Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1768/B

Business name: 
B.N.V., a.s.
  (from: 03/10/1999)
AZC - Building, a.s.
  (from: 06/09/1998 until: 03/09/1999)
Registered seat: 
Dunajská 25
Bratislava 811 08
  (from: 04/13/2006)
Kukučínova 22
Bratislava 831 03
  (from: 06/09/1998 until: 04/12/2006)
Identification number (IČO): 
35 747 668
  (from: 06/09/1998)
Date of entry: 
06/09/1998
  (from: 06/09/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/09/1998)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 06/09/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 06/09/1998)
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (from: 06/09/1998)
sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového hospodárstva
  (from: 06/09/1998)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/21/2001)
poradenská činnosť v oblasti reklamy
  (from: 06/21/2001)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/16/2004)
Managing board
  (from: 03/10/1999 until: 04/15/2004)
Managing board
  (from: 06/09/1998 until: 03/09/1999)
Ing. Ivan Ostrihoň - predseda predstavenstva
Brusnicová 27
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 06/05/2018
  (from: 07/13/2018)
Ing. Jaroslav Šuveg - podpredseda predstavenstva
Záhumenná 21
Slovenský Grob 900 26
From: 06/05/2018
  (from: 07/13/2018)
Ing. Roman Doupovec - podpredseda
Nobelovo nám. 1173/7
Bratislava 851 01
From: 10/30/2008
  (from: 12/05/2008 until: 07/12/2018)
Ing. Roman Doupovec - podpredseda
Nobelovo nám. 1173/7
Bratislava 851 01
From: 10/30/2008 Until: 06/04/2018
  (from: 07/13/2018 until: 07/12/2018)
Ing. Stanislav Jurčovič - člen predstavenstva
Lúčna 1747/16
Modra 900 01
From: 04/04/2006
  (from: 04/29/2006 until: 12/04/2008)
Ing. Stanislav Jurčovič - člen predstavenstva
Lúčna 1747/16
Modra 900 01
From: 04/04/2006 Until: 10/30/2008
  (from: 12/05/2008 until: 12/04/2008)
Ing. Stanislav Jurkovič - člen predstavenstva
Lúčna 1747/16
Modra 900 01
From: 04/04/2006
  (from: 04/13/2006 until: 04/28/2006)
Mgr. Drahomír Kriváň - člen predstavenstva
Kýčerského 3
Bratislava 811 05
  (from: 03/10/1999 until: 07/16/2000)
JUDr. Ján Ondruš - člen predstavenstva
Martinčekova 32
Bratislava
  (from: 06/09/1998 until: 03/09/1999)
JUDr. Ján Ondruš - predseda predstavenstva
Banícka 10
Pezinok 902 01
  (from: 03/05/2001 until: 05/25/2003)
JUDr. Ján Ondruš - predseda predstavenstva
Banícka 10
Pezinok 902 01
From: 12/13/2002
  (from: 05/26/2003 until: 04/15/2004)
JUDr. Ján Ondruš - predseda predstavenstva
Banícka 10
Pezinok 902 01
From: 12/13/2002 Until: 04/06/2004
  (from: 04/16/2004 until: 04/15/2004)
JUDr. Ján Ondruš - predseda predstavenstva
Martinčekova 32
Bratislava
  (from: 03/10/1999 until: 03/04/2001)
Ing. Ivan Ostrihoň - predseda
Brusnicová 27
Bratislava 831 01
From: 04/06/2004
  (from: 12/08/2009 until: 07/12/2018)
Ing. Ivan Ostrihoň - predseda
Brusnicová 27
Bratislava 831 01
From: 04/06/2004 Until: 06/04/2018
  (from: 07/13/2018 until: 07/12/2018)
Ing. Ivan Ostrihoň - predseda
Hlaváčikova 43
Bratislava 841 05
From: 04/06/2004
  (from: 04/16/2004 until: 12/07/2009)
Patrik Potisk - člen
Šachorova 38
Bratislava 831 07
From: 10/27/2009
  (from: 12/08/2009 until: 06/09/2010)
Patrik Potisk - člen
Šachorova 38
Bratislava 831 07
From: 10/27/2009 Until: 05/10/2010
  (from: 06/10/2010 until: 06/09/2010)
JUDr. Ján Sabol - predseda predstavenstva
Albrechtova 9
Bratislava
  (from: 06/09/1998 until: 03/09/1999)
Ing. Robert Spišák - podpredseda predstavenstva
Slávičie údolie 24
Bratislava 811 02
From: 12/13/2002
  (from: 05/26/2003 until: 04/15/2004)
Ing. Robert Spišák - podpredseda predstavenstva
Slávičie údolie 24
Bratislava 811 02
From: 12/13/2002 Until: 04/06/2004
  (from: 04/16/2004 until: 04/15/2004)
Ing. Robert Spišák - podpredseda predstavenstva
Šafárikova 6
Rožňava
  (from: 06/09/1998 until: 05/25/2003)
Ing. Miloš Sušarský - podpredseda predstavenstva
Kozia 25
Bratislava 811 03
From: 04/04/2006
  (from: 04/13/2006 until: 12/04/2008)
