Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4345/B

Business name: 
W.D.S.CREDIT spol. s r.o.
  (from: 02/16/1993 until: 01/21/2008)
Registered seat: 
Bojnická 10
Bratislava 831 04
  (from: 11/19/1993 until: 01/21/2008)
Stará Vajnorská cesta 37
Bratislava 832 18
  (from: 02/16/1993 until: 11/18/1993)
Identification number (IČO): 
31 342 281
  (from: 02/16/1993)
Date of entry: 
02/05/1993
  (from: 02/16/1993)
Person dissolved from: 
6. 11. 2007
  (from: 01/22/2008)
Date of deletion: 
01/22/2008
  (from: 01/22/2008)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 01/22/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/16/1993)
Objects of the company: 
nákup a predaj tovarov (tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením)
  (from: 02/16/1993 until: 01/21/2008)
sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
  (from: 02/16/1993 until: 01/21/2008)
zámočníctvo
  (from: 10/16/1995 until: 01/21/2008)
kovoobrábanie
  (from: 10/16/1995 until: 01/21/2008)
výroba a oprava motorových vozidiel, príve- sov, návesov a kombinovaných dopravných prostriedkov
  (from: 10/16/1995 until: 01/21/2008)
výroba a oprava poľnohospodárskych strojov
  (from: 10/16/1995 until: 01/21/2008)
výroba a oprava motorových dopravných prostriedkov s účelovými a mechanickými nástavbami, okrem nástavb so zdvíhacími zariade- niami
  (from: 10/16/1995 until: 01/21/2008)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 10/16/1995 until: 01/21/2008)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/16/1995 until: 01/21/2008)
prenájom stavebných, hutníckych, zváračských montážnych strojov a prístrojov
  (from: 11/08/1996 until: 01/21/2008)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 11/08/1996 until: 01/21/2008)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 11/08/1996 until: 01/21/2008)
oprava bicyklov
  (from: 11/08/1996 until: 01/21/2008)
prenájom nehnuteľností
  (from: 11/08/1996 until: 01/21/2008)
verejná cestná nákladná doprava
  (from: 11/08/1996 until: 01/21/2008)
výroba tavív pre spájkovanie
  (from: 04/30/1998 until: 01/21/2008)
výroba bicyklov
  (from: 04/30/1998 until: 01/21/2008)
prevádzkovanie nevýherných automatov
  (from: 07/07/2004 until: 01/21/2008)
Partners: 
Ing. Peter Dobias
Hornádska 10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/30/1998 until: 06/03/1999)
Ing. Peter Dobias
Hornádska 10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/09/1995 until: 04/29/1998)
Ing. Jozef Filanda
Janka Kráľa 30
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 02/08/2002 until: 02/11/2004)
Ing. Jozef Filanda
Janka Kráľa 30
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 06/04/1999 until: 02/07/2002)
Ing. Bohuslav Flachs
Hodálova 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/08/2002 until: 02/11/2004)
Ing. Bohuslav Flachs
Hodálova 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/30/1998 until: 02/07/2002)
Ing. Bohuslav Flachs
Hodálova 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/09/1995 until: 04/29/1998)
Ing. Bohuslav Flachs
Hodálova 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/16/1993 until: 02/08/1995)
Ing. Viliam Maroš
Floglova
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/16/1993 until: 02/08/1995)
Ing. Vladimír Rajčák
Strečianska 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/16/1993 until: 02/08/1995)
Ing. Daniel Svetlík
Grasalkovičova 3
Ivánka pri Dunaji
Slovak Republic
  (from: 04/30/1998 until: 02/07/2002)
Ing. Daniel Svetlík
Grasalkovičova 3
Ivánka pri Dunaji
Slovak Republic
  (from: 02/09/1995 until: 04/29/1998)
Ing. Daniel Svetlík
Fučíkova 3
Ivánka pri Dunaji
Slovak Republic
  (from: 02/16/1993 until: 02/08/1995)
Ing. Štefan Biacovský , CSc.
