Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  613/B

Business name: 
Fond na podporu zahraničného obchodu
  (from: 02/25/1997 until: 08/01/2005)
Registered seat: 
Plynárenská 5
Bratislava 821 09
  (from: 05/30/2002 until: 08/01/2005)
Dr.Vl.Clementisa 10
Bratislava 821 02
  (from: 03/01/1999 until: 05/29/2002)
Identification number (IČO): 
35 710 331
  (from: 02/25/1997)
Date of entry: 
02/25/1997
  (from: 02/25/1997)
Date of deletion: 
08/02/2005
  (from: 08/02/2005)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 08/02/2005)
Legal form: 
Zriadený Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č.379/1996 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť 1.1.1997.
  (from: 02/25/1997)
Objects of the company: 
účelový fond na podporu rozvoja zahraničného obchodu
  (from: 02/25/1997 until: 08/01/2005)
Management body: 
Riaditeľ:
  (from: 02/25/1997 until: 02/28/2000)
Správna rada :
  (from: 02/25/1997 until: 02/28/2000)
Ing. Peter Brňo - podpredseda správnej rady
Vajnorská 6
Bratislava
  (from: 02/29/2000 until: 05/29/2002)
Ing. Peter Brňo - podpredseda správnej rady
Vajnorská 6
Bratislava
From: 02/04/2000 Until: 07/31/2003
  (from: 05/30/2002 until: 10/16/2003)
Ján Foltín - člen
Palkovičova 10
Bratislava
  (from: 02/25/1997 until: 02/28/2000)
Ing. Dušan Guťan - člen
Kyjevská 27
Levice
  (from: 02/25/1997 until: 02/28/2000)
Ing. Slavomír Hatina - predseda
Ipeľská 9
Bratislava
  (from: 02/25/1997 until: 02/28/2000)
Ing. Kornel Ondrášik - riaditeľ
Brezová 9
Piešťany
  (from: 02/25/1997 until: 02/28/2000)
Ing. Kornel Ondrášik - riaditeľ
Brezová 9
Piešťany
  (from: 02/29/2000 until: 05/29/2002)
Ing. Kornel Ondrášik - riaditeľ
Stromová 12
Piešťany
From: 01/22/1997 Until: 06/30/2003
  (from: 05/30/2002 until: 10/16/2003)
František Ružička - člen
Gagarinova 7
Lučenec
  (from: 02/25/1997 until: 02/28/2000)
RNDr. Ján Smerek , CSc. - člen
Milosrdenstva 14
Košice
  (from: 02/25/1997 until: 02/28/2000)
Ing. Eva Šimková - člen
Planckova 4
Bratislava
  (from: 02/25/1997 until: 02/28/2000)
Ľudovít Tóth - člen
Bartókova 4706/4
Bratislava
  (from: 02/25/1997 until: 02/28/2000)
Ing. Július Tóth , CSc. - člen
Muránska 8
Košice
  (from: 02/25/1997 until: 02/28/2000)
Ing. Jozef Uhrík - predseda správnej rady
R. Viesta 31
Martin
  (from: 02/29/2000 until: 05/29/2002)
Ing. Marián Vidoman - člen
F. Urbánka 800/7
Púchov
  (from: 02/25/1997 until: 02/28/2000)
Ing. Jozef Uhrík - predseda správnej rady
R. Viesta 31
Martin
From: 02/04/2000
  (from: 05/30/2002 until: 08/01/2005)
Ing. Jozef Ďurica - riaditeľ
Červeňákova 1816/10
Bratislava 841 01
From: 07/01/2003
  (from: 10/17/2003 until: 08/01/2005)
Ing. Dagmar Urbanová - podpredseda správnej rady
Ľ. Fullu 19
Bratislava 841 05
From: 06/03/2003
  (from: 10/17/2003 until: 08/01/2005)
Acting in the name of the company: 
V mene fondu navonok koná a podpisuje riaditeľ fondu a jeden člen správnej rady.
  (from: 02/25/1997 until: 08/01/2005)
Supervisory board: 
Ing. František Hirner - člen
Podháj 2916/13
Bratislava
  (from: 02/25/1997 until: 04/09/2000)
Ing. Martin Hrivík - podpredseda dozornej rady
Čečinova 20
Bratislava
  (from: 04/10/2000 until: 05/29/2002)
Ing. Peter Hrnek , CSc. - člen
Jégeho 1858/15
Bratislava
  (from: 02/25/1997 until: 04/09/2000)
Ing. Anna Joštiaková - predseda
K. Adlera 1937/6
Bratislava
  (from: 02/25/1997 until: 04/09/2000)
Ing. Anna Joštiaková - predseda dozornej rady
K. Adlera 1937/6
Bratislava
  (from: 04/10/2000 until: 05/29/2002)
Ing. František Kubica - člen
Višňová 1362/18
Ivanka pri Dunaji
  (from: 02/25/1997 until: 04/09/2000)
Ing. Peter Vendelín , CSc. - člen
Bernolákova 2070
Topoľčany
  (from: 02/25/1997 until: 04/09/2000)
Ing. Mária Miškivová - predseda dozornej rady
Nám. Hraničiarov 10
Bratislava 5 851 03
From: 02/26/2001
  (from: 05/30/2002 until: 08/01/2005)
Ing. Martin Hrivík - podpredseda dozornej rady
Čečinova 20
Bratislava
From: 02/14/2000
  (from: 05/30/2002 until: 08/01/2005)
Other legal facts: 
Fond na podporu zahraničného obchodu bol zrušený zákonom č. 128/2005 Z.z. o zrušení Fondu na podporu zahraničného obchodu, ktorý nadobudol účinnosť 01.05.2005. Majetok fondu, práva a povinnosti z majetkových vzťahov a iných právnych vzťahov prešli od 01.mája 2005 na Slovenskú republiku do správy Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu, p.o. Vymazáva sa Fond na podporu zahraničného obchodu so sídlom: Plynárenská 5, 821 09 Bratislava, IČO: 35 710 331, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 613/B v celom rozsahu.
  (from: 08/02/2005)
Záznam Správnej rady zo dňa 26.01.1999.
  (from: 03/01/1999 until: 08/01/2005)
Záznam zo zasadnutia správnej rady zo dňa 4.2.2000.
  (from: 02/29/2000 until: 08/01/2005)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady konanej dňa 14.2.2000.
  (from: 04/10/2000 until: 08/01/2005)
Záznam zo zasadnutia správnej rady zo dňa 4.2.2000. Záznam č. 10/2001 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 26.2.2001.
  (from: 05/30/2002 until: 08/01/2005)
Záznamy zo zasadnutia správnej rady fondu na podporu zahraničného obchodu, ktoré sa konali dňa 3.6.2003 a 20.6.2003.
  (from: 10/17/2003 until: 08/01/2005)
Fond na podporu zahraničného obchodu bol zriadený zákonom NR SR č. 379/96 Z.z., zo dňa 11.12.1996, ktorý nadobudol účinnosť 1.1.1997 ako účelový fond, v ktorom sa sústreďujú peňažné prostriedky na podporu rozvoja zahraničného obchodu. Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave, ktorá sa zapisuje do obchodného registra. Stary spis: Po 1032
  (from: 02/25/1997 until: 04/09/2000)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person