Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  507/B

Business name: 
TRANSPETROL, a.s.
  (from: 02/10/1993)
Registered seat: 
Šumavská 38
Bratislava 821 08
  (from: 10/19/1995)
Drieňova 24
Bratislava 826 03
  (from: 02/10/1993 until: 10/18/1995)
Identification number (IČO): 
31 341 977
  (from: 02/10/1993)
Date of entry: 
01/01/1993
  (from: 02/10/1993)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/10/1993)
Objects of the company: 
preprava ropy ropovodom a skladovanie ropy
  (from: 02/10/1993)
nákup a predaj ropy a ropných produktov
  (from: 02/10/1993)
investorsko-inžinierska činnosť pri výstavbe systémov potrubnej dopravy
  (from: 02/10/1993)
výkony výrobných a opravárenských činností v odbore strojárskom
  (from: 02/10/1993)
výkony výrobných a opravárenských činností v odbore elektrotechnickom
  (from: 02/10/1993)
poskytovanie pohostinských a ubytovacích služieb
  (from: 08/04/1995)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja prevádzkateľovi živnosti /veľkoobchod/
  (from: 08/04/1995)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 03/17/1999)
prevádzkovanie potrubí na prepravu ropy
  (from: 05/19/2006)
vykonávanie chemických a fyzikálnochemických skúšok ropy, odpadových a podzemných vôd a odber vzoriek ropy, odpadových a podzemných vôd z veľkokapacitných nádrží
  (from: 07/07/2010)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 02/01/2013)
výkon činnosti stavbyvedúceho – inžinierske stavby
  (from: 02/01/2013)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 02/01/2013)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 02/01/2013)
montáž a opravy veľkokapacitných skladovacích nádrží na ropu a ropné produkty (zámočníctvo)
  (from: 02/21/2013)
prevádzkovanie závodného hasičského útvaru
  (from: 06/20/2014)
počítačové služby
  (from: 06/20/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 06/20/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 06/20/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 06/20/2014)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 06/20/2014)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 06/20/2014 until: 12/10/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/30/2002)
Managing board
  (from: 03/17/1999 until: 05/29/2002)
Managing board
  (from: 02/10/1993 until: 03/16/1999)
Ing. Ľubica Kostovičová - Member of the Board of Directors
Tranovského 12
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 12/11/2023
  (from: 01/10/2024)
JUDr. PhDr. Juraj Richter , MBA, LL.M. - Member of the Board of Directors
Buková 29
Nitrianske Hrnčiarovce 951 01
From: 12/11/2023
  (from: 01/10/2024)
RNDr. Martin Ružinský , PhD., PhD. - Member of the Board of Directors
Borša 208
Borša 076 32
From: 12/11/2023
  (from: 01/10/2024)
Ing. Martin Šustr , PhD. - Chairman of the Board of Directors
SNP 525/10
Senec 903 01
From: 12/11/2023
  (from: 01/10/2024)
Ing. Ján Ďurišin - Vice-chairman of the Board of Directors
Sološnická 51
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 12/11/2023
  (from: 01/10/2024)
Michal Bartók - podpredseda
Ul. 29. augusta 2281/28
Bratislava 811 09
From: 02/27/2004
  (from: 06/16/2004 until: 02/20/2006)
Michal Bartók - podpredseda
Ul. 29. augusta 2281/28
Bratislava 811 09
From: 02/27/2004 Until: 12/22/2005
  (from: 02/21/2006 until: 02/20/2006)
Ing. Peter Bučka - člen predstavenstva
Beniakova 1
Bratislava 841 05
From: 04/17/2009
  (from: 04/24/2009 until: 05/04/2009)
Ing. Peter Bučka - člen predstavenstva
Beniakova 1
Bratislava 841 05
From: 04/17/2009 Until: 04/24/2009
  (from: 05/05/2009 until: 05/04/2009)
Ing. Štefan Czucz - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Pomlejská 104
Šamorín
Until: 04/29/2002
  (from: 03/17/1999 until: 05/29/2002)
Ing. Štefan Czucz - predseda predstavenstva
Pomlejská 104
Šamorín 931 01
From: 04/29/2002
  (from: 05/30/2002 until: 11/24/2005)
Ing. Štefan Czucz - predseda predstavenstva
Pomlejská cesta 1827/ 102A
Šamorín 931 01
From: 04/29/2002
  (from: 11/25/2005 until: 09/05/2007)
Ing. Štefan Czucz - predseda predstavenstva
Pomlejská cesta 1827/ 102A
Šamorín 931 01
From: 12/28/2004
  (from: 09/06/2007 until: 04/23/2009)
Ing. Štefan Czucz - predseda predstavenstva
Pomlejská cesta 1827/ 102A
Šamorín 931 01
From: 12/28/2004 Until: 04/17/2009
  (from: 04/24/2009 until: 04/23/2009)
Ing. Pavel Čulík - člen
Vajnorská 15
Chorvátsky Grob 900 25
From: 11/02/2010
  (from: 11/10/2010 until: 06/08/2012)
Ing. Pavel Čulík - člen
Vajnorská 15
Chorvátsky Grob 900 25
From: 11/02/2010 Until: 05/31/2012
  (from: 06/09/2012 until: 06/08/2012)
Ing. Miloslav Čurilla - člen predstavenstva
Tr.SNP 60
Košice
Until: 01/20/2002
  (from: 03/17/1999 until: 05/29/2002)
PhDr. Róbert Danko - Member of the Board of Directors
Rezedová 18
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 04/17/2023
  (from: 05/03/2023 until: 01/09/2024)
PhDr. Róbert Danko - Member of the Board of Directors
Rezedová 18
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 04/17/2023 Until: 12/10/2023
  (from: 01/10/2024 until: 01/09/2024)
Ing. Michal Duranko
Robotnícka 16
Bratislava
  (from: 02/10/1993 until: 04/09/1996)
Ing. Michal Duranko
Robotnícka 16
Bratislava
  (from: 04/10/1996 until: 03/16/1999)
Ing. Michal Duranko - člen predstavenstva
Robotnícka 16
Bratislava
Until: 04/29/2002
  (from: 03/17/1999 until: 05/29/2002)
Ing. Ján Ďurišin - člen
Sološnicka 51
Bratislava 841 05
From: 11/02/2010
  (from: 11/10/2010 until: 07/09/2012)
Ing. Ján Ďurišin - člen
Sološnicka 51
Bratislava 841 05
From: 11/02/2010 Until: 06/25/2012
  (from: 07/10/2012 until: 07/09/2012)
Ing. Milan Gál - člen predstavenstva
Janka Kráľa 27
Šahy
Until: 04/29/2002
  (from: 03/17/1999 until: 05/29/2002)
Ing. Michal Haviar
Pod Rovnicami 17
Bratislava
  (from: 02/10/1993 until: 04/09/1996)
Ing. Ján Horkovič - predseda predstavenstva
Ul. J.Jesenského 1
Levice 934 01
From: 06/15/2020
  (from: 07/24/2020 until: 12/28/2022)
Ing. Ján Horkovič - predseda predstavenstva
Ul. J.Jesenského 1
Levice 934 01
From: 06/15/2020 Until: 10/16/2022
  (from: 12/29/2022 until: 12/28/2022)
Ing. Milan Hrnčírik - podpredseda
61
Dudince
  (from: 02/10/1993 until: 04/09/1996)
Ing. Milan Hrnčírik - podpredseda predstavenstva
61
Dudince
  (from: 04/10/1996 until: 03/16/1999)
Ing. Slavka Jánošíková - člen predstavenstva
Lúčna 1856/9
Šaľa 927 05
From: 04/24/2009
  (from: 05/05/2009 until: 05/05/2009)
Ing. Slavka Jánošíková - člen predstavenstva
Lúčna 1856/9
Šaľa 927 05
From: 04/24/2009 Until: 04/29/2009
  (from: 05/06/2009 until: 05/05/2009)
Ing. Slavka Jánošíková - člen predstavenstva
Lúčna 1856/9
Šaľa 927 05
From: 04/29/2009
  (from: 05/06/2009 until: 11/09/2010)
Ing. Slavka Jánošíková - člen predstavenstva
Lúčna 1856/9
Šaľa 927 05
From: 04/29/2009 Until: 11/02/2010
  (from: 11/10/2010 until: 11/09/2010)
Jozef Jurica - podpredseda
Sečovská 4
Bratislava 821 02
From: 12/22/2005
  (from: 02/21/2006 until: 03/08/2006)
Ing. Jozef Jurica - podpredseda
Sečovská 4
Bratislava 821 02
From: 12/22/2005
  (from: 03/09/2006 until: 12/27/2006)
Ing. Jozef Jurica - podpredseda
Sečovská 4
Bratislava 821 02
From: 12/22/2005 Until: 11/20/2006
  (from: 12/28/2006 until: 12/27/2006)
Ing. Dávid Kaiser - Member of the Board of Directors
Orechová 17
