Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1768/B

Business name: 
B.N.V., a.s.
  (from: 03/10/1999)
Registered seat: 
Dunajská 25
Bratislava 811 08
  (from: 04/13/2006)
Identification number (IČO): 
35 747 668
  (from: 06/09/1998)
Date of entry: 
06/09/1998
  (from: 06/09/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/09/1998)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 06/09/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 06/09/1998)
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (from: 06/09/1998)
sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového hospodárstva
  (from: 06/09/1998)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/21/2001)
poradenská činnosť v oblasti reklamy
  (from: 06/21/2001)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/16/2004)
Ing. Ivan Ostrihoň - predseda predstavenstva
Brusnicová 27
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 06/05/2018
  (from: 07/13/2018)
Ing. Jaroslav Šuveg - podpredseda predstavenstva
Záhumenná 21
Slovenský Grob 900 26
From: 06/05/2018
  (from: 07/13/2018)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť je navonok zastupovaná predstavenstvom. Predseda predstavenstva koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne. Podpredseda predstavenstva koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne, okrem prípadov prevodu nehnuteľností, prevodu obchodného podielu alebo prevodu cenných papierov, kedy koná a podpisuje vždy spoločne s predsedom predstavenstva. Člen predstavenstva koná a podpisuje v mene spoločnosti vždy spoločne s predsedom predstavenstva alebo podpredsedom predstavenstva, pričom v prípade prevodu nehnuteľností, prevodu obchodného podielu alebo cenných papierov koná a podpisuje vždy len s predsedom predstavenstva. Za spoločnosť všetci členovia predstavenstva ( predseda, podpredseda, člen ) podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 04/13/2006)
Capital: 
843 124,94 EUR Paid up: 843 124,94 EUR
  (from: 12/08/2009)
Shares: 
Number of shares: 24
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 193,91 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie je možné previesť iba na základe predchádzajúceho súhlasu predstavenstva, inak je prevod akcií neplatný.
  (from: 12/08/2009)
Number of shares: 40
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,93 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie je možné previesť iba na základe predchádzajúceho súhlasu predstavenstva, inak je prevod akcií neplatný.
  (from: 12/08/2009)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 24 895,43 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie je možné previesť iba na základe predchádzajúceho súhlasu predstavenstva, inak je prevod akcií neplatný.
  (from: 12/08/2009)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 8 298,47 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie je možné previesť iba na základe predchádzajúceho súhlasu predstavenstva, inak je prevod akcií neplatný.
  (from: 12/08/2009)
Supervisory board: 
Paulína Chorváth
Račianska 1516/53
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
From: 12/18/2018
  (from: 01/10/2019)
Ing. arch. Zdenek Švec
Budovateľská 1136/38
Veľké Úľany 925 22
From: 12/18/2018
  (from: 01/10/2019)
Miroslav Cittel
Vyšehradská 3020/11
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 06
From: 07/01/2020
  (from: 08/20/2020)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 249/98, Nz 249/98 zo dňa 28.5.1998 v súlade s § 154-220 zákona číslo 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica N 250/98, Nz 250/98 zo dňa 28.5.1998 a stanovy a.s. v zmysle zákona čís. 513/91 Zbv. v znení neskorších predpisov.
  (from: 06/09/1998)
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 3.12.1998, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 639/98, Nz 638/98 Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 3.12.1998.
  (from: 03/10/1999)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 31.12.1999 pod č. N 708/99, Nz 707/99 na ktorom sa rozhodlo o zlúčení so spoločnosťou S-Building a.s. , ktorá bola zrušená bez likvidácie. Všetky práva, záväzky a pohľadávky zrušenej spoločnosti S-Building a.s. prešli na spoločnosť B.N.V., a.s. Na valnom zhromaždení bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/03/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.6.2000. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 1.6.2000.
  (from: 07/17/2000)
Vyhlásenie o zmene bydliska predsedu predstavenstva.
  (from: 03/05/2001)
Notárska zápisnica č.N 261/2001, Nz 258/2001 zo dňa 29.5.2001.
  (from: 06/21/2001)
Zánik funkcie členov predstavenstva: Ing. Robert Spišák, RNDr. Jana Šindlerová a JUDr. Ján Ondruš dňa 13.12.2002. Zánik funkcie členov dozornej rady: Mgr. Marcel Sedlák, Ing. Zuzana Hricišáková, a Alexandra Papánková dňa 13.12.2002. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 13.12.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 710/2002, Nz 685/2002.
  (from: 05/26/2003)
Notárska zápisnica N 158/2004, Nz 30062/2004 spísaná dňa 6.4.2004 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 6.4.2004. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 6.4.2004.
  (from: 04/16/2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.10.2008.
  (from: 12/05/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.10.2009.
  (from: 12/08/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.05.2010.
  (from: 06/10/2010)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/02/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person