Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  941/B

Business name: 
MACULAN Haus Slowakei, s.r.o. v likvidácii
  (from: 06/30/1995 until: 04/02/2002)
MACULAN Haus Slowakei, s.r.o.
  (from: 03/03/1994 until: 06/29/1995)
BAUMARKT Bratislava, spol. s r.o.
  (from: 12/22/1993 until: 03/02/1994)
Registered seat: 
Stromová 9
Bratislava 833 17
  (from: 03/03/1994 until: 04/02/2002)
Stará Vajnorská 25
Bratislava
  (from: 12/22/1993 until: 03/02/1994)
Identification number (IČO): 
17 316 120
  (from: 12/22/1993)
Date of entry: 
04/12/1991
  (from: 12/22/1993)
Person dissolved from: 
3.4.2002
  (from: 04/03/2002)
Date of deletion: 
04/03/2002
  (from: 04/03/2002)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 04/03/2002)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/22/1993)
Objects of the company: 
obchod so stavebnými hmotami, materiálmi a tovarmi všetkého druhu pre stavebnístvo
  (from: 12/22/1993 until: 03/02/1994)
obchod s výrobkami, zariadeniami a strojmi pre stavebnístvo
  (from: 12/22/1993 until: 03/02/1994)
obchod s betónovými výrobkami, prefabrikátmi a komerčnými betónovými prvkami pre stavebný priemysel
  (from: 12/22/1993 until: 03/02/1994)
zakladanie spoločností, prípadne získavanie dielov v spoločnostiach s rovnakými alebo podobným predmetom podnikania
  (from: 12/22/1993 until: 03/02/1994)
vykonávanie všetkých obchodov a iných činností, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie cieľov spoločnosti, pokiaľ nie sú tieto podľa česko-slovenského právneho poriadku zakázané
  (from: 12/22/1993 until: 03/02/1994)
poradensko - konzultačná činnosť v stavebníctve
  (from: 03/03/1994 until: 04/02/2002)
sprostredkovanie, kúpa a predaj nehnuteľností
  (from: 03/03/1994 until: 04/02/2002)
sprostredkovanie služieb
  (from: 03/03/1994 until: 04/02/2002)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 03/03/1994 until: 04/02/2002)
obchodná činnosť so stavebnými hmotami, materiálmi a tovarmi všetkého druhu pre stavebníctvo
  (from: 03/03/1994 until: 04/02/2002)
Partners: 
MACULAN Fertighaus GmbH
Löffleweg 20
Hall in Tirol 6060
  (from: 03/03/1994 until: 04/02/2002)
SIMAC Holding, a.s.
Stromová 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/03/1994 until: 04/02/2002)
Firma MACULAN Industriebeteiligungs - GmbH.,
Annagasse 6
Wien 1010
  (from: 12/22/1993 until: 03/02/1994)
SIMAC Holding, a.s.
Stromová 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/22/1993 until: 03/02/1994)
Contribution of each member: 
SIMAC Holding, a.s.
Amount of investment: 150 000 Sk
  (from: 12/22/1993 until: 03/02/1994)
Firma MACULAN Industriebeteiligungs - GmbH.,
Amount of investment: 150 000 Sk
  (from: 12/22/1993 until: 03/02/1994)
SIMAC Holding, a.s.
Amount of investment: 156 000 Sk Paid up: 156 000 Sk
  (from: 03/03/1994 until: 04/02/2002)
MACULAN Fertighaus GmbH
Amount of investment: 144 000 Sk Paid up: 144 000 Sk
  (from: 03/03/1994 until: 04/02/2002)
Management body: 
likvidátori
  (from: 06/30/1995 until: 04/02/2002)
konatelia
  (from: 03/03/1994 until: 06/29/1995)
konatelia
  (from: 12/22/1993 until: 03/02/1994)
Dipl. - Ing. Jozef Novodvorský
Radvanská 54
Bratislava
  (from: 03/03/1994 until: 06/29/1995)
Ing. Günter Wöber
Johann Steinböckstrasse 5
St. Pölten 3100
Rakúsko
residence in the Slovak Republic :
Hotel Plus, Bulharská 72
Bratislava
  (from: 03/03/1994 until: 06/29/1995)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupujú a za ňu konajú vždy dvaja konatelia (riaditelia) spoločne, alebo jedenkonateľ (riaditeľ spoločnosti) spoločne s jedným prokuristom.
