Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2938/B

Business name: 
INSTOS s.r.o. Bratislava v likvidácii
  (from: 11/11/2022)
INSTOS s.r.o. Bratislava
  (from: 06/12/1992 until: 11/10/2022)
Registered seat: 
Nobelova 34
Bratislava 830 00
  (from: 09/22/1999)
Vajnorská ulica 136
Bratislava 832 61
  (from: 06/12/1992 until: 09/21/1999)
Identification number (IČO): 
31 325 955
  (from: 06/12/1992)
Date of entry: 
06/11/1992
  (from: 06/12/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/12/1992)
Objects of the company: 
sprostredkovanie, nákup a predaj /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
  (from: 06/12/1992)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti strojírenskej výroby dielcov, strojnotechnologických zariadení, strojných komlexov a montáži
  (from: 06/12/1992)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti investičnej výstavby a zabezpečenia strojnotechnologických investícií
  (from: 06/12/1992)
konštrukcia nových výrobkov a strojnotechnologických zariadení
  (from: 06/12/1992)
kovoobrábacie práce a práce s tým súvisiace
  (from: 01/15/1999)
zámočnícke práce a práce s tým súvisiace
  (from: 01/15/1999)
Partners: 
Ing. Jaroslav Výbora
Ambroseho 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Ing. Štefan Lesňák
Bajzova 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Ing. Štefan Lesňák
Bajzova 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/02/2002 until: 05/23/2022)
Ing. Štefan Lesňák
Bajzova 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/22/1999 until: 12/01/2002)
Ing. Štefan Lesňák
Bajzova 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/15/1999 until: 09/21/1999)
Ing. Štefan Lesňák
Bajzova 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/25/1994 until: 01/14/1999)
Ing. Štefan Lesňák
Bajzova 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/12/1992 until: 02/24/1994)
Ing. Jaroslav Škrabák
Komárnická 46
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/22/1999 until: 12/01/2002)
Ing. Jaroslav Škrabák
Komárnická 46
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/15/1999 until: 09/21/1999)
Ing. Jaroslav Škrabák
Komárnická 46
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/25/1994 until: 01/14/1999)
Ing. Jaroslav Škrabák
Komárnická 46
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/12/1992 until: 02/24/1994)
Ing. Dušan Verba
Ožvaldíkova 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/02/2002 until: 09/03/2008)
Ing. Dušan Verba
Ožvaldíkova 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/22/1999 until: 12/01/2002)
Ing. Dušan Verba
Ožvaldíkova 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/15/1999 until: 09/21/1999)
Ing. Dušan Verba
Ožvaldíkova 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/25/1994 until: 01/14/1999)
Ing. Dušan Verba
Ožvaldíkova 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/12/1992 until: 02/24/1994)
Ing. Jaroslav Výbora
Ambroseho 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/02/2002 until: 05/23/2022)
Ing. Jaroslav Výbora
Ambroseho 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/22/1999 until: 12/01/2002)
Ing. Jaroslav Výbora
Ambroseho 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/15/1999 until: 09/21/1999)
Ing. Jaroslav Výbora
Ambroseho 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/25/1994 until: 01/14/1999)
Ing. Jaroslav Výbora
Ambroseho 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/12/1992 until: 02/24/1994)
Contribution of each member: 
Ing. Jaroslav Výbora
  (from: 07/02/2009 until: 05/23/2022)
Ing. Jaroslav Výbora
Amount of investment: 3 335,988847 EUR Paid up: 3 335,988847 EUR
  (from: 05/24/2022)
Ing. Štefan Lesňák
  (from: 07/02/2009 until: 05/23/2022)
Ing. Štefan Lesňák
Amount of investment: 3 335,988847 EUR Paid up: 3 335,988847 EUR
  (from: 05/24/2022)
Ing. Dušan Verba
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 12 500 Sk
  (from: 06/12/1992 until: 02/24/1994)
Ing. Jaroslav Škrabák
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 12 500 Sk
  (from: 06/12/1992 until: 02/24/1994)
Ing. Jaroslav Výbora
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 12 500 Sk
  (from: 06/12/1992 until: 02/24/1994)
Ing. Štefan Lesňák
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 12 500 Sk
  (from: 06/12/1992 until: 02/24/1994)
Ing. Dušan Verba
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 02/25/1994 until: 01/14/1999)
Ing. Jaroslav Škrabák
