Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  527/B

Business name: 
Hotely mládeže Slovakia, a.s.
  (from: 04/19/1993)
Registered seat: 
Pražská 11
Bratislava 811 04
  (from: 06/03/2008)
Identification number (IČO): 
31 347 771
  (from: 04/19/1993)
Date of entry: 
01/01/1993
  (from: 04/19/1993)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/19/1993)
Objects of the company: 
hotely s možnosťami stravovania od triedy **
  (from: 07/18/2003)
nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/18/2003)
prenájom budov a zariadení
  (from: 07/18/2003)
vydavateľská a distribučná činnosť
  (from: 07/18/2003)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 07/18/2003)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 07/18/2003)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iný prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 07/18/2003)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 06/03/2008)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
  (from: 06/03/2008)
zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
  (from: 06/03/2008)
správa bytového a nebytového fondu
  (from: 02/28/2009)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/18/2003)
Mgr. Daniela Vlčková - Chairman of the Board of Directors
Londýnská 559/11
Praha 2 120 00
Česká republika
From: 04/24/2023
  (from: 05/05/2023)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 05/05/2023)
Capital: 
5 000 000 EUR Paid up: 5 000 000 EUR
  (from: 11/21/2015)
Shares: 
Number of shares: 5000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 EUR
  (from: 05/06/2017)
Stockholder: 
Nadácia Intenda
Pražská 11
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
  (from: 11/15/2022)
Supervisory board: 
Lucia Arbetová
Čsl. parašutistov 31
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
From: 05/18/2021
  (from: 06/30/2021)
Juraj Lizák
Jána Smreka 12
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 08
From: 05/18/2021
  (from: 06/30/2021)
Mgr. Peter Zubaľ
Obecná 232
Radvaň nad Laborcom 067 01
From: 04/24/2023
  (from: 05/05/2023)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 31.12.1992 a rozhodnutím zakladateľa zo dňa 31.12.1992 podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1040
  (from: 04/19/1993)
Zmena stanov zo dňa 12.10.1994 a 13.10.1994 not. záp. č. N 121/94, Nz 109/94, N 122/94, Nz 110/94 spísanou JUDr. Brenčičovou, notár- kou. Stary spis: Sa 1040
  (from: 11/11/1994)
Notárska zápisnica N 5/95 zo dňa 09.01.1995 spísaná JUDr. Bukovčákovou. Stary spis: Sa 1040
  (from: 08/10/1995)
Notárska zápisnica N 61/96, Nz 61/96 zo dňa 29.5.1996. Stary spis: Sa 1040
  (from: 07/16/1996)
Notárska zápisnica N 45/97, Nz 45/97 zo dňa 25.3.1997 osvedčujúca priebeh valného zhro- maždenia, na ktorom boli doplnené stanovy. Notárska zápisnica N 81/96, Nz 81/96 zo dňa 19.6.1997. Stary spis: Sa 1040
  (from: 11/04/1997)
Zmena stanov v časti predmet činnosti, schválená valným zhromaždením dňa 5.11.1997, prie- beh ktorého bol osvedčený do notárskej zápis- nice č. N 216/97, Nz 216/97. Stary spis: Sa 1040
  (from: 01/28/1998)
Výňatok z uznesenia Rady FDaM zo dňa 23.3.1999. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 23.3.1999
  (from: 07/06/1999)
Zápisnica z mimoriadneho VZ zo dňa 28.5.99 na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho VZ vo forme notárskej zápisnice zo dňa 27.9.1999 č. N 432/99, Nz 432/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/05/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.4.2000. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.12.2000. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.2.2001.
  (from: 05/29/2001)
Notárska zápisnica č. N 187/2001, Nz 178/2001 zo dňa 20.6.2001.
  (from: 08/27/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 19.12.2001.
  (from: 02/15/2002)
Zápisnice zo zasadnutia valných zhromaždení dňa 8.3.2002 osvedčené do notárskej zápisnice č. N 91/2002, NZ 90/2002, dňa 17.4.2002, 3.7.2002, 14.8.2002.
  (from: 01/13/2003)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.01.2003. Notárska zápisnica č. N 21/2003, Nz 10303/2003 zo dňa 12.02.2003, osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o schválenie nových stanov spoločnosti.
  (from: 07/18/2003)
Rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 27.3.2008 spísané vo forme notárskej zápisnice N 161/2008, Nz 12694/2008, zo dňa 29.4.2008 N 303/2008, Nz 18027/2008, a zo dňa 22.5.2008.
  (from: 06/03/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 1.10.2008.
  (from: 10/11/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 520/2008, Nz 62197/2008 zo dňa 17.12.2008.
  (from: 01/10/2009)
Notárska zápisnica N 148/2009, Nz 2063/2009, NCRls 2050/2009 zo dňa 26.1.2009 v znení opravnej doložky zo dňa 23.2.2009.
  (from: 02/28/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 765/2009, Nz 49715/2009, NCRls 50300/2009 zo dňa 10.12.2009. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.12.2009.
  (from: 12/29/2009)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 24.2.2010.
  (from: 03/12/2010)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 06.10.2010
  (from: 11/24/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.09.2010, zo dňa 08.10.2010
  (from: 11/24/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.11.2011, zo dňa 24.01.2012 a zo dňa 03.02.2012. Zápisnica o priebehu volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti zo dňa 20.12.2011 a zo dňa 13.02.2012.
  (from: 04/13/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.11.2013.
  (from: 01/30/2014)
Zápisnica z priebehu konania volieb členov dozornej rady volených zamestnancami konaných v dňoch 17. a 18.12.2013.
  (from: 01/30/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.06.2014.
  (from: 07/01/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.03.2015, 08.04.2015, 10.04.2015.
  (from: 04/25/2015)
Rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti zo dňa 19.05.2016, 27.06.2016, 21.07.2016 a 10.10.2016
  (from: 11/25/2016)
Notárska zápisnica č. N 1136/2018, Nz 32215/2018, NCRls 32786/2018 zo dňa 02.10.2018.
  (from: 10/17/2018)
Date of updating data in databases:  09/22/2023
Date of extract :  09/25/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person