Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  1999/B

Business name of the organisational unit: 
Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu, organizačná zložka
  (from: 07/05/2011)
Olympus C & S, spol. s r.o., organizačná zložka
  (from: 06/07/1995 until: 07/04/2011)
Olympus Optical CS, spol. s r.o. organizačná zložka
  (from: 06/25/1993 until: 06/06/1995)
Registered seat of organisational unit: 
Slovnaftská 102
Bratislava 821 07
  (from: 07/05/2011)
Teplická 99
Piešťany 921 01
  (from: 07/18/2001 until: 07/04/2011)
Sv. Cyrila a Metoda 2
Piešťany 921 01
  (from: 01/12/1998 until: 07/17/2001)
Krajinská 2929
Piešťany 921 01
  (from: 06/25/1993 until: 01/11/1998)
Identification number (IČO): 
34 000 186
  (from: 06/25/1993)
Date of entry: 
06/25/1993
  (from: 06/25/1993)
Legal form: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (from: 09/01/2021)
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (from: 06/25/1993 until: 08/31/2021)
Objects of the company: 
obchodná činnosť - zdravotnícka technika
  (from: 06/25/1993)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 06/25/1993)
opravy jemnej mechaniky (fotoprístroje)
  (from: 05/15/1998)
opravy elektronických zariadení
  (from: 05/15/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 11/30/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 11/30/1998)
opravy lekárskych prístrojov a nástrojov a zdravotníckych potrieb
  (from: 11/16/2000)
Head of organisational unit: 
Ing. Emil Tretinár
Andreja Hlinku 51/69
Piešťany 921 01
From: 07/05/2011
  (from: 07/05/2011)
Mgr. Jozef Polák
Hviezdoslavova 7
Trenčín
  (from: 01/11/2001 until: 04/04/2004)
Mgr. Jozef Polák
Hviezdoslavova 7
Trenčín
Until: 10/09/2003
  (from: 04/05/2004 until: 04/04/2004)
Ing. Emil Tretinár
A.Hlinku 51/69
Piešťany
  (from: 06/25/1993 until: 05/14/1998)
Ing. Emil Tretinár
A.Hlinku 51/69
Piešťany
  (from: 05/15/1998 until: 01/10/2001)
Tomasz Stawiarski
Planetarna 21o/1
Zalasewo 62-020
Poľská republika
From: 07/01/2023
  (from: 07/01/2023)
Andrzej Michal Wojasiewicz
Werbeny 5B/1
Józefów 05-410
Poľská republika
From: 10/15/2019
  (from: 08/20/2022)
Jiří Batrla
J. Sousedíka 1429
Vsetín 755 01
Česká republika
From: 10/09/2003
  (from: 04/05/2004 until: 07/04/2011)
Jiří Batrla
Jiřiny Štěpničkové 1480
Zbraslav, Praha 5 150 00
Česká republika
From: 10/09/2003
  (from: 07/05/2011 until: 07/26/2019)
Jiří Batrla
Jiřiny Štěpničkové 1480
Zbraslav, Praha 5 150 00
Česká republika
From: 10/09/2003 Until: 03/31/2019
  (from: 07/27/2019 until: 07/26/2019)
Ing. Ondřej Typolt
Verdunská 709/21
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 04/01/2019
  (from: 07/27/2019 until: 06/30/2023)
Ing. Ondřej Typolt
Verdunská 709/21
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 04/01/2019 Until: 07/01/2023
  (from: 07/01/2023 until: 06/30/2023)
Andrzej Michal Wojasiewicz
Werbeny 5B/1
Józefów 05-410
Poľská republika
From: 10/15/2019
  (from: 12/04/2019 until: 08/19/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene organizačnej zložky konajú dvaja vedúci organizačnej zložky spoločne.
  (from: 12/04/2019)
V mene organizačnej zložky konajú vedúci organizačnej zložky spoločne.
  (from: 07/05/2011 until: 12/03/2019)
V mene organizačnej zložky koná vedúci.