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 04/17/2023
  (from: 05/03/2023 until: 01/09/2024)
Ing. Dávid Kaiser - Member of the Board of Directors
Orechová 17
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 04/17/2023 Until: 12/10/2023
  (from: 01/10/2024 until: 01/09/2024)
Ing. Dávid Kaiser - Member of the Board of Directors
Orechová 17
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 06
From: 10/17/2022
  (from: 12/29/2022 until: 05/02/2023)
Ing. Dávid Kaiser - Member of the Board of Directors
Orechová 17
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 06
From: 10/17/2022 Until: 04/16/2023
  (from: 05/03/2023 until: 05/02/2023)
Ing. Peter Koreň - člen predstavenstva
Babuškova 5
Bratislava
  (from: 10/21/1998 until: 03/16/1999)
Mgr. Ján Kridla - člen predstavenstva
Ambrova 29
Bratislava 831 01
From: 04/29/2002
  (from: 05/30/2002 until: 09/05/2007)
Mgr. Ján Kridla - člen predstavenstva
Ambrova 29
Bratislava 831 01
From: 12/28/2004
  (from: 09/06/2007 until: 04/23/2009)
Mgr. Ján Kridla - člen predstavenstva
Ambrova 29
Bratislava 831 01
From: 12/28/2004 Until: 04/17/2009
  (from: 04/24/2009 until: 04/23/2009)
Ing. Ivan Krivosudský - podpredseda predstavenstva
č.d.596
Kráľová pri Senci 900 50
From: 12/18/2002
  (from: 05/20/2003 until: 06/15/2004)
Ing. Ivan Krivosudský - podpredseda predstavenstva
č.d.596
Kráľová pri Senci 900 50
From: 12/18/2002 Until: 02/27/2004
  (from: 06/16/2004 until: 06/15/2004)
Ing. Ivan Krivosudský - predseda
596
Kráľová pri Senci 900 50
From: 11/02/2010
  (from: 11/10/2010 until: 07/09/2012)
Ing. Ivan Krivosudský - predseda
596
Kráľová pri Senci 900 50
From: 11/02/2010 Until: 06/30/2012
  (from: 07/10/2012 until: 07/09/2012)
Ing. Ivan Krivosudský - predseda
Kráľová pri Senci 596
Kráľová pri Senci 900 50
From: 07/01/2012
  (from: 07/10/2012 until: 10/21/2016)
Ing. Ivan Krivosudský - predseda
Kráľová pri Senci 596
Kráľová pri Senci 900 50
From: 07/01/2012 Until: 10/17/2016
  (from: 10/22/2016 until: 10/21/2016)
Ing. Ivan Krivosudský - predseda predstavenstva
596
Kráľová pri Senci 900 50
From: 04/17/2009
  (from: 04/24/2009 until: 05/05/2009)
Ing. Ivan Krivosudský - predseda predstavenstva
596
Kráľová pri Senci 900 50
From: 04/17/2009 Until: 04/29/2009
  (from: 05/06/2009 until: 05/05/2009)
Ing. Ivan Krivosudský - predseda predstavenstva
596
Kráľová pri Senci 900 50
From: 04/29/2009
  (from: 05/06/2009 until: 11/09/2010)
Ing. Ivan Krivosudský - predseda predstavenstva
596
Kráľová pri Senci 900 50
From: 04/29/2009 Until: 11/02/2010
  (from: 11/10/2010 until: 11/09/2010)
Ing. Ivan Krivosudský - predseda predstavenstva
Kráľová pri Senci 596
Kráľová pri Senci 900 50
From: 10/17/2016
  (from: 10/22/2016 until: 07/23/2020)
Ing. Ivan Krivosudský - predseda predstavenstva
Kráľová pri Senci 596
Kráľová pri Senci 900 50
From: 10/17/2016 Until: 06/14/2020
  (from: 07/24/2020 until: 07/23/2020)
Ing. Karol Ladomerský - Member of the Board of Directors
Holíčska 26
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05
From: 04/17/2023
  (from: 05/03/2023 until: 01/09/2024)
Ing. Karol Ladomerský - Member of the Board of Directors
Holíčska 26
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05
From: 04/17/2023 Until: 12/10/2023
  (from: 01/10/2024 until: 01/09/2024)
Ing. Karol Ladomerský - Member of the Board of Directors
Holíčska 26
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05
From: 10/17/2022
  (from: 12/29/2022 until: 05/02/2023)
Ing. Karol Ladomerský - Member of the Board of Directors
Holíčska 26
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05
From: 10/17/2022 Until: 04/16/2023
  (from: 05/03/2023 until: 05/02/2023)
Ing. Jaroslav Linkeš - podpredseda predstavenstva
Martinčekova 5
Bratislava
Until: 04/29/2002
  (from: 03/17/1999 until: 05/29/2002)
Ing. Marián Lokša - člen predstavenstva
Ul. 29 augusta 94
Levice 934 01
From: 06/15/2020
  (from: 07/24/2020 until: 03/26/2021)
Ing. Marián Lokša - člen predstavenstva
Ul. 29 augusta 94
Levice 934 01
From: 06/15/2020 Until: 11/11/2020
  (from: 03/27/2021 until: 03/26/2021)
Ing. Marián Lokša - Vice-chairman of the Board of Directors
Ul. 29. augusta 94
Levice 934 01
From: 11/11/2020
  (from: 03/27/2021 until: 12/28/2022)
Ing. Marián Lokša - Vice-chairman of the Board of Directors
Ul. 29. augusta 94
Levice 934 01
From: 11/11/2020 Until: 10/16/2022
  (from: 12/29/2022 until: 12/28/2022)
Ing. Jozef Macko
Hanácka 15
Bratislava
  (from: 02/10/1993 until: 04/09/1996)
Ing. Jozef Macko
Hanácka 15
Bratislava
  (from: 04/10/1996 until: 03/16/1999)
Miroslav Marek - člen predstavenstva
Veľkomoravská 2411
Malacky
Until: 04/29/2002
  (from: 03/17/1999 until: 05/29/2002)
Ing. Ján Marônek - predseda a generálny riaditeľ
Humenské nám. 5
Bratislava
  (from: 02/10/1993 until: 04/09/1996)
Ing. Ján Marônek - predseda predstav. a gen. riadiiteľ
Orechová 2
Bernolákovo
  (from: 04/10/1996 until: 03/16/1999)
Ing. Peter Moravčík
Bučany 88
Bučany 919 28
From: 07/01/2012
  (from: 07/10/2012 until: 10/21/2016)
Ing. Peter Moravčík
Bučany 88
Bučany 919 28
From: 07/01/2012 Until: 10/17/2016
  (from: 10/22/2016 until: 10/21/2016)
Ing. Peter Moravčík - člen predstavenstva
88
Bučany 919 28
From: 04/17/2009
  (from: 04/24/2009 until: 05/05/2009)
Ing. Peter Moravčík - člen predstavenstva
88
Bučany 919 28
From: 04/17/2009 Until: 04/29/2009
  (from: 05/06/2009 until: 05/05/2009)
Ing. Peter Moravčík - člen predstavenstva
88
Bučany 919 28
From: 04/29/2009
  (from: 05/06/2009 until: 11/09/2010)
Ing. Peter Moravčík - člen predstavenstva
88
Bučany 919 28
From: 04/29/2009 Until: 11/02/2010
  (from: 11/10/2010 until: 11/09/2010)
Ing. Jozef Mračna
Znievska 21
Bratislava
  (from: 04/10/1996 until: 03/16/1999)
Ing. Pavol Námešný - podpredseda predstavenstva
Rázusova 4215/9
Martin - Košúty 036 01
From: 04/29/2002
  (from: 05/30/2002 until: 05/19/2003)
Ing. Radovan Okenka , M.Sc. - člen predstavenstva
Kováčikova 1467/12
Nitra-Čermáň 949 01
From: 01/12/2017
  (from: 02/07/2017 until: 01/10/2018)
Ing. Radovan Okenka , M.Sc. - člen predstavenstva
Kováčikova 1467/12
Nitra-Čermáň 949 01
From: 01/12/2017 Until: 12/20/2017
  (from: 01/11/2018 until: 01/10/2018)
Ing. Milan Rác , MBA - člen predstavenstva
G.Steinera 69
Trnava 917 02
From: 06/15/2020
  (from: 07/24/2020 until: 12/28/2022)
Ing. Milan Rác , MBA - člen predstavenstva
G.Steinera 69
Trnava 917 02
From: 06/15/2020 Until: 10/16/2022
  (from: 12/29/2022 until: 12/28/2022)
JUDr. Stanislav Rehuš - člen predstavenstva
Na Hlinách 35
Trnava 917 01
From: 10/17/2016
  (from: 10/22/2016 until: 07/23/2020)
JUDr. Stanislav Rehuš - člen predstavenstva
Na Hlinách 35
Trnava 917 01
From: 10/17/2016 Until: 06/14/2020
  (from: 07/24/2020 until: 07/23/2020)
JUDr. Stanislav Rehuš - podpredseda predstavenstva
Na Hlinách 35
Trnava 917 01
From: 07/01/2012
  (from: 07/10/2012 until: 10/21/2016)
JUDr. Stanislav Rehuš - podpredseda predstavenstva
Na Hlinách 35
Trnava 917 01
From: 07/01/2012 Until: 10/17/2016
  (from: 10/22/2016 until: 10/21/2016)
Ing. Peter Roth - člen
Nábrežie L. Svobodu 50
Bratislava 811 02
From: 11/02/2010
  (from: 11/10/2010 until: 06/08/2012)
Ing. Peter Roth - člen
Nábrežie L. Svobodu 50
Bratislava 811 02
From: 11/02/2010 Until: 05/31/2012
  (from: 06/09/2012 until: 06/08/2012)
RNDr. Martin Ružinský , PhD.
