Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5351/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
  (from: 03/21/2012)
Smurfit Kappa Štúrovo, a.s.
  (from: 02/28/2006 until: 03/20/2012)
Kappa Štúrovo, a.s.
  (from: 09/13/2001 until: 02/27/2006)
AssiDomän Štúrovo, a.s.
  (from: 08/30/1999 until: 09/12/2001)
AssiDomän Packaging Štúrovo, a.s.
  (from: 09/11/1997 until: 08/29/1999)
Juhoslovenské celulózky a papierne a.s. skrátene JCP, a.s.
  (from: 12/20/1996 until: 09/10/1997)
Juhoslovenské celulózky a papierne a.s.
  (from: 09/03/1993 until: 12/19/1996)
Juhoslovenské celulózky a papierne a. s.
  (from: 03/25/1992 until: 09/02/1993)
Registered seat: 
Továrenská 1
Štúrovo 943 03
  (from: 06/28/2012)
Eurovea Central 1, Pribinova 4
Bratislava 811 09
  (from: 07/07/2011 until: 06/27/2012)
Továrenská 1
Štúrovo 943 03
  (from: 03/25/1992 until: 07/06/2011)
Identification number (IČO): 
31 410 146
  (from: 03/25/1992)
Date of entry: 
04/01/1992
  (from: 03/25/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/25/1992)
Objects of the company: 
výroba a predaj papiera a kartónov
  (from: 06/03/1993)
vývoj softwarových produktov na zariadeniach výpočtovej techniky
  (from: 06/03/1993)
poskytovanie služieb na zariadeniach výpočtovej techniky
  (from: 06/03/1993)
vykonávanie služieb servisnej činnosti na zariadeniach výpočtovej techniky
  (from: 06/03/1993)
nákup tovaru za účelom predaja a predaj
  (from: 08/08/1995)
nakládka a vykládka riečnych plavidiel a na železničnej vlečke
  (from: 08/08/1995)
spracovanie starého textilného a papierového odpadu
  (from: 08/08/1995)
čistenie odpadových vôd ako služba pre zákazníkov
  (from: 08/08/1995)
výuka v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kontrola bezpečnosti práce
  (from: 04/08/1999)
manipulácia s nákladom, skladovanie, vykladanie tovaru, váženie
  (from: 08/30/1999)
podnikateľské poradenstvo v rámci voľných živností
  (from: 08/30/1999)
sprostredkovateľská činnosť v rámci voľných živností
  (from: 08/30/1999)
činnosť miesta uloženia písomností /záznamov/ nearchívnej povahy
  (from: 08/30/1999)
výroba tepla, výroba elektriny, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (from: 09/13/2001)
rozvod plynu
  (from: 09/13/2001)
prenájom nehnuteľností, strojov, zariadení, tovarov osobnej potreby
  (from: 09/13/2001)
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 09/13/2001)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 09/13/2001)
dodávanie pitnej a technologickej vody
  (from: 09/13/2001)
výroba a predaj stlačeného vzduchu
  (from: 09/13/2001)
centrálny zber a dočasné skladovanie nebezpečných odpadov
  (from: 06/21/2005)
podnikanie s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 06/21/2005)
nákup a predaj minerálnych olejov v rozsahu voľných živností
  (from: 06/21/2005)
prevádzkovanie dráhy
  (from: 05/01/2007)
prevádzkovanie dopravy na dráhe
  (from: 05/01/2007)
poskytovanie úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 12/30/2008)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 06/28/2012)
prevádzkovanie dráhy
  (from: 03/02/2004 until: 06/20/2005)
prevádzkovanie dopravy na dráhe
  (from: 03/02/2004 until: 06/20/2005)
poskytovanie ubytovacích služieb - iné ubytovacie možnosti
  (from: 06/21/2005 until: 12/29/2008)
masérske služby
  (from: 09/13/2001 until: 06/20/2005)
prevádzkovanie sauny a bazéna
  (from: 09/13/2001 until: 06/19/2008)
výroba vodného skla
