Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  249/B

Business name: 
IMB Inštitút pre výchovu vedúcich pracovní- kov štátny podnik na uspokojovanie verejno- prospešných záujmov v likvidácii
  (from: 10/25/1996 until: 03/24/1998)
IMB Inštitút pre výchovu vedúcich pracovníkovštátny podnik, na uspokojovanie verejnopro- spešných záujmov
  (from: 07/10/1992 until: 10/24/1996)
Registered seat: 
Dimitrovova 18
Bratislava
  (from: 07/10/1992 until: 03/24/1998)
Identification number (IČO): 
31 328 415
  (from: 07/10/1992)
Date of entry: 
02/01/1992
  (from: 07/10/1992)
Date of deletion: 
03/25/1998
  (from: 03/25/1998)
Grounds for deleting: 
zrušenie rozhodnutím zakladateľa
  (from: 03/25/1998)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 07/10/1992)
Objects of the company: 
zabezpečovanie prípravy manažérov a podnikateľov na podnikateľské riadenie v rámci manažérskej školy
  (from: 07/10/1992 until: 03/24/1998)
príprava na podnikanie v malých a stredných podnikoch
  (from: 07/10/1992 until: 03/24/1998)
organizovanie jazykovej prípravy formou kurzov so zameraním na prípravu cudzích jazykov podľa potreby manažérov a podnikateľov
  (from: 07/10/1992 until: 03/24/1998)
organizovanie kurzov pre prácu na osobných počítačoch
  (from: 07/10/1992 until: 03/24/1998)
príprava pracovníkov ústredných orgánov štátnej správy pre riadenie hospodárstva.
  (from: 07/10/1992 until: 03/24/1998)
psychodiagnostické poradenstvo, psychodiagnostika vrátane špecializovaných tréningov pre podnikateľov
  (from: 07/10/1992 until: 03/24/1998)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 10/25/1996 until: 03/24/1998)
riaditeľ
  (from: 07/10/1992 until: 10/24/1996)
Ing. Daniel Hrdina - riaditeľ
Slatinská č.8
Bratislava 821 07
  (from: 07/10/1992 until: 10/24/1996)
Representation: 
V mene organizácie je oprávnený konať likvi- dátor vo všetkých veciach v rozsahu a za podmienok stanovenýchzákonom.
  (from: 10/25/1996 until: 03/24/1998)
V mene organizácie je oprávnený konať riaditeľ vo všetkých veciach v rozsahu a za podmienok stanovenýchzákonom.
  (from: 07/10/1992 until: 10/24/1996)
Founder: 
Ministerstvo priemyslu Slovenskej republiky,
Bratislava
  (from: 07/10/1992 until: 03/24/1998)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Daniel Hrdina
Slatinská 8
Bratislava 821 07
  (from: 10/25/1996 until: 06/04/1997)
 Liquidators:
Ing. Karol Kele
Kalinčiakova 42
Senec 903 01
  (from: 06/05/1997 until: 03/24/1998)
Other legal facts: 
V y m a z u j e s a :Po spl ení zákonom stanovených podmienok, po prejednaní a schválení záverečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky dňa 24.10.1997 zn. 1145/1997-940 a so súhlasom správcu dane - Daňový úrad Bratislava III. zo dňa 20.10.1997 č.j. 602/230/70572/97 V Y M A Z U J E sa z obchodného registra IMB Inštitút pre výchovu vedúcich pracovníkov štátny podnik na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov v likvidácii, so sídlom Dimitrivova 18, Bratislava, IČO: 31 328 415 zapísaný v odd. Pš vo vložke č. 818/B. Stary spis: Pš 818
  (from: 03/25/1998)
Štátny podnik bol založený rozhodnutia ministra priemyslu SR č. 4/1992 z 28.1.1992 a na základe ust. § 4, § 12 a § 23 Zák.č. 111/1990 Zb. Stary spis: Pš 818
  (from: 07/10/1992 until: 03/24/1998)
Rozhodnutie ministra hospodárstva SR č. 126 z 23.09.1996 č. 030/5054/900/96, ktorým bol zapísaný štátny podnik zrušený s likvidáciou ku dňu 31.10.1996 a bol vymenovaný likvidátor. Stary spis: Pš 818
  (from: 10/25/1996 until: 03/24/1998)
Menovací dekrét zo dňa 12.11.1996 č. 6222/1996-030/1793/830-E, odvolací dekrét zo dňa 12.11.1996 č. 6221/1996-030/1793/830-E. Stary spis: Pš 818
  (from: 06/05/1997 until: 03/24/1998)
Date of updating data in databases:  05/19/2022
Date of extract :  05/22/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person