Borša 208
Borša 076 32
From: 07/01/2012
  (from: 07/10/2012 until: 10/21/2016)
RNDr. Martin Ružinský , PhD.
Borša 208
Borša 076 32
From: 07/01/2012 Until: 10/17/2016
  (from: 10/22/2016 until: 10/21/2016)
RNDr. Martin Ružinský , PhD. - člen predstavenstva
208
Borša 076 32
From: 04/17/2009
  (from: 04/24/2009 until: 05/05/2009)
RNDr. Martin Ružinský , PhD. - člen predstavenstva
208
Borša 076 32
From: 04/17/2009 Until: 04/29/2009
  (from: 05/06/2009 until: 05/05/2009)
RNDr. Martin Ružinský , PhD. - člen predstavenstva
208
Borša 076 32
From: 04/29/2009
  (from: 05/06/2009 until: 11/09/2010)
RNDr. Martin Ružinský , PhD. - člen predstavenstva
208
Borša 076 32
From: 04/29/2009 Until: 10/13/2010
  (from: 11/10/2010 until: 11/09/2010)
RNDr. Martin Ružinský , PhD. - Member of the Board of Directors
Borša 208
Borša 076 32
From: 11/11/2020
  (from: 03/27/2021 until: 07/28/2021)
RNDr. Martin Ružinský , PhD. - Member of the Board of Directors
Borša 208
Borša 076 32
From: 11/11/2020 Until: 07/19/2021
  (from: 07/29/2021 until: 07/28/2021)
RNDr. Martin Ružinský , PhD. - podpredseda
208
Borša 076 32
From: 11/02/2010
  (from: 11/10/2010 until: 07/09/2012)
RNDr. Martin Ružinský , PhD. - podpredseda
208
Borša 076 32
From: 11/02/2010 Until: 06/30/2012
  (from: 07/10/2012 until: 07/09/2012)
RNDr. Martin Ružinský , PhD. - podpredseda predstavenstva
Borša 208
Borša 076 32
From: 10/17/2016
  (from: 10/22/2016 until: 03/26/2021)
RNDr. Martin Ružinský , PhD. - podpredseda predstavenstva
Borša 208
Borša 076 32
From: 10/17/2016 Until: 11/10/2020
  (from: 03/27/2021 until: 03/26/2021)
RNDr. Martin Ružinský , PhD., PhD. - Chairman of the Board of Directors
208
Borša 076 32
From: 10/17/2022
  (from: 12/29/2022 until: 05/02/2023)
RNDr. Martin Ružinský , PhD., PhD. - Chairman of the Board of Directors
208
Borša 076 32
From: 10/17/2022 Until: 04/16/2023
  (from: 05/03/2023 until: 05/02/2023)
RNDr. Martin Ružinský , PhD., PhD. - Chairman of the Board of Directors
208
Borša 076 32
From: 04/17/2023
  (from: 05/03/2023 until: 01/09/2024)
RNDr. Martin Ružinský , PhD., PhD. - Chairman of the Board of Directors
208
Borša 076 32
From: 04/17/2023 Until: 12/10/2023
  (from: 01/10/2024 until: 01/09/2024)
Vladimír Škola , MBA - Member of the Board of Directors
Soblahovská 1109/23
Trenčín 911 01
From: 01/03/2022
  (from: 01/26/2022 until: 12/28/2022)
Vladimír Škola , MBA - Member of the Board of Directors
Soblahovská 1109/23
Trenčín 911 01
From: 01/03/2022 Until: 10/16/2022
  (from: 12/29/2022 until: 12/28/2022)
Ing. Martin Šustr , PhD.
SNP 525/10
Senec 903 01
From: 07/01/2012
  (from: 07/10/2012 until: 10/21/2016)
Ing. Martin Šustr , PhD.
SNP 525/10
Senec 903 01
From: 07/01/2012 Until: 10/17/2016
  (from: 10/22/2016 until: 10/21/2016)
Ing. Martin Šustr , PhD. - člen predstavenstva
SNP 525/10
Senec 903 01
From: 10/17/2016
  (from: 10/22/2016 until: 07/23/2020)
Ing. Martin Šustr , PhD. - člen predstavenstva
SNP 525/10
Senec 903 01
From: 10/17/2016 Until: 06/14/2020
  (from: 07/24/2020 until: 07/23/2020)
Ing. Marek Zalom - Vice-chairman of the Board of Directors
40
Priekopa 072 61
From: 10/17/2022
  (from: 12/29/2022 until: 05/02/2023)
Ing. Marek Zalom - Vice-chairman of the Board of Directors
40
Priekopa 072 61
From: 10/17/2022 Until: 04/16/2023
  (from: 05/03/2023 until: 05/02/2023)
Ing. Marek Zalom - Vice-chairman of the Board of Directors
40
Priekopa 072 61
From: 04/17/2023
  (from: 05/03/2023 until: 01/09/2024)
Ing. Marek Zalom - Vice-chairman of the Board of Directors
40
Priekopa 072 61
From: 04/17/2023 Until: 12/10/2023
  (from: 01/10/2024 until: 01/09/2024)
Ing. Sergej Zápotocký - člen predstavenstva
Opatovská cesta 113
Košice 040 01
Until: 04/24/2009
  (from: 05/05/2009 until: 05/04/2009)
Ing. Sergej Zápotocký - člen predstavenstva
Opatovská cesta 113
Košice 040 01
From: 11/20/2006
  (from: 12/28/2006 until: 05/04/2009)
Ing. Sergej Zápotocký - podpredseda predstavenstva
Opatovská cesta 113
Košice 040 01
From: 04/24/2009
  (from: 05/05/2009 until: 05/05/2009)
Ing. Sergej Zápotocký - podpredseda predstavenstva
Opatovská cesta 113
Košice 040 01
From: 04/24/2009 Until: 04/29/2009
  (from: 05/06/2009 until: 05/05/2009)
Ing. Sergej Zápotocký - podpredseda predstavenstva
Opatovská cesta 113
Košice 040 01
From: 04/29/2009
  (from: 05/06/2009 until: 11/09/2010)
Ing. Sergej Zápotocký - podpredseda predstavenstva
Opatovská cesta 113
Košice 040 01
From: 04/29/2009 Until: 11/02/2010
  (from: 11/10/2010 until: 11/09/2010)
Ing. Peter Zelinka - člen predstavenstva
Lopenícka 7A
Bratislava 831 02
From: 06/15/2020
  (from: 07/24/2020 until: 12/28/2022)
Ing. Peter Zelinka - člen predstavenstva
Lopenícka 7A
Bratislava 831 02
From: 06/15/2020 Until: 10/16/2022
  (from: 12/29/2022 until: 12/28/2022)
Ing. Martin Zlocha - člen predstavenstva
327
Hamuliakovo 900 43
From: 04/29/2002
  (from: 05/30/2002 until: 12/27/2006)
Ing. Martin Zlocha - člen predstavenstva
327
Hamuliakovo 900 43
From: 04/29/2002 Until: 11/20/2006
  (from: 12/28/2006 until: 12/27/2006)
Imre Fazakas - člen predstavenstva
Gyöngvirag utca 18
Budakeszi 2092
Maďarská republika
From: 04/29/2002
  (from: 05/30/2002 until: 09/05/2007)
Imre Fazakas - člen predstavenstva
Gyöngvirag utca 18
Budakeszi 2092
Maďarská republika
From: 12/28/2004
  (from: 09/06/2007 until: 04/23/2009)
Imre Fazakas - člen predstavenstva
Gyöngvirag utca 18
Budakeszi 2092
Maďarská republika
From: 12/28/2004 Until: 04/17/2009
  (from: 04/24/2009 until: 04/23/2009)
Mgr. Anna Grazyna Wydrzynska - Member of the Board of Directors
Naardenská 669/21
Praha 162 00
Česká republika
From: 10/17/2022
  (from: 12/29/2022 until: 01/13/2023)
Mgr. Anna Grazyna Wydrzynska - Member of the Board of Directors
Naardenská 669/21
Praha 162 00
Česká republika
From: 10/17/2022 Until: 11/11/2022
  (from: 01/14/2023 until: 01/13/2023)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť koná prostredníctvom aspoň dvoch (2) členov predstavenstva, z ktorých jeden vždy musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva, konajúcich spoločne.
