Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  613/B

Business name: 
Fond na podporu zahraničného obchodu
  (from: 02/25/1997 until: 08/01/2005)
Registered seat: 
Plynárenská 5
Bratislava 821 09
  (from: 05/30/2002 until: 08/01/2005)
Identification number (IČO): 
35 710 331
  (from: 02/25/1997)
Date of entry: 
02/25/1997
  (from: 02/25/1997)
Date of deletion: 
08/02/2005
  (from: 08/02/2005)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 08/02/2005)
Legal form: 
Zriadený Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č.379/1996 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť 1.1.1997.
  (from: 02/25/1997)
Other legal facts: 
Fond na podporu zahraničného obchodu bol zrušený zákonom č. 128/2005 Z.z. o zrušení Fondu na podporu zahraničného obchodu, ktorý nadobudol účinnosť 01.05.2005. Majetok fondu, práva a povinnosti z majetkových vzťahov a iných právnych vzťahov prešli od 01.mája 2005 na Slovenskú republiku do správy Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu, p.o. Vymazáva sa Fond na podporu zahraničného obchodu so sídlom: Plynárenská 5, 821 09 Bratislava, IČO: 35 710 331, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 613/B v celom rozsahu.
  (from: 08/02/2005)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person