Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1715/B

Business name: 
ALIANCIA ADVOKÁTOV a.s., v konkurze
  (from: 05/03/2022)
ALIANCIA ADVOKÁTOV a.s.
  (from: 04/17/1998 until: 05/02/2022)
Registered seat: 
Podtatranského 1
Bratislava 811 05
  (from: 11/22/2006)
Štúrova 13
Bratislava 814 99
  (from: 04/17/1998 until: 11/21/2006)
Identification number (IČO): 
35 744 715
  (from: 04/17/1998)
Date of entry: 
04/17/1998
  (from: 04/17/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/17/1998)
Objects of the company: 
konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov
  (from: 03/11/2016)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/09/2001)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 07/09/2001)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/09/2001)
prekladateľské služby
  (from: 07/09/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 07/09/2001)
faktoring a forfaiting
  (from: 07/09/2001)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 07/09/2001)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 03/11/2016)
administratívne služby
  (from: 03/11/2016)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 03/11/2016)
právne služby
  (from: 07/09/2001 until: 01/04/2007)
Konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov
  (from: 09/03/2015 until: 03/10/2016)
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 03/09/2016 until: 03/10/2016)
Administratívne služby
  (from: 03/09/2016 until: 03/10/2016)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 03/09/2016 until: 03/10/2016)
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 03/09/2016 until: 03/10/2016)
Administratívne služby
  (from: 03/09/2016 until: 03/10/2016)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 03/09/2016 until: 03/10/2016)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/17/1998 until: 04/18/2001)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 04/17/1998 until: 04/18/2001)
vedenie účtovníctva
  (from: 04/17/1998 until: 04/18/2001)
prekladateľské služby
  (from: 04/17/1998 until: 04/18/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/17/1998 until: 04/18/2001)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/19/2001 until: 07/08/2001)
sprostredkovanie kúpy predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 04/19/2001 until: 07/08/2001)
vedenie účtovníctva
  (from: 04/19/2001 until: 07/08/2001)
prekladateľské služby
  (from: 04/19/2001 until: 07/08/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/19/2001 until: 07/08/2001)
faktoring a forfaiting
  (from: 04/19/2001 until: 07/08/2001)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/17/1998)
JUDr. Gerta Sámelová Flassiková - podpredseda
Tolstého 4
Bratislava-Staré mesto 811 06
From: 11/08/2006
  (from: 09/03/2015)
Ing. Peter Sámel - predseda
Tolstého 4
Bratislava-Staré mesto 811 06
From: 11/14/2006
  (from: 09/03/2015)
JUDr. Zdenka Benčíková - člen
Sološnická 57
Bratislava
  (from: 04/17/1998 until: 04/18/2001)
JUDr. Gerta Flassiková - člen
Ostredkova 13
Bratislava
  (from: 04/17/1998 until: 04/18/2001)
JUDr. Gerta Flassiková - člen
Ostredkova 13
Bratislava
  (from: 04/19/2001 until: 11/21/2006)
JUDr. Gerta Flassiková - člen
Ostredkova 13
Bratislava
Until: 04/19/2006
  (from: 11/22/2006 until: 11/21/2006)
JUDr. Pavel Hagyari - predseda
Kozia 20
Bratislava
  (from: 04/17/1998 until: 04/18/2001)
JUDr. Pavel Hagyari - predseda
Kozia 20
Bratislava
  (from: 04/19/2001 until: 11/21/2006)
JUDr. Pavel Hagyari - predseda
Kozia 20
Bratislava
Until: 04/19/2006
  (from: 11/22/2006 until: 11/21/2006)
Mgr. Pavel Poliak - člen
14
Dúbrava 032 12
  (from: 04/19/2001 until: 11/21/2006)
Mgr. Pavel Poliak - člen
14
Dúbrava 032 12
Until: 04/19/2006
  (from: 11/22/2006 until: 11/21/2006)
Ing. Peter Sámel - podpredseda
Tolstého 4
Bratislava 811 06
From: 11/14/2006
  (from: 12/18/2007 until: 09/02/2015)
JUDr. Gerta Sámelová - Flassiková - predseda
Ostredkova 13
Bratislava 821 02
From: 11/08/2006
  (from: 11/22/2006 until: 08/09/2011)
JUDr. Gerta Sámelová Flassiková - predseda
Tolstého 4
Bratislava 811 06
From: 11/08/2006
  (from: 08/10/2011 until: 09/02/2015)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle ktorýkoľvek člen predstavenstva.
  (from: 11/22/2006)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle dvaja členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach majú právo všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému, alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti a menu a priezvisku a funkcii podpisujúceho pripoja svoj podpis.
  (from: 04/17/1998 until: 11/21/2006)
Capital: 
33 193,918 EUR Paid up: 33 193,918 EUR
  (from: 07/07/2009)
1 000 000 Sk
  (from: 04/17/1998 until: 07/06/2009)
Shares: 
Number of shares: 1000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,193918 EUR
  (from: 07/07/2009)
Number of shares: 1000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/22/2001 until: 07/06/2009)
Number of shares: 1000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/17/1998 until: 06/21/2001)
Stockholder: 
JUDr. Gerta Sámelová - Flassiková
Ostredkova 13
Bratislava 821 02
  (from: 01/05/2007 until: 10/01/2008)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/26/2022
Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp.zn. 32K/7/2021-251 zo dňa 17.03.2022 právoplatným dňa 26.03.2022 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka ALIANCIA ADVOKÁTOV a.s., so sídlom Podtatranského 1, Bratislava, IČO: 35 744 715. Súd do funkcie správcu ustanovil: Ing. Boris Čirik, so sídlom kancelárie na Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, zn.sp.: S1822.
