Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  253/B

Business name: 
DVS, družstvo v likvidácii
  (from: 09/06/1999 until: 11/23/2021)
DVS, družstvo
  (from: 09/09/1994 until: 09/05/1999)
Registered seat: 
483
Závod 908 72
  (from: 09/09/1994 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
34 107 410
  (from: 09/09/1994)
Date of entry: 
09/09/1994
  (from: 09/09/1994)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 09/09/1994)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/09/1994 until: 11/23/2021)
sprostredkovanie obchodnej činnosti
  (from: 09/09/1994 until: 11/23/2021)
výroba a stavba strojov s mechanickým pohonom
  (from: 09/09/1994 until: 11/23/2021)
leasing strojov a zariadení
  (from: 09/09/1994 until: 11/23/2021)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 09/09/1994 until: 11/23/2021)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 09/09/1994 until: 11/23/2021)
organizácia tématických školení a vzdelávacích kurzov
  (from: 09/09/1994 until: 11/23/2021)
vydávanie neperiodických publikácií
  (from: 09/09/1994 until: 11/23/2021)
stolárstvo - výroba nábytku, bytových doplnkov
  (from: 07/26/1996 until: 11/23/2021)
spracovanie a sušenie reziva
  (from: 07/26/1996 until: 11/23/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/06/1999 until: 11/23/2021)
Managing board
  (from: 09/09/1994 until: 09/05/1999)
Ing. Viliam Brázdil - predseda
Kadnárova 108
Bratislava
  (from: 09/09/1994 until: 09/10/1995)
Jozef Friedl - člen
Miletičova 46
Bratislava
  (from: 09/09/1994 until: 09/10/1995)
Ing. Karol Jankech - podpredseda
716
Dunajská Lužná
  (from: 09/09/1994 until: 09/10/1995)
Ing. Otokar Matoušek - člen
Ľuda Zúbka 9
Bratislava
  (from: 09/11/1995 until: 09/05/1999)
Ing. Kamil Mikulič - podpredseda
Adámiho 9
Bratislava
  (from: 09/11/1995 until: 09/05/1999)
Igor Sedláček - člen
Fedákova 16
Bratislava
  (from: 09/09/1994 until: 09/10/1995)
Bohumil Ševčík - člen
Žehrianska 2
Bratislava
  (from: 09/09/1994 until: 09/10/1995)
Ing. Štefan Šťastný - predseda
Hruškova 28
Bratislava
  (from: 09/11/1995 until: 09/05/1999)
Acting: 
Zápisom likvidácie družstva do obchodného registra prechádza v rámci § 72 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov pôsobnosť štatutárneho orgánu konať v mene družstva na likvidátora zapísaného v obchodnom registri.
  (from: 09/06/1999 until: 11/23/2021)
Štatutárnym orgánom družstva je predseda. Za družstvo koná navonok predseda, v jeho neprítomnostipodpredseda. Ak je pre právny úkon, ktorý volí predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebnýpodpis aspoň dvoch členov, predsedu, resp. podpredsedu a ďalšieho člena predstavenstva.
  (from: 09/09/1994 until: 09/05/1999)
Registered capital: 
50 000 Sk
  (from: 09/09/1994 until: 11/23/2021)
Basic member contribution: 
10 000 Sk
  (from: 09/09/1994 until: 11/23/2021)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Bc. Róbert Havlát
Rudnayovo nám. 1
Bratislava 811 01
From: 12/28/2020
  (from: 05/28/2021 until: 11/23/2021)
 Liquidators:
Ing. Otokar Matoušek
Ľuda Zúbka 9
Bratislava
  (from: 09/06/1999 until: 11/27/2017)
 Liquidators:
Ing. Otokar Matoušek
Ľuda Zúbka 9
Bratislava
  (from: 11/28/2017 until: 05/27/2021)
 Liquidators:
Ing. Otokar Matoušek
Ľuda Zúbka 9
Bratislava
Until: 03/20/2008
  (from: 05/28/2021 until: 05/27/2021)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 9.5.1994 v súlade s ustan. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: Dr 109 Stary spis: Dr 2294
  (from: 09/09/1994 until: 11/23/2021)
Rozhodnutie členskej schôdze o zrušení družstva, vstupe do likvidácie a vymenovaní likvidátora zo dňa 23.6.1999, osvedčené notárskou zápisnicou č. N 237/99, Nz 192/99.
  (from: 09/06/1999 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  11/29/2023
Date of extract :  11/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person