  (from: 04/05/2004 until: 07/04/2011)
V mene organizačnej zložky koná jej vedúci: Mgr. Jozef Polák, r.č. XXXXXXX/XXXXX bytom Trenčín, Hviezdoslavova 7
  (from: 01/11/2001 until: 04/04/2004)
V mene organizačnej zložky koná jej vedúci: Ing. Emil Tretinár, r.č. XXXXXXX/XXXXX, bytom Piešťany, A.Hlinku 51/69
  (from: 05/15/1998 until: 01/10/2001)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje vedúci organizačnej zložky.
  (from: 06/25/1993 until: 05/14/1998)
Other legal facts: 
Olympus Optical CS, spol. s r.o. Praha I, V jirchářích 10/151 založila v súlade s § 21 ods. 3 a 4 Zák.č. 513/1991 Zb. Olympus Optical CS, spol. s r.o. organizačná zložka. Stary spis: Po 87
  (from: 06/25/1993)
Obvodný súd Praha 1 uznesením č.Firm 27429/93 zo dňa 9.9.1993 rozhodol o zmene obchodného mena zakladateľa organ.zložky z OLYMPUS Optical CS, spol. s r.o. na OLYMPUS C & S, spol. s r.o. Stary spis: Po 87
  (from: 06/07/1995)
Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 21.11.1997 o zmene adresy z: Piešťany, Krajinská cesta 2929 na: Piešťany, Sv. Cyrila a Metoda 2.
  (from: 01/12/1998)
Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 03.08.2000.
  (from: 11/16/2000)
Rozhodnutím zakladateľa zo dňa 26.02.2001 bolo zmenené sídlo organizačnej zložky z: Piešťany, Sv. Cyrila a Metoda 2 na: Piešťany, Teplická 99.
  (from: 07/18/2001)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Na základe zmluvy o predaji časti podniku uzatvorenej dňa 28.12.2020 medzi spoločnosťou Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu, so sídlom Evropská 176, 16041 Praha 6, Česká republika, IČO: 270 68 641, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou C 93921, konajúcou na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu, organizačná zložka, so sídlom Slovnaftská 102, 821 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 34 000 186, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 1999/B, ako predávajúcim, a spoločnosťou OM Digital Solutions GmbH, so sídlom Amsinckstraße 63, 20097 Hamburg, Nemecká spolková republika, zapísanou v Obchodnom registri Miestneho súdu v Hamburgu, pod HR B 163550, konajúcou na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby OM Digital Solutions GmbH, organizačná zložka, so sídlom Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 53 461 771, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Po, vložka č.: 11199/R, ako kupujúcim, prišlo k predaju časti podniku predávajúceho v rozsahu vymedzenom v zmluve o predaji časti podniku.
  (from: 01/21/2021)
Foreign person: 
Business name: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Registered seat:
Evropská 176
Praha 6 160 41
Ćeská republika
Legal form: spoločnosť s ručením obmedzeným
Register and Registration number:
Register: Obchodný register Mestského súdu v Prahe. Registration number: Oddiel: C, vložka č.: 93921
  (from: 07/01/2023)
Business name: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Registered seat:
Legal form: spoločnosť s ručením obmedzeným
Register and Registration number:
Register: Obchodný register Mestského súdu v Prahe. Registration number: Oddiel: C, vložka č.: 93921
  (from: 08/27/2022 until: 06/30/2023)
Business name: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Registered seat:
Evropská 176
Praha 6 160 41
Ćeská republika
Legal form: spoločnosť s ručením obmedzeným
Register and Registration number:
Register: Obchodný register Mestského súdu v Prahe. Registration number: Oddiel: C, vložka č.: 93921
  (from: 08/27/2022 until: 06/30/2023)
Business name: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Registered seat:
Legal form: spoločnosť s ručením obmedzeným
Register and Registration number:
Register: Obchodný register Mestského súdu v Prahe. Registration number: Oddiel: C, vložka č.: 93921
  (from: 08/20/2022 until: 08/26/2022)
Business name: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Registered seat:
Evropská 176
Praha 6 160 41
Ćeská republika
Legal form: spoločnosť s ručením obmedzeným
Register and Registration number:
Register: Obchodný register Mestského súdu v Prahe. Registration number: Oddiel: C, vložka č.: 93921
  (from: 08/20/2022 until: 08/26/2022)
Business name: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Registered seat:
Legal form: spoločnosť s ručením obmedzeným
Register and Registration number:
Register: Obchodný register Mestského súdu v Prahe. Registration number: Oddiel: C, vložka č.: 93921
  (from: 07/27/2019 until: 08/19/2022)
Business name: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Registered seat:
Evropská 176
Praha 6 160 41
Ćeská republika
Legal form: spoločnosť s ručením obmedzeným
Register and Registration number:
Register: Obchodný register Mestského súdu v Prahe. Registration number: Oddiel: C, vložka č.: 93921
  (from: 07/27/2019 until: 08/19/2022)
Business name: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Registered seat:
Evropská 176
Praha 6 160 41
Ćeská republika
Legal form: spoločnosť s ručením obmedzeným
Register and Registration number:
Register: Obchodný register Mestského súdu v Prahe. Registration number: Oddiel: C, vložka č.: 93921
  (from: 07/05/2011 until: 07/26/2019)
Business name: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Registered seat:
Legal form: spoločnosť s ručením obmedzeným
Register and Registration number:
Register: Obchodný register Mestského súdu v Prahe. Registration number: Oddiel: C, vložka č.: 93921
  (from: 07/05/2011 until: 07/26/2019)
Business name: Olympus C & S, spol. s r.o.