  (from: 01/10/2024)
Spoločnosť koná prostredníctvom aspoň dvoch (2) členov predstavenstva, z ktorých jeden vždy musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva, konajúcich spoločne.
  (from: 12/11/2021 until: 01/09/2024)
Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vždy spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden vždy musí byť predseda predstavenstva, alebo podpredseda predstavenstva.
  (from: 05/05/2009 until: 12/10/2021)
Spoločnosť zaväzujú aspoň dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden musí byť predsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti podpisujúci členovia pripoja svoj podpis a vyznačia svoje meno a funkciu.
  (from: 05/30/2002 until: 05/04/2009)
V mene spoločnosti konajú vždy spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva, alebo generálny riaditeľ. Generálny riaditeľ je Ing.Štefan Czucz. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoloč- nosti pripoja svoj podpis vždy spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva, alebo generálny riaditeľ.
  (from: 03/17/1999 until: 05/29/2002)
V mene spoločnosti konajú vždy spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva, alebo generálny riaditeľ. Generálny riaditeľ je Ing. Ján Marônek. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoloč- nosti pripoja svoj podpis vždy spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva, alebo generálny riaditeľ.
  (from: 02/10/1993 until: 03/16/1999)
Capital: 
272 522 740 EUR Paid up: 272 522 740 EUR
  (from: 07/19/2023)
252 871 892 EUR Paid up: 252 871 892 EUR
  (from: 07/10/2019 until: 07/18/2023)
245 867 958 EUR Paid up: 245 867 958 EUR
  (from: 07/03/2018 until: 07/09/2019)
231 860 090 EUR Paid up: 231 860 090 EUR
  (from: 08/17/2016 until: 07/02/2018)
130 850 748 EUR Paid up: 130 850 748 EUR
  (from: 06/29/2013 until: 08/16/2016)
100 843 372 EUR Paid up: 100 843 372 EUR
  (from: 01/12/2013 until: 06/28/2013)
130 850 748 EUR Paid up: 130 850 748 EUR
  (from: 01/04/2013 until: 01/11/2013)
100 843 372 EUR Paid up: 100 843 372 EUR
  (from: 01/30/2010 until: 01/03/2013)
63 068 600 EUR Paid up: 63 068 600 EUR
  (from: 01/01/2009 until: 01/29/2010)
1 900 000 000 Sk Paid up: 1 900 000 000 Sk
  (from: 06/17/2004 until: 12/31/2008)
1 900 000 000 Sk
  (from: 02/10/1993 until: 06/16/2004)
Shares: 
Number of shares: 8210
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
Limitation of transferability of registered shares: na prevod akcií je potrebný súhlas valného zhromaždenia
  (from: 07/19/2023)
Number of shares: 7618
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
Limitation of transferability of registered shares: na prevod akcií je potrebný súhlas valného zhromaždenia
  (from: 07/10/2019 until: 07/18/2023)
Number of shares: 7407
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
Limitation of transferability of registered shares: na prevod akcií je potrebný súhlas valného zhromaždenia
  (from: 07/03/2018 until: 07/09/2019)
Number of shares: 6985
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
Limitation of transferability of registered shares: na prevod akcií je potrebný súhlas valného zhromaždenia
  (from: 08/17/2016 until: 07/02/2018)
Number of shares: 3942
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
Limitation of transferability of registered shares: na prevod akcií je potrebný súhlas valného zhromaždenia
  (from: 06/29/2013 until: 08/16/2016)
Number of shares: 3038
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
Limitation of transferability of registered shares: na prevod akcií je potrebný súhlas valného zhromaždenia
  (from: 01/30/2010 until: 06/28/2013)
Number of shares: 1900
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
Limitation of transferability of registered shares: na prevod akcií je potrebný súhlas valného zhromaždenia
  (from: 01/01/2009 until: 01/29/2010)
Number of shares: 1900
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: na prevod akcií je potrebný súhlas valného zhromaždenia
  (from: 06/17/2004 until: 12/31/2008)
Number of shares: 1900
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 01/31/2000 until: 06/16/2004)
Number of shares: 1900
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 03/10/1997 until: 01/30/2000)
Number of shares: 10
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 000 Sk
  (from: 02/10/1993 until: 03/09/1997)
Number of shares: 90
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 000 Sk
  (from: 02/10/1993 until: 03/09/1997)
Stockholder: 
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
Bratislava - mestská časť Ružinov 827 15
  (from: 07/05/2022)
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky
Mierová 19
Bratislava 827 15
  (from: 04/24/2009 until: 07/04/2022)
Supervisory board: 
Ing. Iveta Gajdácsová
Szondyho 5
Šahy 936 01
From: 06/18/2021
  (from: 07/21/2021)
Ing. Tatiana Daňková
279
Budkovce 072 15
From: 01/19/2023
  (from: 03/29/2023)
predseda dozornej rady Ing. Štefan Palka
Oravská 3
Nitra 949 01
From: 12/11/2023
  (from: 01/10/2024)
Ing. Marek Zálom
Priekopa 40
Priekopa 072 61
From: 12/11/2023
  (from: 01/10/2024)
Ing. Lucia Patznerová
Chrobáková 10
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 12/11/2023
  (from: 01/10/2024)
Ing. arch. Dezider Prikler
Ružová 27
Nitra 949 01
From: 12/11/2023
  (from: 01/10/2024)
Ing. Norbert Kádek
Tichá 8
Nové Zámky 940 02
From: 12/11/2023
  (from: 01/10/2024)
Ing. Ivan Šramko
Jeséniova 4
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 12/11/2023
  (from: 01/10/2024)
Ing. Rastislav Bielik
Dolná 141/28
Krakovany 922 02
From: 01/19/2024
  (from: 02/22/2024)
JUDr. Oliver Baláž
Vyšehradská 9
Bratislava
  (from: 02/10/1993 until: 05/15/1994)
Ing. Vladimír Báleš, , DrSc. - člen dozornej rady
Radlinského 9
Bratislava 811 07
From: 04/29/2002
  (from: 05/30/2002 until: 05/19/2003)
doc. JUDr. Ladislav Balko
Hargašova 25
Bratislava 841 06
From: 07/03/2009
  (from: 07/24/2009 until: 05/26/2010)
doc. JUDr. Ladislav Balko
Hargašova 25
Bratislava 841 06
From: 07/03/2009 Until: 04/20/2010
  (from: 05/27/2010 until: 05/26/2010)
JUDr. Marek Balko
Na Kalvárii 7416/36
Bratislava 811 04
From: 11/02/2010
  (from: 11/10/2010 until: 06/04/2012)
JUDr. Marek Balko
Na Kalvárii 7416/36
Bratislava 811 04
From: 11/02/2010 Until: 05/24/2012
  (from: 06/05/2012 until: 06/04/2012)
Ing. Milan Boháč
184
Plášťovice
  (from: 08/04/1995 until: 10/20/1998)
Zuzana Bollová - člen
Hállova 14
Bratislava 851 01
From: 02/27/2004
  (from: 06/16/2004 until: 02/20/2006)
Zuzana Bollová - člen
Hállova 14
Bratislava 851 01
From: 02/27/2004 Until: 12/22/2005
  (from: 02/21/2006 until: 02/20/2006)
Anna Bubeníková
Grassalkovichova 37
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 12/22/2005