  (from: 08/08/1995 until: 06/20/2005)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy ***v kempingoch triedy***a vo vyšších triedach
  (from: 06/21/2005 until: 06/19/2008)
vedenie účtovníctva
  (from: 09/13/2001 until: 06/20/2005)
čistiace práce /v rozsahu voľných živností/
  (from: 09/13/2001 until: 06/20/2005)
poskytovanie ubytovacích služieb - iné ubytovacie možnosti
  (from: 08/08/1995 until: 03/01/2004)
rekreačné stravovanie
  (from: 08/08/1995 until: 06/19/2008)
poskytovanie izolotérskych služieb
  (from: 08/08/1995 until: 06/20/2005)
výroba a predaj modifikovaných asfaltov
  (from: 08/08/1995 until: 06/20/2005)
oprava, údržba motorových vozidiel a VZV s hmotnosťou do 5000 kg a do zdvihu 3 metrov
  (from: 08/08/1995 until: 03/01/2004)
závodná jedáleň
  (from: 08/08/1995 until: 03/01/2004)
bufety
  (from: 08/08/1995 until: 03/01/2004)
cestná nákladná doprava
  (from: 08/08/1995 until: 03/01/2004)
nepravidelná preprava osôb
  (from: 08/08/1995 until: 03/01/2004)
špedičná služba
  (from: 08/08/1995 until: 03/01/2004)
výučba obsluhy dopravných vozíkov
  (from: 08/08/1995 until: 08/29/1999)
výučba zvárania
  (from: 08/08/1995 until: 08/29/1999)
montáž strojných zariadení
  (from: 08/08/1995 until: 08/29/1999)
výroba a predaj pečiatok
  (from: 08/08/1995 until: 08/29/1999)
výroba a predaj asfaltových izolačných pásov a bezvložkových asfaltových fólií
  (from: 06/03/1993 until: 06/20/2005)
projektová inžinierska činnosť v rámci obnovy podnikových zariadení
  (from: 06/03/1993 until: 08/29/1999)
strojárenská výroba a výroba náhradných dielov
  (from: 06/03/1993 until: 08/29/1999)
výroba a predaj tepelnej a elektrickej energie
  (from: 06/03/1993 until: 09/12/2001)
predaj papiera, kartónov, lepeniek
  (from: 06/03/1993 until: 08/29/1999)
výroba a predaj tlačovín a propagačných materiálov
  (from: 06/03/1993 until: 08/29/1999)
výroba a predaj kartonáže a obalových materialov
  (from: 06/03/1993 until: 06/19/2008)
výroba a predaj lepeniek vrátane zušlachtených
  (from: 06/03/1993 until: 06/19/2008)
výroba a predaj papiera a kartónov
  (from: 03/25/1992 until: 06/02/1993)
výroba a predaj lepeniek vrátane zušlachtených
  (from: 03/25/1992 until: 06/02/1993)
výroba a predaj kartonáže a obalových materiálov
  (from: 03/25/1992 until: 06/02/1993)
výroba a predaj asfaltových izolačných pásov a bezvložkových asfaltových fólií
  (from: 03/25/1992 until: 06/02/1993)
výroba a predaj tepelnej a elektrickej energie
  (from: 03/25/1992 until: 06/02/1993)
výroba vodného skla
  (from: 03/25/1992 until: 06/02/1993)
zahranično-obchodná činnosť v rozsahu prideleného povolenia a registrácie
  (from: 03/25/1992 until: 06/02/1993)
obchodná činnosť a poskytovanie služieb
  (from: 03/25/1992 until: 06/02/1993)
projektová a inžinierska činnosť v rozsahu pridelených oprávnení
  (from: 03/25/1992 until: 06/02/1993)
strojárenská výroba a výroba ND
  (from: 03/25/1992 until: 06/02/1993)
plnenie ochraňujúcej funkcie majetku spravovaného SFHR t. j. ŠMR i FHR
  (from: 03/25/1992 until: 06/02/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/11/1997)
Managing board
  (from: 03/25/1992 until: 09/10/1997)
Zsolt Családi - predseda
Kamenín 432
Kamenín 943 57
From: 03/09/2012
  (from: 03/21/2012)
Vojtech Forró - podpredseda
Školská 2244/12
Kolárovo 946 03
From: 03/09/2012
  (from: 03/21/2012)
Ing. Zsolt Bindics - člen
Námestie Priateľstva 2169/18
Dunajská Streda 929 01
From: 05/18/2012
  (from: 06/28/2012)
Prof.Ing. Július Alexy , CSc.
