Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  355/P

Business name: 
THERM, spoločnosť s ručením obmedzeným, "v likvidácii"
  (from: 01/12/2012 until: 03/06/2013)
THERM, spoločnosť s ručením obmedzeným
  (from: 02/26/1992 until: 01/11/2012)
Registered seat: 
Štúrova 21/1310
Humenné 066 01
  (from: 02/26/1992 until: 03/06/2013)
Identification number (IČO): 
31 648 720
  (from: 02/26/1992)
Date of entry: 
02/26/1992
  (from: 02/26/1992)
Person dissolved from: 
16. 12. 2011
  (from: 03/07/2013)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutie valného zhromaždenia z 29.10.2011 o zrušení spoločnosti s likvidáciou
  (from: 03/07/2013)
Date of deletion: 
03/07/2013
  (from: 03/07/2013)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 03/07/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/26/1992)
Objects of the company: 
projektová činnosť vo výstavbe
  (from: 08/26/1992 until: 07/16/2003)
revízie a skúšky NTL, STL plynovodov a prípojok, domových plynovodov a spotrebičov s výkonom do 50 kW a opravy plynových spotrebičov, montáž zemného plynu, montáž ústredného kúrenia, vodoinštalácie, klampiarstvo, vložkovanie komínov
  (from: 02/26/1992 until: 03/06/2013)
projektovanie - vykonávanie úprav topných sústav podľa programu CALORIA INRO, vrátane inštalácie pomerových meračov tepla /rozdeľovačov/ CALMET
  (from: 02/26/1992 until: 03/06/2013)
montáž jednoduchých tlakových staníc na propan-butan podľa ČSN 386460
  (from: 02/26/1992 until: 03/06/2013)
rozvoz a distribúcia plynu propan-butan
  (from: 02/26/1992 until: 03/06/2013)
sprostredkovanie obchodu - stavebný a montážny materiál
  (from: 08/26/1992 until: 03/06/2013)
montáž, opravy a revízie dodávateľským spôsobom VTZ plynových v rozsahu montáže a opravy domových plynovodov, NTL, STL, VTL plynovodov a prípojok, spotrebičov bez obmedzenia výkonu na zemný plyn, jednoduchých staníc a rozvodov PB v priemyselných závodoch, revízie VTZ plynových dodávateľským spôsobom v rozsahu RT PZ
  (from: 02/08/1994 until: 03/06/2013)
obchodovanie s propán - butánom
  (from: 07/17/2003 until: 03/06/2013)
elektroinštalácie
  (from: 07/17/2003 until: 03/06/2013)
staviteľ
  (from: 07/17/2003 until: 03/06/2013)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 07/17/2003 until: 03/06/2013)
nákup a predaj dreva
  (from: 07/17/2003 until: 03/06/2013)
výroba a predaj výrobkov z dreva
  (from: 07/17/2003 until: 03/06/2013)
projektovanie stavieb
  (from: 07/17/2003 until: 03/06/2013)
technické vybavenie stavieb - vykurovanie a zdroje tepla, zdravotechnika /plyn/
  (from: 07/17/2003 until: 03/06/2013)
technologické zariadenia stavieb - zariadenia na distribúciu technických plynov /zemný plyn/
  (from: 07/17/2003 until: 03/06/2013)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 12/17/2003 until: 03/06/2013)
vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb
  (from: 12/17/2003 until: 03/06/2013)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 12/17/2003 until: 03/06/2013)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 12/17/2003 until: 03/06/2013)
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zairadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 12/17/2003 until: 03/06/2013)
Partners: 
Michal Čurlej
73
Hudcovce
Slovak Republic
  (from: 02/08/1994 until: 08/30/2005)
Micha Čurlej
73
Hudcovce
Slovak Republic
  (from: 02/26/1992 until: 02/07/1994)
Anna Čurlejová
73
Hudcovce 067 45
Slovak Republic
  (from: 08/31/2005 until: 04/18/2007)
Ján Harakaľ
198
Modra nad Cirochou
Slovak Republic
  (from: 02/08/1994 until: 08/30/2005)
Andrej Jakubov
210
Košarovce 094 06
Slovak Republic
  (from: 08/31/2005 until: 12/02/2010)
Štefan Jakubov
Starinská 172
Humenné
Slovak Republic
  (from: 02/08/1994 until: 08/30/2005)
Andrej Jakubov
210
Košarovce
Slovak Republic
  (from: 09/21/1992 until: 08/30/2005)
Štefan Jakubov
Starinská 172
Humenné
Slovak Republic
  (from: 02/26/1992 until: 02/07/1994)
Valéria Jakubová
210
Košarovce
Slovak Republic
  (from: 02/26/1992 until: 09/20/1992)
