Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1762/B

Business name: 
Veolia Energia Senec, a.s.
  (from: 09/09/2015)
Registered seat: 
Sokolská 6
Senec 903 01
  (from: 11/28/2003)
Identification number (IČO): 
35 747 404
  (from: 06/08/1998)
Date of entry: 
06/08/1998
  (from: 06/08/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/08/1998)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/08/1998)
poradenská činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 06/08/1998)
správa technických zariadení budov
  (from: 06/08/1998)
obstarávateľská činnosť v správe kotolní
  (from: 06/08/1998)
výroba a rozvod tepla
  (from: 11/28/2003)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti energetiky a úspor energií v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/27/2006)
poradenská činnosť v oblasti strojárenstva
  (from: 07/27/2006)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/27/2006)
obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
  (from: 07/27/2006)
údržba zelene, záhradkárske a sadovnícke práce
  (from: 07/27/2006)
čistiace a upratovacie práce, vrátane technického čistenia
  (from: 07/27/2006)
čistenie a údržba cestných komunikácií vrátane zimnej údržby a údržba voľných priestranstiev
  (from: 07/27/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 08/14/2012)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (from: 08/14/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/28/2003)
Ing. Mgr. Miloš Valovič - člen
Tomášikova 16045/21
Bratislava 821 02
From: 06/30/2017
  (from: 07/18/2017)
Ing. Dušan Badinský
Letná 1045/17
Senec 903 01
From: 04/05/2019
  (from: 05/04/2019)
Benedikt Lavrinčík - predseda
Severná 58
Chorvátsky Grob 900 25
From: 06/19/2019
  (from: 07/18/2019)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva alebo predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, k menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/28/2003)
Capital: 
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 05/14/2009)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 05/14/2009)
Supervisory board: 
Ing. Peter Dobrý
Jilemnického 1955/32
Zvolen 960 01
From: 06/30/2017
  (from: 07/18/2017)
Mgr. Ivan Fendek - predseda
Jánošíkova 1488/9
Senec 903 01
From: 04/05/2019
  (from: 05/04/2019)
Ing. Rastislav Kysel
Pezinská 49
Senec 903 01
From: 04/05/2019
  (from: 05/04/2019)
Other legal facts: 
Zakladateľská zmluva zo dňa 15.4.1998 spísaná formou notárskej zápisnice pod č. N 173/98, Nz 172/98 ktorej neoddeliteľnú súčasť tvoria Stanovy spoločnosti.
  (from: 06/08/1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.9.1998. Notárska zápisnica č. N 859/98, Nz 856/98 zo dňa 3.12.1998 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného 3.12.1998, na ktorom bola schválená zmena obchodného mena z CGC TERMOTECH SENEC, a.s. na Dalkia Senec a.s.
  (from: 10/04/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 22.6.1999
  (from: 03/14/2000)
Uznesenie valného zhromaždenia konaného dňa 26.4.2001.
  (from: 06/20/2001)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 15.5.2002.
  (from: 08/16/2002)
Mimoriadne a Riadne valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 20.5.2003, priebeh valného zhromaždenia osvedčený do notárskej zápisnice N 1803/2003, Nz 39188/2003, rozhodlo sa o zmene Stanov spoločnosti, zmene sídla spoločnosti, doplnení predmetu činnosti, o zmene členov predstavenstva a dozornej rady.
  (from: 11/28/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia N 38/2006, Nz 19240/2006, NCRIs 19118/2006 zo dňa 16.5.2006 - rozšírenie predmetu podnikania.
  (from: 07/27/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.6.2008.
  (from: 07/30/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.05.2009.
  (from: 06/26/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.06.2011
  (from: 07/12/2011)
Notárska zápisnica č. N 315/2012, Nz 23455/2012 zo dňa 28.06.2012.
  (from: 08/14/2012)
Uznesenie č. 4 a 5 z riadneho valného zhromaždeenia konaného dňa 24.10.2012.
  (from: 11/03/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.05.2015
  (from: 07/14/2015)
Notárska zápisnica N 151/2015, NZ 21870/2015, NCRls 22370/2015 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 23.06.2015
  (from: 09/01/2015)
Date of updating data in databases:  05/19/2022
Date of extract :  05/22/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person