Grasalkovičova 11
Ivanka pri Dunaji 900 28
Slovak Republic
  (from: 02/12/2004 until: 01/21/2008)
Contribution of each member: 
Ing. Daniel Svetlík
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 02/16/1993 until: 02/08/1995)
Ing. Viliam Maroš
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 02/16/1993 until: 02/08/1995)
Ing. Vladimír Rajčák
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 02/16/1993 until: 02/08/1995)
Ing. Bohuslav Flachs
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 02/16/1993 until: 02/08/1995)
Ing. Daniel Svetlík
Amount of investment: 42 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 42 000 Sk
  (from: 02/09/1995 until: 04/29/1998)
Ing. Bohuslav Flachs
Amount of investment: 42 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 42 000 Sk
  (from: 02/09/1995 until: 04/29/1998)
Ing. Peter Dobias
Amount of investment: 42 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 42 000 Sk
  (from: 02/09/1995 until: 04/29/1998)
Ing. Daniel Svetlík
Amount of investment: 334 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 334 000 Sk
  (from: 04/30/1998 until: 02/07/2002)
Ing. Bohuslav Flachs
Amount of investment: 334 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 334 000 Sk
  (from: 04/30/1998 until: 02/07/2002)
Ing. Peter Dobias
Amount of investment: 334 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 334 000 Sk
  (from: 04/30/1998 until: 06/03/1999)
Ing. Jozef Filanda
Amount of investment: 334 000 Sk Paid up: 334 000 Sk
  (from: 06/04/1999 until: 02/07/2002)
Ing. Bohuslav Flachs
Amount of investment: 501 000 Sk Paid up: 501 000 Sk
  (from: 02/08/2002 until: 02/11/2004)
Ing. Jozef Filanda
Amount of investment: 501 000 Sk Paid up: 501 000 Sk
  (from: 02/08/2002 until: 02/11/2004)
Ing. Štefan Biacovský , CSc.
Amount of investment: 1 002 000 Sk Paid up: 1 002 000 Sk
  (from: 02/12/2004 until: 01/21/2008)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/16/1993 until: 01/21/2008)
Štefan Biacovský
Fučíkova 11
Ivanka pri Dunaji
  (from: 02/09/1995 until: 11/07/1996)
Ing. Štefan Biacovský
Fučíkova 11
Ivanka pri Dunaji
  (from: 02/16/1993 until: 02/08/1995)
Štefan Biacovský
Grasalkovičova 11
Ivanka pri Dunaji
  (from: 11/08/1996 until: 01/21/2008)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná konateľ.
  (from: 02/16/1993 until: 01/21/2008)
Capital: 
1 002 000 Sk
  (from: 04/30/1998 until: 01/21/2008)
126 000 Sk
  (from: 02/09/1995 until: 04/29/1998)
125 000 Sk
  (from: 02/16/1993 until: 02/08/1995)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 27.09.2007 pod č. 4K 260/2005-73, ktorým súd návrh na vyhlásenie konkurzu zamietol pre nedostatok majetku dlžníka. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.11.2007. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť W.D.S. CREDIT spol. s r.o., so sídlom Bojnická 10, 831 04 Bratislava, IČO : 31 342 281, zapísaná v odd. Sro, vo vložke č. 4345/B.
  (from: 01/22/2008)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spol.zmluvou zo dňa 3.12.1992 v zmysle ust. § 57 a násl., § 105 a násl.Zákona č.513/1991 Zb. Podľa prehlásenia správcu vkladu spoločníci ku dňu registrácie spoločnosti splatili svoje vklady nasledovne: Ing.Rajčák - 12 500 Sk Ing.Flachs - 12 500 Sk Ing.Svetlík - 25 000 Sk Ing.Maroš - 12 500 Sk Stary spis: S.r.o. 8902
  (from: 02/16/1993 until: 01/21/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.8.1994. Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 24.11.1994 a 25.11.1994. Dodatok č. 2 zo dňa 25.11.1994 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 8902
  (from: 02/09/1995 until: 01/21/2008)
Zápis z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného 9.6.1995. Stary spis: S.r.o. 8902
  (from: 10/16/1995 until: 01/21/2008)
Zápis z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 3.7.1996. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 6.8.1996. Doplnok k zápisu z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 3.7.1996. Zmena dodatku č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 7.11.1996. Stary spis: S.r.o. 8902
  (from: 11/08/1996 until: 01/21/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 3.6.1997, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 27.11.1997. Stary spis: S.r.o. 8902
  (from: 04/30/1998 until: 01/21/2008)
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 6.4.1999.
  (from: 06/04/1999 until: 01/21/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.9.2000.
  (from: 02/08/2002 until: 01/21/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.2.2003.
  (from: 02/12/2004 until: 01/21/2008)
Zápisnica z Valného zhromaždenia - 02.06.2003.
  (from: 07/07/2004 until: 01/21/2008)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/04/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person