Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  689/L

Business name: 
J.F.J. spol. s r.o.
  (from: 10/13/1992 until: 08/06/2003)
Registered seat: 
Areál IGHP - Rajecká 32
Žilina 010 29
  (from: 12/03/1992 until: 08/06/2003)
Rajecká 24
Žilina 010 01
  (from: 10/13/1992 until: 12/02/1992)
Identification number (IČO): 
31 571 859
  (from: 10/13/1992)
Date of entry: 
10/13/1992
  (from: 10/13/1992)
Person dissolved from: 
7.8.2003
  (from: 08/07/2003)
Date of deletion: 
08/07/2003
  (from: 08/07/2003)
Grounds for deleting: 
zrušenie zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu
  (from: 08/07/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/13/1992)
Objects of the company: 
podnikateľské poradenstvo
  (from: 10/13/1992 until: 08/06/2003)
výroba a montáž výrobkov z plastov a dreva
  (from: 10/13/1992 until: 08/06/2003)
veľkoobchod v plnom rozsahu okrem koncesovaných živností
  (from: 10/13/1992 until: 08/06/2003)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 10/13/1992 until: 08/06/2003)
predaj, údržba a oprava motor. vozidiel; predaj pohonných hmôt
  (from: 10/13/1992 until: 08/06/2003)
Partners: 
František D o r č í k
Nanterská 11
Žilina
Slovak Republic
  (from: 10/13/1992 until: 12/14/1993)
Ján K l č o
Borová 13
Žilina
Slovak Republic
  (from: 12/15/1993 until: 08/06/2003)
Ing. Ján K l č o
Borová 13
Žilina
Slovak Republic
  (from: 10/13/1992 until: 12/14/1993)
Jozef K r i v o š í k
Severná 49
Žilina
Slovak Republic
  (from: 12/15/1993 until: 08/06/2003)
Jozef K r i v o š í k
Severná 49
Žilina
Slovak Republic
  (from: 10/13/1992 until: 12/14/1993)
Ján M a l i a r
Gaštanová 15/10
Žilina
Slovak Republic
  (from: 12/15/1993 until: 08/06/2003)
Ján M a l i a r
Gaštanová 15/10
Žilina
Slovak Republic
  (from: 10/13/1992 until: 12/14/1993)
Contribution of each member: 
Jozef K r i v o š í k
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 10/13/1992 until: 12/14/1993)
František D o r č í k
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 10/13/1992 until: 12/14/1993)
Ján M a l i a r
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 10/13/1992 until: 12/14/1993)
Ing. Ján K l č o
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 10/13/1992 until: 12/14/1993)
Jozef K r i v o š í k
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 12/15/1993 until: 08/06/2003)
Ján M a l i a r
Amount of investment: 33 000 Sk Paid up: 33 000 Sk
  (from: 12/15/1993 until: 08/06/2003)
Ján K l č o
Amount of investment: 33 000 Sk Paid up: 33 000 Sk
  (from: 12/15/1993 until: 08/06/2003)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/13/1992 until: 08/06/2003)
Ján K l č o
Borová 13
Žilina
  (from: 12/15/1993 until: 08/06/2003)
Ing. Ján K l č o
Borová 13
Žilina
  (from: 10/13/1992 until: 12/14/1993)
Jozef K r i v o š í k
Severná 49
Žilina
  (from: 10/13/1992 until: 12/14/1993)
Jozef K r i v o š í k
Severná 49
Žilina
  (from: 12/15/1993 until: 08/06/2003)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 10/13/1992 until: 08/06/2003)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 10/13/1992 until: 08/06/2003)
Other legal facts: 
Na základe Uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 27-24K 436/00 zo dňa 2.12.2002, ktorým bol návrh na výhlásenie konkurzu na majetok dlžníka zamietnutý pre nedostatok majetku sa obchodná spoločnosť s obchodným menom J.F.J. spol. s r.o. so sídlom Areál IGHP - Rajecká 32, Žilina, IČO: 31 571 859 v zmysle § 68 ods. 4 Obchodného zák. z Obchodného registra Okresného súdu v Žiline dňom 7.8.2003 V Y M A Z Á V A.
  (from: 08/07/2003)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenkou zmluvou zo dňa 7.10.1992 podľa § 105 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
  (from: 10/13/1992 until: 08/06/2003)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 27.ll.l992 bol schválený Dodatok č.l k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 2296
  (from: 12/03/1992 until: 08/06/2003)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 25.9.1993 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 12/15/1993 until: 08/06/2003)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 27-24 K 436/00 zo dňa 2.12.2002 bol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dĺžníka J.F.J., spol. s r.o., Areál IGHP-Rajecká 32, Žilina, IČO 31 571 859, zamietnutý pre nedostatok majetku.
  (from: 04/10/2003 until: 08/06/2003)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/17/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person