Ing. Miloš Sušarský - podpredseda predstavenstva
Kozia 25
Bratislava 811 03
From: 04/04/2006 Until: 10/30/2008
  (from: 12/05/2008 until: 12/04/2008)
RNDr. Jana Šindlerová - člen predstavenstva
Vŕbová 4
Bratislava 821 07
  (from: 07/17/2000 until: 05/25/2003)
RNDr. Jana Šindlerová - člen predstavenstva
Vŕbová 4
Bratislava 821 07
From: 12/13/2002
  (from: 05/26/2003 until: 04/15/2004)
RNDr. Jana Šindlerová - člen predstavenstva
Vŕbová 4
Bratislava 821 07
From: 12/13/2002 Until: 04/06/2004
  (from: 04/16/2004 until: 04/15/2004)
Ing. Jaroslav Šuveg - člen
České Brezovo 33
České Brezovo 985 03
From: 05/10/2010
  (from: 06/10/2010 until: 07/12/2018)
Ing. Jaroslav Šuveg - člen
České Brezovo 33
České Brezovo 985 03
From: 05/10/2010 Until: 06/04/2018
  (from: 07/13/2018 until: 07/12/2018)
Ing. Zuzana Vargová - člen
Štvrtok na Ostrove 483
Štvrtok na Ostrove 930 40
From: 10/30/2008
  (from: 12/05/2008 until: 12/07/2009)
Ing. Zuzana Vargová - člen
Štvrtok na Ostrove 483
Štvrtok na Ostrove 930 40
From: 10/30/2008 Until: 10/27/2009
  (from: 12/08/2009 until: 12/07/2009)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť je navonok zastupovaná predstavenstvom. Predseda predstavenstva koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne. Podpredseda predstavenstva koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne, okrem prípadov prevodu nehnuteľností, prevodu obchodného podielu alebo prevodu cenných papierov, kedy koná a podpisuje vždy spoločne s predsedom predstavenstva. Člen predstavenstva koná a podpisuje v mene spoločnosti vždy spoločne s predsedom predstavenstva alebo podpredsedom predstavenstva, pričom v prípade prevodu nehnuteľností, prevodu obchodného podielu alebo cenných papierov koná a podpisuje vždy len s predsedom predstavenstva. Za spoločnosť všetci členovia predstavenstva ( predseda, podpredseda, člen ) podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 04/13/2006)
Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený predseda predstavenstva samostatne.Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený predseda predstavenstva samostatne.Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/16/2004 until: 04/12/2006)
Spoločnosť je navonok zastupovaná predstavenstvom. Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločnosti spoločne.
  (from: 03/10/1999 until: 04/15/2004)
Spoločnosť je navonok zastupovaná predstavenstvom. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva.
  (from: 06/09/1998 until: 03/09/1999)
Capital: 
843 124,94 EUR Paid up: 843 124,94 EUR
  (from: 12/08/2009)
25 400 000 Sk Paid up: 25 400 000 Sk
  (from: 05/26/2003 until: 12/07/2009)
25 400 000 Sk
  (from: 03/03/2000 until: 05/25/2003)
25 000 000 Sk
  (from: 06/09/1998 until: 03/02/2000)
Shares: 
Number of shares: 24
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 193,91 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie je možné previesť iba na základe predchádzajúceho súhlasu predstavenstva, inak je prevod akcií neplatný.
  (from: 12/08/2009)
Number of shares: 40
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,93 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie je možné previesť iba na základe predchádzajúceho súhlasu predstavenstva, inak je prevod akcií neplatný.
  (from: 12/08/2009)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 24 895,43 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie je možné previesť iba na základe predchádzajúceho súhlasu predstavenstva, inak je prevod akcií neplatný.
  (from: 12/08/2009)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 8 298,47 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie je možné previesť iba na základe predchádzajúceho súhlasu predstavenstva, inak je prevod akcií neplatný.
  (from: 12/08/2009)
Number of shares: 24
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Akcie je možné previesť iba na základe predchádzajúceho súhlasu predstavenstva, inak je prevod akcií neplatný.
