Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1732/B

Business name: 
HYZA ALFA, a.s.
  (from: 05/06/1998 until: 01/08/2008)
Registered seat: 
Budmerice 780
Budmerice 900 86
  (from: 05/06/1998 until: 01/08/2008)
Identification number (IČO): 
35 745 771
  (from: 05/06/1998)
Date of entry: 
05/06/1998
  (from: 05/06/1998)
Date of deletion: 
01/09/2008
  (from: 01/09/2008)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 01/09/2008)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/06/1998)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 05/06/1998 until: 01/08/2008)
kúpa a predaj tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 05/06/1998 until: 01/08/2008)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/06/1998 until: 01/08/2008)
reklamné činnosti
  (from: 05/06/1998 until: 01/08/2008)
výskum trhu
  (from: 05/06/1998 until: 01/08/2008)
činnosti v oblasti nehnuteľností - sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájom nehnuteľností
  (from: 05/06/1998 until: 01/08/2008)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 05/06/1998 until: 01/08/2008)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
  (from: 05/06/1998 until: 01/08/2008)
prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
  (from: 05/06/1998 until: 01/08/2008)
poľnohospodárska a lesná výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov a plodov za účelom ich spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 05/06/1998 until: 01/08/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/24/1999 until: 01/08/2008)
Managing board
  (from: 05/06/1998 until: 09/23/1999)
Ondrej Fačkovec - predseda
A. Hlinku 3058/18
Sereď 926 01
From: 05/31/2007
  (from: 06/07/2007 until: 01/08/2008)
Ing. Ľuboš Gabčík - predseda
1095
Dlhé Pole
  (from: 05/06/1998 until: 06/06/2007)
Ing. Ľuboš Gabčík - predseda
1095
Dlhé Pole
Until: 05/31/2007
  (from: 06/07/2007 until: 06/06/2007)
Ing. Vladimír Horváth
Šaštínska 29
Bratislava
  (from: 05/06/1998 until: 06/06/2007)
Ing. Vladimír Horváth
Šaštínska 29
Bratislava
Until: 05/31/2007
  (from: 06/07/2007 until: 06/06/2007)
Ing. Stanislav Kobza
Nad Tehelňou 2306/11
Trenčín
  (from: 05/06/1998 until: 09/23/1999)
Ing. Juraj Mirda
Wavrinská 15
Bratislava
  (from: 09/24/1999 until: 10/18/2001)
Ing. Juraj Mirda
Varínska 15
Bratislava
  (from: 10/19/2001 until: 06/06/2007)
Ing. Juraj Mirda
Varínska 15
Bratislava
Until: 05/31/2007
  (from: 06/07/2007 until: 06/06/2007)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísnému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/07/2007 until: 01/08/2008)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločnosti spoločne.
  (from: 09/24/1999 until: 06/06/2007)
Menom spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo ďalší členovia predstavenstvaspoločne.
  (from: 05/06/1998 until: 09/23/1999)
Capital: 
7 000 000 Sk
  (from: 09/24/1999 until: 01/08/2008)
1 000 000 Sk
  (from: 05/06/1998 until: 09/23/1999)
Shares: 
Number of shares: 7
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 09/24/1999 until: 01/08/2008)
Number of shares: 10
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 05/06/1998 until: 09/23/1999)
Supervisory board: 
Pavol Chmelina
Vlárska 7
Nemšová
  (from: 05/06/1998 until: 09/23/1999)
Ing. Jozef Jiroš
Drotárska 4
Bratislava
  (from: 05/06/1998 until: 09/23/1999)
Ing Alexandra Šelestová
Piaristická 30
Trenčín
  (from: 09/24/1999 until: 10/18/2001)
Ing. Iveta Bartošovičová
Budyšínska 20
Bratislava
  (from: 05/06/1998 until: 01/08/2008)
Ing. Magdaléna Halabicová
Platanová 13
Žilina
  (from: 09/24/1999 until: 01/08/2008)
Ing. Anna Kováčová
Južná 24
Nitra
  (from: 10/19/2001 until: 01/08/2008)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I 4K/27/2007 - 206 zo dňa 26.10.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.11.2007, súd zastavuje konkurzné konanie voči HYZA ALFA, a.s., so sídlom Budmerice 780, 900 86 Budmerice, IČO: 35 745 771, zapísanému v oddieli Sa, vo vložke číslo 1732/B pre nedostatok majetku. Obchodná spoločnosť HYZA ALFA, a.s., so sídlom Budmerice 780, 900 86 Budmerice, IČO: 35 745 771, zapísaná v oddieli Sa, vo vložke číslo 1732/B sa vymazáva z obchodného registra v celom rozsahu dňom 09.01.2008.
  (from: 01/09/2008)
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 26.2.1998. V súlade s ust. §§ 57, 154-220 Zák. č. 513/1991 Zb. Notárska zápisnica N 47/98, Nz 37/98 zo dňa 26.2.1998 osvedčujúca rozhodnutie zakladateľov založiť akciovú spoločnosť a stanovy v súlade s ustanoveniami Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 2323
  (from: 05/06/1998 until: 01/08/2008)
Notárska zápisnica č. N 86/99, Nz 86/99 zo dňa 11.5.1999, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti základné imanie, z dôvodu jeho zvýšenia a konanie menom spoločnosti.
  (from: 09/24/1999 until: 01/08/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 9.7.2001.
  (from: 10/19/2001 until: 01/08/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 104/2007, Nz 21348/2007 dňa 31.05.2007.
  (from: 06/07/2007 until: 01/08/2008)
Date of updating data in databases:  11/27/2023
Date of extract :  11/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person