Nezábudková 36
Bratislava
  (from: 08/08/1995 until: 12/19/1996)
Ing. Vladimír Bendík
Jesenského 74
Štúrovo
  (from: 08/08/1995 until: 12/19/1996)
Ing. Vladimír Bendík - člen
Jesenského 74
Štúrovo
  (from: 03/25/1992 until: 09/02/1993)
Ing. Jozef Draškóczy
Donnerova 7
Bratislava
  (from: 09/03/1993 until: 11/29/1994)
Ing. Jozef Draškóczy
Donnerova 7
Bratislava
  (from: 11/30/1994 until: 12/19/1996)
Ing. Ján Ducký
Bajzova 11
Bratislava
  (from: 11/30/1994 until: 08/07/1995)
Ing. Jindřich Faltys - člen
Petofiho 67
Štúrovo
  (from: 03/25/1992 until: 09/02/1993)
Ferdinand Fuhrmann - člen
Prielstrasse 18A
Wels 4600
Rakúska republika
From: 05/23/2006
  (from: 07/18/2006 until: 11/09/2011)
Ferdinand Fuhrmann - člen
Prielstrasse 18A
Wels 4600
Rakúska republika
From: 05/23/2006 Until: 10/24/2011
  (from: 11/10/2011 until: 11/09/2011)
Ferdinand Fuhrmann - člen predstavenstva
Prielstrasse 18A
Wels 4600
Rakúska republika
From: 10/24/2011
  (from: 11/10/2011 until: 03/20/2012)
Ferdinand Fuhrmann - člen predstavenstva
Prielstrasse 18A
Wels 4600
Rakúska republika
From: 10/24/2011 Until: 03/09/2012
  (from: 03/21/2012 until: 03/20/2012)
Ing. Eduard Haderka - člen
Marxova 24
Štúrovo
  (from: 03/25/1992 until: 09/02/1993)
John Hiscock - člen
Maidstone
Kent
Veľká Británia
From: 10/15/2009
  (from: 12/30/2009 until: 03/20/2012)
John Hiscock - člen
Maidstone
Kent
Veľká Británia
From: 10/15/2009 Until: 03/09/2012
  (from: 03/21/2012 until: 03/20/2012)
Ing. Pavel Hollý
Rovniaková 4
Bratislava
  (from: 08/08/1995 until: 12/19/1996)
Ing. Alexander Koprda - člen
J. Slottu 7
Trnava
  (from: 09/13/2001 until: 09/27/2004)
Ing. Alexander Koprda - člen
J. Slottu 7
Trnava
Until: 06/15/2004
  (from: 09/28/2004 until: 09/27/2004)
Ing. Juraj Kučera , CSc.
Jesenského 72
Štúrovo
  (from: 11/30/1994 until: 12/19/1996)
Ing. Juraj Kučera , CSc.
