Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1759/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
AUTO Martin, a.s.
  (from: 11/27/1998)
MVP Sučany a.s.
  (from: 06/03/1998 until: 11/26/1998)
Registered seat: 
Čsl.armády 3/1697
Martin 036 57
  (from: 11/27/1998)
Hattalova 12/A
Bratislava 831 03
  (from: 06/03/1998 until: 11/26/1998)
Identification number (IČO): 
35 747 145
  (from: 06/03/1998)
Date of entry: 
06/03/1998
  (from: 06/03/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/03/1998)
Objects of the company: 
prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s nájmom
  (from: 06/03/1998)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/03/1998)
Ing. Milan Novotný
58
Bystrička
  (from: 09/11/1998)
Ing. Milan Podhorský
Štúrovo nám. 30
Martin
  (from: 09/11/1998)
Ing. Vladimír Zjavka
Bagarova 21
Martin
  (from: 09/11/1998)
Juraj Kotúč
J.Š. Šikuru 2407/44
Martin - Priekopa
  (from: 06/03/1998 until: 09/10/1998)
Ing. Tomáš Pivarči
Kolískova 6
Bratislava
  (from: 06/03/1998 until: 09/10/1998)
Ing. Miloslav Seruga - predseda
Bystrého 1
Bratislava
  (from: 06/03/1998 until: 09/10/1998)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
  (from: 06/03/1998)
Capital: 
13 000 000 Sk
  (from: 06/03/1998)
Shares: 
Number of shares: 130
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 06/03/1998)
Supervisory board: 
JUDr. Jozef Eštočin
Gessayova 47
Bratislava
  (from: 11/27/1998)
Ing. Jozef Mitošinka
Hliny 1420/20-7
Považská Bystrica
  (from: 11/27/1998)
Ing. Alfréd Richter
Ivana Krasku 252/6
Považská Bystrica
  (from: 11/27/1998)
Ing. Jozef Uhrík , CSc.
Majerníkova 58
Bratislava
  (from: 11/27/1998)
Ing. Alexander Wolf
R.Viesta 25
Martin
  (from: 11/27/1998)
Ľuboš Áč
Hečkova 24
Bratislava
  (from: 06/03/1998 until: 11/26/1998)
Mário Hoffmann - predseda
Sabinovská 11
Bratislava
  (from: 06/03/1998 until: 11/26/1998)
Mgr. Braňo Prieložný
Stropkovská 19
Bratislava
  (from: 06/03/1998 until: 11/26/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 29.4.1998 v zmysle ust. §§ 154 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb.
  (from: 06/03/1998)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 17.8.1998.
  (from: 09/11/1998)
Na valnom zhromaždení dňa 17.9.1998, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 333/98, Nz 338/98 napísanej dňa 17.9.1998 notárom JUDr.Kostovčákom v Martine bola schválená zmena stanov a v dozornej rade. Zmena obchodného mena z MVP Sučany, a.s. na AUTO Martin a.s.
  (from: 11/27/1998)
Date of updating data in databases:  05/20/2022
Date of extract :  05/24/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person