Identification number (IČO): 14 891 972
Registered seat:
Register and Registration number:
Zapísaný v obchodnom registri vedeného Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 866.
  (from: 04/05/2004 until: 07/04/2011)
Business name: Olympus C & S, spol. s r.o.
Identification number (IČO): 14 891 972
Registered seat:
V jirchářích 10/151
Praha 1
Česká republika
Register and Registration number:
Zapísaný v obchodnom registri vedeného Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 866.
  (from: 04/05/2004 until: 07/04/2011)
Business name: Olympus C & S, spol. s r.o.
Identification number (IČO): 14 891 972
Registered seat:
Register and Registration number:
  (from: 01/11/2001 until: 04/04/2004)
Business name: Olympus C & S, spol. s r.o.
Identification number (IČO): 14 891 972
Registered seat:
V jirchářích 10/151
Praha 1
Česká republika
Register and Registration number:
  (from: 01/11/2001 until: 04/04/2004)
Business name: Olympus C & S, spol. s r.o.
Identification number (IČO): 14 891 972
Registered seat:
Register and Registration number:
  (from: 01/12/1998 until: 01/10/2001)
Business name: Olympus C & S, spol. s r.o.
Identification number (IČO): 14 891 972
Registered seat:
V jirchářích 10/151
Praha 1
Česká republika
Register and Registration number:
  (from: 01/12/1998 until: 01/10/2001)
Business name: Olympus Optical CS, spol. s r.o.
Identification number (IČO): 14 891 972
Registered seat:
Register and Registration number:
  (from: 06/25/1993 until: 01/11/1998)
Business name: Olympus Optical CS, spol. s r.o.
Identification number (IČO): 14 891 972
Registered seat:
V jirchářích 10/151
Praha 1
Česká republika
Register and Registration number:
  (from: 06/25/1993 until: 01/11/1998)
Štatutárny orgán: konatelia
  (from: 07/01/2023)
Štatutárny orgán: konatelia
  (from: 08/27/2022 until: 06/30/2023)
Štatutárny orgán: konatelia
  (from: 08/20/2022 until: 08/26/2022)
Štatutárny orgán: konatelia
  (from: 07/27/2019 until: 08/19/2022)
Štatutárny orgán: konatelia
  (from: 07/05/2011 until: 07/26/2019)
Krešimir Drašković
Gradna 85A
Samobor 104 30
Chorvátska republika
From: 01/01/2013
  (from: 07/01/2023)
Miquel Angel Garcia Requena
Gottorpstrasse 56
Hamburg 226 05
Nemecká spolková republika
From: 04/01/2022
  (from: 07/01/2023)
Tomasz Mrzygłód
Rajská ulice 5/11
Varšava 02-654
Poľská republika
From: 04/01/2023
  (from: 07/01/2023)
Andzej Michal Wojasiewicz
Werbeny 5B/1
Józefów 05-410
Poľská republika
From: 04/09/2019
  (from: 07/01/2023)
Jiří Batrla
Jiřiny Štěpničkové 1480
Zbraslav, Praha 5 150 00
Česká republika
From: 06/20/2003
  (from: 07/05/2011 until: 07/26/2019)
Jiří Batrla
Jiřiny Štěpničkové 1480
Zbraslav, Praha 5 150 00
Česká republika
From: 06/20/2003 Until: 03/31/2019
  (from: 07/27/2019 until: 07/26/2019)
Krešimir Drašković
Gradna 85A
Samobor 104 30
Chorvátska republika
From: 01/01/2013
  (from: 07/27/2019 until: 08/19/2022)
Krešimir Drašković
Gradna 85A
Samobor 104 30
Chorvátska republika
From: 01/01/2013