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 02/25/1994 until: 01/14/1999)
Ing. Jaroslav Výbora
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 02/25/1994 until: 01/14/1999)
Ing. Štefan Lesňák
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 02/25/1994 until: 01/14/1999)
Ing. Dušan Verba
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 01/15/1999 until: 09/21/1999)
Ing. Jaroslav Škrabák
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 01/15/1999 until: 09/21/1999)
Ing. Jaroslav Výbora
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 01/15/1999 until: 09/21/1999)
Ing. Štefan Lesňák
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 01/15/1999 until: 09/21/1999)
Ing. Dušan Verba
Amount of investment: 305 000 Sk Paid up: 305 000 Sk
  (from: 09/22/1999 until: 12/01/2002)
Ing. Jaroslav Škrabák
Amount of investment: 305 000 Sk Paid up: 305 000 Sk
  (from: 09/22/1999 until: 12/01/2002)
Ing. Jaroslav Výbora
Amount of investment: 305 000 Sk Paid up: 305 000 Sk
  (from: 09/22/1999 until: 12/01/2002)
Ing. Štefan Lesňák
Amount of investment: 305 000 Sk Paid up: 305 000 Sk
  (from: 09/22/1999 until: 12/01/2002)
Ing. Dušan Verba
Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
  (from: 12/02/2002 until: 09/03/2008)
Ing. Jaroslav Výbora
Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
  (from: 12/02/2002 until: 09/03/2008)
Ing. Štefan Lesňák
Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
  (from: 12/02/2002 until: 09/03/2008)
Ing. Jaroslav Výbora
Amount of investment: 100 500 Sk Paid up: 100 500 Sk
  (from: 09/04/2008 until: 07/01/2009)
Ing. Štefan Lesňák
Amount of investment: 100 500 Sk Paid up: 100 500 Sk
  (from: 09/04/2008 until: 07/01/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/25/1994)
konatelia
  (from: 06/12/1992 until: 02/24/1994)
Ing. Jaroslav Výbora
Ambroseho 5
Bratislava
  (from: 05/24/2022)
Ing. Štefan Lesňák
Bajzova 6
Bratislava
  (from: 05/24/2022)
Ing. Štefan Lesňák
Bajzova 6
Bratislava
  (from: 02/25/1994 until: 01/14/1999)
Ing. Štefan Lesňák
Bajzova 6
Bratislava
  (from: 01/15/1999 until: 05/23/2022)
Ing. Jaroslav Škrabák
Komárnická 46
Bratislava
  (from: 01/15/1999 until: 12/01/2002)
Ing. Jaroslav Škrabák - riaditeľ
Komárnická 46
Bratislava
  (from: 06/12/1992 until: 01/14/1999)
Ing. Dušan Verba
Ožvaldíkova 9
Bratislava
  (from: 06/12/1992 until: 01/14/1999)
Ing. Dušan Verba
Ožvaldíkova 9
Bratislava
  (from: 01/15/1999 until: 07/09/2008)
Ing. Dušan Verba
Ožvaldíkova 9
Bratislava
Until: 06/18/2008
  (from: 07/10/2008 until: 07/09/2008)
Ing. Jaroslav Výbora
Ambroseho 5
Bratislava
  (from: 02/25/1994 until: 01/14/1999)
Ing. Jaroslav Výbora
Ambroseho 5
Bratislava
  (from: 01/15/1999 until: 05/23/2022)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje každý konateľ samostatne.
  (from: 09/04/2008)
Spoločnosť zastupujú najmenej dvaja konatelia spoločne.
  (from: 02/25/1994 until: 09/03/2008)
Spoločnosť zastupujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 06/12/1992 until: 02/24/1994)
Capital: 
6 671,977694 EUR Paid up: 6 671,977694 EUR
  (from: 07/02/2009)
201 000 Sk Paid up: 201 000 Sk
  (from: 12/02/2002 until: 07/01/2009)
1 220 000 Sk
  (from: 09/22/1999 until: 12/01/2002)
200 000 Sk
  (from: 01/15/1999 until: 09/21/1999)
100 000 Sk
  (from: 06/12/1992 until: 01/14/1999)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 08/16/2022
  (from: 11/11/2022)
 Liquidators:
Ing. Štefan Lesňák
Bajzova 6
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 08/16/2022
  (from: 11/11/2022)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 11/11/2022)
Other legal facts: 
Dodatkom č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 26.11.1998 bola spoločenská zmluva upravená v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 01/15/1999)
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 22.12.1998. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 16.7.1999.
  (from: 09/22/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.11.2001. Uznesenie Krajského súdu č.k. 29 Cb 40/00 zo dňa 5.4.2001 právoplatné 11.5.2001, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.6.2001.
  (from: 12/02/2002)
Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 18.06.2008.
  (from: 07/10/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.7.2008.
  (from: 09/04/2008)
Date of updating data in databases:  03/27/2023
Date of extract :  03/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person