Jozef Kopil
140
Brestov 066 01
Slovak Republic
  (from: 08/31/2005 until: 12/02/2010)
Jozef Kopil
140
Brestov
Slovak Republic
  (from: 02/08/1994 until: 08/30/2005)
Jozef Kopil
140
Brestov
Slovak Republic
  (from: 02/26/1992 until: 02/07/1994)
Vladimír Roško
Sídl. Poľana 802/71
Humenné
Slovak Republic
  (from: 02/08/1994 until: 08/30/2005)
Vladimír Roško
Sídl. Poľana 802/71
Humenné
Slovak Republic
  (from: 02/26/1992 until: 02/07/1994)
Ján Zubko
117
Nižný Hrabovec
Slovak Republic
  (from: 02/08/1994 until: 08/30/2005)
Ján Zubko
117
Nižný Hrabovec
Slovak Republic
  (from: 02/26/1992 until: 02/07/1994)
Štefan Jakubov
Starinská 132
Humenné 066 01
Slovak Republic
  (from: 08/31/2005 until: 03/06/2013)
Ján Zubko
117
Nižný Hrabovec 094 21
Slovak Republic
  (from: 08/31/2005 until: 03/06/2013)
Ján Harakaľ
198
Modrá nad Cirochou 067 82
Slovak Republic
  (from: 08/31/2005 until: 03/06/2013)
Helena Kopilová
140
Brestov 066 01
Slovak Republic
  (from: 12/03/2010 until: 03/06/2013)
Contribution of each member: 
Micha Čurlej
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 7 000 Sk
  (from: 02/26/1992 until: 02/07/1994)
Valéria Jakubová
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 7 000 Sk
  (from: 02/26/1992 until: 09/20/1992)
Štefan Jakubov
Amount of investment: 41 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 14 000 Sk
  (from: 02/26/1992 until: 02/07/1994)
Jozef Kopil
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 7 000 Sk
  (from: 02/26/1992 until: 02/07/1994)
Vladimír Roško
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 7 000 Sk
  (from: 02/26/1992 until: 02/07/1994)
Ján Zubko
Amount of investment: 41 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 14 000 Sk
  (from: 02/26/1992 until: 02/07/1994)
Andrej Jakubov
( peňažný vklad )
  (from: 09/21/1992 until: 08/30/2005)
Andrej Jakubov
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/31/2005 until: 08/30/2005)
Michal Čurlej
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 02/08/1994 until: 08/30/2005)
Štefan Jakubov
( peňažný vklad )
  (from: 02/08/1994 until: 08/30/2005)
Štefan Jakubov
Amount of investment: 51 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 51 000 Sk
  (from: 08/31/2005 until: 08/30/2005)
Jozef Kopil
( peňažný vklad )
  (from: 02/08/1994 until: 08/30/2005)
Jozef Kopil
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/31/2005 until: 08/30/2005)
Vladimír Roško
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 02/08/1994 until: 08/30/2005)
Ján Zubko
( peňažný vklad )
  (from: 02/08/1994 until: 08/30/2005)
Ján Zubko
Amount of investment: 51 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 51 000 Sk
  (from: 08/31/2005 until: 08/30/2005)
Ján Harakaľ
( peňažný vklad )
  (from: 02/08/1994 until: 08/30/2005)
Ján Harakaľ
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/31/2005 until: 08/30/2005)
Andrej Jakubov
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/31/2005 until: 04/18/2007)
Anna Čurlejová
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/31/2005 until: 04/18/2007)
Štefan Jakubov
Amount of investment: 55 000 Sk Paid up: 55 000 Sk
  (from: 08/31/2005 until: 04/18/2007)
Jozef Kopil
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/31/2005 until: 04/18/2007)
Ján Zubko
Amount of investment: 55 000 Sk Paid up: 55 000 Sk
  (from: 08/31/2005 until: 04/18/2007)
Ján Harakaľ
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/31/2005 until: 04/18/2007)
Andrej Jakubov
Amount of investment: 36 000 Sk Paid up: 36 000 Sk
  (from: 04/19/2007 until: 01/20/2009)
Štefan Jakubov
Amount of investment: 61 000 Sk Paid up: 61 000 Sk
  (from: 04/19/2007 until: 01/20/2009)
Jozef Kopil
Amount of investment: 36 000 Sk Paid up: 36 000 Sk
  (from: 04/19/2007 until: 01/20/2009)
Ján Zubko
Amount of investment: 61 000 Sk Paid up: 61 000 Sk
  (from: 04/19/2007 until: 01/20/2009)
Ján Harakaľ
Amount of investment: 36 000 Sk Paid up: 36 000 Sk
  (from: 04/19/2007 until: 01/20/2009)
Andrej Jakubov