  (from: 04/16/2004 until: 12/07/2009)
Number of shares: 40
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Akcie je možné previesť iba na základe predchádzajúceho súhlasu predstavenstva, inak je prevod akcií neplatný.
  (from: 04/16/2004 until: 12/07/2009)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 750 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Akcie je možné previesť iba na základe predchádzajúceho súhlasu predstavenstva, inak je prevod akcií neplatný.
  (from: 04/16/2004 until: 12/07/2009)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 250 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Akcie je možné previesť iba na základe predchádzajúceho súhlasu predstavenstva, inak je prevod akcií neplatný.
  (from: 04/16/2004 until: 12/07/2009)
Number of shares: 25
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 03/03/2000 until: 04/15/2004)
Number of shares: 40
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/03/2000 until: 04/15/2004)
Number of shares: 25
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 06/09/1998 until: 03/02/2000)
Supervisory board: 
Paulína Chorváth
Račianska 1516/53
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
From: 12/18/2018
  (from: 01/10/2019)
Ing. arch. Zdenek Švec
Budovateľská 1136/38
Veľké Úľany 925 22
From: 12/18/2018
  (from: 01/10/2019)
Miroslav Cittel
Vyšehradská 3020/11
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 06
From: 07/01/2020
  (from: 08/20/2020)
Mgr. Vladimír Báleš
Čiližská 28
Bratislava 821 07
From: 04/06/2004
  (from: 04/16/2004 until: 12/04/2008)
Mgr. Vladimír Báleš
Čiližská 28
Bratislava 821 07
From: 04/06/2004 Until: 10/30/2008
  (from: 12/05/2008 until: 12/04/2008)
Ing. Angelika Biksadská
Hlavná ul. 11
Studienka 908 75
From: 10/30/2008
  (from: 01/22/2009 until: 07/12/2018)
Ing. Angelika Biksadská
Hlavná ul. 11
Studienka 908 75
From: 10/30/2008 Until: 06/04/2018
  (from: 07/13/2018 until: 07/12/2018)
Ing. Angelika Biskadská
Hlavná ul. 11
Studienka 908 75
From: 10/30/2008
  (from: 12/05/2008 until: 01/21/2009)
Ing. Vladimír Brziak , CSc.
Bradáčova 1712/5
Bratislava 851 02
From: 12/13/2002
  (from: 05/26/2003 until: 04/15/2004)
Ing. Vladimír Brziak , CSc.
Bradáčova 1712/5
Bratislava 851 02
From: 12/13/2002 Until: 04/06/2004
  (from: 04/16/2004 until: 04/15/2004)
Ing. Dušan Drobuliak
Tonkovce 672
Nový Život 930 38
From: 04/06/2004
  (from: 04/16/2004 until: 04/12/2006)
Ing. Dušan Drobuliak
Tonkovce 672
Nový Život 930 38
From: 04/06/2004 Until: 04/04/2006
  (from: 04/13/2006 until: 04/12/2006)
Ing. Branislav Ďurajka - predseda dozornej rady
Andrusovova 3
Bratislava
  (from: 06/09/1998 until: 03/02/2000)
Paulína Ďuriačová
Račianska 1516/53
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
From: 06/05/2018
  (from: 07/13/2018 until: 01/09/2019)
Paulína Ďuriačová
Račianska 1516/53
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
From: 06/05/2018 Until: 12/17/2018
  (from: 01/10/2019 until: 01/09/2019)
Ing. Zuzana Hricišáková - člen dozornej rady
Bebravská 16
Bratislava 821 07
  (from: 03/03/2000 until: 05/25/2003)
Ingrid Kupkovičová
Malé Leváre 453
Malé Leváre 908 74
From: 04/04/2006
  (from: 04/13/2006 until: 12/07/2009)
Ingrid Kupkovičová
Malé Leváre 453
Malé Leváre 908 74
From: 04/04/2006 Until: 10/27/2009
  (from: 12/08/2009 until: 12/07/2009)
Mgr. Peter Melicher
Vážska 7
Piešťany 921 01
From: 12/13/2002
  (from: 05/26/2003 until: 04/15/2004)
Mgr. Peter Melicher
Vážska 7
Piešťany 921 01
From: 12/13/2002 Until: 04/06/2004
  (from: 04/16/2004 until: 04/15/2004)
Alexandra Papánková - predseda dozornej rady
Námestie hraničiarov 19
Bratislava 851 03
  (from: 07/17/2000 until: 05/25/2003)
Ing. Alexandra Papánková - predseda dozornej rady
Námestie hraničiarov 19
Bratislava 851 03
From: 12/13/2002
  (from: 05/26/2003 until: 04/15/2004)
Ing. Alexandra Papánková - predseda dozornej rady
Námestie hraničiarov 19
Bratislava 851 03
From: 12/13/2002 Until: 04/06/2004
  (from: 04/16/2004 until: 04/15/2004)
Soňa Pethöová
