Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  540/N

Business name: 
Brantner Nové Zámky s.r.o.
  (from: 01/13/2005)
BRANOS s.r.o.
  (from: 08/03/1993 until: 01/12/2005)
Registered seat: 
Viničná 23
Nové Zámky 940 64
  (from: 08/03/1993)
Identification number (IČO): 
31 440 291
  (from: 08/03/1993)
Date of entry: 
08/03/1993
  (from: 08/03/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/03/1993)
Objects of the company: 
montáž, oprava, údržba vyhr. elektrických zariadení a výroba rozv. n. nap.
  (from: 08/03/1993)
elektroinštalácie
  (from: 08/03/1993)
montáž káblových rozvodov
  (from: 08/03/1993)
pozemné a inžinierské stavby
  (from: 08/03/1993)
stavba komunikácií a športových areálov
  (from: 08/03/1993)
vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 08/03/1993)
podnikat. poradenstvo, účtov. ap. , výskum trhu
  (from: 08/03/1993)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/03/1993)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 08/03/1993)
demolácia a zemné práce
  (from: 08/03/1993)
prieskumné a podzemné práce
  (from: 08/03/1993)
reklamné činnosti
  (from: 08/03/1993)
udržiavanie verejnej zelene, verejného priestoru, zimná údržba, čistenie kanal.
  (from: 08/03/1993)
čistenie budov
  (from: 08/03/1993)
sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
  (from: 08/03/1993)
sprostredkovanie obchodu so strojmi, priem. zariadením
  (from: 08/03/1993)
sprostredkovanie obchodu s nábytkom, zariad. a predm. pre domác. , želez. tov.
  (from: 08/03/1993)
sprostredkovanie obchodu s palivom, rudami, kovom a tech. chemikáliami
  (from: 08/03/1993)
veľkoobchod s nepoľnohospodárskymi medziproduktami, odpadom a šrotom
  (from: 08/03/1993)
veľkoobchod s drevom a stavebnými materiálmi
  (from: 08/03/1993)
veľkoobchod so strojmi, technickými potrebami
  (from: 08/03/1993)
veľkoobchod s obrábacími strojmi pre opracovanie dreva a kovu
  (from: 08/03/1993)
veľkoobchod so stavebnými strojmi
  (from: 08/03/1993)
maloobchod so železiarskym tovarom, farbami, skl. tovarom, potr. pre kutilov
  (from: 08/03/1993)
predaj na trhoch
  (from: 08/03/1993)
vedľajšia a pomocná činnosť v doprave, sprostrekovanie dopravy
  (from: 08/03/1993)
pohrebná služba vrátane prepravy zosnulých
  (from: 08/03/1993)
spracovanie druhotných surovín
  (from: 08/03/1993)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 08/03/1993)
spracovanie kovového odpadu a šrotu
  (from: 08/03/1993)
spracovanie nekovového starého materiálu a zbytkového materiálu
  (from: 08/03/1993)
odstraňovanie odpadu
  (from: 08/03/1993)
obchodné služby
  (from: 08/03/1993)
ostatné služby
  (from: 08/03/1993)
cestná verejná doprava tovaru /nákladná taxi služba/
  (from: 10/29/1993)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi /nebezpečnými, zvláštnymi, ostatnými zber, výkup, preprava/
  (from: 11/13/2001)
prevádzkovanie trhovísk a trhových miest
  (from: 11/13/2001)
prevádzkovanie cintorínov
  (from: 08/03/1993 until: 04/27/2005)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (from: 08/03/1993 until: 04/13/2003)
pohrebníctvo
  (from: 08/03/1993 until: 04/27/2005)
iná nepravidelná cestná doprava osôb
  (from: 10/29/1993 until: 05/30/2008)
maloobchod so zmiešaným tovarom hlavne potravinami, nápojmi, tabakom
  (from: 08/03/1993 until: 05/30/2008)
maloobchod s kozmetickými výrobkami
  (from: 08/03/1993 until: 05/30/2008)
maloobchod s prístrojmi pre domácnosť a rozhlasové a televízne prijímače
  (from: 08/03/1993 until: 05/30/2008)
veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
  (from: 08/03/1993 until: 05/30/2008)
veľkoobchod s kozmetickými výrobkami
  (from: 08/03/1993 until: 05/30/2008)
výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu
  (from: 08/03/1993 until: 05/28/2007)
výroba drobných kovových obalov
  (from: 08/03/1993 until: 05/28/2007)
pranie, chemické čistenie a farbenie textílií a kožušín
  (from: 08/03/1993 until: 05/30/2008)
sprostredkovanie obchodu s potravinárskym tovarom, tabakovými výrobkami
  (from: 08/03/1993 until: 05/30/2008)
Partners: 
Mesto Nové Zámky IČO: 00 309 150
Hlavné námestie 10
Nové Zámky 940 35
Slovak Republic
  (from: 08/25/2022)
Brantner Slovakia Holding GmbH
Dr. Franz Wilhelm - Strasse 2a
Krems an der Donau 3500
Republic of Austria
Other identification number : FN 254416 t
  (from: 07/07/2021)
Brantner Walter spol. s r.o.