  (from: 03/03/1994 until: 06/29/1995)
- zastupovanie a podpisovanie vykonávajú spoločne riaditelia spoločnosti, ktorými boli menovaní Ing.Jozef Novodvorský, bytom Bratislava, Radvanská 52 a Ing. Robert Moser, bytom Bad Vöslau, Brunngasse13. Riaditelia spoločnosti sú konateľmi spoločnosti podľa Obchodného zákonníka.
  (from: 12/22/1993 until: 03/02/1994)
Capital: 
300 000 Sk
  (from: 03/03/1994 until: 04/02/2002)
Supervisory board: 
Dipl. Ing. Pavol Andraško
Hliny 1419/17-7
Považská Bystrica 017 01
  (from: 06/30/1995 until: 04/02/2002)
Dipl. Ing. Jozef Bachratý
307
Dolná Krupá 919 65
  (from: 06/30/1995 until: 04/02/2002)
Dipl. Ing. Eva Novodvorská
Radvanská 54
Bratislava
  (from: 03/03/1994 until: 06/29/1995)
Dipl. Ing. Otakár Závodský
Krížna 3
Bratislava
  (from: 03/03/1994 until: 04/02/2002)
Robert Lengenfelder
Weerberg 31
Wien
Rakúska republika
  (from: 03/03/1994 until: 04/02/2002)
Ing. Robert Moser
Brungasse 13
Bad Vöslau 2540
Rakúska republika
  (from: 03/03/1994 until: 04/02/2002)
Ing. Leopold Steiner
Kirchgasse 2
Spittal/Drau 9800
Rakúsko
  (from: 03/03/1994 until: 06/29/1995)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Dipl. Ing. Jozef Novodvorský
Radvanská 54
Bratislava 811 01
  (from: 06/30/1995 until: 04/02/2002)
 Liquidators:
Dipl. Ing. Juraj Schramm
Smolenická 4
Bratislava 851 01
  (from: 06/30/1995 until: 04/02/2002)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti konajú a za ňu podpisujú likvidátori a to obidvaja spoločne.
  (from: 06/30/1995 until: 04/02/2002)
Other legal facts: 
Záverečná správa o likvidácii schválená dňa 21.11.2001. Na základe tejto skutočnosti sa obchodná spoločnosť MACULAN Haus Slowakei, s.r.o. v likvidácii vymazuje z obchodného registra V Y M A Z U J E S A : Obchodná spoločnosť MACULAN Haus Slowakei, s.r.o. v likvidácii so sídlom Stromová 9, Bratislava zapísaná v obchodnom registri v odd. Sro vo vložke č. 941/B sa z obchodného registra vymazuje v celom rozsahu.
  (from: 04/03/2002)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.4.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník a zákona č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení neskorších právnych predpisov Stary spis: S.r.o. 1647
  (from: 12/22/1993 until: 04/02/2002)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 15.9.1993, spoločenskou zmluvou z 15.9.1993 prispôsobené ustanoveniam Zák. č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 1647
  (from: 03/03/1994 until: 04/02/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 12.7.1994, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene členov dozornej rady. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 2.5.1995, na ktorom bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti s likvidáciou a vymenovaní likvidátorov. Stary spis: S.r.o. 1647
  (from: 06/30/1995 until: 04/02/2002)
Date of updating data in databases:  05/26/2022
Date of extract :  05/28/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person