovaného otvoreného podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Private korunový peňažný o.p.f. a zmenu názvu tohto fondu na názov „ Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., Private euro peňažný o.p.f.“. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OKP-12709-18/2008-PLP zo dňa 03.10.2008, ktorým udelila predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu spoločnosťou spravovaného otvoreného podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. korunový dlhopisový o.p.f. a zmenu názvu tohto fondu na názov „ Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., euro dlhopisový plus o.p.f.“.
  (from: 12/11/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.02.2009. vo forme not. zápisnice N 533/2009 Nz 3936/2009
  (from: 02/19/2009)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.02.2009.
  (from: 03/07/2009)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 22.04.2010, číslo: OPK-3344-1/2010, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., SmartFund o.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a. s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 22.04.2010, číslo: OPK-3344-2/2010, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., stredoeurópsky akciový o.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a. s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.
  (from: 05/05/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.06.2010, spísané vo forme Notárskej zápisnice N 730/2010, Nz 21610/2010.
  (from: 07/24/2010)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 27.07.2010, číslo: OPK-3344-3/2010, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., spoločensky zodpovedný o.p.f. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.
  (from: 08/12/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.01.2012.
  (from: 01/18/2012)
Zápisnica z rozhodnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 29.06.2012.
  (from: 07/12/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.12.2012.
  (from: 12/21/2012)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 21.12.2012
  (from: 04/19/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka spísané vo forme notárskej zápisnice zo dňa 03.04.2013
  (from: 04/19/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.02.2014.
  (from: 02/22/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.08. 2014.
  (from: 08/26/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka spísané vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28.04.2015
  (from: 05/12/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.08.2015.
  (from: 08/21/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.10.2016.
  (from: 10/20/2016)
Zápisnica o hlasovaní dozornej rady písomnou formou zo dňa 24.10.2016.
  (from: 11/03/2016)
Notárska zápisnica o založení spoločnosti N 326/97, Nz 325/97 zo dňa 22.10.1997 spísaná notárkou JUDr. Ľubicou Floriánovou. Stanovy spoločnosti podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Depozitár: Československá obchodná banka, a.s. zahraničná pobočka v SR, Michalská 8, 815 63 Bratislava Podielový fond: Tatra Asset Management, i.s. a.s. TATRA PROFIT, dividendový otvorený podielový fond. Stary spis: Sa 2280
  (from: 03/20/1998 until: 10/27/1999)
Záznam z rokovania dozornej rady zo dňa 19.5.1998. Podielový fond : Tatra Asset Management, i.s.a.s., TATRA GLOBAL, rastový otvorený podielový fond. Podielový fond : Tatra Asset Management, i.s.a.s., TATRA KONTO, otvorený podielový fond peňažného trhu.
  (from: 03/30/1999 until: 10/27/1999)
Date of updating data in databases:  02/21/2024
Date of extract :  02/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person