Baltská 1
Bratislava 821 07
From: 04/04/2006
  (from: 04/13/2006 until: 07/12/2018)
Soňa Pethöová
Baltská 1
Bratislava 821 07
From: 04/04/2006 Until: 06/04/2018
  (from: 07/13/2018 until: 07/12/2018)
Soňa Pethöová
Baltská 1
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
From: 06/05/2018
  (from: 07/13/2018 until: 01/09/2019)
Soňa Pethöová
Baltská 1
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
From: 06/05/2018 Until: 12/17/2018
  (from: 01/10/2019 until: 01/09/2019)
Mgr. Marcel Sedlák - člen dozornej rady
Landauova 26
Bratislava
  (from: 06/09/1998 until: 05/25/2003)
Andrea Šidlová
Cabanova 32
Bratislava 841 02
From: 10/27/2009
  (from: 12/08/2009 until: 07/12/2018)
Andrea Šidlová
Cabanova 32
Bratislava 841 02
From: 10/27/2009 Until: 06/04/2018
  (from: 07/13/2018 until: 07/12/2018)
RNDr. Jana Šindlerová - predseda dozornej rady
Vrbová 4
Bratislava 821 07
  (from: 03/03/2000 until: 07/16/2000)
Ing. arch. Zdenek Švec
Budovateľská 1136/38
Veľké Úľany 925 22
From: 06/05/2018
  (from: 07/13/2018 until: 01/09/2019)
Ing. arch. Zdenek Švec
Budovateľská 1136/38
Veľké Úľany 925 22
From: 06/05/2018 Until: 12/17/2018
  (from: 01/10/2019 until: 01/09/2019)
JUDr. Ľuboš Valach
Vysoká 4
Bratislava 811 06
From: 04/06/2004
  (from: 04/16/2004 until: 04/12/2006)
JUDr. Ľuboš Valach
Vysoká 4
Bratislava 811 06
From: 04/06/2004 Until: 04/04/2006
  (from: 04/13/2006 until: 04/12/2006)
Ing. Bystrík Žák - člen dozornej rady
Legionárska 39
Trenčín
  (from: 06/09/1998 until: 03/02/2000)
Ingrid Šuľanová
Jurigovo nám. 437/5
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 12/18/2018 Until: 06/30/2020
  (from: 08/20/2020 until: 08/19/2020)
Ingrid Šuľanová
Jurigovo nám. 437/5
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 12/18/2018
  (from: 01/10/2019 until: 08/19/2020)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 249/98, Nz 249/98 zo dňa 28.5.1998 v súlade s § 154-220 zákona číslo 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica N 250/98, Nz 250/98 zo dňa 28.5.1998 a stanovy a.s. v zmysle zákona čís. 513/91 Zbv. v znení neskorších predpisov.
  (from: 06/09/1998)
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 3.12.1998, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 639/98, Nz 638/98 Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 3.12.1998.
  (from: 03/10/1999)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 31.12.1999 pod č. N 708/99, Nz 707/99 na ktorom sa rozhodlo o zlúčení so spoločnosťou S-Building a.s. , ktorá bola zrušená bez likvidácie. Všetky práva, záväzky a pohľadávky zrušenej spoločnosti S-Building a.s. prešli na spoločnosť B.N.V., a.s. Na valnom zhromaždení bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/03/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.6.2000. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 1.6.2000.
  (from: 07/17/2000)
Vyhlásenie o zmene bydliska predsedu predstavenstva.
  (from: 03/05/2001)
Notárska zápisnica č.N 261/2001, Nz 258/2001 zo dňa 29.5.2001.
  (from: 06/21/2001)
Zánik funkcie členov predstavenstva: Ing. Robert Spišák, RNDr. Jana Šindlerová a JUDr. Ján Ondruš dňa 13.12.2002. Zánik funkcie členov dozornej rady: Mgr. Marcel Sedlák, Ing. Zuzana Hricišáková, a Alexandra Papánková dňa 13.12.2002. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 13.12.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 710/2002, Nz 685/2002.
  (from: 05/26/2003)
Notárska zápisnica N 158/2004, Nz 30062/2004 spísaná dňa 6.4.2004 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 6.4.2004. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 6.4.2004.
  (from: 04/16/2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.10.2008.
  (from: 12/05/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.10.2009.
  (from: 12/08/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.05.2010.
  (from: 06/10/2010)
Date of updating data in databases:  05/26/2024
Date of extract :  05/28/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person