Jesenského 72
Štúrovo
  (from: 12/20/1996 until: 09/10/1997)
Ing. Juraj Kučera , CSc. - predseda
Jesenského 72
Štúrovo
  (from: 03/25/1992 until: 11/29/1994)
Ľuboš Lopatka - podpredseda
Rekreačná 2/6789
Biely Kostol
  (from: 04/08/1999 until: 06/20/2005)
Ľuboš Lopatka - podpredseda
Rekreačná 2/6789
Biely Kostol
Until: 04/27/2005
  (from: 06/21/2005 until: 06/20/2005)
Ing. Ľuboš Lopatka - podpredseda
Rekreačná 2/6789
Biely Kostol 919 34
From: 04/27/2005
  (from: 06/21/2005 until: 02/27/2006)
Ing. Ľuboš Lopatka - podpredseda
Rekreačná 2/6789
Biely Kostol 919 34
From: 04/27/2005 Until: 02/10/2006
  (from: 02/28/2006 until: 02/27/2006)
JUDr., Ing. Jozef Majský
Budatínska 33
Bratislava
  (from: 09/03/1993 until: 11/29/1994)
Ing. Július Mihály - podpredseda
Švermova 57
Štúrovo
  (from: 03/25/1992 until: 09/02/1993)
Ing. Ján Morvai
Jesenského 74
Štúrovo
  (from: 11/30/1994 until: 08/07/1995)
Ing. Ján Morvai - člen
Jesenského 74
Štúrovo
  (from: 03/25/1992 until: 11/29/1994)
PhDr. František Okruhlica , CSc.
Fedinova 5
Bratislava
  (from: 11/30/1994 until: 12/19/1996)
PhDr. František Okruhlica , CSc.
Fedinova č. 5
Bratislava
  (from: 09/03/1993 until: 11/29/1994)
Ing. Ferdinand Petrák
Stropkovská 57
Košice
  (from: 12/20/1996 until: 09/10/1997)
Dirk Marcel Antoon Poot - člen
Linde 32
Evergem 9940
Belgicko
From: 02/10/2006
  (from: 02/28/2006 until: 07/17/2006)
Dirk Marcel Antoon Poot - člen
Linde 32
Evergem 9940
Belgicko
From: 02/10/2006 Until: 05/23/2006
  (from: 07/18/2006 until: 07/17/2006)
Dirk Marcel Antoon Poot - predseda
Linde 32
Evergem 9940
Belgicko
From: 05/23/2006
  (from: 07/18/2006 until: 12/29/2008)
Dirk Marcel Antoon Poot - predseda
Linde 32
Evergem 9940
Belgicko
From: 05/23/2006 Until: 11/25/2008
  (from: 12/30/2008 until: 12/29/2008)
Ing. Marián Slovák - člen
Šulekova 9
Bratislava
  (from: 09/11/1997 until: 04/07/1999)
Ing. Eugen Szabó
Sobieskeho 54
Štúrovo 943 01
From: 03/12/2007
  (from: 05/01/2007 until: 12/29/2009)
Ing. Eugen Szabó
Sobieskeho 54
Štúrovo 943 01
From: 03/12/2007 Until: 10/15/2009
  (from: 12/30/2009 until: 12/29/2009)
Dr. Eduard Šebo
Komenského 2
Modra
  (from: 12/20/1996 until: 09/10/1997)
Ing. Juraj Široký
Priekopnícka 30
Bratislava
  (from: 11/30/1994 until: 08/07/1995)
Ing. Juraj Široký
Priekopnícka 30
Bratislava
  (from: 12/20/1996 until: 09/10/1997)
Ing. Juraj Široký
Priekopnícka č. 30
Bratislava
  (from: 09/03/1993 until: 11/29/1994)
Ing. Ján Šóky
Družstevná 19
Štúrovo
  (from: 11/30/1994 until: 08/07/1995)
Ing. Ján Šóky - člen
Družstevná 19
Štúrovo
  (from: 03/25/1992 until: 11/29/1994)
Tibor Tóth - člen
Gaštanova 8
Štúrovo
  (from: 03/25/1992 until: 09/02/1993)
Ing. Miroslav Uhrin - člen
Studenohorská 22
Bratislava 841 03
From: 06/15/2004
  (from: 09/28/2004 until: 07/17/2006)
Ing. Miroslav Uhrin - člen
Studenohorská 22
Bratislava 841 03
From: 06/15/2004 Until: 05/23/2006
  (from: 07/18/2006 until: 07/17/2006)
PhDr. Anton Vačko - člen
Jégého 3
Bratislava 821 08
From: 05/23/2006
