Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  767/B

Business name: 
IBeA 3, a.s.
  (from: 12/12/1994)
Registered seat: 
Vajnorská 135
Bratislava 831 04
  (from: 08/09/2013)
Vajnorská 135
Bratislava 832 37
  (from: 01/16/1995 until: 08/08/2013)
Kutlíkova 17
Bratislava 851 02
  (from: 12/12/1994 until: 01/15/1995)
Identification number (IČO): 
31 670 571
  (from: 12/12/1994)
Date of entry: 
04/21/1993
  (from: 12/12/1994)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/12/1994)
Objects of the company: 
strážna služba v rozsahu podľa § 3 písm. a),b),c),d),e),f),g),h),i) zákona č. 573/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti
  (from: 03/29/2017)
detektívna služba v rozsahu podľa § 4 ods. 1 písm. a) až f) zákona č. 47/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti
  (from: 03/29/2017)
odborná príprava a poradenstvo v rozsahu podľa § 5 písm. a),b),e),f) zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti
  (from: 03/29/2017)
technická služba v rozsahu podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z o súkromnej bezpečnosti
  (from: 07/01/2017)
detektívne služby
  (from: 12/12/1994 until: 09/20/2000)
zabezpečovanie stráženia majetku a osôb vrátane prevozu cenností a peňazí
  (from: 12/12/1994 until: 09/20/2000)
zriaďovanie poplašných zariadení
  (from: 12/12/1994 until: 09/20/2000)
sprostredkovanie informácií z verejných masovokomunikačných prostriedkov a periodík
  (from: 12/12/1994 until: 09/20/2000)
strážna služba v rozsahu podľa § 3 písm. a) body
  (from: 09/21/2000 until: 12/06/2006)
1. ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom
  (from: 09/21/2000 until: 12/06/2006)
2. ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach
  (from: 09/21/2000 until: 12/06/2006)
3. ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
  (from: 09/21/2000 until: 12/06/2006)
4. ochrana majetku pri preprave
  (from: 09/21/2000 until: 12/06/2006)
5. ochrana prepravy majetku a osoby
  (from: 09/21/2000 until: 12/06/2006)
6. ochrana osoby
  (from: 09/21/2000 until: 12/06/2006)
7. zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia
  (from: 09/21/2000 until: 12/06/2006)
8. prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému slúžiaceho na ochranu alebo na hlásenie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo ochranu osoby, prevádzkovanie jeho časti, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo osoby
  (from: 09/21/2000 until: 12/06/2006)
9. vypracúvanie plánu ochrany
  (from: 09/21/2000 until: 12/06/2006)
10. poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v prvom až deviatom bode
  (from: 09/21/2000 until: 12/06/2006)
11. odborná príprava osôb na činnosti uvedené v prvom až desiatom bode
  (from: 09/21/2000 until: 12/06/2006)
detektívna služba v rozsahu podľa § 3 písm. b) body
  (from: 09/21/2000 until: 07/16/2001)
1. hľadanie osoby
  (from: 09/21/2000 until: 07/16/2001)
2. hľadanie majetku
  (from: 09/21/2000 until: 07/16/2001)
3. zisťovanie skutočností, ktorá môže slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
  (from: 09/21/2000 until: 07/16/2001)
4. získavanie údajov o osobnom stave občana a získavanie informácie o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch
  (from: 09/21/2000 until: 07/16/2001)
5. získavanie informácie v súvislosti s vymáhaním pohľadávky
  (from: 09/21/2000 until: 07/16/2001)
6. vyhľadávanie protiprávneho konania ohrozujúceho obchodné tajomstvo
  (from: 09/21/2000 until: 07/16/2001)
7. poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v prvom až šiestom bode
  (from: 09/21/2000 until: 07/16/2001)
8. odborná príprava osôb na činnosti uvedené v prvom až siedmom bode.
