Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1715/B

Business name: 
ALIANCIA ADVOKÁTOV a.s., v konkurze
  (from: 05/03/2022)
Registered seat: 
Podtatranského 1
Bratislava 811 05
  (from: 11/22/2006)
Identification number (IČO): 
35 744 715
  (from: 04/17/1998)
Date of entry: 
04/17/1998
  (from: 04/17/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/17/1998)
Objects of the company: 
konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov
  (from: 03/11/2016)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/09/2001)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 07/09/2001)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/09/2001)
prekladateľské služby
  (from: 07/09/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 07/09/2001)
faktoring a forfaiting
  (from: 07/09/2001)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 07/09/2001)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 03/11/2016)
administratívne služby
  (from: 03/11/2016)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 03/11/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/17/1998)
JUDr. Gerta Sámelová Flassiková - podpredseda
Tolstého 4
Bratislava-Staré mesto 811 06
From: 11/08/2006
  (from: 09/03/2015)
Ing. Peter Sámel - predseda
Tolstého 4
Bratislava-Staré mesto 811 06
From: 11/14/2006
  (from: 09/03/2015)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle ktorýkoľvek člen predstavenstva.
  (from: 11/22/2006)
Capital: 
33 193,918 EUR Paid up: 33 193,918 EUR
  (from: 07/07/2009)
Shares: 
Number of shares: 1000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,193918 EUR
  (from: 07/07/2009)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/26/2022
Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp.zn. 32K/7/2021-251 zo dňa 17.03.2022 právoplatným dňa 26.03.2022 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka ALIANCIA ADVOKÁTOV a.s., so sídlom Podtatranského 1, Bratislava, IČO: 35 744 715. Súd do funkcie správcu ustanovil: Ing. Boris Čirik, so sídlom kancelárie na Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, zn.sp.: S1822.
  (from: 05/03/2022)
Bankruptcy trustee: 
Ing. Boris Čirik
Námestie SNP 14
Bratislava 811 06
From: 03/26/2022
  (from: 05/03/2022)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 475/97, Nz 474/97 zo dňa 18.9.1997 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle zákona číslo 513/91 Zb. Stary spis: Sa 2306
  (from: 04/17/1998)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 27.2.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 97/01, Nz 97/01 spísanou notárkou JUDr. Danielou Šikutovou.
  (from: 04/19/2001)
Notárska zápisnica č. N 1087/99, Nz 1028/99 zo dňa 20.12.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia,na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (from: 06/22/2001)
Notárska zápisnica č. N 234/01, Nz 234/01 zo dňa 25.4.2001 mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (from: 07/09/2001)
Notárska zápisnica N 640/2006, Nz 44337/2006, NCRls 44111/2006 spísaná dňa 8.11.2006 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 8.11.2006. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 8.11.2006.
  (from: 11/22/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.12.2006.
  (from: 01/05/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.11.2007.
  (from: 12/18/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.06.2009. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 26.06.2009.
  (from: 07/07/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2015
  (from: 09/03/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.02.2017.
  (from: 03/09/2017)
Date of updating data in databases:  02/21/2024
Date of extract :  02/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person