Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1696/B

Business name: 
Gratex International, a.s.
  (from: 12/02/1999)
GraTex International, a.s.
  (from: 03/27/1998 until: 12/01/1999)
Registered seat: 
Galvaniho ul. 17/C
Bratislava 821 04
  (from: 06/30/2010)
Plynárenská 7/B
Bratislava 821 09
  (from: 11/05/2004 until: 06/29/2010)
Plynarenská 7/B
Bratislava 821 09
  (from: 07/30/2004 until: 11/04/2004)
Drieňová 3
Bratislava 821 01
  (from: 07/03/2003 until: 07/29/2004)
Dobrovičova 16
Bratislava 811 09
  (from: 03/27/1998 until: 07/02/2003)
Identification number (IČO): 
35 743 468
  (from: 03/27/1998)
Date of entry: 
04/01/1998
  (from: 03/27/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/27/1998)
Objects of the company: 
poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku/
  (from: 03/27/1998)
automatizované spracovanie dát
  (from: 03/27/1998)
výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových alebo zvuko-obrazových záznamov a predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
  (from: 03/27/1998)
kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho ďalšieho predaja a jeho predaj, s výnimkou predaja /tovaru/, ktorý nie je voľnou živnosťou
  (from: 03/27/1998)
sprostedkovanie obchodu
  (from: 03/27/1998)
prenájom a leasing strojov a strojných zariadení
  (from: 03/27/1998)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky, programového vybavenia a reklamy
  (from: 03/27/1998)
vydavateľská činnosť
  (from: 03/27/1998)
reklamná činnosť
  (from: 03/27/1998)
tvorba grafických návrhov
  (from: 03/27/1998)
tvorba programového vybavenia /software/
  (from: 03/27/1998)
organizovanie kurzov, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/22/2007)
výroba a predaj plastových kariet
  (from: 06/22/2007)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 07/24/2009)
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (from: 07/24/2009)
počítačové služby
  (from: 06/29/2012)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 06/29/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/03/2003)
Managing board
  (from: 03/27/1998 until: 07/02/2003)
Ing. Peter Berky - podpredseda predstavenstva
Malokarpatská 17
Pezinok 902 01
From: 04/02/2003
  (from: 02/25/2011)
Ing. Jozef Kožár - predseda predstavenstva
Maloboršanská ulica 162/24
Hrubá Borša 900 50
From: 04/02/2003
  (from: 08/24/2018)
Ing. Martin Polek - člen predstavenstva
Bazová 16791/16
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 04/02/2003
  (from: 08/24/2018)
Ing. Peter Berky
139
Hrubá Borša 925 24
  (from: 03/27/1998 until: 07/22/2002)
Ing. Peter Berky
139
Hrubá Borša 925 24
From: 04/01/1998 Until: 04/02/2003
  (from: 07/23/2002 until: 07/02/2003)
Ing. Peter Berky - člen predstavenstva
139
Hrubá Borša 925 24
From: 04/02/2003
  (from: 07/03/2003 until: 06/07/2004)
Ing. Peter Berky - člen predstavenstva
Malokarpatská 17
Pezinok 902 01
From: 04/02/2003
  (from: 06/08/2004 until: 02/24/2011)
Štefan Dobák - člen predstavenstva
Lesná ul. 535/4
Tomášov 900 44
From: 02/10/2011
  (from: 02/25/2011 until: 10/07/2014)
Štefan Dobák - člen predstavenstva
Lesná ul. 535/4
Tomášov 900 44
From: 02/10/2011 Until: 09/24/2014
  (from: 10/08/2014 until: 10/07/2014)
Ing. Jozef Kožár
140
Hrubá Borša 925 24
  (from: 03/27/1998 until: 07/22/2002)
Ing. Jozef Kožár
140
Hrubá Borša 925 24
From: 04/01/1998 Until: 04/02/2003
  (from: 07/23/2002 until: 07/02/2003)
Ing. Jozef Kožár - predseda predstavenstava
140
Hrubá Borša 925 24
From: 04/02/2003
  (from: 07/03/2003 until: 07/29/2004)
Ing. Jozef Kožár - predseda predstavenstava
162
Hrubá Borša 925 23
From: 04/02/2003
  (from: 07/30/2004 until: 06/26/2017)
Ing. Jozef Kožár - predseda predstavenstava
162
Hrubá Borša 925 23
From: 04/02/2003