  (from: 09/21/2000 until: 07/16/2001)
strážna služba v rozsahu podľa § 3 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov
  (from: 12/07/2006 until: 03/28/2017)
detektívna služba v rozsahu podľa § 4 písm. a), b), c), d), e), f), g) zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov
  (from: 12/07/2006 until: 03/28/2017)
odborná príprava a poradenstvo v rozsahu podľa § 5 písm. a), b), c), d) zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších prespisov
  (from: 12/07/2006 until: 03/28/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/12/2001)
Managing board
  (from: 06/12/1997 until: 03/11/2001)
Managing board
  (from: 12/12/1994 until: 06/11/1997)
JUDr. Ján Kováč - predseda
Limbová 2650/10
Bratislava 831 01
  (from: 12/15/2009)
JUDr. Silvester Hupka , CSc. - člen
Sklabinská 6
Bratislava 831 06
From: 06/10/2006 Until: 02/17/2017
  (from: 03/29/2017)
Ing. Ondrej Šofranko - člen
Štefánikova 12
Košice 040 01
From: 06/10/2006
  (from: 07/21/2006)
PhDr. Ján Kopčan
Budatínska 17
Bratislava 851 05
From: 02/17/2017
  (from: 03/29/2017)
Ing. Vladimír Horváth - člen
Šaštínska 29
Bratislava
  (from: 12/12/1994 until: 01/15/1995)
JUDr. Silvester Hupka , CSc. - člen
Sklabinská 6
Bratislava 831 06
From: 06/10/2006
  (from: 07/08/2006 until: 03/28/2017)
JUDr. Ján Karabín - člen
Mihaľov 23
Bardejov
  (from: 12/13/1999 until: 03/11/2001)
Ing. Dušan Kasan - podpredseda
Gelnická 10
Bratislava
  (from: 06/12/1997 until: 07/16/1997)
Ing. Dušan Kasan - podpredseda
Gelnická 10
Bratislava
  (from: 07/17/1997 until: 12/09/1998)
JUDr. Dušan Kemény - člen
Homolova 10
Bratislava
  (from: 12/10/1998 until: 12/12/1999)
Ing. Maroš Kondrót - člen
Lenárdova 6
Bratislava
Until: 10/18/2002
  (from: 12/10/1998 until: 12/15/2002)
Mgr. Ján Kováč - predseda
Limbová 10
Bratislava
  (from: 05/19/1999 until: 12/14/2009)
JUDr. Martin Lauko - predseda
Mamateyova 9
Bratislava
  (from: 12/12/1994 until: 11/13/1995)
JUDr. Peter Lenko - predseda
Mozartova 13
Bratislava
  (from: 11/14/1995 until: 06/11/1997)
Ing. Martin Littman - člen
L. Sáru 8
Bratislava
  (from: 12/12/1994 until: 01/15/1995)
Ing. Zsolt Lukáč - člen
Borodáčova 17
Bratislava
  (from: 09/16/1996 until: 06/11/1997)
Ing. Mária Prutzerová - predseda
Zálužická 23
Bratislava
  (from: 06/12/1997 until: 05/18/1999)
Július Sabó - člen
Sitnianska 7/4
Banská Bystrica
  (from: 03/12/2001 until: 07/07/2006)
Július Sabó - člen
Sitnianska 7/4
Banská Bystrica
Until: 06/09/2006
  (from: 07/08/2006 until: 07/07/2006)
Ing. Michal Szabó
Gelnická 8
Bratislava
  (from: 01/16/1995 until: 09/15/1996)
Peter Szászik - člen
Sputniková 39
Bratislava
From: 10/19/2002
  (from: 12/16/2002 until: 07/07/2006)
Peter Szászik - člen
Sputniková 39
Bratislava
From: 10/19/2002 Until: 06/09/2006
  (from: 07/08/2006 until: 07/07/2006)
Ing. Jozef Šofranko - člen
Štefánikova 12
Košice 040 01
From: 06/10/2006
  (from: 07/08/2006 until: 07/20/2006)
Dr. Ľuboš Valach
Vysoká 4
Bratislava
  (from: 01/16/1995 until: 09/15/1996)
JUDr. Michal Zaťko - člen
Farebná 17
Bratislava
  (from: 06/12/1997 until: 12/09/1998)
Ing. Miroslav Zaťovič - člen
Martinengova 22
Bratislava
  (from: 09/16/1996 until: 06/11/1997)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 03/12/2001)
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia Predstavenstva, každý samostatne.