  (from: 07/18/2006 until: 04/30/2007)
PhDr. Anton Vačko - člen
Jégého 3
Bratislava 821 08
From: 05/23/2006 Until: 03/12/2007
  (from: 05/01/2007 until: 04/30/2007)
Ing. Zita Ženišová
Petöfiho 92
Štúrovo
  (from: 08/08/1995 until: 12/19/1996)
Ing. Zita Ženišová
Petöfiho 92
Štúrovo
  (from: 12/20/1996 until: 09/10/1997)
Ján Kajtár - člen
Bátorové Kosihy 447
Bátorové Kosihy 946 34
From: 03/09/2012 Until: 05/17/2012
  (from: 06/28/2012 until: 06/27/2012)
Ján Kajtár - člen
Bátorové Kosihy 447
Bátorové Kosihy 946 34
From: 03/09/2012
  (from: 03/21/2012 until: 06/27/2012)
Anders Haglund - člen
Grev Turegatan 74
Stockholm 114 38
Švédsko
residence in the Slovak Republic :
ROS Vadaš, Vadašská 78
Štúrovo
  (from: 09/11/1997 until: 04/07/1999)
Pentti Kaveli Pärssinen - člen
Lundänsvägen 8
Kramfors
Švédsko
residence in the Slovak Republic :
Jesenského 96/72
Štúrovo
  (from: 04/08/1999 until: 09/12/2001)
Dipl. Ing. Reinhard Rudolf Reiter , MBA - predseda predstavenstva
Volksgartenstrasse 28
Linz 4020
Rakúsko
From: 11/25/2008
  (from: 12/30/2008 until: 03/20/2012)
Dipl. Ing. Reinhard Rudolf Reiter , MBA - predseda predstavenstva
Volksgartenstrasse 28
Linz 4020
Rakúsko
From: 11/25/2008 Until: 03/09/2012
  (from: 03/21/2012 until: 03/20/2012)
Lars Richardson - predseda
Lunkentusvägen 38
Bromma 167 63
Švédsko
residence in the Slovak Republic :
ROS Vadaš, Vadašská 78
Štúrovo
  (from: 09/11/1997 until: 04/07/1999)
Ruud van der Steeg
H.A. Lorentzweg 33
Bussum 1402 CB
Holandsko
From: 06/29/2001
  (from: 01/14/2004 until: 07/17/2006)
Ruud van der Steeg
H.A. Lorentzweg 33
Bussum 1402 CB
Holandsko
From: 06/29/2001 Until: 05/23/2006
  (from: 07/18/2006 until: 07/17/2006)
Tomáš Šabatka - predseda
Deštná 17
Dubá
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
Gaštanová 937/2
Štúrovo
  (from: 04/08/1999 until: 09/12/2001)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 06/28/2012)
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 09/11/1997 until: 06/27/2012)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 03/25/1992 until: 09/10/1997)
Capital: 
1 447 543 EUR Paid up: 1 447 543 EUR
  (from: 12/06/2011)
48 058 427,6 EUR Paid up: 48 058 427,6 EUR
  (from: 07/14/2009 until: 12/05/2011)
1 447 543 000 Sk
  (from: 03/25/1992 until: 07/13/2009)
Shares: 
Number of shares: 1447543
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 EUR
  (from: 12/06/2011)
Number of shares: 1447543
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 09/17/2010 until: 12/05/2011)
Number of shares: 1447543
Druh: na doručiteľa v zaknihovanej podobe
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 07/14/2009 until: 09/16/2010)
Number of shares: 1447543
Druh: na doručiteľa v zaknihovanej podobe
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/14/2000 until: 07/13/2009)
Number of shares: 1447543
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/11/1997 until: 03/13/2000)
Number of shares: 1447543
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/03/1993 until: 09/10/1997)