Dr. Franz Wilhelm - Strasse 1
Krems
  (from: 11/13/2001 until: 04/13/2003)
Brantner Walter spol. s r.o.
Dr. Franz Wilhelm - Strasse 1
Krems
  (from: 08/03/1993 until: 11/12/2001)
Brantner Slovakia Holding GmbH
Dr. Franz Wilhelm - Strasse 2a
Krems an der Donau 3500
Republic of Austria
  (from: 12/01/2017 until: 07/06/2021)
Brantner Walter Gesellschaft m.b.H.
Brennaustrasse 10
Krems an der Donau 3500
  (from: 04/14/2003 until: 11/30/2017)
Mesto Nové Zámky
  (from: 08/03/1993 until: 05/30/2008)
Mesto Nové Zámky
  (from: 05/31/2008 until: 08/24/2022)
Contribution of each member: 
Mesto Nové Zámky
( nepeňažný vklad )
  (from: 02/24/2009 until: 08/24/2022)
Mesto Nové Zámky
Amount of investment: 597 491 EUR ( nepeňažný vklad ) Paid up: 597 491 EUR
  (from: 08/25/2022)
Brantner Slovakia Holding GmbH
  (from: 12/01/2017 until: 07/06/2021)
Brantner Slovakia Holding GmbH
Amount of investment: 760 473 EUR Paid up: 760 473 EUR
  (from: 07/07/2021)
Brantner Walter spol. s r.o.
Amount of investment: 22 910 000 Sk Paid up: 6 897 550 Sk
  (from: 08/03/1993 until: 11/12/2001)
Mesto Nové Zámky
( nepeňažný vklad )
  (from: 08/03/1993 until: 05/30/2008)
Mesto Nové Zámky
Amount of investment: 18 000 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 18 000 000 Sk
  (from: 05/31/2008 until: 02/23/2009)
Brantner Walter spol. s r.o.
Amount of investment: 22 910 000 Sk Paid up: 22 910 000 Sk
  (from: 11/13/2001 until: 04/13/2003)
Brantner Walter Gesellschaft m.b.H.
Amount of investment: 22 910 000 Sk Paid up: 22 910 000 Sk
  (from: 04/14/2003 until: 02/23/2009)
Brantner Walter Gesellschaft m.b.H.
Amount of investment: 760 473 EUR Paid up: 760 473 EUR
  (from: 02/24/2009 until: 11/30/2017)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/03/1993)
JUDr. Jaromír Valent
Devínska 2958/9
Nové Zámky 940 02
From: 01/16/2015
  (from: 01/29/2015)
Ing. Tibor Papp
Turecká 3768/6
Senec 903 01
From: 05/16/2018
  (from: 05/30/2018)
Ing. Peter Ágh
Hájová 1179/15
Nové Zámky 940 71
From: 02/01/2004
  (from: 01/19/2005 until: 01/28/2015)
Ing. Peter Ágh
Hájová 1179/15
Nové Zámky 940 71
From: 02/01/2004 Until: 01/16/2015
  (from: 01/29/2015 until: 01/28/2015)
Ing. Oliver Čelko
Šoltésovej 22
Nové Zámky
  (from: 08/03/1993 until: 10/23/2004)
Ing. Oliver Čelko
Šoltésovej 22
Nové Zámky
From: 08/03/1993
  (from: 10/24/2004 until: 01/18/2005)
Ing. Oliver Čelko
Šoltésovej 22
Nové Zámky
From: 08/03/1993 Until: 02/01/2004
  (from: 01/19/2005 until: 01/18/2005)
Ing. František Mačuga
Potočná 355/18
Limbach 900 91
From: 03/25/2014
  (from: 04/12/2014 until: 05/29/2018)
Ing. František Mačuga
Potočná 355/18
Limbach 900 91
From: 03/25/2014 Until: 05/16/2018
  (from: 05/30/2018 until: 05/29/2018)
Ing. Dušan Magula
Štúrova 488/71
Marianka 900 33
From: 02/01/2004
  (from: 01/19/2005 until: 04/27/2005)
Ing. Dušan Magula
Štúrova 488/71
Marianka 900 33
From: 02/01/2004 Until: 03/16/2005