  (from: 06/27/2017 until: 08/23/2018)
Ing. Martin Polek
166
Hrubá Borša 925 24
  (from: 04/17/2001 until: 07/22/2002)
Ing. Martin Polek
166
Hrubá Borša 925 24
From: 04/01/1998 Until: 04/02/2003
  (from: 07/23/2002 until: 07/02/2003)
Ing. Martin Polek
Soblahovská 23
Trenčín 911 01
  (from: 03/27/1998 until: 04/16/2001)
Ing. Martin Polek - člen predstavenstva
166
Hrubá Borša 925 24
From: 04/02/2003
  (from: 07/03/2003 until: 07/29/2004)
Ing. Martin Polek - člen predstavenstva
166
Hrubá Borša 925 23
From: 04/02/2003
  (from: 07/30/2004 until: 06/26/2017)
Ing. Martin Polek - člen predstavenstva
166
Hrubá Borša 925 23
From: 04/02/2003
  (from: 06/27/2017 until: 08/23/2018)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 02/25/2011)
Spoločnosť je navonok zastupovaná predstavenstvom. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle ktorýchkoľvek dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 07/03/2003 until: 02/24/2011)
Spoločnosť je navonok zastupovaná predstavenstvom. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členoviapredstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle ktorýchkoľ- vek dvoch členov predstavenstva.
  (from: 03/27/1998 until: 07/02/2003)
Capital: 
665 600 EUR Paid up: 665 600 EUR
  (from: 07/24/2009)
20 000 000 Sk Paid up: 20 000 000 Sk
  (from: 07/23/2002 until: 07/23/2009)
20 000 000 Sk
  (from: 12/02/1999 until: 07/22/2002)
2 000 000 Sk
  (from: 03/27/1998 until: 12/01/1999)
Shares: 
Number of shares: 160
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 07/24/2009)
Number of shares: 200
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 07/24/2009)
Number of shares: 2000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
  (from: 07/24/2009)
Number of shares: 160
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 07/03/2003 until: 07/23/2009)
Number of shares: 200
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 07/03/2003 until: 07/23/2009)
Number of shares: 2000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/03/2003 until: 07/23/2009)
Number of shares: 160
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 12/02/1999 until: 07/02/2003)
Number of shares: 200
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/02/1999 until: 07/02/2003)
Number of shares: 2000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/02/1999 until: 07/02/2003)
Number of shares: 2000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/31/1999 until: 12/01/1999)
Number of shares: 2000
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/27/1998 until: 08/30/1999)
Supervisory board: 
Erik Bartal
Družstevnícka 4
Gabčíkovo 930 05
From: 05/26/2004
  (from: 05/24/2022)
Mgr. Michal Barabás
Slnečná ulica 191/45
Hrubá Borša 900 50
From: 09/20/2006
  (from: 10/14/2006)
Ing. Miroslav Bedlek
Hrubá Borša 168
Hrubá Borša 925 23
From: 05/26/2004
  (from: 06/08/2004 until: 10/13/2006)
Ing. Miroslav Bedlek
Hrubá Borša 168
Hrubá Borša 925 23
From: 05/26/2004 Until: 09/20/2006
  (from: 10/14/2006 until: 10/13/2006)
Ing. Štefan Dobák
Starohorská 40
Banská Bystrica 974 01
  (from: 03/27/1998 until: 07/22/2002)
Ing. Štefan Dobák
Starohorská 40
Banská Bystrica 974 01
From: 04/01/1998 Until: 04/02/2003
  (from: 07/23/2002 until: 07/02/2003)
Ing. Dušan Drobuliak
Nový Život 672
Tonkovce 930 38
  (from: 10/29/2001 until: 07/22/2002)
Ing. Dušan Drobuliak
Nový Život 672
Tonkovce 930 38
From: 09/17/2001 Until: 04/02/2003
  (from: 07/23/2002 until: 07/02/2003)
JUDr. Marta Magyaricsová
Albrechtova 9
Bratislava 821 03
From: 04/02/2003
  (from: 07/03/2003 until: 06/07/2004)
JUDr. Marta Magyaricsová
Albrechtova 9
Bratislava 821 03
From: 04/02/2003 Until: 05/26/2004
  (from: 06/08/2004 until: 06/07/2004)
JUDr. Marta Magyaricsová
Meteorova 7
Bratislava 821 02