  (from: 05/03/2022)
Bankruptcy trustee: 
Ing. Boris Čirik
Námestie SNP 14
Bratislava 811 06
From: 03/26/2022
  (from: 05/03/2022)
Supervisory board: 
JUDr. Ivan Benčík
Sološnická 57
Bratislava
  (from: 04/17/1998 until: 04/18/2001)
JUDr. Ing. Imrich Flassik - člen
Ostredská 13
Bratislava
  (from: 04/17/1998 until: 04/18/2001)
JUDr. Ing. Imrich Flassik
Ostredkova 13
Bratislava 821 02
From: 11/08/2006
  (from: 11/22/2006 until: 09/02/2015)
JUDr. Ing. Imrich Flassik
Ostredkova 13
Bratislava 821 02
From: 11/08/2006 Until: 06/30/2015
  (from: 09/03/2015 until: 09/02/2015)
JUDr.Ing. Imrich Flassik
Ostredkova 13
Bratislava
  (from: 04/19/2001 until: 11/21/2006)
JUDr.Ing. Imrich Flassik
Ostredkova 13
Bratislava
Until: 04/19/2006
  (from: 11/22/2006 until: 11/21/2006)
JUDr. Ladislav Jančo
Balkánska 117
Bratislava
  (from: 04/17/1998 until: 04/18/2001)
JUDr. Anton Novák
Budatínska 7
Bratislava
  (from: 04/19/2001 until: 11/21/2006)
JUDr. Anton Novák
Budatínska 7
Bratislava
Until: 04/19/2006
  (from: 11/22/2006 until: 11/21/2006)
Mgr. Jana Potomová
Zochova 4
Kežmarok
  (from: 04/19/2001 until: 11/21/2006)
Mgr. Jana Potomová
Zochova 4
Kežmarok
Until: 04/19/2006
  (from: 11/22/2006 until: 11/21/2006)
JUDr. Oľga Reháková
Vajnorská
Bratislava 831 03
From: 11/14/2007
  (from: 12/18/2007 until: 07/06/2009)
JUDr. Oľga Reháková
Vajnorská
Bratislava 831 03
From: 11/14/2007 Until: 06/26/2009
  (from: 07/07/2009 until: 07/06/2009)
Martin Sámel
Belinského 25
Bratislava-Petržalka 851 01
From: 06/30/2015
  (from: 09/03/2015 until: 03/08/2017)
Martin Sámel
Belinského 25
Bratislava-Petržalka 851 01
From: 06/30/2015 Until: 02/28/2017
  (from: 03/09/2017 until: 03/08/2017)
Ing. Peter Sámel
Belinského 25
Bratislava 851 01
From: 06/26/2009
  (from: 07/07/2009 until: 09/02/2015)
Ing. Peter Sámel
Belinského 25
Bratislava 851 01
From: 06/26/2009 Until: 06/30/2015
  (from: 09/03/2015 until: 09/02/2015)
Ing. Peter Sámel
Osuského 7
Bratislava 851 03
From: 11/08/2006
  (from: 11/22/2006 until: 12/17/2007)
Ing. Peter Sámel
Osuského 7
Bratislava 851 03
From: 11/08/2006 Until: 11/14/2007
  (from: 12/18/2007 until: 12/17/2007)
Mgr. Igor Svitek
1.mája 192/2
Limbach 900 91
From: 11/08/2006
  (from: 11/22/2006 until: 12/17/2007)
Mgr. Igor Svitek
1.mája 192/2
Limbach 900 91
From: 11/08/2006 Until: 11/14/2007
  (from: 12/18/2007 until: 12/17/2007)
Mgr. Ján Voloch
Hollého 745/34
Senica 905 01
From: 11/14/2007 Until: 06/04/2021
  (from: 06/17/2021 until: 06/16/2021)
Mgr. Ján Voloch
Hollého 745/34
Senica 905 01
From: 11/14/2007
  (from: 12/18/2007 until: 06/16/2021)
Mgr. Katarína Hricková
Moravská 1
Spišská Nová Ves 052 01
From: 06/30/2015 Until: 06/04/2021
  (from: 06/17/2021 until: 06/16/2021)
Mgr. Katarína Hricková
Moravská 1
Spišská Nová Ves 052 01
From: 06/30/2015
  (from: 09/03/2015 until: 06/16/2021)
Ing. Peter Sámel
Belinského 25
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 02/28/2017 Until: 06/04/2021
  (from: 06/17/2021 until: 06/16/2021)
Ing. Peter Sámel
Belinského 25
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 02/28/2017
  (from: 03/09/2017 until: 06/16/2021)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 475/97, Nz 474/97 zo dňa 18.9.1997 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle zákona číslo 513/91 Zb. Stary spis: Sa 2306
  (from: 04/17/1998)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 27.2.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 97/01, Nz 97/01 spísanou notárkou JUDr. Danielou Šikutovou.
  (from: 04/19/2001)
Notárska zápisnica č. N 1087/99, Nz 1028/99 zo dňa 20.12.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia,na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (from: 06/22/2001)
Notárska zápisnica č. N 234/01, Nz 234/01 zo dňa 25.4.2001 mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (from: 07/09/2001)
Notárska zápisnica N 640/2006, Nz 44337/2006, NCRls 44111/2006 spísaná dňa 8.11.2006 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 8.11.2006. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 8.11.2006.
  (from: 11/22/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.12.2006.
  (from: 01/05/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.11.2007.
  (from: 12/18/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.06.2009. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 26.06.2009.
  (from: 07/07/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2015
  (from: 09/03/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.02.2017.
  (from: 03/09/2017)
Date of updating data in databases:  02/21/2024
Date of extract :  02/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person