  (from: 06/12/1997 until: 03/11/2001)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému názvu pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 12/12/1994 until: 06/11/1997)
Capital: 
368 860 EUR Paid up: 368 860 EUR
  (from: 12/15/2009)
11 110 000 Sk
  (from: 01/16/1995 until: 12/14/2009)
10 100 000 Sk
  (from: 12/12/1994 until: 01/15/1995)
Shares: 
Number of shares: 111
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 12/15/2009)
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 34 EUR
  (from: 12/15/2009)
Number of shares: 111
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 09/11/2000 until: 12/14/2009)
Number of shares: 10
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/11/2000 until: 12/14/2009)
Number of shares: 111
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 12/10/1998 until: 09/10/2000)
Number of shares: 10
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/10/1998 until: 09/10/2000)
Number of shares: 11110
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/16/1995 until: 12/09/1998)
Number of shares: 101
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 12/12/1994 until: 01/15/1995)
Stockholder: 
JUDr. Ján Kováč
Limbová 2650/10
Bratislava-Nové Mesto 831 01
  (from: 12/15/2009)
Mgr. Ján Kováč
Limbová 2650/10
Bratislava-Nové Mesto 831 01
  (from: 07/08/2006 until: 12/14/2009)
Supervisory board: 
Ján Kopčan - predseda
Budatínska 17
Bratislava
From: 05/19/1999 Until: 02/17/2017
  (from: 03/29/2017)
Jaroslav Kopčan - člen
Štvrť SNP 681/82
Trenčianske Teplice
  (from: 05/19/1999)
Ing. Tomáš Turčík
A. Hlinku 6
Zvolen 960 01
From: 06/12/2013
  (from: 08/09/2013)
Peter Szászik
Trnavská 111
Bernolákovo 900 27
From: 02/17/2017
  (from: 03/29/2017)
Dr. Marián Bajzík
Gercenova 33
Bratislava
  (from: 01/16/1995 until: 09/15/1996)
RNDr. Juraj Baráth - člen
Jamnického 2
Bratislava
  (from: 08/28/1998 until: 12/09/1998)
Ing. Edita Bukovská
Ipeľská 11
Bratislava
  (from: 01/16/1995 until: 09/15/1996)
Ing. Juraj Ištván - člen
Palkovičova 18
Bratislava
  (from: 07/17/1997 until: 02/09/1998)
Ing. Emil Kaduc
Bernolákova 6
Bratislava
  (from: 04/29/1997 until: 06/11/1997)
Ing. Maroš Kondrót - člen
Lenárdova 6
Bratislava
  (from: 06/12/1997 until: 08/27/1998)
Ján Kopčan - člen
Budatínska 17
Bratislava
  (from: 02/10/1998 until: 05/18/1999)
Ing. Ján Koreňovský - predseda
Gessayova 10
Bratislava
  (from: 12/12/1994 until: 01/15/1995)
Ing. Ingrid Kučerová - predseda
Križovatka 15
Banská Štiavnica
  (from: 06/12/1997 until: 05/18/1999)
JUDr. Peter Lenko - podpredseda
Mozartova 13
Bratislava
  (from: 06/12/1997 until: 07/16/1997)
Ing. Katarína Lovásová , CSc.
Budovateľská 29
Bratislava
  (from: 09/16/1996 until: 04/28/1997)
Ing. Katarína Lovásová , CSc.
Krásnohorská 2
Bratislava
  (from: 01/16/1995 until: 09/15/1996)
Ing. Emília Mojžísová
J. Stanislava 29
Bratislava
  (from: 04/29/1997 until: 06/11/1997)
Ing. Jozef Pauchly - člen
Družstevná 4
Bratislava
  (from: 12/12/1994 until: 01/15/1995)
Ing. Ján Potúček
Trenčianska 25
Bratislava
  (from: 09/16/1996 until: 06/11/1997)
Július Sabó
Sitnianska 7/4
Banská Bystrica 974 11
From: 06/10/2006
  (from: 07/08/2006 until: 08/08/2013)
Július Sabó
Sitnianska 7/4
Banská Bystrica 974 11
From: 06/10/2006 Until: 06/12/2013
  (from: 08/09/2013 until: 08/08/2013)
Daniel Sulka - člen
364
Nitrianska Blatnica
Until: 10/18/2002
  (from: 12/10/1998 until: 12/15/2002)
RNDr. Vladimír Svorenčík - člen
Mlynarovičova 24
Bratislava
From: 10/19/2002
  (from: 12/16/2002 until: 07/07/2006)
RNDr. Vladimír Svorenčík - člen
Mlynarovičova 24
Bratislava
From: 10/19/2002 Until: 06/09/2006
  (from: 07/08/2006 until: 07/07/2006)
Renáta Turoňová
Herlianska 30
Bratislava
  (from: 09/16/1996 until: 06/11/1997)
Ing. Daniel Veselský - člen
Zálužická 5
Bratislava
  (from: 12/12/1994 until: 01/15/1995)
Ing. Jozef Vetrák
Bieloruská 23
Bratislava
  (from: 04/29/1997 until: 06/11/1997)
Ing. Miroslav Zaťovič
Drotárska cesta 89
Bratislava
  (from: 01/16/1995 until: 09/15/1996)
Ing. Vladimír Zervan
Pražská 3
Bratislava
  (from: 09/16/1996 until: 06/11/1997)