  (from: 03/27/1998 until: 10/28/2001)
Ing. Alexander Tenkel
Sládkovičova 3
Žiar nad Hronom 965 01
  (from: 03/27/1998 until: 07/22/2002)
Ing. Alexander Tenkel
Sládkovičova 3
Žiar nad Hronom 965 01
From: 04/01/1998 Until: 04/02/2003
  (from: 07/23/2002 until: 07/02/2003)
Ing. Ivo Valášek
Púpavova 34
Bratislava 841 04
From: 04/02/2003
  (from: 07/03/2003 until: 06/07/2004)
Ing. Ivo Valášek
Púpavova 34
Bratislava 841 04
From: 04/02/2003 Until: 05/26/2004
  (from: 06/08/2004 until: 06/07/2004)
Erik Bartal
Družstevnícka 4
Gabčíkovo 930 05
From: 05/26/2004
  (from: 06/08/2004 until: 05/23/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 18.2.1998 v súlade s ust. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica N 74/98, Nz 74/98 zo dňa 18.2.1998 a stanovy a.s. v zmysle ust. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Spoločnosť preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky zrušenej spoločnosti GraTex International spol. s r.o. so sídlom Dobrovičova 16, Bratislava, IČO: 17 320 356, z ktorej premenou podľa ust. § 69 Zák. č. 513/1991 Zb. vznikla. Stary spis: Sa 2287
  (from: 03/27/1998)
Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.8.1999 spísané notárom JUDr Stanislavom Bauerom vo forme notárskej zápisnice uloženej v zbierke listín pod zn. N 396/99 Nz 396/99 o zmene stanov spoločnosti.
  (from: 08/31/1999)
Zmena stanov - zvýšenie základného imania schválená valným zhromaždením dňa 17.9.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 455/99 Nz 454/99
  (from: 12/02/1999)
Zmena trvalého bydliska člena predstavenstva.
  (from: 04/17/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného 17.9.2001.
  (from: 10/29/2001)
Notárska zápisnica č. N 370/2002, Nz 361/2002 zo dňa 19.6.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov prijatie úplného nového znenia stanov.
  (from: 07/23/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia spísaná do notárskej zápisnice č. N 367/2003, Nz 34506/03 dňa 7.5.2003.
  (from: 07/03/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.05.2004.
  (from: 06/08/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.05.2004.
  (from: 07/30/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.09.2006.
  (from: 10/14/2006)
Notárska zápisnica č. N 107/2007, N z 22111/2007, NCRls 22037/2007 zo dňa 06.06.2007.
  (from: 06/22/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 170/2009, Nz 20251/2009, NCRls 20510/2009 zo dňa 17.06.2009.
  (from: 07/24/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 376/2010, Nz 22439/2010, NCRls 22789/2010 zo dňa 23.06.2010 - tiež zmena sídla spoločnosti.
  (from: 06/30/2010)
Notárska zápisnica č. N 3795/2012, Nz 20138/2012, NCRls 20560/2012 zo dňa 06.06.2012.
  (from: 06/29/2012)
Zmluvou o vložení časti podniku ako nepeňažného vkladu do základného imania zo dňa 01.07.2016 spoločnosť Gratex International, a. s. so sídlom Galvaniho ul. 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 35 743 468 vložila časť podniku - elektronický obchod Realshop, do základného imania spoločnosti realshop.sk, s. r. o. so sídlom Galvaniho ul. 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 50 262 131 v podobe nepeňažného vkladu. Predmet a hodnota nepeňažného vkladu bola učená znaleckým posudkom č. 37/2016 zo dňa 24.05.2016 vypracovaným znaleckou organizáciou value4you, s. r. o. , so sídlom Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 36 332 232 zapísanou v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod. č. 900270 pre odbor Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie Oceňovanie a hodnotenie podnikov.
  (from: 09/23/2016)
Date of updating data in databases:  11/30/2022
Date of extract :  12/02/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person