Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  157/B

Business name of the organisational unit: 
BAYER s r.o., organizačná zložka Bratislava
  (from: 07/03/1995 until: 06/15/2010)
ATA spol. s r.o. Obchodné zastúpenie na Slovensku
  (from: 03/30/1993 until: 07/02/1995)
Registered seat of organisational unit: 
Viktorínova 1
Bratislava 821 08
  (from: 04/26/2005 until: 06/15/2010)
Viktorína 1
Bratislava 821 08
  (from: 07/25/1997 until: 04/25/2005)
Križkova 9
Bratislava 811 04
  (from: 07/03/1995 until: 07/24/1997)
Kolárska 8
Bratislava 811 06
  (from: 03/30/1993 until: 07/02/1995)
Date of entry: 
03/26/1993
  (from: 03/30/1993)
Date of deletion: 
06/16/2010
  (from: 06/16/2010)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 06/16/2010)
Legal form: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (from: 03/30/1993)
Objects of the company: 
obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarmi v oblasti obchodu
  (from: 03/30/1993 until: 07/02/1995)
poradenská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 03/30/1993 until: 07/02/1995)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarmi v oblasti obchodu
  (from: 07/03/1995 until: 10/09/1995)
poradenská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 07/03/1995 until: 10/09/1995)
propagačná činnosť zahraničnej spoločnosti a prieskum trhu
  (from: 07/03/1995 until: 10/09/1995)
poradenská činnosť
  (from: 10/10/1995 until: 06/15/2010)
propagačná činnosť zahraničnej spoločnosti a prieskum trhu
  (from: 10/10/1995 until: 06/15/2010)
Management body: 
vedúci podniku (org. zložky podniku)
  (from: 12/02/1996 until: 07/24/1997)
vedúci podniku (org. zložky podniku)
  (from: 07/03/1995 until: 12/01/1996)
Ing. Roman Kuklovský - vedúci
Kyjevská 2
Bratislava
  (from: 03/30/1993 until: 07/24/1997)
Ing. Thomas Lutovsky
Kristinehöjdsgatan 10
Göteborg
Švédske kráľovstvo
residence in the Slovak Republic :
Na Hrebienku 17
Bratislava 811 02
  (from: 12/02/1996 until: 07/24/1997)
Dietrich Steyer
Sadová 459
Praha
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
Palkovičova 18
Bratislava
  (from: 07/03/1995 until: 07/24/1997)
Dietrich Steyer
Sadová 459
Praha
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
Palkovičova 18
Bratislava
  (from: 12/02/1996 until: 07/24/1997)
Michael Wüst
Nicolaus-Bergstrasse 12
Fürstenfeldbruck
Spolková republika Nemecko
residence in the Slovak Republic :
Na Hrebienku 17
Bratislava 811 02
  (from: 05/06/1997 until: 07/24/1997)
Head of organisational unit: 
Burghardt Rudolf Bruhn
ul.Morszynska 71
Varšava 02-932
Poľská republika
From: 03/09/2005
  (from: 04/09/2005 until: 06/15/2010)
Ing. Thomas Lutovsky
Na Hrebienku 17
Bratislava 811 02
  (from: 07/25/1997 until: 04/08/2005)
Ing. Thomas Lutovsky
Na Hrebienku 17
Bratislava 811 02
Until: 03/09/2005
  (from: 04/09/2005 until: 04/08/2005)
Michael Wüst
Na Hrebienku 17
Bratislava 811 02
  (from: 07/25/1997 until: 04/08/2005)
Michael Wüst
Na Hrebienku 17
Bratislava 811 02
Until: 03/09/2005
  (from: 04/09/2005 until: 04/08/2005)
Dirk Schade
Bielerstrasse 55
Iserlohn 586 38
SRN
From: 01/21/2006
  (from: 01/21/2006 until: 06/15/2010)
Acting in the name of the company: 
Vedúci organizačnej zložky konajú a podpisujú za organizačnú zložku každý samostatne.