  (from: 02/21/2006 until: 03/08/2006)
Ing. Anna Bubeníková - podpredseda
Grassalkovichova 37
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 12/22/2005
  (from: 03/09/2006 until: 12/27/2006)
Ing. Anna Bubeníková - podpredseda
Grassalkovichova 37
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 12/22/2005 Until: 11/20/2006
  (from: 12/28/2006 until: 12/27/2006)
Ing. Adriana Bujdáková
Rumančeková 6
Bratislava 821 01
From: 03/27/2017
  (from: 04/06/2017 until: 07/09/2019)
Ing. Adriana Bujdáková
Rumančeková 6
Bratislava 821 01
From: 03/27/2017 Until: 06/28/2019
  (from: 07/10/2019 until: 07/09/2019)
Štefan Capák
Šipossa 32
Šahy
  (from: 08/04/1995 until: 10/20/1998)
Ing. Július Czajtányi
Vinárska 46
Šahy
  (from: 02/10/1993 until: 08/03/1995)
JUDr. Alexander Erdős - podpredseda dozornej rady
Koprivnická č. 36
Bratislava 811 02
From: 12/18/2002
  (from: 05/20/2003 until: 06/15/2004)
JUDr. Alexander Erdős - podpredseda dozornej rady
Koprivnická č. 36
Bratislava 811 02
From: 12/18/2002 Until: 02/27/2004
  (from: 06/16/2004 until: 06/15/2004)
Zoltán Forgács - člen dozornej rady
Hviezdoslavova 20
Šahy
From: 03/06/2002
  (from: 05/22/2002 until: 07/29/2005)
Zoltán Forgács - člen dozornej rady
Hviezdoslavova 20
Šahy
From: 03/06/2002 Until: 06/16/2005
  (from: 07/30/2005 until: 07/29/2005)
Ing. Iveta Gajdácsová
Szondyho 5
Šahy 936 01
From: 12/09/2016
  (from: 12/16/2016 until: 07/20/2021)
Ing. Iveta Gajdácsová
Szondyho 5
Šahy 936 01
From: 12/09/2016 Until: 06/18/2021
  (from: 07/21/2021 until: 07/20/2021)
Ing. Milan Gál - člen dozornej rady
Janka Kráľa 27
Šahy 936 01
From: 04/29/2002
  (from: 05/30/2002 until: 05/19/2003)
Mgr. Ondrej Gömöry
Nemocničná 20
Veľký Krtíš 990 01
From: 09/11/2020
  (from: 10/23/2020 until: 01/09/2024)
Mgr. Ondrej Gömöry
Nemocničná 20
Veľký Krtíš 990 01
From: 09/11/2020 Until: 12/10/2023
  (from: 01/10/2024 until: 01/09/2024)
Ing. Peter Grófik
Peterská 18
Bratislava 821 03
From: 03/27/2017
  (from: 04/06/2017 until: 10/22/2020)
Ing. Peter Grófik
Peterská 18
Bratislava 821 03
From: 03/27/2017 Until: 09/10/2020
  (from: 10/23/2020 until: 10/22/2020)
Ing. Peter Grófik - podpredseda dozornej rady
Peterská 18
Bratislava 821 03
From: 05/25/2012
  (from: 06/05/2012 until: 04/05/2017)
Ing. Peter Grófik - podpredseda dozornej rady
Peterská 18
Bratislava 821 03
From: 05/25/2012 Until: 03/27/2017
  (from: 04/06/2017 until: 04/05/2017)
Mgr. Vladimír Halaj
Modré zeme 29
Lučenec 984 01
From: 09/11/2020
  (from: 10/23/2020 until: 01/09/2024)
Mgr. Vladimír Halaj
Modré zeme 29
Lučenec 984 01
From: 09/11/2020 Until: 12/10/2023
  (from: 01/10/2024 until: 01/09/2024)
PhDr. Zdenka Halgašová - člen dozornej rady
Ševčenkova č. 13
Bratislava 851 01
From: 12/18/2002
  (from: 05/20/2003 until: 06/15/2004)
PhDr. Zdenka Halgašová - člen dozornej rady
Ševčenkova č. 13
Bratislava 851 01
From: 12/18/2002 Until: 02/27/2004
  (from: 06/16/2004 until: 06/15/2004)
Peter Hanuš
Tešedíkova 50
Bratislava 841 06
From: 12/07/2012
  (from: 01/18/2013 until: 12/15/2016)
Peter Hanuš
Tešedíkova 50
Bratislava 841 06
From: 12/07/2012 Until: 12/09/2016
  (from: 12/16/2016 until: 12/15/2016)
Ing. Ladislav Haspel
Bôrik 7/A
Bratislava 811 02
From: 11/20/2006
  (from: 12/28/2006 until: 05/05/2009)
Ing. Ladislav Haspel
Bôrik 7/A
Bratislava 811 02
From: 11/20/2006 Until: 04/29/2009
  (from: 05/06/2009 until: 05/05/2009)
Ing. Ladislav Haspel
Bôrik 7/A
Bratislava 811 02
From: 04/29/2009
  (from: 05/06/2009 until: 11/09/2010)
Ing. Ladislav Haspel
Bôrik 7/A
Bratislava 811 02
From: 04/29/2009 Until: 11/02/2010
  (from: 11/10/2010 until: 11/09/2010)
Ing. Ladislav Haspel
Bôrik 7/A
Bratislava 811 02
From: 05/25/2012
  (from: 06/05/2012 until: 04/05/2017)
Ing. Ladislav Haspel
Bôrik 7/A
Bratislava 811 02
From: 05/25/2012 Until: 03/27/2017
  (from: 04/06/2017 until: 04/05/2017)
Ing. Karel Hirman - predseda
Slnečná 29
Košice 040 01
From: 11/02/2010
  (from: 11/10/2010 until: 06/04/2012)
Ing. Karel Hirman - predseda
Slnečná 29
Košice 040 01
From: 11/02/2010 Until: 05/24/2012
  (from: 06/05/2012 until: 06/04/2012)
Ing. Ladislav Holomány
Tvarožkova 7
Bratislava
  (from: 02/10/1993 until: 05/15/1994)
Ing. Eva Jedlovská
Karloveská 45
Bratislava 841 04
From: 03/27/2017
  (from: 04/06/2017 until: 10/22/2020)
Ing. Eva Jedlovská
Karloveská 45
Bratislava 841 04
From: 03/27/2017 Until: 09/10/2020
  (from: 10/23/2020 until: 10/22/2020)
Ing. Marián Ježek , CSc. - predseda
Jankolová 3
Bratislava
  (from: 02/10/1993 until: 05/15/1994)
Ing. Jozef Kaiser - predseda dozornej rady
Orechová 17
Bratislava
Until: 04/29/2002
  (from: 03/17/1999 until: 05/29/2002)
Ing. Jozef Kaiser - člen dozornej rady
Orechová 17
Bratislava 821 06
From: 04/29/2002
  (from: 05/30/2002 until: 12/27/2006)
Ing. Jozef Kaiser - člen dozornej rady
Orechová 17
Bratislava 821 06
From: 04/29/2002 Until: 11/20/2006
  (from: 12/28/2006 until: 12/27/2006)
Ján Kazár - člen
Štúrova 728/19
Liptovský Hrádok 033 01
From: 02/27/2004
  (from: 06/16/2004 until: 02/20/2006)
Ján Kazár - člen
Štúrova 728/19
Liptovský Hrádok 033 01
From: 02/27/2004 Until: 12/22/2005
  (from: 02/21/2006 until: 02/20/2006)
Ing. Peter Kliment - člen
M.R.Štefánika 34/1
Žiar nad Hronom
Until: 04/29/2002
  (from: 05/21/2002 until: 05/29/2002)
Ing. Peter Kliment - predseda dozornej rady
M.R.Štefánika 34/1
Žiar nad Hronom 965 01
From: 04/29/2002
  (from: 05/30/2002 until: 05/19/2003)
JUDr. Zuzana Kokavcová - člen dozornej rady
Kuzmányho 352/12
Brezno 977 01
From: 12/18/2002
  (from: 05/20/2003 until: 06/15/2004)
JUDr. Zuzana Kokavcová - člen dozornej rady
Kuzmányho 352/12
Brezno 977 01
From: 12/18/2002 Until: 02/27/2004
  (from: 06/16/2004 until: 06/15/2004)
Ing. Ľubica Kostovičová
Tranovského 2200/12
Bratislava 841 02
From: 12/09/2016
  (from: 12/16/2016 until: 05/07/2020)
Ing. Ľubica Kostovičová
Tranovského 2200/12
Bratislava 841 02
From: 12/09/2016 Until: 10/25/2019
  (from: 05/08/2020 until: 05/07/2020)
Mgr. Pavol Kravec - člen dozornej rady
243
Trnavá Hora
  (from: 03/17/1999 until: 05/20/2002)
Ing. Viliam Križan
Južná 32
Nitra 949 01
From: 11/20/2006
  (from: 12/28/2006 until: 05/05/2009)
Ing. Viliam Križan
Južná 32
Nitra 949 01
From: 11/20/2006 Until: 04/29/2009
  (from: 05/06/2009 until: 05/05/2009)
Ing. Viliam Križan
Južná 32
Nitra 949 01
From: 04/29/2009
  (from: 05/06/2009 until: 11/09/2010)
Ing. Viliam Križan
Južná 32
Nitra 949 01
From: 04/29/2009 Until: 11/02/2010
  (from: 11/10/2010 until: 11/09/2010)
Ing. Peter Krútil - člen dozornej rady
Ľ. Fullu 58
Bratislava
  (from: 10/21/1998 until: 03/16/1999)
Ing. Jaroslav Kubečka - predseda
Piaristická 20
Trenčín
  (from: 05/16/1994 until: 08/03/1995)
Ing. Peter Magvaši , CSc., hosť. Prof.
Cesta k lesu 1
Martin 036 01
From: 05/25/2012
  (from: 06/05/2012 until: 04/05/2017)
Ing. Peter Magvaši , CSc., hosť. Prof.