Number of shares: 1404117
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/25/1992 until: 06/02/1993)
Number of shares: 43426
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/25/1992 until: 06/02/1993)
Supervisory board: 
Ing. Blažena Sebenská
Lesná ul. 3482/48
Komárno 945 01
From: 03/09/2012
  (from: 03/21/2012)
Bálint Szigeti
Námestie Priateľstva 2172/31
Dunajská Streda 929 01
From: 03/09/2012
  (from: 03/21/2012)
László Szigeti
Námestie Priateľstva 2172/31
Dunajská Streda 929 01
From: 05/17/2012
  (from: 06/28/2012)
Ing. Jozef Adamčík - člen
Hruškova 26
Bratislava
  (from: 03/25/1992 until: 09/02/1993)
prof. Ing. Július Alexy - člen
Nezábudkova 36
Bratislava
  (from: 03/25/1992 until: 09/02/1993)
Hakan Andréasson
Westerparklaan 50
Hertogenbosch 5223 DK
Holandsko
From: 06/15/2004
  (from: 09/28/2004 until: 12/29/2008)
Hakan Andréasson
Westerparklaan 50
Hertogenbosch 5223 DK
Holandsko
From: 06/15/2004 Until: 11/25/2008
  (from: 12/30/2008 until: 12/29/2008)
Vladimír Augustín
S.H.Vajanského 77
Nové Zámky
  (from: 08/08/1995 until: 12/19/1996)
Ing. Iveta Bartošovičová
Budyšínska 20
Bratislava
  (from: 11/30/1994 until: 12/19/1996)
Alan Baudant
1 boulevard de Montmorency
Paríž 750 16
Francúzsko
From: 10/15/2009
  (from: 12/30/2009 until: 03/20/2012)
Alan Baudant
1 boulevard de Montmorency
Paríž 750 16
Francúzsko
From: 10/15/2009 Until: 03/09/2012
  (from: 03/21/2012 until: 03/20/2012)
Štefan Családi - člen
Jilemnického 36
Štúrovo
  (from: 03/25/1992 until: 09/02/1993)
Ing. Lilla Csipaková
Jesenského 66
Štúrovo 943 01
From: 06/30/2010
  (from: 07/27/2010 until: 03/20/2012)
Ing. Lilla Csipaková
Jesenského 66
Štúrovo 943 01
From: 06/30/2010 Until: 03/09/2012
  (from: 03/21/2012 until: 03/20/2012)
Ing. Edita Dejczöová
Na Vyhliadke 20
Štúrovo
  (from: 11/30/1994 until: 12/19/1996)
Ing. Edita Dejczöová
Na Vyhliadke 20
Štúrovo
  (from: 12/20/1996 until: 04/07/1999)
Ing. Ján Ducký
Bajzova 11
Bratislava
  (from: 09/03/1993 until: 11/29/1994)
Agnesa Dudášová
425
Kamenný Most 943 58
From: 04/08/2005
  (from: 06/21/2005 until: 07/26/2010)
Agnesa Dudášová
425
Kamenný Most 943 58
From: 04/08/2005 Until: 04/08/2010
  (from: 07/27/2010 until: 07/26/2010)
Ing. Renáta Faltysová - člen
Petofiho 67
Štúrovo
  (from: 03/25/1992 until: 11/29/1994)
Ing. Tibor Hammerschmidt
Komenského 133
Štúrovo
  (from: 12/20/1996 until: 04/07/1999)
Ing. Tibor Hammerschmidt
Komenského 133
Štúrovo
  (from: 04/08/1999 until: 06/20/2005)
Ing. Tibor Hammerschmidt
Komenského 133
Štúrovo
Until: 04/08/2005
  (from: 06/21/2005 until: 06/20/2005)
John Hiscock
Maidstone
Kent
Veľká Británia
From: 11/25/2008
  (from: 12/30/2008 until: 12/29/2009)
John Hiscock
Maidstone
Kent
Veľká Británia
From: 11/25/2008 Until: 10/15/2009
  (from: 12/30/2009 until: 12/29/2009)
Ing. Pavel Hollý
Rovniakova 4
Bratislava
  (from: 09/03/1993 until: 11/29/1994)
Ing. Pavel Hollý
Rovniakova 4
Bratislava
  (from: 11/30/1994 until: 08/07/1995)
JUDr. Miroslav Hrabovský
Ševčenkova 6
Bratislava
