Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  249/B

Business name: 
IMB Inštitút pre výchovu vedúcich pracovní- kov štátny podnik na uspokojovanie verejno- prospešných záujmov v likvidácii
  (from: 10/25/1996 until: 03/24/1998)
Registered seat: 
Dimitrovova 18
Bratislava
  (from: 07/10/1992 until: 03/24/1998)
Identification number (IČO): 
31 328 415
  (from: 07/10/1992)
Date of entry: 
02/01/1992
  (from: 07/10/1992)
Date of deletion: 
03/25/1998
  (from: 03/25/1998)
Grounds for deleting: 
zrušenie rozhodnutím zakladateľa
  (from: 03/25/1998)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 07/10/1992)
Other legal facts: 
V y m a z u j e s a :Po spl ení zákonom stanovených podmienok, po prejednaní a schválení záverečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky dňa 24.10.1997 zn. 1145/1997-940 a so súhlasom správcu dane - Daňový úrad Bratislava III. zo dňa 20.10.1997 č.j. 602/230/70572/97 V Y M A Z U J E sa z obchodného registra IMB Inštitút pre výchovu vedúcich pracovníkov štátny podnik na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov v likvidácii, so sídlom Dimitrivova 18, Bratislava, IČO: 31 328 415 zapísaný v odd. Pš vo vložke č. 818/B. Stary spis: Pš 818
  (from: 03/25/1998)
Date of updating data in databases:  07/26/2021
Date of extract :  07/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person