Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  22/T

Business name: 
Roľnícke družstvo Cerová
  (from: 11/22/1990)
Registered seat: 
470
Cerová 906 33
  (from: 04/12/2014)
Identification number (IČO): 
00 590 045
  (from: 11/22/1990)
Date of entry: 
01/01/1991
  (from: 11/22/1990)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 11/22/1990)
Objects of the company: 
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 09/17/1993)
opravy poľnohospodárskych strojov
  (from: 09/17/1993)
vykonávanie služieb mechanizmami a poľnohospodárskymi strojmi
  (from: 08/12/1998)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/24/2003)
Mgr. Vladimír Blaho - predseda predstavenstva
J.M. Hurbana 295/56
Brezová pod Bradlom 906 13
From: 03/08/2019
  (from: 04/24/2019)
Ing. Jaroslav Stanek - podpredseda predstavenstva
232
Jablonica 906 32
From: 03/08/2019
  (from: 04/24/2019)
Mária Španková - člen predstavenstva
477
Jablonica 906 32
From: 03/08/2019
  (from: 04/24/2019)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva a v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Ak sa na právny úkon predstavenstva vyžaduje písomná forma, je potrebný podpis predsedu, alebo podpredsedu a aspoň jedného ďalšieho člena predstavenstva.
  (from: 02/24/2003)
Supervisory board: 
Terézia Hološková
Rozbehy 19
Cerová 906 33
From: 03/08/2019
  (from: 04/24/2019)
Edita Ričányová
Rozbehy 728
Jablonica 906 32
From: 03/08/2019
  (from: 04/24/2019)
Augustín Jurovatý
129
Cerová 906 33
From: 03/08/2019
  (from: 04/24/2019)
Registered capital: 
14 608 EUR
  (from: 04/24/2019)
Basic member contribution: 
332 EUR
  (from: 06/25/2009)
Other legal facts: 
Roľnícke družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 10.8.1990 podľa Zákona č.162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 76
  (from: 11/22/1990)
Stanovy družstva boli prispôsobené zákonu č. 513/91 Zb. na členskej schôdzi konanej dňa 22.12.1992. Stary spis: Dr 76
  (from: 09/17/1993)
Zmeny a doplnky stanov schválené na členskej schôdzi družstva konanej dňa 10.6.1994. Stary spis: Dr 76
  (from: 07/11/1994)
Zmena stanov schválená členskou schôdzou dňa 19.4.1996. Stary spis: Dr 76
  (from: 06/11/1996)
Zmena stanov družstva schválená na zasadnutí členskej schôdze dňa 24.04.1998.
  (from: 08/12/1998)
Zmena stanov družstva - úplné znenie schválené na zasadnutí členskej schôdze dňa 23.10.2001 - vydanie družstevných podielnických listov členov družstva podľa Zák. č. 264/1995 Z.z..
  (from: 12/17/2001)
Členská schôdza konaná dňa 19.03.2002 schválila zmenu stanov.
  (from: 02/24/2003)
Date of updating data in databases:  05/20/2022
Date of extract :  05/23/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person