  (from: 12/20/1996 until: 09/10/1997)
JUDr. Anna Hudáková
Vigľašská 13
Bratislava
  (from: 12/20/1996 until: 09/10/1997)
Ing. Karol Jirsák
Segnerova 1
Bratislava
  (from: 12/20/1996 until: 04/07/1999)
Ing. Tibor Kápostáš - člen
Petofiho 97
Štúrovo
  (from: 03/25/1992 until: 11/29/1994)
Ruben Kemény, nar. 5.8.1944
Fialkové údolie 21
Bratislava
  (from: 09/11/1997 until: 08/29/1999)
Mgr. Henrieta Kissová
Narcisová 1
Štúrovo
  (from: 08/30/1999 until: 09/27/2004)
Mgr. Henrieta Kissová
Narcisová 1
Štúrovo
Until: 06/15/2004
  (from: 09/28/2004 until: 09/27/2004)
Ing. Jozef Klanduch , CSc. - člen
Meličkovej 11
Bratislava
  (from: 03/25/1992 until: 09/02/1993)
Ing. Rudolf Klučka - člen
ul. Chmelára 38
Nové Zámky
  (from: 03/25/1992 until: 09/02/1993)
Ing. Ján Máčai - člen
194
Chľaba
  (from: 03/25/1992 until: 09/02/1993)
Ing. Mária Machová , CSc.
Krivánska 30
Banská Bystrica
  (from: 12/20/1996 until: 09/10/1997)
Ing. Mária Máchová
Krivánska 30
Banská Bystrica
  (from: 08/08/1995 until: 12/19/1996)
JUDr. Ing. Jozef Majský
Budatínska 33
Bratislava
  (from: 11/30/1994 until: 08/07/1995)
JUDr. Ivo Nesrovnal
Jelačičova 18
Bratislava
  (from: 09/11/1997 until: 04/07/1999)
Ing. Ladislav Nyíri - člen
Jókaiho 22
Štúrovo
  (from: 03/25/1992 until: 09/02/1993)
JUDr. Ján Oravec - člen
Marxova 60
Štúrovo
  (from: 03/25/1992 until: 09/02/1993)
Ing. Gustáv Rásztokay - člen
Jilemnického 18
Štúrovo
  (from: 03/25/1992 until: 09/02/1993)
Ladislav Repka
Petöfiho 73
Štúrovo
  (from: 11/30/1994 until: 12/19/1996)
Mgr. Elena Szabóová
Družstevný rad 19
Štúrovo
  (from: 08/30/1999 until: 09/12/2001)
Ing. Mária Tosecká
Sibírska 35
Bratislava
  (from: 09/03/1993 until: 11/29/1994)
Ruud van der Steeg
H. A. Lorentzweg 33
Bussum 1402
Holandsko
From: 05/23/2006
  (from: 07/18/2006 until: 12/29/2008)
Ruud van der Steeg
H. A. Lorentzweg 33
Bussum 1402
Holandsko
From: 05/23/2006 Until: 11/25/2008
  (from: 12/30/2008 until: 12/29/2008)
Ing. Zoltán Vašš
Lastovičia 3
Nové Zámky
  (from: 11/30/1994 until: 12/19/1996)
Ing. Juraj Vlasák
Mamateyova 8
Bratislava
  (from: 09/03/1993 until: 11/29/1994)
Zsolt Bindics
Námestie Priateľstva 2169/18
Dunajská Streda 929 01
From: 03/09/2012 Until: 05/17/2012
  (from: 06/28/2012 until: 06/27/2012)
Zsolt Bindics
Námestie Priateľstva 2169/18
Dunajská Streda 929 01
From: 03/09/2012
  (from: 03/21/2012 until: 06/27/2012)
Anders Haglund
Grev Turegatan 74
Stockholm
Švédsko
  (from: 04/08/1999 until: 08/29/1999)
Ulf Kilander
Minervägen 3
Djursholm 182 64
Švédsko
  (from: 09/11/1997 until: 04/07/1999)
Sven Torbjörn Pettersson
Gylleniusgat. 3
Karlstad
Švédsko
  (from: 09/13/2001 until: 06/20/2005)
Sven Torbjörn Pettersson
Gylleniusgat. 3
Karlstad
Švédsko
Until: 04/27/2005
  (from: 06/21/2005 until: 06/20/2005)
Sven Torbjörn Pettersson
Gylleniusgat 3
Karlstad
Švédsko
From: 04/27/2005
  (from: 06/21/2005 until: 07/17/2006)
Sven Torbjörn Pettersson
Gylleniusgat 3
Karlstad
Švédsko
From: 04/27/2005 Until: 05/23/2006
  (from: 07/18/2006 until: 07/17/2006)
