Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2849/B

Business name: 
ECOBEN, spoločnosť s ručením obmedzeným
  (from: 06/02/1992 until: 11/23/2021)
Registered seat: 
Štefunkova 23
Bratislava 821 03
  (from: 08/10/1994 until: 11/23/2021)
Hanzlíčkova 23
Bratislava 821 03
  (from: 06/02/1992 until: 08/09/1994)
Identification number (IČO): 
31 324 924
  (from: 06/02/1992)
Date of entry: 
06/01/1992
  (from: 06/02/1992)
Person dissolved from: 
19. 1. 2004
  (from: 01/27/2005)
Legal ground(s) for dissolution: 
Zrušenie spoločnosti bez likvidácie a jej zlúčenie v zmysle § 69 Obchodného zákonníka.
  (from: 01/27/2005)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/02/1992)
Objects of the company: 
nákup a predaj rozličného tovaru
  (from: 06/02/1992 until: 11/23/2021)
sprostredkovanie obchodnej činnosti a služieb
  (from: 06/02/1992 until: 11/23/2021)
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane technickej vybavennosti sídliskových celkov/
  (from: 06/02/1992 until: 11/23/2021)
poradenská a konzultačná činnosť v stavebníctve
  (from: 06/02/1992 until: 11/23/2021)
zahranično-obchodná činnosť
  (from: 06/02/1992 until: 11/23/2021)
Partners: 
SDC, spol. s r.o. IČO: 36 523 968
Šrefánikova 79
Nitra
Slovak Republic
  (from: 09/09/2002 until: 02/01/2004)
SDC, spol. s r.o. IČO: 36 523 968
Šrefánikova 79
Nitra
Slovak Republic
  (from: 02/02/2004 until: 11/23/2021)
Ing. Boris Benedikt
Štefunkova 23
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/09/2002 until: 02/01/2004)
Ing. Boris Benedikt
Štefunkova 23
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/16/1999 until: 09/08/2002)
Ing. Rudolf Benedikt
Štefunkova 23
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/03/1997 until: 09/08/2002)
Ing. Boris Benedikt
Štefunkova 23
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/03/1997 until: 02/15/1999)
Ing. Boris Benedikt
Štefunkova 23
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/10/1994 until: 03/02/1997)
Ing. Rudolf Benedikt
Štefunkova 23
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/02/1992 until: 03/02/1997)
Ing. Boris Benedikt
Hanzlíčkova 33
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/14/1993 until: 08/09/1994)
Ing. Boris Benedikt
Hanzlíčkova 33
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/02/1992 until: 06/13/1993)
Ing. Milan Vrana
Červenákova 17
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/10/1994 until: 03/02/1997)
Ing. Jana Vranová
Červenákova 17
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/10/1994 until: 03/02/1997)
Róbert Jahns
Taborstrasse 61/1/18
Viedeň
Rakúska republika
  (from: 06/02/1992 until: 06/13/1993)
Contribution of each member: 
Ing. Boris Benedikt
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 06/02/1992 until: 06/13/1993)
Ing. Rudolf Benedikt
Amount of investment: 33 000 Sk Paid up: 33 000 Sk
  (from: 06/02/1992 until: 03/02/1997)
Róbert Jahns
Amount of investment: 33 000 Sk Paid up: 33 000 Sk
  (from: 06/02/1992 until: 06/13/1993)
Ing. Boris Benedikt
Amount of investment: 67 000 Sk
  (from: 06/14/1993 until: 08/09/1994)
Ing. Boris Benedikt
Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
  (from: 08/10/1994 until: 03/02/1997)
Ing. Milan Vrana
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 08/10/1994 until: 03/02/1997)
Ing. Jana Vranová
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 08/10/1994 until: 03/02/1997)
Ing. Boris Benedikt
Amount of investment: 92 000 Sk Paid up: 92 000 Sk
  (from: 03/03/1997 until: 02/15/1999)
Ing. Rudolf Benedikt
Amount of investment: 58 000 Sk Paid up: 58 000 Sk
  (from: 03/03/1997 until: 09/08/2002)
Ing. Boris Benedikt
Amount of investment: 142 000 Sk Paid up: 142 000 Sk
  (from: 02/16/1999 until: 09/08/2002)
Ing. Boris Benedikt
Amount of investment: 66 000 Sk Paid up: 66 000 Sk
  (from: 09/09/2002 until: 02/01/2004)
SDC, spol. s r.o.
