Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5328/B

Business name: 
MH management, a. s. v likvidácií
  (from: 07/04/2013 until: 08/05/2015)
Registered seat: 
Zámocká 3
Bratislava 811 01
  (from: 07/23/2014 until: 08/05/2015)
Identification number (IČO): 
46 214 071
  (from: 06/10/2011)
Date of entry: 
06/10/2011
  (from: 06/10/2011)
Date of deletion: 
08/06/2015
  (from: 08/06/2015)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 08/06/2015)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/10/2011)
Capital: 
6 838 000 EUR Paid up: 6 838 000 EUR
  (from: 06/10/2011 until: 08/05/2015)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 07/01/2013
  (from: 08/06/2015)
 Liquidators:
Mgr. Michal Hrnčíř
Novoborská 374/29
Praha 9 190 00
Česká republika
From: 07/01/2013 Until: 08/06/2015
  (from: 07/04/2013)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 07/04/2013)
Date of completion of voluntary liquidation: 04/30/2015
  (from: 08/06/2015)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.04.2015 o schválení účtovnej závierky ku dňu skončenia likvidácie, konečnej správy likvidátora a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku. Písomný súhlas Daňového úradu Bratislava s výmazom zo dňa 08.07.2015, Colného úradu Bratislava zo dňa 16.07.2015, Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy zo dňa 02.06.2015 a Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 02.06.2015. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť MH management, a. s. v likvidácii, so sídlom Zámocká 3, 811 01 Bratislava, IČO: 46 214 071, zapísaná v odd. Sa, vložke č. 5328/B.
  (from: 08/06/2015)
Sale of an enterprise: 
Predaj podniku
Zmluva o predaji podniku medzi spoločnosťou Skylink, a. s. ako predávajúcim a spoločnosťou TradeTec, a. s. ako kupujúcim zo dňa 18.01.2012.
  (from: 04/09/2013)
Date of updating data in databases:  05/16/2022
Date of extract :  05/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person