Ján Kopčan - predseda
Budatínska 17
Bratislava
  (from: 05/19/1999 until: 03/28/2017)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľ skou zmluvou zo dňa 24. 3. 1993 podľa § 154 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 4. 10. 1993. Stary spis: Sa 1342
  (from: 12/12/1994)
Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená notárskou zápisnicou zo dňa 15. 7. 1994 č. Nz 326/94. Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená notárskou zápisnicou zo dňa 16. 7. 1991 č. Nz 623/94. Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená notárskou zápisnicou zo dňa 19. 12. 1994. Stary spis: Sa 1342
  (from: 01/16/1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená notárskou zápisnicou N 411/95, Nz 396/95 zo dňa 12.09.1995. Stary spis: Sa 1342
  (from: 11/14/1995)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia konaného dňa 30.04.1996 vo forme notárskej zápisnice Nz 85/96. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenie 14.05.1996 vo forme notárskej zápisnice Nz 100/96. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia konaného dňa 21.05.1996 vo forme notárskej zápisnice Nz 105/96. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 13.06.1996. Stary spis: Sa 1342
  (from: 09/16/1996)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 16.10.1996. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 17.12.1996. Notárska zápisnica č. Nz 285/96 zo dňa 17.12.1996, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 17.12.1996, na ktorom boli schválené nové stanovy spoločnosti. Záverečný protokol o výsledkoch volieb členov dozornej rady zamestnancami spoločnosti. Stary spis: Sa 1342
  (from: 04/29/1997)
Záverečný protokol o výsledkoch volieb člena dozornej rady zamestnancami spoločnosti v zmysle ust. § 200 ods. 1 Obchodného zákonníka. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.3.1997. Notárska zápisnica č. Nz 89/97 napísaná dňa 20.3.1997, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z rokovania predstavenstva zo dňa 21.3.1997. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.3.1997. Stary spis: Sa 1342
  (from: 06/12/1997)
Záverečný protokol o výsledkoch volieb člena dozornej rady zo dňa 20.6.1997. Stary spis: Sa 1342
  (from: 07/17/1997)
Protokol o výsledku volieb člena dozornej ra- dy zo dňa 10.12.1997. Stary spis: Sa 1342
  (from: 02/10/1998)
Zasadnutie valného zhromaždenia dňa 21.4.1998.
  (from: 08/28/1998)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 30.10.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 342/98
  (from: 12/10/1998)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29. 10. 1999.
  (from: 12/13/1999)
Notárska zápisnica Nz 501/99 zo dňa 22.12.1999 z mimoriadneho valného zhromaždenia a dodatok Nz 180/2000 zo dňa 24.3.2000. dodatok k stanovám spoločnosti č. 2 zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.12.1999.
  (from: 09/11/2000)
Notárska zápisnica č. Nz 382/2000 zo dňa 21.6.2000 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21. 6. 2000, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti predmet činnosti.
  (from: 09/21/2000)
Notárska zápisnica č. N 421/00, Nz 420/00 zo dňa 24.8.2000, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/12/2001)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 29.5.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 315/01, Nz 315/01.
  (from: 07/17/2001)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.10.2002.
  (from: 12/16/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.6.2006.
  (from: 07/08/2006)
Notárska zápisnica N 622/2006, Nz 42814/2006 zo dňa 30.10.2006.
  (from: 12/07/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 501/2009, Nz 43649/2009, NCRls 44287/2009 spísanej dňa 25.11.2009 a notárskej zápisnice N 508/2009, Nz 44142/2009, NCRls 44771/2009 spísanej dňa 26.11.2009.
  (from: 12/15/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.06.2013.
  (from: 08/09/2013)
Date of updating data in databases:  05/12/2021
Date of extract :  05/13/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person