Cesta k lesu 1
Martin 036 01
From: 05/25/2012 Until: 03/27/2017
  (from: 04/06/2017 until: 04/05/2017)
JUDr. Dušan Mach
Mestský park 3342/1
Košice - Staré mesto 040 01
From: 03/27/2017
  (from: 04/06/2017 until: 10/22/2020)
JUDr. Dušan Mach
Mestský park 3342/1
Košice - Staré mesto 040 01
From: 03/27/2017 Until: 09/10/2020
  (from: 10/23/2020 until: 10/22/2020)
JUDr. Dušan Mach - predseda
Mestský park 1/3342
Košice 040 11
From: 04/29/2009
  (from: 07/02/2009 until: 11/09/2010)
JUDr. Dušan Mach - predseda
Mestský park 1/3342
Košice 040 11
From: 04/29/2009 Until: 11/02/2010
  (from: 11/10/2010 until: 11/09/2010)
JUDr. Dušan Mach - predseda
Plzenská 65
Košice 040 11
From: 11/20/2006
  (from: 12/28/2006 until: 05/05/2009)
JUDr. Dušan Mach - predseda
Plzenská 65
Košice 040 11
From: 11/20/2006 Until: 04/29/2009
  (from: 05/06/2009 until: 05/05/2009)
JUDr. Dušan Mach - predseda
Plzenská 65
Košice 040 11
From: 04/29/2009
  (from: 05/06/2009 until: 07/01/2009)
JUDr. Dušan Mach - predseda dozornej rady
Mestský Park 3342/1
Košice-Staré Mesto 040 01
From: 05/25/2012
  (from: 06/05/2012 until: 04/05/2017)
JUDr. Dušan Mach - predseda dozornej rady
Mestský Park 3342/1
Košice-Staré Mesto 040 01
From: 05/25/2012 Until: 03/27/2017
  (from: 04/06/2017 until: 04/05/2017)
Miroslav Marek
Heydukova 23
Bratislava 811 04
From: 12/22/2005
  (from: 02/21/2006 until: 12/27/2006)
Miroslav Marek
Heydukova 23
Bratislava 811 04
From: 12/22/2005 Until: 11/20/2006
  (from: 12/28/2006 until: 12/27/2006)
Ing. Martin Masár
Adámiho 14
Bratislava 841 05
From: 09/11/2020
  (from: 10/23/2020 until: 01/09/2024)
Ing. Martin Masár
Adámiho 14
Bratislava 841 05
From: 09/11/2020 Until: 12/10/2023
  (from: 01/10/2024 until: 01/09/2024)
JUDr. Tibor Menyhart
Tehelná 2
Bratislava 831 03
From: 08/08/2008
  (from: 08/26/2008 until: 01/03/2012)
JUDr. Tibor Menyhart
Tehelná 2
Bratislava 831 03
From: 08/08/2008 Until: 11/16/2011
  (from: 01/04/2012 until: 01/03/2012)
Daniel Mihok
Komenského 4
Modra 900 01
From: 12/22/2005
  (from: 02/21/2006 until: 03/08/2006)
Ing. Daniel Mihok , PhD. - predseda
Komenského 4
Modra 900 01
From: 12/22/2005
  (from: 03/09/2006 until: 12/27/2006)
Ing. Daniel Mihok , PhD. - predseda
Komenského 4
Modra 900 01
From: 12/22/2005 Until: 11/20/2006
  (from: 12/28/2006 until: 12/27/2006)
Ing. Ivan Mišík
Donská 9
Bratislava
  (from: 03/10/1997 until: 10/20/1998)
Ing. Ivan Mišík - podpredseda dozornej rady
Donská 9
Bratislava
  (from: 10/21/1998 until: 03/16/1999)
Ing. Jozef Mlynár
Gallayovej 4
Bratislava
  (from: 02/10/1993 until: 10/20/1998)
Ing. Marián Mojžiš
Budyšínska 18
Bratislava 831 03
  (from: 08/04/1995 until: 03/09/1997)
Ing. Peter Moravčík - člen dozornej rady
88
Bučany
  (from: 10/21/1998 until: 05/21/2002)
Ing. Peter Moravčík
88
Bučany 919 28
From: 12/14/2011
  (from: 01/04/2012 until: 07/09/2012)
Ing. Peter Moravčík
88
Bučany 919 28
From: 12/14/2011 Until: 06/25/2012
  (from: 07/10/2012 until: 07/09/2012)
Mgr. Ladislav Nagy - podpredseda
Tulipánová 8
Tornaľa 982 01
From: 11/02/2010
  (from: 11/10/2010 until: 06/04/2012)
Mgr. Ladislav Nagy - podpredseda
Tulipánová 8
Tornaľa 982 01
From: 11/02/2010 Until: 05/24/2012
  (from: 06/05/2012 until: 06/04/2012)
PhDr. Ján Oravec - člen dozornej rady
23
Rozbehy
  (from: 08/27/2001 until: 05/29/2002)
Ing. Viktor Palko
1. Mája 61/2
Čierna nad Tisou 076 43
From: 03/27/2017
  (from: 04/06/2017 until: 10/22/2020)
Ing. Viktor Palko
1. Mája 61/2
Čierna nad Tisou 076 43
From: 03/27/2017 Until: 09/10/2020
  (from: 10/23/2020 until: 10/22/2020)
Ing. Dušan Pekár
Martinská 37
Bratislava 821 05
From: 11/02/2010
  (from: 11/10/2010 until: 06/04/2012)
Ing. Dušan Pekár
Martinská 37
Bratislava 821 05
From: 11/02/2010 Until: 05/24/2012
  (from: 06/05/2012 until: 06/04/2012)
Ing. Jolana Petrášová
Vlčie hrdlo 47
Bratislava 821 07
  (from: 08/04/1995 until: 10/20/1998)
Ing. Jolana Petrášová - člen dozornej rady
Vlčie hrdlo 47
Bratislava
  (from: 10/21/1998 until: 03/16/1999)
Ing. Jolana Petrášová - podpredsedníčka dozornej rady
Vlčie Hrdlo 47
Bratislava
Until: 04/29/2002
  (from: 03/17/1999 until: 05/29/2002)
Ing. Ján Petrovič - člen dozornej rady
Hlaváčikova 33
Bratislava 841 05
From: 04/29/2002
  (from: 05/30/2002 until: 05/19/2003)
Ing. Milan Piršel - predseda dozornej rady
Prokofievova 14
Bratislava
  (from: 10/21/1998 until: 03/16/1999)
Ing. Miroslav Piršel - podpredseda
Prokofievova 14
Bratislava
  (from: 03/10/1997 until: 10/20/1998)
Ing. Mikuláš Rakovský
Klemensova 2487/7
Bratislava 811 09
From: 11/20/2006
  (from: 12/28/2006 until: 05/05/2009)
Ing. Mikuláš Rakovský
Klemensova 2487/7
Bratislava 811 09
From: 11/20/2006 Until: 04/29/2009
  (from: 05/06/2009 until: 05/05/2009)
Ing. Mikuláš Rakovský
Klemensova 2487/7
Bratislava 811 09
From: 04/29/2009
  (from: 05/06/2009 until: 11/09/2010)
Ing. Mikuláš Rakovský
Klemensova 2487/7
Bratislava 811 09
From: 04/29/2009 Until: 11/02/2010
  (from: 11/10/2010 until: 11/09/2010)
Ing. Július Rezeš
Lučenecká 1
Košice 040 11
From: 11/20/2006
  (from: 12/28/2006 until: 05/05/2009)
Ing. Július Rezeš
Lučenecká 1
Košice 040 11
From: 11/20/2006 Until: 04/29/2009
  (from: 05/06/2009 until: 05/05/2009)
Ing. Július Rezeš
Lučenecká 1
Košice 040 11
From: 04/29/2009
  (from: 05/06/2009 until: 11/09/2010)
Ing. Július Rezeš
Lučenecká 1
Košice 040 11
From: 04/29/2009 Until: 11/02/2010
  (from: 11/10/2010 until: 11/09/2010)
Milan Roman
Dr. Clementisa 39
Skalica 909 01
From: 11/02/2010
  (from: 11/10/2010 until: 06/04/2012)
Milan Roman
Dr. Clementisa 39
Skalica 909 01
From: 11/02/2010 Until: 05/24/2012
  (from: 06/05/2012 until: 06/04/2012)
RNDr. Martin Ružinský , PhD. - člen dozornej rady
208
Borša 076 32
From: 05/23/2002
  (from: 05/30/2002 until: 08/25/2008)
RNDr. Martin Ružinský , PhD. - člen dozornej rady
208
Borša 076 32
From: 05/23/2002 Until: 08/08/2008
  (from: 08/26/2008 until: 08/25/2008)
RNDr. Martin Ružinský , PhD. - člen dozornej rady
208
Borša 076 32
From: 08/08/2008
  (from: 08/26/2008 until: 04/23/2009)
RNDr. Martin Ružinský , PhD. - člen dozornej rady
208
Borša 076 32
From: 08/08/2008 Until: 04/17/2009
  (from: 04/24/2009 until: 04/23/2009)
JUDr. Ján Sabol - člen dozornej rady
Hlaváčikova 39
Bratislava
  (from: 03/17/1999 until: 08/26/2001)
Ing. Ladislav Sandtner
Hlavná 75
Ivanka pri Dunaji
  (from: 05/16/1994 until: 10/20/1998)
Ing. Juraj Sedlář
Metodova 21
Nitra 949 01
From: 11/02/2010
  (from: 11/10/2010 until: 06/04/2012)
Ing. Juraj Sedlář
Metodova 21
Nitra 949 01
From: 11/02/2010 Until: 05/24/2012
  (from: 06/05/2012 until: 06/04/2012)
Ladislav Semjan
175
Budkovce
  (from: 02/10/1993 until: 08/03/1995)
Ing. Veronika Solíková , PhD.