  (from: 04/28/2005 until: 04/27/2005)
Ing. Ladislav Procházka
Ľ. Fullu 3
Bratislava 841 05
From: 03/16/2005
  (from: 04/28/2005 until: 05/30/2008)
Ing. Ladislav Procházka
Rovná 46
Stupava 900 31
From: 03/16/2005
  (from: 05/31/2008 until: 04/11/2014)
Ing. Ladislav Procházka
Rovná 46
Stupava 900 31
From: 03/16/2005 Until: 03/25/2014
  (from: 04/12/2014 until: 04/11/2014)
Wilhelm Salzer
Bachgasse 154
3552 Stratzing
Rakúsko
residence in the Slovak Republic :
Čajaka 14
Spišská Nová Ves
  (from: 08/03/1993 until: 04/13/2003)
Wilhelm Salzer
Bachgasse 154
Stratzing A - 3552
Rakúsko
residence in the Slovak Republic :
Sadová 2336/13
Spišská Nová Ves
  (from: 04/14/2003 until: 10/23/2004)
Alexander Simader
Forsthausgasse 16-20/7/10
Viedeň 1200
Rakúsko
residence in the Slovak Republic :
ul. Jána Sambucusa 3432/27
Trnava
From: 03/14/2003
  (from: 10/24/2004 until: 01/18/2005)
Alexander Simader
Forsthausgasse 16-20/7/10
Viedeň 1200
Rakúsko
residence in the Slovak Republic :
ul. Jána Sambucusa 3432/27
Trnava
From: 03/14/2003 Until: 02/01/2004
  (from: 01/19/2005 until: 01/18/2005)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú konatelia vždy spoločne.
  (from: 08/03/1993)
Procuration: 
Ing. Oleg Leontiev , Od: 14.04.2003
Dolná 3562/5
Bratislava 811 04
  (from: 04/14/2003 until: 10/23/2004)
Prokurista koná samostatne. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 04/14/2003)
Capital: 
1 357 964 EUR Paid up: 1 357 964 EUR
  (from: 02/24/2009)
40 910 000 Sk Paid up: 40 910 000 Sk
  (from: 10/24/2004 until: 02/23/2009)
40 910 000 Sk
  (from: 08/03/1993 until: 10/23/2004)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.12.1992 v súlade s § 57 a 105 a nasl. Obchodného zákonníka. Podľa vyhlásenia správcu vkladu podľa § 60 ods. 3 Obch. zák. splatili spoločníci ku dňu registrácie svoje vklady takto: Mesto Nové Zámky v celosti Brantner Walter spol. s r.o. 6 897 550 Sk. Stary spis: S.r.o. 1519
  (from: 08/03/1993)
Spoločenská zmluva zo dňa 22.12.1992 bola zmenená Dodatkom č.1 zo dňa 20.05.1993, Dodatkom č.2 zo dňa 24.08.1993 a Dodatkom č.3 zo dňa 13.10.1993. Stary spis: S.r.o. 1519
  (from: 08/26/1994)
Zmena spoločenskej zmluvy Dodatkom č. 4 zo dňa 04.10.1994. Stary spis: S.r.o. 1519
  (from: 11/29/1994)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.5 zo dňa 29.07.1998. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č. 11/1998 Z.z..
  (from: 05/11/1999)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.6 zo dňa 12.01.1999, Dodatkom č.7 zo dňa 27.10.2000 a Dodatkom č.8 zo dňa 27.10.2000.
  (from: 11/13/2001)
Dodatok č. 9 zo dňa 25.1.2002 k spoločenskej zmluve.
  (from: 04/14/2003)
Konateľovi Wilhelmovi Salzerovi zanikla funkcia dňom 14.3.2003. Prokuristovi Ing. Olegovi Leontievovi zanikla funkcia dňom 14.3.2003.
  (from: 10/24/2004)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person