Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1696/B

Business name: 
Gratex International, a.s.
  (from: 12/02/1999)
Registered seat: 
Galvaniho ul. 17/C
Bratislava 821 04
  (from: 06/30/2010)
Identification number (IČO): 
35 743 468
  (from: 03/27/1998)
Date of entry: 
04/01/1998
  (from: 03/27/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/27/1998)
Objects of the company: 
poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku/
  (from: 03/27/1998)
automatizované spracovanie dát
  (from: 03/27/1998)
výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových alebo zvuko-obrazových záznamov a predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
  (from: 03/27/1998)
kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho ďalšieho predaja a jeho predaj, s výnimkou predaja /tovaru/, ktorý nie je voľnou živnosťou
  (from: 03/27/1998)
sprostedkovanie obchodu
  (from: 03/27/1998)
prenájom a leasing strojov a strojných zariadení
  (from: 03/27/1998)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky, programového vybavenia a reklamy
  (from: 03/27/1998)
vydavateľská činnosť
  (from: 03/27/1998)
reklamná činnosť
  (from: 03/27/1998)
tvorba grafických návrhov
  (from: 03/27/1998)
tvorba programového vybavenia /software/
  (from: 03/27/1998)
organizovanie kurzov, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/22/2007)
výroba a predaj plastových kariet
  (from: 06/22/2007)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 07/24/2009)
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (from: 07/24/2009)
počítačové služby
  (from: 06/29/2012)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 06/29/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/03/2003)
Ing. Peter Berky - podpredseda predstavenstva
Malokarpatská 17
Pezinok 902 01
From: 04/02/2003
  (from: 02/25/2011)
Ing. Jozef Kožár - predseda predstavenstva
Maloboršanská ulica 162/24
Hrubá Borša 900 50
From: 04/02/2003
  (from: 08/24/2018)
Ing. Martin Polek - člen predstavenstva
Bazová 16791/16
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 04/02/2003
  (from: 08/24/2018)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 02/25/2011)
Capital: 
665 600 EUR Paid up: 665 600 EUR
  (from: 07/24/2009)
Shares: 
Number of shares: 160
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 07/24/2009)
Number of shares: 200
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 07/24/2009)
Number of shares: 2000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
  (from: 07/24/2009)
Supervisory board: 
Erik Bartal
Družstevnícka 4
Gabčíkovo 930 05
From: 05/26/2004
  (from: 05/24/2022)
Mgr. Michal Barabás
Slnečná ulica 191/45
Hrubá Borša 900 50
From: 09/20/2006
  (from: 10/14/2006)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 18.2.1998 v súlade s ust. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica N 74/98, Nz 74/98 zo dňa 18.2.1998 a stanovy a.s. v zmysle ust. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Spoločnosť preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky zrušenej spoločnosti GraTex International spol. s r.o. so sídlom Dobrovičova 16, Bratislava, IČO: 17 320 356, z ktorej premenou podľa ust. § 69 Zák. č. 513/1991 Zb. vznikla. Stary spis: Sa 2287
  (from: 03/27/1998)
Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.8.1999 spísané notárom JUDr Stanislavom Bauerom vo forme notárskej zápisnice uloženej v zbierke listín pod zn. N 396/99 Nz 396/99 o zmene stanov spoločnosti.
  (from: 08/31/1999)
Zmena stanov - zvýšenie základného imania schválená valným zhromaždením dňa 17.9.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 455/99 Nz 454/99
  (from: 12/02/1999)
Zmena trvalého bydliska člena predstavenstva.
  (from: 04/17/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného 17.9.2001.
  (from: 10/29/2001)
Notárska zápisnica č. N 370/2002, Nz 361/2002 zo dňa 19.6.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov prijatie úplného nového znenia stanov.
  (from: 07/23/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia spísaná do notárskej zápisnice č. N 367/2003, Nz 34506/03 dňa 7.5.2003.
  (from: 07/03/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.05.2004.
  (from: 06/08/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.05.2004.
  (from: 07/30/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.09.2006.
  (from: 10/14/2006)
Notárska zápisnica č. N 107/2007, N z 22111/2007, NCRls 22037/2007 zo dňa 06.06.2007.
  (from: 06/22/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 170/2009, Nz 20251/2009, NCRls 20510/2009 zo dňa 17.06.2009.
  (from: 07/24/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 376/2010, Nz 22439/2010, NCRls 22789/2010 zo dňa 23.06.2010 - tiež zmena sídla spoločnosti.
  (from: 06/30/2010)
Notárska zápisnica č. N 3795/2012, Nz 20138/2012, NCRls 20560/2012 zo dňa 06.06.2012.
  (from: 06/29/2012)
Zmluvou o vložení časti podniku ako nepeňažného vkladu do základného imania zo dňa 01.07.2016 spoločnosť Gratex International, a. s. so sídlom Galvaniho ul. 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 35 743 468 vložila časť podniku - elektronický obchod Realshop, do základného imania spoločnosti realshop.sk, s. r. o. so sídlom Galvaniho ul. 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 50 262 131 v podobe nepeňažného vkladu. Predmet a hodnota nepeňažného vkladu bola učená znaleckým posudkom č. 37/2016 zo dňa 24.05.2016 vypracovaným znaleckou organizáciou value4you, s. r. o. , so sídlom Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 36 332 232 zapísanou v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod. č. 900270 pre odbor Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie Oceňovanie a hodnotenie podnikov.
  (from: 09/23/2016)
Date of updating data in databases:  11/30/2022
Date of extract :  12/02/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person