  (from: 01/21/2006)
Vedúci organizačnej zložky koná a podpisuje za organizačnú zložku samostatne.
  (from: 04/09/2005 until: 01/20/2006)
Vedúci organizačnej zložky konajú a podpisujú za organizačnú zložku každý samostatne.
  (from: 12/02/1996 until: 04/08/2005)
vedúci
  (from: 07/03/1995 until: 12/01/1996)
vedúci
  (from: 03/30/1993 until: 07/02/1995)
Procuration: 
Dirk Schade
Bielerstrasse 55
Iserlohn 586 38
Spolková republika Nemecko
From: 04/09/2005
  (from: 04/09/2005 until: 01/20/2006)
Dirk Schade
Bielerstrasse 55
Iserlohn 586 38
Spolková republika Nemecko
From: 04/09/2005 Until: 12/20/2005
  (from: 01/21/2006 until: 01/20/2006)
Alexander von Jagwitz-Biegnitz
Sophienstrasse 16
Einbeck 375 74
SRN
From: 04/09/2005
  (from: 04/09/2005 until: 01/20/2006)
Alexander von Jagwitz-Biegnitz
Sophienstrasse 16
Einbeck 375 74
SRN
From: 04/09/2005 Until: 12/20/2005
  (from: 01/21/2006 until: 01/20/2006)
Edwin Pohl
Rotdornallee 29
Burscheid 513 99
SRN
From: 01/21/2006
  (from: 01/21/2006 until: 06/15/2010)
Prokuristi konajú a podpisujú za organizačnú zložku každý samostatne.
  (from: 04/09/2005 until: 06/15/2010)
Other legal facts: 
Rozhodnutie zriaďovateľa o zrušení organizačnej zložky zo dňa 19.3.2010. Súhlas Daňového úradu Bratislava II č. 601/230/59173/10/Tak zo dňa 7.5.2010 s výmazom spoločnosti BAYER s.r.o. organizačná zložka z obchodného registra. BAYER s.r.o. organizačná zložka, Viktorínova 1, 821 08 BratisIava, IČO: 30 804 779, zapísaná v obchodnom registri v odd.: Po vl. číslo: 157/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 06/16/2010)
ATA spol. s r.o. Praha založila na území SR organizačnú zložku zahraničnej osoby v zmysle ust. Zák.č.513/1991 Zb. Stary spis: Po 402
  (from: 03/30/1993 until: 06/15/2010)
Dodatok k zakladateľskej listine zo dňa 28.2.1995
  (from: 07/03/1995 until: 06/15/2010)
Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 7.9.1995.
  (from: 10/10/1995 until: 06/15/2010)
Rozhodnutie zakladateľa o vymenovaní ďalšieho vedúceho organizačnej zložky zo dňa 9.4.1996.
  (from: 12/02/1996 until: 06/15/2010)
Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 6.8.1996.
  (from: 05/06/1997 until: 06/15/2010)
Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 01.07.1997.
  (from: 07/25/1997 until: 06/15/2010)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 09.03.2005.
  (from: 04/09/2005 until: 06/15/2010)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 20.12.2005. Dirk Schade, prokurista od 9.4.2005 do 20.12.2005. Alexander von Jagwitz-Biegnitz, prokurista od 9.4.2005 do 20.12.2005.
  (from: 01/21/2006 until: 06/15/2010)
Foreign person: 
Business name: BAYER s.r.o.
Registered seat:
Litvínovská 609
Praha 9
Česká republika
Legal form: spoločnosť s ručením obmedzeným
Register and Registration number:
Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe oddiel C, vložka 391
  (from: 04/09/2005 until: 06/15/2010)
Burghardt Bruhn
ul. Morszynska 71
Varšava 02-932
Poľsko
From: 09/07/2004
  (from: 04/09/2005 until: 06/15/2010)
Acting of management body: Konateľ koná za spoločnosť a podpisuje v jej mene samostatne.
  (from: 04/09/2005 until: 06/15/2010)
Date of updating data in databases:  06/18/2024
Date of extract :  06/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person