Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  157/B

Business name of the organisational unit: 
BAYER s r.o., organizačná zložka Bratislava
  (from: 07/03/1995 until: 06/15/2010)
Registered seat of organisational unit: 
Viktorínova 1
Bratislava 821 08
  (from: 04/26/2005 until: 06/15/2010)
Date of entry: 
03/26/1993
  (from: 03/30/1993)
Date of deletion: 
06/16/2010
  (from: 06/16/2010)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 06/16/2010)
Legal form: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (from: 03/30/1993)
Acting in the name of the company: 
Vedúci organizačnej zložky konajú a podpisujú za organizačnú zložku každý samostatne.
  (from: 01/21/2006)
Other legal facts: 
Rozhodnutie zriaďovateľa o zrušení organizačnej zložky zo dňa 19.3.2010. Súhlas Daňového úradu Bratislava II č. 601/230/59173/10/Tak zo dňa 7.5.2010 s výmazom spoločnosti BAYER s.r.o. organizačná zložka z obchodného registra. BAYER s.r.o. organizačná zložka, Viktorínova 1, 821 08 BratisIava, IČO: 30 804 779, zapísaná v obchodnom registri v odd.: Po vl. číslo: 157/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 06/16/2010)
Date of updating data in databases:  06/18/2024
Date of extract :  06/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person