Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  775/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
SLOVAKIA CHIPS, a.s.
  (from: 12/09/1994)
Registered seat: 
Nozdrkovce 1789
Trenčín 911 04
  (from: 09/06/1995)
Stará Vajnorská cesta 16
Bratislava 831 04
  (from: 12/09/1994 until: 09/05/1995)
Identification number (IČO): 
31 450 211
  (from: 12/09/1994)
Date of entry: 
03/31/1994
  (from: 12/09/1994)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/09/1994)
Objects of the company: 
obchodná činnosť v oblasti výroby, nákupu, predaja smažených zemiakových lupienkov a iných chrumkavých výrobkov zo zemiakov, obilia orechov
  (from: 12/09/1994)
financovanie vzájomne viazaných dodávok
  (from: 12/09/1994)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu ohlasovacích živností
  (from: 12/09/1994)
výroba výrobkov zo zemiakov, obilovín, škrobu, orechov a arašíd
  (from: 12/09/1994)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 12/09/1994)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/09/1994)
Jozef Biroš
Malá Ida 172
Košice
  (from: 09/06/1995)
Ing. Mária Steiningerová
Inovecká 24
Trenčín
  (from: 09/06/1995)
Alojz Gažo
Martinengova 18
Bratislava
  (from: 09/06/1995)
Ing. Viera Belická
Hatalova 50
Trenčín
  (from: 12/09/1994 until: 09/05/1995)
Ing. Richard Kerekeš
Sch. Trnav-ského 3
Bratislava
  (from: 12/09/1994 until: 09/05/1995)
Ing. Martin Petrík
Šoltésovej 10
Bratislava
  (from: 12/09/1994 until: 09/05/1995)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo. Pospisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému aleboakýmkoľvek spôsobom napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis: a/ všetci členovia predstavenstvav prípadoch, v ktorých to vyžaduje všeobecne záväzný predpis, b/ v ostatných prípadoch každý člen predstavenstvasamostatne.
  (from: 12/09/1994)
Capital: 
116 300 000 Sk
  (from: 12/09/1994)
Shares: 
Number of shares: 1163
Type: na majiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 12/09/1994)
Supervisory board: 
Fridrich Pisara
Záhumenská 45
Trenčín
  (from: 12/09/1994)
Július Alexy
Záhumenská 45
Bratislava
  (from: 12/09/1994)
František Jaroš
Pražská 156
Tábor
Česká republika
  (from: 12/09/1994)
Klaus - Jürgen Köster
Grunde 2a
Berg Gladbach 3
Rakusko
  (from: 12/09/1994)
Dr. Peter-Nils Evers
Williper Allee42
Bonn
Spolková republika Nemecko
  (from: 12/09/1994)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 14.3.1994 v súlade s § 154 až 220 Zák.č. 513/1991 Zb. Živnostenský list vydal Obvodný úrad Trenčín. Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valonom zhromaždení konanom dňa 5.5.1994. Stary spis: Sa 1350
  (from: 12/09/1994)
Na valnom zhromaždení dňa 6.7.1995, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 168/95, Nz 129/95 napísanej dňa 6.7.1995 notárom Mgr. Adámekom v Trenčíne, bola schválená zmena stanov, zápisnica z dozornej rady zo 6.7.1995 - zmena členov predstavenstva. Stary spis: Sa 1350
  (from: 09/06/1995)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person