  (from: 08/20/2022 until: 08/26/2022)
Krešimir Drašković
Gradna 85A
Samobor 104 30
Chorvátska republika
From: 01/01/2013
  (from: 08/27/2022 until: 06/30/2023)
Miquel Angel Garcia Requena
Gottorpstrasse 56
Hamburg 226 05
Nemecká spolková republika
From: 04/01/2022
  (from: 08/27/2022 until: 06/30/2023)
Matthias Horst Jakob
Ostlandstrasse 18
Wentorf 214 65
Nemecko
From: 12/15/2009
  (from: 07/05/2011 until: 07/26/2019)
Matthias Horst Jakob
Ostlandstrasse 18
Wentorf 214 65
Nemecko
From: 12/15/2009 Until: 03/31/2019
  (from: 07/27/2019 until: 07/26/2019)
Stefan Kaufmann
Hohler Weg 6
Wentorf bei Hamburg 214 65
Spolková republika Nemecko
From: 02/01/2010
  (from: 07/05/2011 until: 07/26/2019)
Stefan Kaufmann
Hohler Weg 6
Wentorf bei Hamburg 214 65
Spolková republika Nemecko
From: 02/01/2010 Until: 03/01/2013
  (from: 07/27/2019 until: 07/26/2019)
Michael Speiser
Dannenkoppel 46
Hamburg 223 91
Nemecká spolková republika
From: 04/01/2019
  (from: 07/27/2019 until: 08/19/2022)
Michael Speiser
Dannenkoppel 46
Hamburg 223 91
Nemecká spolková republika
From: 04/01/2019
  (from: 08/20/2022 until: 08/26/2022)
Michael Speiser
Dannenkoppel 46
Hamburg 223 91
Nemecká spolková republika
From: 04/01/2019 Until: 04/01/2022
  (from: 08/27/2022 until: 08/26/2022)
Ing. Ondřej Typolt
Verdunská 709/21
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 04/01/2019
  (from: 07/27/2019 until: 08/19/2022)
Ing. Ondřej Typolt
Verdunská 709/21
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 04/01/2019
  (from: 08/20/2022 until: 08/26/2022)
Ing. Ondřej Typolt
Verdunská 709/21
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 04/01/2019
  (from: 08/27/2022 until: 06/30/2023)
Ing. Ondřej Typolt
Verdunská 709/21
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 04/01/2019 Until: 03/31/2023
  (from: 07/01/2023 until: 06/30/2023)
Andzej Michal Wojasiewicz
Werbeny 5B/1
Józefów 05-410
Poľská republika
From: 11/14/1978
  (from: 07/27/2019 until: 08/19/2022)
Andzej Michal Wojasiewicz
Werbeny 5B/1
Józefów 05-410
Poľská republika
From: 04/09/2019
  (from: 08/20/2022 until: 08/26/2022)
Andzej Michal Wojasiewicz
Werbeny 5B/1
Józefów 05-410
Poľská republika
From: 04/09/2019
  (from: 08/27/2022 until: 06/30/2023)
Acting of management body: Menom spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne.
  (from: 07/01/2023)
Acting of management body: Menom spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne.
  (from: 08/27/2022 until: 06/30/2023)
Acting of management body: Menom spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne.
  (from: 08/20/2022 until: 08/26/2022)
Acting of management body: Menom spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne.
  (from: 07/27/2019 until: 08/19/2022)
Acting of management body: Menom spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne.
  (from: 07/05/2011 until: 07/26/2019)
Date of updating data in databases:  04/11/2024
Date of extract :  04/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person