Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  29509/N

Business name: 
GLOBALCON s.r.o.
  (from: 07/26/2011 until: 11/25/2022)
Registered seat: 
Námestie M. R. Štefánika 902/3
Komárno 945 01
  (from: 04/27/2017 until: 11/25/2022)
Pohraničná 1/5
Komárno 945 01
  (from: 10/01/2014 until: 04/26/2017)
Námestie M. R. Štefánika 3/15
Komárno 945 01
  (from: 01/24/2014 until: 09/30/2014)
Gombaiho 6
Komárno 945 01
  (from: 12/24/2011 until: 01/23/2014)
ul. Gen. Klapku 2999/22
Komárno 945 01
  (from: 07/26/2011 until: 12/23/2011)
Identification number (IČO): 
46 285 237
  (from: 07/26/2011)
Date of entry: 
07/26/2011
  (from: 07/26/2011)
Person dissolved from: 
21. 12. 2021
  (from: 02/15/2022)
Legal ground(s) for dissolution: 
§ 68b ods. 1 písm. a) a písm. e) Obchodného zákonníka
  (from: 02/15/2022)
Date of deletion: 
11/26/2022
  (from: 11/26/2022)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 11/26/2022)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/26/2011)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/26/2011 until: 11/25/2022)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 07/26/2011 until: 11/25/2022)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 07/26/2011 until: 11/25/2022)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 07/26/2011 until: 11/25/2022)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/26/2011 until: 11/25/2022)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 12/24/2011 until: 11/25/2022)
medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
  (from: 12/17/2015 until: 11/25/2022)
Partners: 
Monika Annušová
ul. gen. Klapku 2999/22
Komárno 945 01
Slovak Republic
  (from: 07/26/2011 until: 12/23/2011)
József Blum
Ul. Pohraničná 889/1
Komárno 945 01
Slovak Republic
  (from: 12/19/2014 until: 05/22/2022)
József Blum
Nagysándor József utca 67.
Budapest 20 1204
Republic of Hungary
  (from: 12/24/2011 until: 09/30/2014)
Melinda Szabados
Széchényi utca 3-5. C lph. 1 em. 5 a.
Budapest 20 1203
Republic of Hungary
  (from: 10/01/2014 until: 12/18/2014)
József Blum
Ul. Pohraničná 889/1
Komárno 945 01
Slovak Republic
  (from: 05/23/2022 until: 11/25/2022)
Contribution of each member: 
Monika Annušová
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 07/26/2011 until: 12/23/2011)
József Blum
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 12/24/2011 until: 09/30/2014)
Melinda Szabados
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 10/01/2014 until: 12/18/2014)
József Blum
  (from: 12/19/2014 until: 05/22/2022)
József Blum
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 05/23/2022 until: 11/25/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/26/2011 until: 11/25/2022)
Monika Annušová
ul. gen. Klapku 2999/22
Komárno 945 01
From: 07/26/2011
  (from: 07/26/2011 until: 12/23/2011)
Monika Annušová
ul. gen. Klapku 2999/22
Komárno 945 01
From: 07/26/2011 Until: 11/29/2011
  (from: 12/24/2011 until: 12/23/2011)
József Blum
Nagysándor József utca 67.
Budapest 20 1204
Maďarská republika
From: 11/29/2011
  (from: 12/24/2011 until: 09/30/2014)
József Blum
Nagysándor József utca 67.
Budapest 20 1204
Maďarská republika
From: 11/29/2011 Until: 09/18/2014
  (from: 10/01/2014 until: 09/30/2014)
József Blum
Nagysándor József utca 67.
Budapest 20 1204
Maďarsko
From: 12/09/2014
  (from: 12/19/2014 until: 12/16/2015)
József Blum
Ul. Pohraničná 889/1
Komárno 945 01
From: 12/09/2014
  (from: 12/17/2015 until: 05/17/2017)
Melinda Szabados
Széchényi utca 3-5. C lph. 1 em. 5 a.
Budapest 20 1203
Maďarsko
From: 09/18/2014
  (from: 10/01/2014 until: 12/18/2014)
Melinda Szabados
Széchényi utca 3-5. C lph. 1 em. 5 a.
Budapest 20 1203
Maďarsko
From: 09/18/2014 Until: 12/09/2014
  (from: 12/19/2014 until: 12/18/2014)
József Blum
residence in the Slovak Republic :
Ul. Pohraničná 889/1
Komárno 945 01
From: 12/09/2014
  (from: 05/23/2022 until: 11/25/2022)
József Blum
residence in the Slovak Republic :
Ul. Pohraničná 889/1
Komárno 945 01
From: 12/09/2014
  (from: 05/18/2017 until: 05/22/2022)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 07/26/2011 until: 11/25/2022)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 07/26/2011 until: 11/25/2022)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Nitra č.k.30CbR/52/2020-33 zo dňa 15.11.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.11.2022 súd v y m a z á v a obchodnú spoločnosť GLOBALCON s.r.o. so sídlom Námestie M. R. Štefánika 902/3, 945 01 Komárno, IČO: 46 285 237 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v odd: Sro, vložke č. 29509/N z obchodného registra Okresného súdu Nitra, bez likvidácie dňom 26.11.2022.
  (from: 11/26/2022)
Na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 30CbR/52/2020 začalo dňa 18.11.2020 konanie o zrušení obchodnej spoločnosti: GLOBALCON s.r.o., IČO: 46 285 237.
  (from: 04/10/2021 until: 11/25/2022)
Uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 30CbR/52/2020 - 19 zo dňa 05.11.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.12.2021, súd rozhodol o zrušení obchodnej spoločnosti GLOBALCON s.r.o., so sídlom Komárno, Námestie M. R. Štefánika č. 902/3, IČO: 46285237.
  (from: 02/15/2022 until: 11/25/2022)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person