Franz Strigl
Weiherstrasse 26
Thaiheim bei Weis
Rakúsko
From: 11/25/2008
  (from: 12/30/2008 until: 03/20/2012)
Franz Strigl
Weiherstrasse 26
Thaiheim bei Weis
Rakúsko
From: 11/25/2008 Until: 03/09/2012
  (from: 03/21/2012 until: 03/20/2012)
Other legal facts: 
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení konanom dňa 6.7.1993, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 157/93, Nz 157/93 napísanou JUDr. Agnesou Tormovou. Stary spis: Sa 368
  (from: 11/30/1994)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 30.01.1996. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 27.6.1996. Stary spis: Sa 368
  (from: 12/20/1996)
Valné zhromaždenie dňa 7.5.1997 schválilo zmenu stanov (N 67/97, Nz 59/97). Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 8.8.1997 schválilo zmenu stanov (N 113/97, Nz 104/97).
  (from: 09/11/1997)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 12.05.1998 a 21.01.1999.
  (from: 04/08/1999)
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 30.4.1999. Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 1.6.1999. Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 1.6.1999, not. záp. č. N 128/99, NZ 124/99, zmena obchodného mena z: AssiDomän Packaging Štúrovo, a.s. na: AssiDomän Štúrovo, a.s.
  (from: 08/30/1999)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 23.03.2000, 05.06.2000 a 29.06.2001. Obchodné meno spoločnosti bolo zmenené z AssiDomän Štúrovo, a.s. na Kappa Štúrovo, a.s..
  (from: 09/13/2001)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 26.04.2002.
  (from: 03/02/2004)
Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti dňa 10.02.2006 ( Notárska zápisnica N 17/2006, Nz 6408/2006, NCRls 6379/2006 ), zmena obchodného mena z Kappa Štúrovo, a.s. na Smurfit Kappa Štúrovo, a.s.
  (from: 02/28/2006)
Notárska zápisnica č. N 503/2011, Nz 40346/2011, NCRls 41381/2011 zo dňa 24.10.2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou KK PROFIN, spol. s r.o., Eurovea Central 1., Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 31 638 911 zrušenej bez likvidácie a schválení návrhu zmluvy o zlúčení. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 504/2011, Nz 40347/2011, NCRls 41382/2011 zo dňa 24.10.2011, na základe ktorej preberá spoločnosť Smurfit Kappa Štúrovo, a. s., Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 31 410 146 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti KK PROFIN, spol. s r.o., Eurovea Central 1., Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 31 638 911.
  (from: 11/10/2011)
Zmena obchodného mena z Smurfit Kappa Štúrovo, a.s. na Priemyselný park Štúrovo, a. s.
  (from: 03/21/2012)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 11/10/2011)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
KK PROFIN, spol. s r.o. 31638911 ,
Eurovea Central 1., Pribinova
4
  (from: 11/10/2011)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/13/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person