Amount of investment: 134 000 Sk Paid up: 134 000 Sk
  (from: 09/09/2002 until: 02/01/2004)
SDC, spol. s r.o.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/02/2004 until: 11/23/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/09/2002 until: 11/23/2021)
Individual managing director
  (from: 01/24/2002 until: 09/08/2002)
Individual managing director
  (from: 03/03/1997 until: 01/23/2002)
Individual managing director
  (from: 08/10/1994 until: 03/02/1997)
Individual managing director
  (from: 06/14/1993 until: 08/09/1994)
Individual managing director
  (from: 06/02/1992 until: 06/13/1993)
Ing. Boris Benedikt
Hanzlíčkova 33
Bratislava
  (from: 06/14/1993 until: 08/09/1994)
Ing. Boris Benedikt
Štefunkova 23
Bratislava
  (from: 08/10/1994 until: 03/02/1997)
Ing. Boris Benedikt
Štefunkova 23
Bratislava
Until: 11/04/2003
  (from: 03/03/1997 until: 02/01/2004)
Ing. Boris Benedikt - riaditeľ
  (from: 06/02/1992 until: 06/13/1993)
Ing. Rudolf Benedikt
Hanzlíčkova 23
Bratislava
  (from: 06/14/1993 until: 08/09/1994)
Ing. Rudolf Benedikt
Štefunkova 23
Bratislava
  (from: 08/10/1994 until: 03/02/1997)
Ing. Rudolf Benedikt
Štefunkova 23
Bratislava
  (from: 03/03/1997 until: 01/23/2002)
Marinus Maria Kruijt
Trnavská 1/1
Nitra - Kynek
  (from: 09/09/2002 until: 11/23/2021)
Radovan Šikorský
Záhumenice 947
Svätý Jur
  (from: 01/24/2002 until: 11/23/2021)
Ing. Milan Vrana
Červenákova 17
Bratislava
  (from: 08/10/1994 until: 03/02/1997)
Acting in the name of the company: 
Ak má spoločnosť dvoch alebo viacerých konateľov platí, že spoločnosť zaväzuje spoločné konanie aspoň dvoch z nich.
  (from: 09/09/2002 until: 11/23/2021)
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia spoločne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 01/24/2002 until: 09/08/2002)
Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
  (from: 03/03/1997 until: 01/23/2002)
V mene spoločnosti vystupujú navonok a podpisujú za ňu Ing. Boris Benedikt alebo Ing. Rudolf Benedikt alebo Ing. Milan Vrana, každý samostatne.
  (from: 08/10/1994 until: 03/02/1997)
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.
  (from: 06/14/1993 until: 08/09/1994)
V mene spoločnosti vystupuje navonok a podpisuje riaditeľ.
  (from: 06/02/1992 until: 06/13/1993)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 02/16/1999 until: 11/23/2021)
150 000 Sk
  (from: 08/10/1994 until: 02/15/1999)
100 000 Sk
  (from: 06/02/1992 until: 08/09/1994)
Other legal facts: 
Spoločenská zmluva zo dňa 31.12.1992. Starý spis: S.r.o. 5782
  (from: 06/14/1993 until: 11/23/2021)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 1.6.1994, Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 15.6.1994. Starý spis: S.r.o. 5782
  (from: 08/10/1994 until: 11/23/2021)
Zápisnica z valného zhromaždenia na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov. Spoločenská zmluva zo dňa 3.10.1996. Starý spis: S.r.o. 5782
  (from: 03/03/1997 until: 11/23/2021)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo ňa 15.7.1998. Spoločenská zmluva zo dňa 24.7.1998 v zmysle Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 02/16/1999 until: 11/23/2021)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.1.2002, spoločenská zmluva zo dňa 10.1.2002 v zmysle Zák.č.513/91 Zb. v znení novely.
  (from: 01/24/2002 until: 11/23/2021)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.8.2002.
  (from: 09/09/2002 until: 11/23/2021)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 4.11.2003 na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu a bol odvolaný z funkcie konateľa Ing. B. Benedikt dňom 4.11.2003.
  (from: 02/02/2004 until: 11/23/2021)
Rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 19.1.2004 o zrušení spoločnosti bez likvidácie a jej zlúčení podľa § 69 Obchodného zákonníka so spoločnosťou SDC, spol. s r.o. so sídlom Štefánikova 79, 949 01 Nitra, IČO: 36 523 968, reg. Okresný súd v Nitre, odd. Sro, vložke č. 10615/N.
  (from: 01/27/2005 until: 11/23/2021)
Legal successor: 
SDC, spol. s r.o. 36523968 ,
Štefánikova
79
  (from: 01/27/2005)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person