Kaštieľska 17474/4
Bratislava 821 05
From: 09/11/2020
  (from: 10/23/2020 until: 01/09/2024)
Ing. Veronika Solíková , PhD.
Kaštieľska 17474/4
Bratislava 821 05
From: 09/11/2020 Until: 12/10/2023
  (from: 01/10/2024 until: 01/09/2024)
Ing. Milan Staňo
Bottova 1324/84
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 11/01/2019
  (from: 05/08/2020 until: 10/22/2020)
Ing. Milan Staňo
Bottova 1324/84
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 11/01/2019 Until: 09/10/2020
  (from: 10/23/2020 until: 10/22/2020)
Radovan Stretavský - člen
Petrovce nad Laborcom 135
Michalovce 072 21
From: 02/27/2004
  (from: 06/16/2004 until: 02/20/2006)
Radovan Stretavský - člen
Petrovce nad Laborcom 135
Michalovce 072 21
From: 02/27/2004 Until: 12/22/2005
  (from: 02/21/2006 until: 02/20/2006)
Ing. Ivan Svítek
Holíčska 4
Bratislava
  (from: 04/10/1996 until: 03/09/1997)
Ing. Ivan Svítek - podpredseda
Holíčska 4
Bratislava
  (from: 02/10/1993 until: 04/09/1996)
Szilárd Szedlár
Murgašova 23
Šaľa 927 00
From: 06/16/2005
  (from: 07/30/2005 until: 08/25/2008)
Szilárd Szedlár
Murgašova 23
Šaľa 927 00
From: 06/16/2005 Until: 08/08/2008
  (from: 08/26/2008 until: 08/25/2008)
Ing. Ľudovít Šrenkel , PhD.
Sládkovičova 1223/71
Kysucké Nové Mesto 024 04
From: 09/11/2020
  (from: 01/26/2022 until: 01/09/2024)
Ing. Ľudovít Šrenkel , PhD.
Sládkovičova 1223/71
Kysucké Nové Mesto 024 04
From: 09/11/2020 Until: 12/10/2023
  (from: 01/10/2024 until: 01/09/2024)
Ing. Ľudovít Šrenkl , PhD.
Sládkovičova 1223/71
Kysucké Nové Mesto 024 04
From: 09/11/2020
  (from: 10/23/2020 until: 01/25/2022)
Peter Šťastný
B. Tablica 88
Dudince 962 71
From: 12/07/2012
  (from: 01/18/2013 until: 12/15/2016)
Peter Šťastný
B. Tablica 88
Dudince 962 71
From: 12/07/2012 Until: 12/09/2016
  (from: 12/16/2016 until: 12/15/2016)
Peter Šťastný
B.Tablica 88
Dudince 962 71
From: 06/16/2005
  (from: 07/30/2005 until: 08/25/2008)
Peter Šťastný
B.Tablica 88
Dudince 962 71
From: 06/16/2005 Until: 08/08/2008
  (from: 08/26/2008 until: 08/25/2008)
Peter Šťastný
B.Tablica 88
Dudince 962 71
From: 06/16/2005 Until: 08/08/2008
  (from: 08/26/2008 until: 08/28/2008)
Peter Šťastný - člen dozornej rady
B. Tablica 88
Dudince 962 71
From: 08/08/2008
  (from: 08/29/2008 until: 01/17/2013)
Peter Šťastný - člen dozornej rady
B. Tablica 88
Dudince 962 71
From: 08/08/2008 Until: 12/07/2012
  (from: 01/18/2013 until: 01/17/2013)
Juraj Štoffa - člen
Záhradná 2
Sabinov 083 01
From: 02/27/2004
  (from: 06/16/2004 until: 02/20/2006)
Juraj Štoffa - člen
Záhradná 2
Sabinov 083 01
From: 02/27/2004 Until: 12/22/2005
  (from: 02/21/2006 until: 02/20/2006)
Rita Tronyalová - predseda dozornej rady
Hurbanova č. 4
Senec 903 01
From: 12/18/2002 Until: 02/27/2004
  (from: 06/16/2004 until: 06/15/2004)
Ing. Rita Tronyalová - predseda dozornej rady
Hurbanova č. 4
Senec 903 01
From: 12/18/2002
  (from: 05/20/2003 until: 06/15/2004)
JUDr. Milan Valašik
Vajnorská 98/E
Bratislava 831 04
From: 05/25/2012
  (from: 06/05/2012 until: 04/05/2017)
JUDr. Milan Valašik
Vajnorská 98/E
Bratislava 831 04
From: 05/25/2012 Until: 03/27/2017
  (from: 04/06/2017 until: 04/05/2017)
JUDr. Milan Valašik
Vajnorská 98/E
Bratislava 831 04
From: 03/27/2017
  (from: 04/06/2017 until: 10/22/2020)
JUDr. Milan Valašik
Vajnorská 98/E
Bratislava 831 04
From: 03/27/2017 Until: 09/10/2020
  (from: 10/23/2020 until: 10/22/2020)
Ing. Ján Vančo
Na Vŕšku 2
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 05/13/2022
  (from: 07/08/2022 until: 01/09/2024)
Ing. Ján Vančo
Na Vŕšku 2
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 05/13/2022 Until: 12/10/2023
  (from: 01/10/2024 until: 01/09/2024)
Štefan Vaško
Volgogradská 38
Prešov 080 01
From: 12/22/2005
  (from: 02/21/2006 until: 03/08/2006)
Ing. Štefan Vaško
Volgogradská 38
Prešov 080 01
From: 12/22/2005
  (from: 03/09/2006 until: 12/27/2006)
Ing. Štefan Vaško
Volgogradská 38
Prešov 080 01
From: 12/22/2005 Until: 11/20/2006
  (from: 12/28/2006 until: 12/27/2006)
Ing. Richard Weber
Námestie slobody 13
Bratislava 811 06
From: 09/11/2020
  (from: 10/23/2020 until: 07/07/2022)
Ing. Richard Weber
Námestie slobody 13
Bratislava 811 06
From: 09/11/2020 Until: 05/11/2022
  (from: 07/08/2022 until: 07/07/2022)
Ing. Marek Zálom
40
Priekopa 072 61
From: 05/29/2009
  (from: 07/02/2009 until: 01/17/2013)
Ing. Marek Zálom
40
Priekopa 072 61
From: 05/29/2009 Until: 12/07/2012
  (from: 01/18/2013 until: 01/17/2013)
Ing. Marek Zálom
Priekopa 40
Priekopa 072 61
From: 06/18/2021
  (from: 07/21/2021 until: 12/28/2022)
Ing. Marek Zálom
Priekopa 40
Priekopa 072 61
From: 06/18/2021 Until: 10/16/2022
  (from: 12/29/2022 until: 12/28/2022)
Ing. Marek Zálom
Priekopa 40
Priekopa 072 61
From: 12/07/2012
  (from: 01/18/2013 until: 12/15/2016)
Ing. Marek Zálom
Priekopa 40
Priekopa 072 61
From: 12/07/2012 Until: 12/09/2016
  (from: 12/16/2016 until: 12/15/2016)
Ing. Marek Zálom
Priekopa 40
Priekopa 072 61
From: 12/09/2016
  (from: 12/16/2016 until: 07/20/2021)
Ing. Marek Zálom
Priekopa 40
Priekopa 072 61
From: 12/09/2016 Until: 06/18/2021
  (from: 07/21/2021 until: 07/20/2021)
Ing. Jozef Žilík
Fučíkova J/612
Poltár 987 01
From: 05/25/2012
  (from: 06/05/2012 until: 04/05/2017)
Ing. Jozef Žilík
Fučíkova J/612
Poltár 987 01
From: 05/25/2012 Until: 03/27/2017
  (from: 04/06/2017 until: 04/05/2017)
Ing. Ján Žitniak - člen dozornej rady
63
Dudince
  (from: 10/21/1998 until: 05/21/2002)
Ing. Ján Žitniak - člen dozornej rady
63
Dudince
From: 03/06/2002
  (from: 05/22/2002 until: 05/29/2002)
Ing. Ján Žitniak - podpredseda dozornej rady
63
Dubnica 962 71
From: 03/06/2002
  (from: 05/30/2002 until: 05/19/2003)
Ing. Ján Žitniak - člen dozornej rady
B.Tablica 63
Dudince 962 71
From: 03/06/2002
  (from: 05/20/2003 until: 07/29/2005)
Ing. Ján Žitniak - člen dozornej rady
B.Tablica 63
Dudince 962 71
From: 03/06/2002 Until: 06/16/2005
  (from: 07/30/2005 until: 07/29/2005)
Mgr. Vendelín Migra
Vladimíra Clementisa 23
Trnava 917 01
From: 10/25/2019 Until: 01/19/2024
  (from: 02/22/2024 until: 02/21/2024)
Mgr. Vendelín Migra
Vladimíra Clementisa 23
Trnava 917 01
From: 10/25/2019
  (from: 05/08/2020 until: 02/21/2024)
Jurij Dimitrievič Ivanov - člen dozornej rady
Leninski prospekt 32-137
Moskva 119334
Ruská federácia
From: 04/29/2002
  (from: 05/30/2002 until: 09/05/2007)
Jurij Dimitrievič Ivanov - člen dozornej rady
Leninski prospekt 32-137
Moskva 119334
Ruská federácia
From: 04/29/2002 Until: 04/29/2007
  (from: 09/06/2007 until: 09/05/2007)
Other legal facts: 
Zakladateľom akciovej spoločnosti je Minis- terstvo hospodárstva SR. Spoločnosť je zalo- žená v súlade s ustanovením § 154 a nasledujúcich Obchodného zákonníka. Živnostenský list bol vydaný Obvodným úradom Bratislava 2 dňa 29.12.1992. Notárska zápisnica č. Nz 622/ 92 zo dňa 11.12.1992, rovnopis č. N 673/92. Stanovy akciovej spoločnosti boli prijaté dňa 22.12.1992, zakladateľská listina je zo dňa 22.12.1992 - /notárska zápisnica č. N 703/92, Nz 652/92/. Stary spis: Sa 1000
  (from: 02/10/1993)
Zápisnica z valného zhromaždenia a.s. Transpetrol zo dňa 20.4.1994. Stanovy TRANSPETROL a.s., prijaté na valnom zhromaždení dňa 20.4.1994. Stary spis: Sa 1000
