Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  767/B

Business name: 
IBeA 3, a.s.
  (from: 12/12/1994)
Registered seat: 
Vajnorská 135
Bratislava 831 04
  (from: 08/09/2013)
Identification number (IČO): 
31 670 571
  (from: 12/12/1994)
Date of entry: 
04/21/1993
  (from: 12/12/1994)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/12/1994)
Objects of the company: 
strážna služba v rozsahu podľa § 3 písm. a),b),c),d),e),f),g),h),i) zákona č. 573/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti
  (from: 03/29/2017)
detektívna služba v rozsahu podľa § 4 ods. 1 písm. a) až f) zákona č. 47/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti
  (from: 03/29/2017)
odborná príprava a poradenstvo v rozsahu podľa § 5 písm. a),b),e),f) zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti
  (from: 03/29/2017)
technická služba v rozsahu podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z o súkromnej bezpečnosti
  (from: 07/01/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/12/2001)
JUDr. Ján Kováč - predseda
Limbová 2650/10
Bratislava 831 01
  (from: 12/15/2009)
JUDr. Silvester Hupka , CSc. - člen
Sklabinská 6
Bratislava 831 06
From: 06/10/2006 Until: 02/17/2017
  (from: 03/29/2017)
Ing. Ondrej Šofranko - člen
Štefánikova 12
Košice 040 01
From: 06/10/2006
  (from: 07/21/2006)
PhDr. Ján Kopčan
Budatínska 17
Bratislava 851 05
From: 02/17/2017
  (from: 03/29/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 03/12/2001)
Capital: 
368 860 EUR Paid up: 368 860 EUR
  (from: 12/15/2009)
Shares: 
Number of shares: 111
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 12/15/2009)
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 34 EUR
  (from: 12/15/2009)
Stockholder: 
JUDr. Ján Kováč
Limbová 2650/10
Bratislava-Nové Mesto 831 01
  (from: 12/15/2009)
Supervisory board: 
Ján Kopčan - predseda
Budatínska 17
Bratislava
From: 05/19/1999 Until: 02/17/2017
  (from: 03/29/2017)
Jaroslav Kopčan - člen
Štvrť SNP 681/82
Trenčianske Teplice
  (from: 05/19/1999)
Ing. Tomáš Turčík
A. Hlinku 6
Zvolen 960 01
From: 06/12/2013
  (from: 08/09/2013)
Peter Szászik
Trnavská 111
Bernolákovo 900 27
From: 02/17/2017
  (from: 03/29/2017)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľ skou zmluvou zo dňa 24. 3. 1993 podľa § 154 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 4. 10. 1993. Stary spis: Sa 1342
  (from: 12/12/1994)
Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená notárskou zápisnicou zo dňa 15. 7. 1994 č. Nz 326/94. Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená notárskou zápisnicou zo dňa 16. 7. 1991 č. Nz 623/94. Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená notárskou zápisnicou zo dňa 19. 12. 1994. Stary spis: Sa 1342
  (from: 01/16/1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená notárskou zápisnicou N 411/95, Nz 396/95 zo dňa 12.09.1995. Stary spis: Sa 1342
  (from: 11/14/1995)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia konaného dňa 30.04.1996 vo forme notárskej zápisnice Nz 85/96. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenie 14.05.1996 vo forme notárskej zápisnice Nz 100/96. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia konaného dňa 21.05.1996 vo forme notárskej zápisnice Nz 105/96. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 13.06.1996. Stary spis: Sa 1342
  (from: 09/16/1996)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 16.10.1996. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 17.12.1996. Notárska zápisnica č. Nz 285/96 zo dňa 17.12.1996, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 17.12.1996, na ktorom boli schválené nové stanovy spoločnosti. Záverečný protokol o výsledkoch volieb členov dozornej rady zamestnancami spoločnosti. Stary spis: Sa 1342
  (from: 04/29/1997)
Záverečný protokol o výsledkoch volieb člena dozornej rady zamestnancami spoločnosti v zmysle ust. § 200 ods. 1 Obchodného zákonníka. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.3.1997. Notárska zápisnica č. Nz 89/97 napísaná dňa 20.3.1997, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z rokovania predstavenstva zo dňa 21.3.1997. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.3.1997. Stary spis: Sa 1342
  (from: 06/12/1997)
Záverečný protokol o výsledkoch volieb člena dozornej rady zo dňa 20.6.1997. Stary spis: Sa 1342
  (from: 07/17/1997)
Protokol o výsledku volieb člena dozornej ra- dy zo dňa 10.12.1997. Stary spis: Sa 1342
  (from: 02/10/1998)
Zasadnutie valného zhromaždenia dňa 21.4.1998.
  (from: 08/28/1998)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 30.10.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 342/98
  (from: 12/10/1998)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29. 10. 1999.
  (from: 12/13/1999)
Notárska zápisnica Nz 501/99 zo dňa 22.12.1999 z mimoriadneho valného zhromaždenia a dodatok Nz 180/2000 zo dňa 24.3.2000. dodatok k stanovám spoločnosti č. 2 zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.12.1999.
  (from: 09/11/2000)
Notárska zápisnica č. Nz 382/2000 zo dňa 21.6.2000 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21. 6. 2000, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti predmet činnosti.
  (from: 09/21/2000)
Notárska zápisnica č. N 421/00, Nz 420/00 zo dňa 24.8.2000, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/12/2001)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 29.5.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 315/01, Nz 315/01.
  (from: 07/17/2001)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.10.2002.
  (from: 12/16/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.6.2006.
  (from: 07/08/2006)
Notárska zápisnica N 622/2006, Nz 42814/2006 zo dňa 30.10.2006.
  (from: 12/07/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 501/2009, Nz 43649/2009, NCRls 44287/2009 spísanej dňa 25.11.2009 a notárskej zápisnice N 508/2009, Nz 44142/2009, NCRls 44771/2009 spísanej dňa 26.11.2009.
  (from: 12/15/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.06.2013.
  (from: 08/09/2013)
Date of updating data in databases:  05/12/2021
Date of extract :  05/14/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person