Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1548/B

Business name: 
DAVIS, a.s.
  (from: 10/17/1997 until: 12/11/2003)
Registered seat: 
Čajakova 28
Bratislava 831 01
  (from: 10/20/1999 until: 12/11/2003)
Identification number (IČO): 
34 103 333
  (from: 10/17/1997)
Date of entry: 
06/24/1994
  (from: 10/17/1997)
Date of deletion: 
12/12/2003
  (from: 12/12/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/17/1997)
Capital: 
20 100 000 Sk
  (from: 11/29/2001 until: 12/11/2003)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 8/2003, Nz 1155/2003 zo dňa 10.1.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmluva o zlúčení akciových spoločností DAVIS, a.s. so sídlom Čajakova 28, 831 08 Bratislava, IČO: 34 103 333 a FEND, a.s. so sídlom Francisciho 4, 811 08 Bratislava, IČO: 31 366 589 s tým, že akciová spoločnosť DAVIS, a.s. zaniká bez likvidácie a spoločnosť FEND, a.s. ako univerzálny právny nástupca preberá všetko imanie, práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky zaniknutej spoločnosti DAVIS, a.s. vrátane daňových povinností a nedoplatkov na daniach. Na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 10.1.2003 a súhlasom Daňového úradu Bratislava III č.j. 602/230/52525/03/NOVK zo dňa 7.5.2003 sa spoločnosť DAVIS, a.s., Čajakova 28, 831 08 Bratislava, IČO: 34 103 333 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sa, vo vložke č. 1548/B s a v y m a z u j e z obchodného registra dňom 12.12.2003.
  (from: 12/12/2003)
Date of updating data in databases:  07/27/2021
Date of extract :  07/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person