Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1835/S

Business name: 
KVAPLA, s.r.o.
  (from: 03/28/1994 until: 12/13/2007)
Registered seat: 
Rakytovská 26
Banská Bystrica 974 01
  (from: 03/28/1994 until: 12/13/2007)
Identification number (IČO): 
31 603 807
  (from: 03/28/1994)
Date of entry: 
03/28/1994
  (from: 03/28/1994)
Person dissolved from: 
23.10.2007
  (from: 12/14/2007)
Date of deletion: 
12/14/2007
  (from: 12/14/2007)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 12/14/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/28/1994)
Objects of the company: 
obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/28/1994 until: 12/13/2007)
Partners: 
Ing. Ivan Kvasna
Rakytovská cesta 26
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 03/28/1994 until: 12/13/2007)
Ivan Kvasna
Rakytovská cesta 26
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 03/28/1994 until: 12/13/2007)
Dušan Zachar
Kráľovohorská 2
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 03/28/1994 until: 12/13/2007)
Ing. Július Plavucha
Haškova 65
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 03/28/1994 until: 12/13/2007)
Contribution of each member: 
Ing. Ivan Kvasna
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 12 500 Sk
  (from: 03/28/1994 until: 12/13/2007)
Ivan Kvasna
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 12 500 Sk
  (from: 03/28/1994 until: 12/13/2007)
Dušan Zachar
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 12 500 Sk
  (from: 03/28/1994 until: 12/13/2007)
Ing. Július Plavucha
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 12 500 Sk
  (from: 03/28/1994 until: 12/13/2007)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/28/1994 until: 12/13/2007)
Ing. Ivan Kvasna
Rakytovská cesta 26
Banská Bystrica
  (from: 03/28/1994 until: 12/13/2007)
Ivan Kvasna
Rakytovská cesta 26
Banská Bystrica
  (from: 03/28/1994 until: 12/13/2007)
Dušan Zachar
Kráľovohorská 2
Banská Bystrica
  (from: 03/28/1994 until: 12/13/2007)
Ing. Július Plavucha
Haškova 65
Banská Bystrica
  (from: 03/28/1994 until: 12/13/2007)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 03/28/1994 until: 12/13/2007)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 03/28/1994 until: 12/13/2007)
Other legal facts: 
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 28 Cbr 32/2005-64 zo dňa 24.09.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 23.10.2007, zrušil obchodnú spoločnosť KVAPLA, s.r.o., so sídlom Rakytovská 26, Banská Bystrica, PSČ: 974 01, IČO: 31 603 807, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddieli Sro, vo vložke č. 1835/S a to bez likvidácie.
  (from: 12/14/2007)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6.12.1993 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 5080
  (from: 03/28/1994 until: 12/13/2007)
Date of updating data in databases:  01/31/2023
Date of extract :  02/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person