  (from: 05/16/1994)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.3.1995. Notárska zápisnica č. Nz 159/95 napísaná dňa 20.04.1995 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 20.04.1995, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1000
  (from: 08/04/1995)
Notárska zápisnica Nz 386/95 zo dňa 6.9.1995. Stary spis: Sa 1000
  (from: 10/19/1995)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromažde- nia, konaného dňa 11.12.1995. Zápisnica z valného zhromaždenia, konaného dňa 11.12.1995, ktorého priebeh bol osvedče- ný notárskou zápisnicou č. Nz 539/95 zo dňa 11.12.1995 spísanou notárom Miloslavom Kováčom. Stary spis: Sa 1000
  (from: 04/10/1996)
Notárska zápisnica Nz 167/96 zo dňa 22.4.1996 a stanovy spoločnosti, zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 4.12.1996. Stary spis: Sa 1000
  (from: 03/10/1997)
Úplné znenie Stanov spoločnosti schválené valným zhromaždením spoločnosti dňa 7.5.1998.
  (from: 10/21/1998)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 16.10.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do not.záp. č. N 280/98, Nz 283/98 schválilo zmenu stanov v časti predmet činnosti Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 10.12.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 487/98, Nz 455/98 schválilo zmenu stanov. Mimoriadne valné zhromaždenie, priebeh ktorého bol osvedčený do not.záp. č. Nz 8/99 dňa 20.1.1999 schválilo odvolanie a voľbu členov predstavenstva a dozornej rady.
  (from: 03/17/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice Nz 370/01 napísanej dňa 3.7.2001 notárom JUDr. Lošonským na ktorom bola schválená zmena v dozornej rade.
  (from: 08/27/2001)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.9.2001.
  (from: 05/21/2002)
Hlásenie o výsledku volieb dozornej rady zo dňa 5.3.2002 - 6.3.2002.
  (from: 05/22/2002)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č.Nz 343/2002 dňa 29.4.2002 notárom JUDr. Ľubomírom Vlhom, na ktorom bola schválená zmena stanov. Ing.Miroslav Čurilla, deň zániku funkcie 20.1.2002. Hlásenie o výsledku volieb dozornej rady zo dňa 22.5. - 23.5.2002.
  (from: 05/30/2002)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného 30. 5. 2002, na ktorom bola schválená zmena stanov, osvedčená do notárskej zápisnice č. Nz 438/2002 napísanej Mgr. Tomášom Leškovským notárskym kandidátom JUDr. Ľubomíra Vlhu.
  (from: 07/29/2002)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2002, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene v orgánoch spoločnosti. Funkcia člena predstavenstva Ing. P. Námešného sa končí dňom 18.12.2002. Funkcia členov dozornej rady Ing. J. Petroviča, Ing. M. Gála sa končí dňom 18.12.2002.
  (from: 05/20/2003)
Notárska zápisnica N 2370/03, Nz 80486/03 spísaná dňa 12.09.2003 notárskym kandidátom Mgr. Leškovským notára JUDr. Vlhu osvečujúca priebeh mimoriadneho zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou TPF leasing s.r.o. a TRANSPETROL TRANZIT a.s. a schválená zmluva o zlúčení. Obchodná spoločnosť TRANSPETROL, a.s. sa dňom 29.02.2004 stáva právnym zástupcom zanikajúcich spoločností TPF leasing s.r.o., Šumavská 38, 826 60 Bratislava, IČO: 31 405 495 a TRNASPETROL TRANZIT a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, IČO: 31 367 313 a prechádzajú na ňu všetky práva a záväzky zanikajúcich spoločností.
  (from: 02/17/2004)
Spoločnosť je právnym nástupcom spoločnosti TRANSPETROL SERVIS a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, IČO: 35 686 430, ktorá bola zrušená na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 27.02.2004 a ktorá zanikla v dôsledku zlúčenia so spoločnosťou TRANSPETROL a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, IČO: 31 341 977 ku dňu 16.06.2004.
  (from: 06/16/2004)
Hlásenie o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami obchodnej spoločnosti zo dňa 16.06.2005.
  (from: 07/30/2005)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 22.12.2005.
  (from: 02/21/2006)
Zápisnica z valného zhromaždnenia N 1918/2006, Nz 16654/2006, NCRIs 16557/2006 konaného dňa 24.4.2006 napísaná notárom Mgr. Tomášom Leškovským dňa 2.5.2006 - rozšírenie predmetu činnosti.
  (from: 05/19/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1388/2009, Nz 12192/2009, NCRls 12332/2009 zo dňa 17.04.2009. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 33/2009, Nz 12277/2009, NCRls 12422/2009 zo dňa 17.04.2009.
  (from: 04/24/2009)
Notárska zápisnica N 35/2009, Nz 13196/2009, NCRls 13353/2009 zo dňa 24.4.2009.
  (from: 05/05/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.04.2009.
  (from: 05/06/2009)
Hlásenie o výsledku volieb do dozornej rady zo dňa 29.5.2009.
  (from: 07/02/2009)
Notárska zápisnica č. N 59/2009, Nz 22637/2009 zo dňa 03.07.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 07/24/2009)
Notárska zápisnica N 186/2009, Nz 54316/2009, NCRls 54941/2009 zo dňa 18.12.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 01/30/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.04.2010.
  (from: 05/27/2010)
Notárska zápisnica N 63/2010, Nz 21422/2010, NCRls 21741/2010 zo dňa 15.6.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 07/07/2010)
Notárska zápisnica N 354/2010, Nz 40769/2010 zo dňa 02.11.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 11/10/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.05.2012.
  (from: 06/05/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.05.2012.
  (from: 06/09/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.06.2012.
  (from: 07/10/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára o poverení predstavenstva na prijatie rozhodnutia o zvýšení základného imania spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 712/2012, Nz 56952/2012, NCRls 57813/2012 zo dňa 18.12.2012
  (from: 01/04/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.01.2013.
  (from: 02/01/2013)
Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu zasadnutia predstavenstva č. N 344/2013, Nz 20795/2013, NCRls 21216/2013 zo dňa 20.06.2013.
  (from: 07/23/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2016
  (from: 08/17/2016)
Notárská zápisnica - osvedčenie o priebehu zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.06.2016
  (from: 08/17/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.10.2016.
  (from: 10/22/2016)
Hlásenie o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti konaných v dňoch 07.12.2016 a 08.12.2016.
  (from: 12/16/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.01.2017
  (from: 02/07/2017)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.03.2017.
  (from: 04/06/2017)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 272/2018, Nz 21402/2018, NCRls 21785/2018 zo dňa 28.06.2018.
  (from: 07/03/2018)
Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia č. N 344/2013, Nz 20795/2013, NCRls 21216/2013 zo dňa 20.06.2013.
  (from: 06/29/2013 until: 07/22/2013)
Date of updating data in databases:  04/18/2024
Date of extract :  04/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person