Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4434/B

Business name: 
CONSULTA, hospodárske personálne poradenstvo,spol. s r.o.
  (from: 03/02/1993 until: 05/31/2005)
Registered seat: 
Na Vŕšku 8
Bratislava 811 01
  (from: 12/13/2000 until: 05/31/2005)
Sedlárska 5
Bratislava 811 01
  (from: 04/24/1998 until: 12/12/2000)
Miletičova 5
Bratislava 821 08
  (from: 11/17/1993 until: 04/23/1998)
Viedenská cesta 5
Bratislava 851 01
  (from: 03/02/1993 until: 11/16/1993)
Identification number (IČO): 
31 343 279
  (from: 03/02/1993)
Date of entry: 
03/01/1993
  (from: 03/02/1993)
Person dissolved from: 
25.5.2005
  (from: 06/01/2005)
Date of deletion: 
06/01/2005
  (from: 06/01/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/01/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/02/1993)
Objects of the company: 
ekonomické a organizačné poradenstvo
  (from: 03/02/1993 until: 05/31/2005)
sprostredkovanie v oblasti ekonomiky
  (from: 03/02/1993 until: 05/31/2005)
Partners: 
CONSULTA HOLDING AG
Mahlerstrasse 7/17
Wien
Republic of Austria
  (from: 12/13/2000 until: 03/26/2002)
CONSULTA HOLDING AG
Mahlerstrasse 7/17
Wien
Republic of Austria
  (from: 04/24/1998 until: 12/12/2000)
CONSULTA Wirtschafts-Personal-Beratung GmbH zastúpená Dr.JUR. Paulom Fridrichom von Fuhrherrom
  (from: 05/30/1997 until: 04/23/1998)
CONSULTA Wirtschafts-Personal-Beratung GmbH zastúpená Dr.JUR. Paulom Fridrichom von Fuhrherrom
  (from: 03/02/1993 until: 05/29/1997)
Ing. Štefan Haring
Nám. Hrdinov 2
Bratislava 831 06
Slovak Republic
  (from: 05/30/1997 until: 12/12/2000)
Ing. Ján Marček , CSc.
Záhradnícka 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/02/1993 until: 05/29/1997)
Inter - Consulta Holding AG
Mühlebachstrasse 23
Zürich 8008
Švajčiarsko
  (from: 03/27/2002 until: 05/31/2005)
Arved von Brasch
Wendelstein 2
Feuchter Strasse
SRN
  (from: 05/30/1997 until: 12/12/2000)
Arved von Brasch
Wendelstein 2
Feuchter Strasse
SRN
  (from: 11/17/1993 until: 05/29/1997)
Arved von Brasch
Wendelstein 2
Feuchter Strasse
SRN
  (from: 03/02/1993 until: 11/16/1993)
Mag. Hanes Hartl
St. Veitgasse 53
Wien
Rakúska republika
  (from: 05/30/1997 until: 12/12/2000)
Contribution of each member: 
CONSULTA Wirtschafts-Personal-Beratung GmbH zastúpená Dr.JUR. Paulom Fridrichom von Fuhrherrom
Amount of investment: 990 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 495 000 Sk
  (from: 03/02/1993 until: 05/29/1997)
Ing. Ján Marček , CSc.
Amount of investment: 435 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 217 500 Sk
  (from: 03/02/1993 until: 05/29/1997)
Arved von Brasch
Amount of investment: 45 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 37 500 Sk
  (from: 03/02/1993 until: 11/16/1993)
Arved von Brasch
Amount of investment: 75 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 35 500 Sk
  (from: 11/17/1993 until: 05/29/1997)
CONSULTA Wirtschafts-Personal-Beratung GmbH zastúpená Dr.JUR. Paulom Fridrichom von Fuhrherrom
Amount of investment: 1 125 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 1 125 000 Sk
  (from: 05/30/1997 until: 04/23/1998)
Arved von Brasch
Amount of investment: 75 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 75 000 Sk
  (from: 05/30/1997 until: 12/12/2000)
Ing. Štefan Haring
Amount of investment: 150 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 150 000 Sk
  (from: 05/30/1997 until: 12/12/2000)
Mag. Hanes Hartl
Amount of investment: 150 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 150 000 Sk
  (from: 05/30/1997 until: 12/12/2000)
CONSULTA HOLDING AG
Amount of investment: 1 125 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 1 125 000 Sk
  (from: 04/24/1998 until: 12/12/2000)
CONSULTA HOLDING AG
Amount of investment: 1 500 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 1 500 000 Sk
  (from: 12/13/2000 until: 03/26/2002)
Inter - Consulta Holding AG
Amount of investment: 1 500 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 1 500 000 Sk
  (from: 03/27/2002 until: 05/31/2005)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/27/2002 until: 05/31/2005)
konatelia
  (from: 03/12/2001 until: 03/26/2002)
konatelia
  (from: 04/26/1994 until: 03/11/2001)
konatelia
  (from: 03/02/1993 until: 04/25/1994)
Ing. Štefan Haring
nám. Hrdinov 2
Bratislava 831 06
  (from: 05/30/1997 until: 07/15/1998)
JUDr. Štefan Linder
Jégeho 11
Bratislava 821 08
  (from: 03/12/2001 until: 03/26/2002)
Ing. Ján Marček , CSc.