Amount of investment: 1 194,98108 EUR Paid up: 1 194,98108 EUR
  (from: 01/21/2009 until: 12/02/2010)
Štefan Jakubov
Amount of investment: 2 024,829052 EUR Paid up: 2 024,829052 EUR
  (from: 01/21/2009 until: 12/02/2010)
Jozef Kopil
Amount of investment: 1 194,98108 EUR Paid up: 1 194,98108 EUR
  (from: 01/21/2009 until: 12/02/2010)
Ján Zubko
Amount of investment: 2 024,829052 EUR Paid up: 2 024,829052 EUR
  (from: 01/21/2009 until: 12/02/2010)
Ján Harakaľ
Amount of investment: 1 194,98108 EUR Paid up: 1 194,98108 EUR
  (from: 01/21/2009 until: 12/02/2010)
Štefan Jakubov
Amount of investment: 3 220 EUR Paid up: 3 220 EUR
  (from: 12/03/2010 until: 03/06/2013)
Ján Zubko
Amount of investment: 2 025 EUR Paid up: 2 025 EUR
  (from: 12/03/2010 until: 03/06/2013)
Ján Harakaľ
Amount of investment: 1 195 EUR Paid up: 1 195 EUR
  (from: 12/03/2010 until: 03/06/2013)
Helena Kopilová
Amount of investment: 1 195 EUR Paid up: 1 195 EUR
  (from: 12/03/2010 until: 03/06/2013)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/08/1994 until: 03/06/2013)
konatelia
  (from: 02/26/1992 until: 02/07/1994)
Michal Čurlej
73
Hudcovce
  (from: 10/29/1998 until: 07/16/2003)
Michal Čurlej
73
Hudcovce
From: 03/08/1998
  (from: 07/17/2003 until: 08/30/2005)
Michal Čurlej
73
Hudcovce
From: 03/08/1998 Until: 06/23/2005
  (from: 08/31/2005 until: 08/30/2005)
Štefan Jakubov - riaditeľ
Starinská 172
Humenné
  (from: 02/26/1992 until: 10/28/1998)
Štefan Jakubov - riaditeľ
Starinská 172
Humenné
  (from: 10/29/1998 until: 07/16/2003)
Štefan Jakubov - riaditeľ
Starinská 172
Humenné
From: 02/26/1992
  (from: 07/17/2003 until: 08/30/2005)
Štefan Jakubov - riaditeľ
Starinská 132
Humenné 066 01
From: 02/26/1992
  (from: 08/31/2005 until: 03/06/2013)
Ján Zubko
117
Nižný Hrabovec 094 21
From: 06/23/2005
  (from: 08/31/2005 until: 03/06/2013)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ. Písomnosti zakladajúce práva a záväzky podpisuje konateľ tak, že k obchodnému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/08/1994 until: 03/06/2013)
Spoločnosť zastupuje a za spoločnosť sa podpisuje riaditeľ.
  (from: 02/26/1992 until: 02/07/1994)
Capital: 
7 635 EUR Paid up: 7 635 EUR
  (from: 12/03/2010 until: 03/06/2013)
7 634,601344 EUR Paid up: 7 634,601344 EUR
  (from: 01/21/2009 until: 12/02/2010)
230 000 Sk Paid up: 230 000 Sk
  (from: 08/31/2005 until: 01/20/2009)
202 000 Sk
  (from: 02/08/1994 until: 08/30/2005)
162 000 Sk
  (from: 02/26/1992 until: 02/07/1994)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/16/2011
  (from: 01/12/2012)
 Liquidators:
Štefan Jakubov
Starinská 132
Humenné 066 01
From: 12/16/2011 Until: 03/07/2013
  (from: 01/12/2012)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Koná samostatne vo všetkých veciach súvisiacich s likvidáciou spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti s dodatkom "v likvidácii" pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/12/2012)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.1.1992 podľa zák.č. 513/91 Zb. Dodatok zo dňa 10.8.1992 k spoločenskej zmluve. Dodatok zo dňa 7.12.1993 k spoločenskej zmluve.
  (from: 02/08/1994 until: 03/06/2013)

  (from: 10/29/1998 until: 03/06/2013)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 13.9.2002.
  (from: 07/17/2003 until: 03/06/2013)
Dodatok zo dňa 7.10.2003 k spoločenskej zmluve.
  (from: 12/17/2003 until: 03/06/2013)
Živnostenský list ev. č. 00448 vydaný na základe rozhodnutia Obvodného úradu Humenné, Živnostenské oddelenie č.j. 344/1992 zo dňa 24.2.1992 v zmysle zák. č. 455/1991 Zb. Spoločenská zmluva o založení spoločnosti s ručením obmedzeným s názvom THERM spísaná spoločníkmi dňa 17.1.1991 v Humennom. Stary spis: S.r.o. 1178
  (from: 02/26/1992 until: 02/07/1994)
Dodatok zo dňa 10.8.1992 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 1178
  (from: 08/26/1992 until: 02/07/1994)
Date of updating data in databases:  05/16/2024
Date of extract :  05/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person