Záhradnícka 6
Bratislava
  (from: 03/02/1993 until: 05/29/1997)
Ing. Ján Marček , CSc.
Záhradnícka 6
Bratislava
  (from: 07/16/1998 until: 03/11/2001)
Ing. Ján Kúdola
Mlynarovičova 11
Bratislava 851 04
  (from: 03/12/2001 until: 05/31/2005)
Arved von Brasch
Wendelstein 2
Feuchter Strasse
SRN
residence in the Slovak Republic :
Vígľašská 11
Bratislava
  (from: 03/02/1993 until: 12/12/2000)
Acting in the name of the company: 
Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ spoločnosti. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ spoločnosti spoločne a nerozdielne s jedným prokuristom a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/27/2002 until: 05/31/2005)
Štatutárnym orgánom spoločnosti sú dvaja konatelia spoločnosti. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia spoločne a nerozdielne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/12/2001 until: 03/26/2002)
Spoločnosť zastupujú konatelia a prokurista, každý samostatne.
  (from: 04/26/1994 until: 03/11/2001)
Za spoločnosť konajú konatelia každý samostatne.
  (from: 03/02/1993 until: 04/25/1994)
Procuration: 
Ing. Roman Bánoczay
Liptovská 42
Bratislava 821 09
  (from: 12/13/2000 until: 01/04/2001)
Ing. Śtefan Celery
Štúrova 145
Malacky 901 01
  (from: 03/27/2002 until: 05/31/2005)
Ing. Ján Kúdola
Mlynarovičova 11
Bratislava 851 04
  (from: 12/13/2000 until: 01/04/2001)
Ing. Ján Kúdola
Mlynarovičova 11
Bratislava 851 04
  (from: 01/05/2001 until: 03/11/2001)
JUDr. Štefan Linder
Jégého 191/11
Bratislava 821 08
  (from: 01/05/2001 until: 03/11/2001)
Ing. Ivan Peschl , CSc.
Cabanova 8
Bratislava 841 02
  (from: 04/26/1994 until: 05/29/1997)
Ing. Miroslav Škorník
Bieloruská 52
Bratislava 821 06
  (from: 03/27/2002 until: 05/31/2005)
Ing. Robert Topolčanský
Saratovská 5
Bratislava 841 02
  (from: 05/30/1997 until: 12/12/2000)
Ing. Peter Vojtech
Ipelská 11
Bratislava
  (from: 07/16/1998 until: 12/12/2000)
Prokuristi konajú každý samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú prokuristi spoločne a nerozdielne so štatutárnym orgánom - konateľom spoločnosti a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/27/2002 until: 05/31/2005)
Capital: 
1 500 000 Sk
  (from: 03/02/1993 until: 05/31/2005)
Other legal facts: 
Uznesenie Krajského súdu, č.k.: 3K 72/04-77 zo dňa 28.4.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.5.2005. Obchodná spoločnosť CONSULTA, hospodárske personálne poradenstvo, spol. s r.o., Na Vŕšku 8, 811 01 Bratislava, IČO: 31 343 279 zapísaná v Odd. Sro vo vložke č. 4434/B sa dňom 1.6.2005 vymazuje z obchodného registra.
  (from: 06/01/2005)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou uzavretou dňa 8.12.1992 a dodatkom k spol. zmluve zo dňa 23.2.1993 v súlade s ust. § 24, § 57, § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. - Obchodný zákonník. Stary spis: S.r.o. 9088
  (from: 11/17/1993 until: 05/31/2005)
Uznesenie Valného zhromaždenia spoločnosti CONSULTA hospodárske a personálne poradenstvo spol. s r.o. zo dňa 27.9.1993. Stary spis: S.r.o. 9088
  (from: 04/26/1994 until: 05/31/2005)
Dodatok č. 3 zo dňa 16.5.1997 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 9088
  (from: 05/30/1997 until: 05/31/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.5.1997 a 31.9.1997. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 6.4.1998. Stary spis: S.r.o. 9088
  (from: 04/24/1998 until: 05/31/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.3.1998.
  (from: 07/16/1998 until: 05/31/2005)
Zápisnica č. 1 z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 21.3.2000. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.8.2000.
  (from: 12/13/2000 until: 05/31/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.12.2000.
  (from: 01/05/2001 until: 05/31/2005)
Zápisnica č. 1/2001 z valného zhromaždenia konaného dňa 30.1.2001.
  (from: 03/12/2001 until: 05/31/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.9.2001, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu, odvolanie konateľa, menovanie prokuristov.
  (from: 03/27/2002 until: 05/31/2005)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou uzavretou dňa 8.12.1992 a dodatkom k spoločenskej zmluve zo dňa 23.2. 1992 v súlade s ust. § 24, § 57, § 105 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Stary spis: S.r.o. 9088
  (from: 03/02/1993 until: 11/16/1993)
Date of updating data in databases:  11/30/2022
Date of extract :  12/02/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person